Lịch công tác UBKT Tỉnh ủy tuần 38/2023.

Lịch công tác UBKT Tỉnh ủy tuần 38/2023.

Số kí hiệu VB 2372
Ngày ban hành 15/09/2023
Ngày bắt đầu hiệu lực 15/09/2023
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành Ủy Ban kiểm tra
Người ký Nguyễn Thị Bích Liên

Nội dung

LỊCH LÀM VIỆC
CƠ QUAN ỦY BAN KIỂM TRA TỈNH ỦY
(Tuần thứ 38 từ ngày 16/9/2023 đến hết ngày 22/9/2023)
-----
Thứ bảy (16/9):   
Sáng: - 08 giờ 00: Đ/c Giang Thị Phương Hạnh (UVBTV, CN UBKTTU), đ/c Tạ Thu Thủy (PCN UBKTTU), dự công bố Quyết định kiểm tra Đoàn Kiểm tra 889-QĐNS/TW ngày 07/6/2023 của Bộ Chính trị.
Địa điểm: Tại Hội trường Tỉnh ủy.
- 09 giờ 30: Đ/c Giang Thị Phương Hạnh (UVBTV, CN UBKTTU), dự buổi làm việc với Đoàn Kiểm tra 889-QĐNS/TW ngày 07/6/2023 của Bộ Chính trị.
Địa điểm: Tại Hội trường Tỉnh ủy.
Thứ hai (18/9):    
Sáng: - 08 giờ 00: Thường trực UBKT Tỉnh ủy, công bố quyết định điều động công chức.
Thành phần: Lãnh đạo các Phòng nghiệp vụ, đ/c Lê Quang Vũ (KTVC).
Địa điểm: Tại Hội trường Cơ quan UBKT Tỉnh ủy.
- 08 giờ 15: Họp Thường trực UBKT Tỉnh ủy, tuần 38/2023.
Nội dung:
1. Giao ban công tác tuần 38/2023. Thành phần: Các đ/c Thường trực Ủy ban; đại diện Lãnh đạo các Phòng Nghiệp vụ Cơ quan UBKT Tỉnh ủy.
2. Phòng Nghiệp vụ 1 - Tổng hợp báo cáo tổng hợp góp ý về dự thảo Quy định cơ chế kiểm soát tài sản, thu nhập đối với cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý của UBKT Trung ương; kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức.
3. Phòng Nghiệp vụ 2 báo cáo Kế hoạch tổ chức Hội nghị sơ kết công tác kiểm tra, giám sát 9 tháng đầu năm 2023; Quy định về tổ chức hoạt động của đoàn (tổ) kiểm tra, giám sát của UBKT Tỉnh ủy.
4. Đoàn kiểm tra số 102 báo cáo kết quả kiểm tra. Thành phần: Đ/c  Bùi Thị Giang (UV).
Địa điểm: Tại Hội trường Cơ quan UBKT Tỉnh ủy.
- 07 giờ 30: Đ/c Bùi Duy Linh (KTV), đ/c Bùi Trọng Thoại (CV), tham gia huấn luyện nâng cao phục vụ bắn đạn thật lực lượng dân quân tự vệ năm 2023. (Thời gian: từ ngày 18/9/2023 đến ngày 21/9/2023).
Địa điểm: Tại Ban CHQS thành phố Đồng Xoài.
- 07 giờ 30: Đ/c Phạm Quang Tuyến (CV), tham gia học lớp Trung cấp lý luận chính trị. (Thời gian: từ ngày 18/9/2023 đến ngày 22/9/2023).
Địa điểm: Tại Trường Chính trị tỉnh.
Chiều: - 14 giờ 00: Họp Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy.
Nội dung:
1. Đoàn kiểm tra số 89 báo cáo kết quả kiểm tra. Thành phần: Các đồng thí thành viên Đoàn kiểm tra số 89.
2. Tổ biên soạn Quy trình số 83 báo cáo bộ biểu mẫu kiểm tra giám sát, thi hành kỷ luật, giải quyết tố cáo của chi bộ.
3. Đoàn giám sát số 100 báo cáo kết quả kiểm tra. Thành phần: Các đồng thí thành viên Đoàn giám sát số 100.
Địa điểm: Tại Hội trường Cơ quan UBKT Tỉnh ủy.
- 16 giờ 00: Toàn thể cán bộ, công chức và người lao động Cơ quan UBKT Tỉnh ủy rèn luyện thể dục thể thao.
Địa điểm: Trụ sở Cơ quan UBKT Tỉnh ủy.
Thứ ba (19/9):     
Sáng: - 07 giờ 30: Đ/c Lê Văn Trân (PCN UBKTTU), đ/c Tạ Thu Thủy (PCN UBKTTU), tham gia học tập, nghiên cứu chuyên đề Quản lý nhà nước về đầu tư công, triển khai thực hiện dự án đầu tư công Lớp Bồi dưỡng, tạo nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý tỉnh (đối tượng 1). (Thời gian: cả ngày).
Địa điểm: Tại Trường Chính trị tỉnh.
Thứ tư (20/9):      
Sáng: - 07 giờ 30: Đ/c Giang Thị Phương Hạnh (UVBTV, CN UBKTTU), đ/c Lê Việt Hùng (PCNTT UBKTTU), dự Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, 05 năm thực hiện Kết luận số 43-KL/TW ngày 07/01/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”.
Địa điểm: Tại Hội trường UBMTTQ Việt Nam tỉnh.
- 08 giờ 00: Đ/c Nguyễn Thị Bích Liên (TPNV1-TH), tham dự lớp tập huấn công tác bình đẳng giới. (Thời gian: từ ngày 20/9/2023 đến ngày 21/9/2023).
Địa điểm: Tại Khách sạn Bom Bo.
Chiều: - 14 giờ 00: Đ/c Giang Thị Phương Hạnh (UVBTV, CN UBKTTU), dự Họp Thường trực Tỉnh ủy, phiên thứ 33/2023
Nội dung: Ban Tổ chức Tỉnh ủy báo cáo: Công tác cán bộ, hiệp y quy hoạch cán bộ.
Địa điểm: Tại Phòng họp B - Tỉnh ủy.
Thứ năm (21/9):  
Sáng: - 08 giờ 00: Đ/c Giang Thị Phương Hạnh (UVBTV, CN UBKTTU), dự khai mạc Hội thi “Dân vận khéo” cấp tỉnh năm 2023.
Địa điểm: Tại Trung tâm Văn hóa tỉnh.
Chiều: - 14 giờ 00: Đoàn kiểm tra số 102-QĐ/UBKTTU, ngày 21/6/2023 của UBKT Tỉnh ủy, thực hiện theo kế hoạch kiểm tra của đoàn.
Thành phần: Đ/c Lê Văn Trân (PCN UBKTTU), đ/c Bùi Thị Giang (UV), đ/c Nguyễn Văn Điệp (PPNV1-TH), đ/c Nguyễn Thị Ngọc Hương (KTVC), đ/c Lê Quang Vũ (KTVC).
Địa điểm: Tại Thành ủy Đồng Xoài.
Thứ sáu (22/9):    
Sáng: - 08 giờ 00: Đ/c Giang Thị Phương Hạnh (UVBTV, CN UBKTTU), dự họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy, phiên thứ 25/2023.
Nội dung:
1. Ban Tổ chức Tỉnh ủy báo cáo: (1) Công tác cán bộ, hiệp y quy hoạch cán bộ; (2) Dự thảo Quy định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Trường Chính trị tỉnh.
2. Ban Dân vận Tỉnh ủy thông qua: Dự thảo Chỉ thị của BTV Tỉnh ủy về tiếp tục tăng cường xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; nắm tình hình Nhân dân, dân tộc, tôn giáo trong tình hình mới.
3. BCS đảng UBND tỉnh thông qua: Dự thảo Nghị quyết của BCH Đảng bộ tỉnh về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Bình Phước.
Địa điểm: Tại Phòng họp B - Tỉnh ủy.
- 10 giờ 00: Đ/c Giang Thị Phương Hạnh (UVBTV, CN UBKTTU), dự bế mạc Hội thi “Dân vận khéo” cấp tỉnh năm 2023.
Địa điểm: Tại Trung tâm Văn hóa tỉnh.
- 07 giờ 30: Đ/c Lê Văn Trân (PCN UBKTTU), đ/c Tạ Thu Thủy (PCN UBKTTU), tham gia học tập, nghiên cứu chuyên đề Thu hút đầu tư Lớp Bồi dưỡng, tạo nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý tỉnh (đối tượng 1). (Thời gian: cả ngày).
Địa điểm: Tại Trường Chính trị tỉnh.
Chiều: - 14 giờ 00: Đ/c Giang Thị Phương Hạnh (UVBTV, CN UBKTTU), làm việc với lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy.
Thành phần: Đ/c Nguyễn Thị Bích Liên (TPNV1-TH), đ/c Nguyễn Văn Điệp (PPNV1-TH).
Địa điểm: Tại Hội trường Cơ quan UBKT Tỉnh ủy.
Mọi thông tin đăng ký lịch tuần vui lòng gửi về Phòng Nghiệp vụ 1 - Tổng hợp trước 09 giờ 00 ngày thứ 6 hàng tuần. Xin trân trọng cảm ơn.
Nơi nhận:
- Lãnh đạo CQ UBKT Tỉnh ủy,         
- Các đ/c UV UBKT Tỉnh ủy,
- Các Phòng nghiệp vụ,
- Lái xe,
- Lưu CQUBKT Tỉnh ủy.

 
T/L CƠ QUAN ỦY BAN KIỂM TRA
TRƯỞNG PHÒNG NV1-TH


 
Nguyễn Thị Bích Liên

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây