Lịch công tác UBKT Tỉnh ủy tuần 31/2023.

Lịch công tác UBKT Tỉnh ủy tuần 31/2023.

Số kí hiệu VB 2365
Ngày ban hành 28/07/2023
Ngày bắt đầu hiệu lực 28/07/2023
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành Ủy Ban kiểm tra
Người ký Nguyễn Thị Bích Liên

Nội dung

LỊCH LÀM VIỆC
CƠ QUAN ỦY BAN KIỂM TRA TỈNH ỦY
(Tuần thứ 31 từ ngày 31/7/2023 đến hết ngày 04/8/2023)
-----
Thứ hai (31/7):    
Sáng: - 08 giờ 00: Đ/c Giang Thị Phương Hạnh (UVBTV, CN UBKTTU), dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2030 do Chính phủ tổ chức.
Địa điểm: Tại Phòng họp G - UBND tỉnh.
Chiều: - 14 giờ 00 - 15 giờ 30: Đ/c Giang Thị Phương Hạnh (UVBTV, CN UBKTTU), dự họp Thường trực Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh.
Địa điểm: Tại Phòng họp B - Tỉnh ủy.
- 15 giờ 30: Đ/c Giang Thị Phương Hạnh (UVBTV, CN UBKTTU), dự buổi làm việc của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy với thủ trưởng một số cơ quan: Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy, UBKT Tỉnh ủy.
Địa điểm: Tại Phòng họp B - Tỉnh ủy.
- 16 giờ 00: Toàn thể cán bộ, công chức và người lao động Cơ quan UBKT Tỉnh ủy rèn luyện thể dục, thể thao.
Địa điểm: Tại Trụ sở Cơ quan UBKT Tỉnh ủy.
Thứ ba (01/8):     
Sáng: - 08 giờ 00: Đ/c Lê Việt Hùng (PCNTT UBKTTU), dự buổi làm việc của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy với Đảng đoàn, Ban Thường vụ Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh.
Địa điểm: Tại Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh.
- 07 giờ 30: Đ/c Lê Văn Trân (PCN UBKTTU), đ/c Tạ Thu Thủy (PCN UBKTTU), tham gia học tập, nghiên cứu chuyên đề Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI, DDCI) Lớp Bồi dưỡng, tạo nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý tỉnh (đối tượng 1). (Thời gian: cả ngày).
Địa điểm: Tại Phòng học C - Trường Chính trị tỉnh.
- 08 giờ 00: Đoàn kiểm tra số 102-QĐ/UBKTTU, ngày 21/6/2023 của UBKT Tỉnh ủy, đi công tác tại Thành ủy Đồng Xoài. (Thời gian: từ ngày 01/8/2023 đến ngày 04/8/2023).
Thành phần: Đ/c Bùi Thị Giang (UV), đ/c Nguyễn Văn Điệp (PPNV1-TH), đ/c Nguyễn Thị Ngọc Hương (KTVC), đ/c Lê Quang Vũ (KTVC).
Địa điểm: Tại Thành ủy Đồng Xoài.
Chiều: - 14 giờ 00: Đoàn kiểm tra số 86-QĐ/UBKT ngày 23/3/2023 của UBKT Tỉnh ủy, công bố thông báo kết luận.
Thành phần: Đ/c Lê Việt Hùng (PCNTT UBKTTU), đ/c Lê Văn Đông (TPNV2), đ/c Lê Quang Vũ (KTVC), đ/c Vũ Thanh Thủy (KTVC), đ/c Bùi Trọng Thoại (CV).
Địa điểm: Tại huyện Bù Đốp.
- 14 giờ 00: Đ/c Đỗ Xuân Hùng (TPNV3), dự Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm cán bộ, lãnh đạo quản lý Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh.
Địa điểm: Tại Hội trường Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh.
- 14 giờ 00: Đ/c Nguyễn Thị Bích Liên (TPNV1-TH), dự Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh Trưởng ban, Phó Trưởng ban thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy.
Địa điểm: Tại Hội trường Ban Tổ chức Tỉnh ủy.
Thứ tư (02/8):      
Sáng: - 08 giờ 00: Đ/c Giang Thị Phương Hạnh (UVBTV, CN UBKTTU), chủ trì họp Đoàn Giám sát số 1012-QĐ/TU ngày 08/6/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
Thành phần: Đ/c Lê Việt Hùng (PCNTT UBKTTU), đ/c Lê Văn Trân (PCN UBKTTU), đ/c Nguyễn Khắc Thọ (UV), đ/c Phạm Thị Mến (PPNV2).
Địa điểm: Tại Hội Trường Cơ quan UBKT Tỉnh ủy.
- 09 giờ 30: Họp Thường trực UBKT Tỉnh ủy, tuần 31/2023.
Nội dung:
1. Giao ban công tác tuần 31/2023. Thành phần: Các đ/c Thường trực Ủy ban; đại diện Lãnh đạo các Phòng Nghiệp vụ Cơ quan UBKT Tỉnh ủy.
2. Tổ xác minh tài sản, thu nhập số 87 thông qua kết quả xác minh. Thành phần: Đ/c Nguyễn Khắc Thọ (UV, Phó đoàn).
3. Đoàn kiểm tra số 89 báo cáo kết quả kiểm tra. Thành phần: Đ/c Trần Đức Nha (UV).
Địa điểm: Tại Hội Trường Cơ quan UBKT Tỉnh ủy.
- 08 giờ 30: Đ/c Tạ Thu Thủy (PCN UBKTTU), dự họp Thường trực Tỉnh ủy, phiên thứ 28/2023.
Nội dung: Đoàn Kiểm tra theo Quyết định số 1141-QĐ/TU ngày 25/7/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy báo cáo: Kết quả kiểm tra đảng viên.
Địa điểm: Tại Phòng họp B - Tỉnh ủy.
Chiều: - 14 giờ 00: Họp Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy.
Thành phần: Các đ/c Thành viên UBKT Tỉnh ủy; đ/c Thư ký UBKT Tỉnh ủy.
Địa điểm: Tại Hội trường Cơ quan UBKT Tỉnh ủy.
Thứ năm (03/8):  
Sáng: - 08 giờ 00: Đ/c Giang Thị Phương Hạnh (UVBTV, CN UBKTTU), dự họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy, phiên thứ 19/2023.
Nội dung:
1. Ban Tổ chức Tỉnh ủy báo cáo: (1) Công tác cán bộ; (2) Dự thảo Kế hoạch bồi dưỡng cán bộ quy hoạch cấp ủy các cấp; (3) Kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác theo quy định.
2. UBKT Tỉnh ủy báo cáo: Xin ý kiến vụ việc liên quan đến cán bộ, đảng viên. Cùng dự: Đ/c Lê Văn Trân (PCN UBKTTU).
3. Đoàn Kiểm tra theo Quyết định số 1141-QĐ/TU ngày 25/7/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy báo cáo: Kết quả kiểm tra đảng viên. Cùng dự: Đ/c Tạ Thu Thủy (PCN UBKTTU).
4. Ban Dân vận Tỉnh ủy thông qua: Dự thảo Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo đại hội MTTQ Việt Nam các cấp và Đại hội MTTQ Việt Nam tỉnh nhiệm kỳ 2024 - 2029.
5. BCS đảng UBND tỉnh thông qua: Đề án và Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về quản lý, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế rừng gắn với phát triển du lịch tỉnh Bình Phước, giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2023.
Địa điểm: Tại Phòng họp B - Tỉnh ủy.
Chiều: - 14 giờ 00: Họp Cơ quan UBKT Tỉnh ủy tháng 8/2023.
Thành phần: Toàn thể cán bộ, công chức, người lao động Cơ quan UBKT Tỉnh ủy.
Địa điểm: Tại Hội Trường Cơ quan UBKT Tỉnh ủy.
- 14 giờ 00: Đ/c Lê Thị Kim Dung (UV), dự họp Đoàn kiểm tra số 917-QĐ/TU ngày 21/3/2023 của Tỉnh ủy Bình Phước.
Địa điểm: Tại Phòng họp Cơ quan UBMTTQVN tỉnh.
Thứ sáu (04/8):    
Sáng: - 08 giờ 00: Đ/c Giang Thị Phương Hạnh (UVBTV, CN UBKTTU), dự Hội nghị thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự quy hoạch Ủy viên Trung ương Đảng và Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XIV.
- 08 giờ 00 - 08 giờ 30: Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy lần 1 (Bước 2).
Địa điểm: Tại Phòng họp B - Tỉnh ủy.
- 08 giờ 30 - 09 giờ 00: Hội nghị cán bộ chủ chốt (Bước 3). Cùng dự: Đ/c Lê Việt Hùng (PCNTT UBKTTU).
Địa điểm: Tại Hội trường Tỉnh ủy.
- 09 giờ 00 - 09 giờ 30: Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ (Bước 4). Cùng dự: Đ/c Lê Việt Hùng (PCNTT UBKTTU).
Địa điểm: Tại Hội trường Tỉnh ủy.
- 09 giờ 30: Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy lần 2 (Bước 5).
Địa điểm: Tại Hội trường Tỉnh ủy.
- 07 giờ 30: Đ/c Lê Quang Vũ (KTVC), dự Hội nghị tập huấn công tác phòng, chống khủng bố năm 2023 trên địa bàn tỉnh.
Địa điểm: Tại Hội trường Công an tỉnh.
Mọi thông tin đăng ký lịch tuần vui lòng gửi về Phòng Nghiệp vụ 1 - Tổng hợp trước 09 giờ 00 ngày thứ 6 hàng tuần. Xin trân trọng cảm ơn.
Nơi nhận:
- Lãnh đạo CQ UBKT Tỉnh ủy,         
- Các đ/c UV UBKT Tỉnh ủy,
- Các Phòng nghiệp vụ,
- Lái xe,
- Lưu CQUBKT Tỉnh ủy.

 
T/L CƠ QUAN ỦY BAN KIỂM TRA
TRƯỞNG PHÒNG NV1-TH


 
Nguyễn Thị Bích Liên

 

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây