Lịch công tác UBKT Tỉnh ủy tuần 42/2023.

Lịch công tác UBKT Tỉnh ủy tuần 42/2023.

Số kí hiệu VB 2376
Ngày ban hành 13/10/2023
Ngày bắt đầu hiệu lực 13/10/2023
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành Ủy Ban kiểm tra
Người ký Nguyễn Thị Bích Liên

Nội dung

LỊCH LÀM VIỆC
CƠ QUAN ỦY BAN KIỂM TRA TỈNH ỦY
(Tuần thứ 42 từ ngày 14/10/2023 đến hết ngày 22/10/2023)
-----
Thứ bảy (14/10): 
Chiều: - 18 giờ 00: Đ/c Tạ Thu Thủy (PCN UBKTTU), dự tiếp Đoàn công tác Tỉnh ủy Kon Tum.
Địa điểm: Tại Nhà khách tỉnh.
Chủ nhật (15/10):
Sáng: - 07 giờ 30: Đ/c Lê Văn Trân (PCN UBKTTU), đ/c Tạ Thu Thủy (PCN UBKTTU), tham gia học tập, nghiên cứu chuyên đề Quản lý nhà nước về an sinh xã hội, giảm nghèo Lớp Bồi dưỡng, tạo nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý tỉnh (đối tượng 1). (Thời gian: 01 ngày).
Địa điểm: Tại Trường Chính trị tỉnh.
Thứ hai (16/10):  
Sáng: - 07 giờ 00: Toàn thể cán bộ, công chức và người lao động Cơ quan UBKT Tỉnh ủy tham gia giao lưu thể dục, thể thao. (Thời gian: cả ngày).
Địa điểm: Tại Trụ sở Cơ quan UBKT Tỉnh ủy.
- 07 giờ 30: Đ/c Lê Văn Đông (TPNV2), tham gia Lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức dành cho cán bộ diện Ban Thường vụ huyện ủy và tương đương quản lý (Đối tượng 4) năm 2023 (Lớp thứ 10). (Thời gian: từ ngày 16/10/2023 đến ngày 20/10/2023).
Địa điểm: Tại Hội trường A - Trường Chính trị tỉnh.
Chiều: - 15 giờ 00: Các đồng chí Thường trực UBKT Tỉnh ủy, chủ trì họp mặt kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Ngành kiểm tra Đảng (16/10/1948 - 16/10/2023).
Thành phần: Toàn thể cán bộ, công chức Cơ quan UBKT Tỉnh ủy.
Địa điểm: Tại Hội trường Tỉnh ủy.
- 14 giờ 00: Đ/c Lê Việt Hùng (PCNTT UBKTTU), d Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ khối lần thứ 16 (mở rộng) nhiệm kỳ 2020-2025.
Địa điểm: Tại Hội trường Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh.
- 14 giờ 00: Các đồng chí đảng viên Chi bộ Cơ quan UBKT Tỉnh ủy, d Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ khối lần thứ 16 (mở rộng) nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Địa điểm: Tại Hội trường Cơ quan UBKT Tỉnh ủy.
Thứ ba (17/10):   
Sáng: - 08 giờ 00: Đ/c Giang Thị Phương Hạnh (UVBTV, CN UBKTTU), dự Họp Thường trực Tỉnh ủy, phiên thứ 36/2023.
Nội dung: Ban Tổ chức Tỉnh ủy báo cáo: Công tác cán bộ.
Địa điểm: Tại Phòng họp B - Tỉnh ủy.
- 09 giờ 30: Họp Thường trực UBKT Tỉnh ủy, tuần 42/2023.
Nội dung: Giao ban công tác tuần 42/2023.
Thành phần: Các đ/c Thường trực Ủy ban; đại diện Lãnh đạo các Phòng Nghiệp vụ Cơ quan UBKT Tỉnh ủy.
Địa điểm: Tại Hội trường Cơ quan UBKT Tỉnh ủy.
- 07 giờ 30: Đ/c Nguyễn Khắc Thọ (UV), dự Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Bù Gia Mập (mở rộng).
Địa điểm: Tại Hội trường Huyện ủy Bù Gia Mập.
- 08 giờ 00: Đ/c Lê Văn Sỏi (CV), làm việc theo lịch của Tổ xác minh tài sản, thu nhập theo Quyết định số 64/QĐ-T.Tr ngày 28/7/2023 của Thanh tra tỉnh.
Địa điểm: Tại Thanh tra tỉnh.
Chiều: - 14 giờ 00: Đ/c Giang Thị Phương Hạnh (UVBTV, CN UBKTTU), làm việc với Thường trực và UBKT Huyện ủy Đồng Phú.
Thành phần: Đ/c Tạ Thu Thủy (PCN UBKTTU), đ/c Bùi Thị Giang (UV), Phòng Nghiệp vụ 3.
Địa điểm: Tại Huyện ủy Đồng Phú.
- 14 giờ 00: Đ/c Nguyễn Sỹ Thăng (UV), đi công tác theo kế hoạch của Đoàn giám sát số 600/QĐ-MTTQ-BTT ngày 14/9/2023 của Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh.
Địa điểm: Tại Sở Tài nguyên & Môi trường.
Thứ tư (18/10):    
Sáng: - 08 giờ 00: Đ/c Tạ Thu Thủy (PCN UBKTTU), dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Bù Đăng lần thứ 26 (mở rộng).
Địa điểm: Tại Hội trường Huyện ủy Bù Đăng.
Chiều: - 14 giờ 00: Đ/c Giang Thị Phương Hạnh (UVBTV, CN UBKTTU), dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Đồng Phú lần thứ 20 khóa XII, nhiệm kỳ 2020-2025.
Địa điểm: Hội trường huyện Đồng Phú.
- 14 giờ 00: Đ/c Lê Việt Hùng (PCNTT UBKTTU), dự Hội thảo khoa học cấp Bộ năm 2023 về “Phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đông Nam Bộ theo Nghị quyết số 24-NQ/TW của Bộ Chính trị”.
Địa điểm: Tại Trung tâm Hội nghị Trường Chính trị tỉnh.
Thứ năm (19/10):
Sáng: - 08 giờ 00: Đ/c Lê Việt Hùng (PCNTT UBKTTU), tham gia lớp bồi dưỡng quản lý nhà nước ngạch Chuyên viên cao cấp năm 2023. (Thời gian: từ ngày 19/10/2023 đến ngày 22/10/2023).
Địa điểm: Tại Phòng 202D - Trường Chính trị tỉnh.
- 07 giờ 30: Đ/c Lê Văn Trân (PCN UBKTTU), đ/c Tạ Thu Thủy (PCN UBKTTU), tham gia học tập, nghiên cứu chuyên đề Phát triển nguồn nhân lực xã hội Lớp Bồi dưỡng, tạo nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý tỉnh (đối tượng 1). (Thời gian: 01 ngày).
Địa điểm: Tại Trường Chính trị tỉnh.
- 08 giờ 00: Đoàn giám sát số 105-QĐ/UBKT ngày 14/7/2023 của UBKT Tỉnh ủy, công bố thông báo kết luận giám sát.
Thành phần: Đ/c Lê Thị Kim Dung (UV), đ/c Đỗ Xuân Hùng (TPNV3), đ/c Phạm Thị Mến (PPNV2), đ/c Phan Mậu Thái (KTVC).
Địa điểm: Tại Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh.
Chiều: - 14 giờ 00: Đ/c Giang Thị Phương Hạnh (UVBTV, CN UBKTTU), làm việc với Sở kế hoạch & Đầu tư.
Thành phần: Đ/c Lê Thị Kim Dung (UV), đ/c Lê Văn Sỏi (CV).
Địa điểm: Tại Hội trường Cơ quan UBKT Tỉnh ủy.
- 15 giờ 15: Đ/c Giang Thị Phương Hạnh (UVBTV, CN UBKTTU),  làm việc với Kho bạc Nhà nước tỉnh.
Thành phần: Đ/c Lê Thị Kim Dung (UV), đ/c Lê Văn Sỏi (CV).
Địa điểm: Tại Hội trường Cơ quan UBKT Tỉnh ủy.
Thứ sáu (20/10):  
Sáng: - 08 giờ 00: Đ/c Giang Thị Phương Hạnh (UVBTV, CN UBKTTU), dự họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy, phiên thứ 26/2023.
Nội dung:
1. Văn phòng Tỉnh ủy thông qua:  Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ quý III và 09 tháng đầu năm 2023; phương hướng nhiệm vụ quý IV năm 2023.
2. BCS đảng UBND tỉnh báo cáo: Báo cáo nội dung tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý, phản biện xã hội đối với dự thảo Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Bình Phước.
3. Ban Tổ chức Tỉnh ủy báo cáo: (1) Thực hiện quy trình công tác cán bộ (bước 1); (2) Công tác cán bộ; (3) Đề nghị tặng thưởng Huân chương chiến công hạng nhì đối với cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý; (4) Chuyển giao các chi bộ điện lực huyện, thị, thành phố về trực thuộc Đảng bộ Công ty Điện lực tỉnh; chuyển giao các chi bộ bưu điện huyện, thị xã về trực thuộc Đảng bộ Bưu điện tỉnh, trực thuộc Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh.
4. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thông qua: Dự thảo Báo cáo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổng kết 15 năm thực hiện Đề án trang bị sách cho cơ sở xã, phường, thị trấn (2009 - 2023).
Địa điểm: Tại Phòng họp B - Tỉnh ủy.
Chiều: - 14 giờ 00: Đ/c Giang Thị Phương Hạnh (UVBTV, CN UBKTTU), dự buổi làm việc với Đoàn kiểm tra 889 của Bộ Chính trị.
Địa điểm: Tại Phòng họp B - Tỉnh ủy.
- 15 giờ 00: Họp mặt nhân kỷ niệm ngày phụ nữ Việt Nam 20/10.
Thành phần: Toàn thể đoàn viên Công đoàn Cơ quan UBKT Tỉnh ủy.
Địa điểm: Tại Hội Trường Cơ quan UBKT Tỉnh ủy.

Mọi thông tin đăng ký lịch tuần vui lòng gửi về Phòng Nghiệp vụ 1 - Tổng hợp trước 09 giờ 00 ngày thứ 6 hàng tuần. Xin trân trọng cảm ơn.
Nơi nhận:
- Lãnh đạo CQ UBKT Tỉnh ủy,         
- Các đ/c UV UBKT Tỉnh ủy,
- Các Phòng nghiệp vụ,
- Lái xe,
- Lưu CQUBKT Tỉnh ủy.

 
T/L CƠ QUAN ỦY BAN KIỂM TRA
TRƯỞNG PHÒNG NV1-THNguyễn Thị Bích Liên

 

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây