Lịch công tác UBKT Tỉnh ủy tuần 33/2023.

Lịch công tác UBKT Tỉnh ủy tuần 33/2023.

Số kí hiệu VB 2367
Ngày ban hành 11/08/2023
Ngày bắt đầu hiệu lực 11/08/2023
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành Ủy Ban kiểm tra
Người ký Nguyễn Thị Bích Liên

Nội dung

LỊCH LÀM VIỆC
CƠ QUAN ỦY BAN KIỂM TRA TỈNH ỦY
(Tuần thứ 33 từ ngày 14/8/2023 đến hết ngày 18/8/2023)
-----
Thứ hai (14/7):    
Sáng: - 09 giờ 30: Đ/c Giang Thị Phương Hạnh (UVBTV, CN UBKTTU), dự Hội nghị thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự quy hoạch Ủy viên Trung ương Đảng và Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XIV.
- 09 giờ 30 - 10 giờ 00: Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy lần 1 (Bước 1).
Địa điểm: Tại Phòng họp B - Tỉnh ủy.
- 10 giờ 00 - 10 giờ 30: Hội nghị cán bộ chủ chốt (Bước 2). Cùng dự: Đ/c Lê Việt Hùng (PCNTT UBKTTU).
Địa điểm: Tại Hội trường Tỉnh ủy.
- 10 giờ 30 - 11 giờ 00: Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ (Bước 3). Cùng dự: Đ/c Lê Việt Hùng (PCNTT UBKTTU).
Địa điểm: Tại Hội trường Tỉnh ủy.
- 11 giờ 00: Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy lần 2 (Bước 4).
Địa điểm: Tại Hội trường Tỉnh ủy.
Chiều: - 14 giờ 00: Họp Thường trực UBKT Tỉnh ủy, tuần 33/2023.
Nội dung:
1. Giao ban công tác tuần 33/2023. Thành phần: Các đ/c Thường trực Ủy ban; đại diện Lãnh đạo các Phòng Nghiệp vụ Cơ quan UBKT Tỉnh ủy.
2. Đoàn kiểm tra số 101 báo cáo kết quả kiểm tra. Thành phần: Đ/c Trưởng đoàn và Phó đoàn Đoàn kiểm tra số 101.
3. Đoàn giám sát số 99 báo cáo kết quả giám sát. Thành phần: Đ/c Trưởng đoàn và Phó đoàn Đoàn giám sát số 99.
Địa điểm: Tại Hội trường Cơ quan UBKT Tỉnh ủy.
- 14 giờ 00: Đ/c Nguyễn Sỹ Thăng (UV), dự hội nghị lấy phiếu tín nhiệm giữa nhiệm kỳ 2020-2025 đối với lãnh đạo Công an tỉnh.
Địa điểm: Tại Hội trường Công an tỉnh.
- 16 giờ 00: Toàn thể cán bộ, công chức và người lao động Cơ quan UBKT Tỉnh ủy rèn luyện thể dục, thể thao.
Địa điểm: Tại Trụ sở Cơ quan UBKT Tỉnh ủy.
Thứ ba (15/8):     
Sáng: - 08 giờ 00: Đ/c Giang Thị Phương Hạnh (UVBTV, CN UBKTTU),  dự Hội nghị trực tuyến góp ý kiến về sửa đổi, bổ sung Quy định 04-QĐ/TW của Ban Bí thư Trung ương về chức năng, quyền hạn, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của các cơ quan chuyên trách tham mưu giúp việc tỉnh, thành ủy do Ban Tổ chức Trung ương tổ chức.
Địa điểm: Tại Ban Tổ chức Tỉnh ủy.
- 09 giờ 00: Đ/c Lê Văn Trân (PCN UBKTTU), dự buổi làm việc của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy với Ban Thường vụ Huyện ủy Bù Gia Mập về tình hình thực hiện nhiệm vụ 08 tháng đầu năm 2023.
Địa điểm: Tại Huyện ủy Bù Gia Mập.
Thứ tư (16/8):      
Sáng: - 08 giờ 00: Đ/c Lê Văn Trân (PCN UBKTTU), công bố thông báo kết luận xác minh tài sản thu nhập của đảng viên.
Thành phần: Đ/c Nguyễn Khắc Thọ (UV), đ/c Lê Quang Vũ (KTVC), đ/c Lê Văn Sỏi (CV).
Địa điểm: Tại Hội trường Cơ quan UBKT Tỉnh ủy.
- 09 giờ 00: Đ/c Lê Văn Trân (PCN UBKTTU), làm việc với UBKT Thành ủy Đồng Xoài.
Thành phần: Đ/c Lê Thị Kim Dung (UV), đ/c Nguyễn Thị Bích Liên (TPNV1-TH), đ/c Bùi Duy Linh (KTV).
Địa điểm: Tại Hội trường Cơ quan UBKT Tỉnh ủy.
Chiều: - 14 giờ 00: Đoàn kiểm tra số 101-QĐ/UBKT ngày 12/6/2023 của UBKT Tỉnh ủy, thông qua báo cáo kiểm tra.
Thành phần: Đ/c Lê Văn Trân (PCN UBKTTU), đ/c Trần Đức Nha (UV), đ/c Nguyễn Thị Bích Liên (TPNV1), đ/c Nguyễn Thị Hà (KTVC), đ/c Bùi Duy Linh (KTV), đ/c Lê Văn Sỏi (CV).
Địa điểm: Tại Thị ủy Phước Long.
Thứ năm (17/8):  
Sáng: - 08 giờ 00: Đ/c Giang Thị Phương Hạnh (UVBTV, CN UBKTTU), dự họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy, phiên thứ 21/2023.   
Nội dung:
1. Ban Tổ chức Tỉnh ủy thông qua: (1) Dự thảo Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về sử dụng, quản lý biên chế năm 2023 và giai đoạn 2024-2026; (2) Quy định về cơ chế khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung; (3) Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc triển khai thực hiện Đề án số 09-ĐA/TU ngày 18/7/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh kết nạp đảng viên, phát triển tổ chức đảng, đoàn thể trong các doanh nghiệp ở khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023 - 2030;  
2. Ban Dân vận Tỉnh ủy thông qua: Kế hoạch thực hiện Kết luận 54-KL/TW của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Quyết định 99-QĐ/TW của Trung ương về tiếp tục phát huy vai trò của Nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.
3. BCS đảng UBND tỉnh thông qua: (1) Chương trình hành động thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW ngày 25/5/2023 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong tình hình mới; (2) Chương trình hành động thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 04/5/2023 của Ban Bí thư về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn tỉnh; (3) Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 07/10/2022 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng an ninh vùng Đông Nam Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; (4) Kế hoạch thực hiện Kết luận số 49-KL/TW ngày 28/02/2023 của Bộ Chính trị về định hướng phát triển giao thông vận tải đường sắt Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
Địa điểm: Tại phòng họp B - Tỉnh ủy.
- 08 giờ 00: Đ/c Tạ Thu Thủy (PCN UBKTTU), chủ trì họp Tổ biên soạn quy trình kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng, giải quyết tố cáo của chi bộ.
Nội dung: Tổ biên soạn Quy trình thông qua dự thảo các biểu mẫu kèm theo quy trình kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật, giải quyết tố cáo của chi bộ.
Thành phần: Đ/c Bùi Thị Giang (UV), đ/c Đỗ Xuân Hùng (TPNV3), đ/c Phan Mậu Thái (KTVC), đ/c Nguyễn Thị Thùy Dung (CV).
Địa điểm: Tại Hội trường Cơ quan UBKT Tỉnh ủy.
Chiều: - 14 giờ 00: Đ/c Giang Thị Phương Hạnh (UVBTV, CN UBKTTU), chủ trì hội thảo khoa học của Ban đề tài khoa học.
Thành phần: Đ/c Lê Việt Hùng (PCNTT UBKTTU), đ/c Văn Trân (PCN UBKTTU), đ/c Lê Thị Kim Dung (UV), đ/c Nguyễn Khắc Thọ (UV), đ/c Đỗ Xuân Hùng (TPNV3), đ/c Lê Văn Đông (TPNV2), đ/c Nguyễn Thị Bích Liên (TPNV1-TH).
Địa điểm: Tại huyện Bù Đăng.
Thứ sáu (18/8):    
Sáng: - 07 giờ 30: Đ/c Giang Thị Phương Hạnh (UVBTV, CN UBKTTU), dự Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Bình Phước, lần thứ X, nhiệm kỳ 2023-2028.
Địa điểm: Tại Hội trường Lầu 8 - Trường Chính trị tỉnh.
- 08 giờ 00: Đoàn Giám sát số 99-QĐ/UBKTTU ngày 02/6/2023 của UBKT Tỉnh ủy, thông qua kết quả giám sát.
Thành phần: Đ/c Văn Trân (PCN UBKTTU), đ/c Nguyễn Khắc Thọ (UV), đ/c Đỗ Xuân Hùng (TPNV3), đ/c Nguyễn Văn Điệp (PPNV1), đ/c Lê Văn Sỏi (CV).
Địa điểm: Tại Viện kiểm sát nhân dân tỉnh.
Chiều: - 14 giờ 00: Đoàn kiểm tra số 90-QĐ/UBKT ngày 15/5/2023 của UBKT Tỉnh ủy, công bố thông báo kết luận.
Thành phần: Đ/c Lê Văn Trân (PCN UBKTTU), đ/c Nguyễn Sỹ Thăng (UV), đ/c Nguyễn Thị Bích Liên (TPNV1-TH), đ/c Nguyễn Thị Ngọc Hương (KTVC), đ/c Lê Văn Sỏi (CV).
Địa điểm: Tại Hội trường Cơ quan UBKT Tỉnh ủy.
Mọi thông tin đăng ký lịch tuần vui lòng gửi về Phòng Nghiệp vụ 1 - Tổng hợp trước 09 giờ 00 ngày thứ 6 hàng tuần. Xin trân trọng cảm ơn.
Nơi nhận:
- Lãnh đạo CQ UBKT Tỉnh ủy,         
- Các đ/c UV UBKT Tỉnh ủy,
- Các Phòng nghiệp vụ,
- Lái xe,
- Lưu CQUBKT Tỉnh ủy.

 
T/L CƠ QUAN ỦY BAN KIỂM TRA
TRƯỞNG PHÒNG NV1-TH


 
Nguyễn Thị Bích Liên

 

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây