Lịch công tác UBKT Tỉnh ủy tuần 39/2023.

Lịch công tác UBKT Tỉnh ủy tuần 39/2023.

Số kí hiệu VB 2373
Ngày ban hành 22/09/2023
Ngày bắt đầu hiệu lực 22/09/2023
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành Ủy Ban kiểm tra
Người ký Nguyễn Thị Bích Liên

Nội dung

LỊCH LÀM VIỆC
CƠ QUAN ỦY BAN KIỂM TRA TỈNH ỦY
(Tuần thứ 39 từ ngày 25/9/2023 đến hết ngày 30/9/2023)
-----
Thứ hai (25/9):    
Sáng: - 08 giờ 00: Đ/c Giang Thị Phương Hạnh (UVBTV, CN UBKTTU), dự họp Thường trực Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tháng 9/2023.
Địa điểm: Tại Phòng họp C - Tỉnh ủy.
- 07 giờ 30: Đ/c Nguyễn Văn Điệp (PPNV1), tham gia học lớp Cao cấp lý luận chính trị. (Thời gian: từ ngày 25/9/2023 đến ngày 29/9/2023).
Địa điểm: Tại Trường Chính trị tỉnh.
- 07 giờ 30: Đ/c Phạm Quang Tuyến (CV), tham gia học lớp Trung cấp lý luận chính trị. (Thời gian: từ ngày 25/9/2023 đến ngày 29/9/2023).
Địa điểm: Tại Trường Chính trị tỉnh.
Chiều: - 14 giờ 00: Đ/c Giang Thị Phương Hạnh (UVBTV, CN UBKTTU), dự họp Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh, phiên thứ 6.
Địa điểm: Tại Phòng họp B - Tỉnh ủy.
- 14 giờ 00: Đ/c Trần Đức Nha (UV), đi công tác theo kế hoạch của Đoàn kiểm tra số 1109-QĐ/TU ngày 30/6/2023 của Tỉnh ủy.
Địa điểm: Tại Trung tâm xúc tiến đầu tư.
- 13 giờ 30: Đ/c Lê Thị Kim Dung (UV), tham gia lớp bồi dưỡng công tác đấu tranh, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. (Thời gian: từ ngày 25/9/2023 đến sáng ngày 28/9/2023).
Địa điểm: Tại Hội trường 202D, Trường Chính trị tỉnh.
- 16 giờ 00: Toàn thể cán bộ, công chức và người lao động Cơ quan UBKT Tỉnh ủy rèn luyện thể dục, thể thao.
Địa điểm: Tại Trụ sở Cơ quan UBKT Tỉnh ủy.
Thứ ba (26/9):     
Sáng: - 08 giờ 00: Đ/c Giang Thị Phương Hạnh (UVBTV, CN UBKTTU), dự họp Thường trực Tỉnh ủy, phiên thứ 34/2023.
Nội dung:
1. Ban Tổ chức Tỉnh ủy thông qua: Công tác cán bộ.
2. Đoàn Kiểm tra 917 (theo Quyết định 917-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy) báo cáo: Kết quả kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên năm 2023. Cùng dự: Đ/c Lê Thị Kim Dung (UV).
3. Đoàn Kiểm tra 1016 (theo Quyết định số 1016-QĐ/TU ngày 21/9/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy) báo cáo: Kết quả kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên năm 2023. Cùng dự: Đ/c Lê Văn Trân (PCN UBKTTU).
Địa điểm: Tại Phòng họp B - Tỉnh ủy.
- 08 giờ 00: Đ/c Lê Văn Sỏi (CV), làm việc theo lịch của Tổ xác minh tài sản, thu nhập theo Quyết định số 64/QĐ-T.Tr ngày 28/7/2023 của Thanh tra tỉnh. (Thời gian: từ ngày 26/9/2023 đến ngày 28/9/2023).
Địa điểm: Tại Thanh tra tỉnh.
Chiều: - 14 giờ 00: Họp Thường trực UBKT Tỉnh ủy, tuần 39/2023.
Nội dung: Giao ban công tác tuần 39/2023; báo cáo công tác chuẩn bị Hội nghị sơ kết 9 tháng; sơ kết chuyên đề.
Thành phần: Các đ/c Thường trực Ủy ban; đại diện Lãnh đạo các Phòng Nghiệp vụ Cơ quan UBKT Tỉnh ủy.
Địa điểm: Tại Hội trường Cơ quan UBKT Tỉnh ủy.
Thứ tư (27/9):      
Sáng: - 07 giờ 30: Đ/c Giang Thị Phương Hạnh (UVBTV, CN UBKTTU), dự kỳ họp HĐND tỉnh theo nội dung trong chương trình diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2023.
Địa điểm: Tại Hội trường B - Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh.
Chiều: - 14 giờ 00: Đ/c Giang Thị Phương Hạnh (UVBTV, CN UBKTTU), dự buổi làm việc của Ban Thường vụ Tỉnh ủy với Đoàn công tác Trung ương.
Địa điểm: Tại Hội trường Tỉnh ủy.
Tối: - 19 giờ 00: Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Cơ quan UBKT Tỉnh ủy, tổ chức Tết trung thu cho các cháu con công đoàn viên Cơ quan UBKT Tỉnh ủy.
Địa điểm: Tại Hội Trường Cơ quan UBKT Tỉnh ủy.
Thứ năm (28/9):  
Sáng: - 08 giờ 00: Đ/c Giang Thị Phương Hạnh (UVBTV, CN UBKTTU), dự họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy, phiên thứ 26/2023.
Nội dung:
1. Ban Tổ chức Tỉnh ủy thông qua: (1) Công tác cán bộ; (2) thông qua báo cáo giải trình, bổ sung Báo cáo tự kiểm tra việc Lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác cán bộ theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 19/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.
2. Đảng đoàn HĐND tỉnh báo cáo: Kế hoạch và dự kiến danh sách người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu được lấy phiếu tín nhiệm tại kỳ họp cuối năm 2023, HĐND tỉnh Bình Phước khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
3. Đoàn Kiểm tra 917 (theo Quyết định 917-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy) báo cáo: Kết quả kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên năm 2023. Cùng dự: Đ/c Lê Thị Kim Dung (UV).
4. Đoàn Kiểm tra 1016 (theo Quyết định số 1016-QĐ/TU ngày 21/9/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy) báo cáo: Kết quả kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên năm 2023. Cùng dự: Đ/c Lê Văn Trân (PCN UBKTTU).
Địa điểm: Tại Phòng họp B - Tỉnh ủy.
Chiều: - 14 giờ 00: Họp Chi ủy Chi bộ Cơ quan UBKT Tỉnh ủy định kỳ tháng 9/2023.
Thành phần: Bí thư, Phó Bí thư và Chi ủy viên Chi bộ.
- 14 giờ 30: Họp Chi bộ Cơ quan.
Thành phần: Toàn thể đảng viên Chi bộ.
Địa điểm: Tại Hội Trường Cơ quan UBKT Tỉnh ủy.
Thứ sáu (29/9):    
Sáng: - 07 giờ 30: Đ/c Giang Thị Phương Hạnh (UVBTV, CN UBKTTU), dự họp Đảng ủy Quân sự tỉnh thông qua quyết tâm TCPT tỉnh và ra nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ TCPT tỉnh.
Địa điểm: Tại Sa Bàn - Khu Kỹ thuật Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh.
- 08 giờ 00: Đ/c Lê Việt Hùng (PCNTT UBKTTU), dự hội nghị chuyên đề về kết nạp đảng viên trong học sinh, sinh viên.
Địa điểm: Tại Hội trường Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh.
Chiều: - 16 giờ 00: Toàn thể cán bộ, công chức và người lao động Cơ quan UBKT Tỉnh ủy dọn dẹp vệ sinh Cơ quan.
Thứ bảy (30/9):   
Sáng: - 08 giờ 00: Đoàn Giám sát số 1012-QĐ/TU ngày 08/6/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, thông qua báo cáo kết quả giám sát.
Thành phần: Đ/c Giang Thị Phương Hạnh (UVBTV, CN UBKTTU), đ/c Lê Việt Hùng (PCNTT UBKTTU), đ/c Lê Văn Trân (PCN UBKTTU), đ/c Nguyễn Khắc Thọ (UV), đ/c Phạm Thị Mến (PPNV2).
Địa điểm: Tại Huyện ủy Lộc Ninh.
- 07 giờ 30: Đ/c Lê Văn Trân (PCN UBKTTU), đ/c Tạ Thu Thủy (PCN UBKTTU), tham gia học tập, nghiên cứu chuyên đề Quản lý nhà nước về đầu tư, triển khai thực hiện dự án đầu tư (ngoài ngân sách) Lớp Bồi dưỡng, tạo nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý tỉnh (đối tượng 1). (Thời gian: cả ngày).
Địa điểm: Tại Trường Chính trị tỉnh.
Mọi thông tin đăng ký lịch tuần vui lòng gửi về Phòng Nghiệp vụ 1 - Tổng hợp trước 09 giờ 00 ngày thứ 6 hàng tuần. Xin trân trọng cảm ơn.
Nơi nhận:
- Lãnh đạo CQ UBKT Tỉnh ủy,         
- Các đ/c UV UBKT Tỉnh ủy,
- Các Phòng nghiệp vụ,
- Lái xe,
- Lưu CQUBKT Tỉnh ủy.

 
T/L CƠ QUAN ỦY BAN KIỂM TRA
TRƯỞNG PHÒNG NV1-THNguyễn Thị Bích Liên

 

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây