Lịch công tác UBKT Tỉnh ủy tuần 43/2023.

Lịch công tác UBKT Tỉnh ủy tuần 43/2023.

Số kí hiệu VB 2377
Ngày ban hành 20/10/2023
Ngày bắt đầu hiệu lực 20/10/2023
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành Ủy Ban kiểm tra
Người ký Nguyễn Thị Bích Liên

Nội dung

LỊCH LÀM VIỆC
CƠ QUAN ỦY BAN KIỂM TRA TỈNH ỦY
(Tuần thứ 43 từ ngày 23/10/2023 đến hết ngày 29/10/2023)
-----
Thứ hai (23/10):  
Sáng: - 08 giờ 00: Đ/c Giang Thị Phương Hạnh (UVBTV, CN UBKTTU), dự các Hội nghị thực hiện quy trình công tác cán bộ.
+ 08 giờ 00 - 08 giờ 30: dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (bước 2). Cùng dự: Đ/c Lê Việt Hùng (PCNTT UBKTTU).
+ 08 giờ 30 - 08 giờ 45: dự Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy (bước 3).
 + 08 giờ 45 - 09 giờ 15: dự Hội nghị cán bộ chủ chốt (bước 4). Cùng dự: Đ/c Lê Việt Hùng (PCNTT UBKTTU).
+ 09 giờ 15 - 09 giờ 30: dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (bước 5). Cùng dự: Đ/c Lê Việt Hùng (PCNTT UBKTTU).
Địa điểm: Tại Hội trường Tỉnh ủy.
- 09 giờ 45: Đ/c Giang Thị Phương Hạnh (UVBTV, CN UBKTTU), dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, phiên thứ 16/2023. (Thời gian: 01 ngày).
Nội dung:
1. Thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII.
2. Đánh giá tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết của Tỉnh ủy quý III và 09 tháng đầu năm 2023; nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2023.
3. Thông qua Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Bình Phước.
4. Báo cáo tiến độ thực hiện các thủ tục triển khai dự án Cao tốc Chơn Thành (Bình Phước) - Gia Nghĩa (Đắk Nông).
5. Cho ý kiến về phương án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2030.
6. Các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh thực hiện chất vấn trong Đảng theo quy định.
Cùng dự: Đ/c Lê Việt Hùng (PCNTT UBKTTU), đ/c Lê Văn Trân (PCN UBKTTU), đ/c Tạ Thu Thủy (PCN UBKTTU), đ/c Trần Đức Nha (UV), đ/c Nguyễn Sỹ Thăng (UV), đ/c Bùi Thị Giang (UV), đ/c Lê Thị Kim Dung (UV), đ/c Nguyễn Khắc Thọ (UV).
Địa điểm: Tại Hội trường Tỉnh ủy.
- 07 giờ 30: Đ/c Nguyễn Khắc Thọ (UV), tham gia lớp bồi dưỡng cán bộ công đoàn cơ sở năm 2023. (Thời gian: từ ngày 23/10/2023 đến ngày 27/10/2023).
Địa điểm: Tại Hội trường C - Trường Chính trị tỉnh.
Chiều: - 16 giờ 00: Toàn thể cán bộ, công chức và người lao động Cơ quan UBKT Tỉnh ủy rèn luyện thể dục, thể thao.
Địa điểm: Tại Trụ sở Cơ quan UBKT Tỉnh ủy.
Thứ ba (24/10):   
Sáng: - 08 giờ 00: Họp Thường trực UBKT Tỉnh ủy, tuần 43/2023.
Nội dung:
1. Giao ban công tác tuần 43/2023. Thành phần: Các đ/c Thường trực Ủy ban; đại diện Lãnh đạo các Phòng Nghiệp vụ Cơ quan UBKT Tỉnh ủy.
2. Phòng Nghiệp vụ 1 - Tổng hợp báo cáo dự thảo kế hoạch luân chuyển cán bộ, công chức Ngành Kiểm tra Đảng.
Địa điểm: Tại Hội trường Cơ quan UBKT Tỉnh ủy.
- 10 giờ 00: Đ/c Giang Thị Phương Hạnh (UVBTV, CN UBKTTU), làm việc theo lịch Tỉnh ủy.
- 07 giờ 30: Đoàn kiểm tra số 108-QĐ/UBKTTU ngày 03/10/2023 của UBKT Tỉnh ủy, làm việc tại Đảng ủy xã Tân Hưng.
Thành phần: Đ/c Trần Đức Nha (UV), đ/c Lê Văn Đông (TPNV2), đ/c Vũ Thanh Thủy (KTVC).
Địa điểm: Tại Đảng ủy xã Tân Hưng, huyện Hớn Quản.
- 07 giờ 30: Đ/c Nguyễn Thị Hà (KTVC), tham gia lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng năm 2023. (Thời gian: từ ngày 24/10/2023 đến ngày 27/10/2023).
Địa điểm: Tại Hội trường Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh.
Chiều: - 14 giờ 00: Đ/c Giang Thị Phương Hạnh (UVBTV, CN UBKTTU), dự Họp Thường trực Tỉnh ủy, phiên thứ 37/2023.
Nội dung:
1. Ban Tổ chức Tỉnh ủy báo cáo: Công tác cán bộ.
2. Đoàn Giám sát 1012 (theo Quyết định số 1012-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy): Thông qua kết quả giám sát tổ chức đảng, đảng viên năm 2023. Cùng dự: Đ/c Lê Việt Hùng (PCNTT UBKTTU), đ/c Lê Văn Trân (PCN UBKTTU).
Địa điểm: Tại Phòng họp B - Tỉnh ủy.
Thứ tư (25/10):    
Sáng: - 07 giờ 30: Đ/c Giang Thị Phương Hạnh (UVBTV, CN UBKTTU), dự Hội nghị bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng hoạt động cho đại biều HĐND năm 2023. (Thời gian: từ ngày 25/10/2023 đến ngày 26/10/2023).
Địa điểm: Tại Tòa nhà Trung tâm - Trường Chính trị tỉnh.
- 07 giờ 30: Đ/c Lê Việt Hùng (PCNTT UBKTTU), tham gia giảng bài lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm tra Đảng năm 2023.
Địa điểm: Tại Huyện ủy Đồng Phú.
- 08 giờ 00: Đoàn giám sát số 105-QĐ/UBKT ngày 14/7/2023 của UBKT Tỉnh ủy, công bố thông báo kết luận giám sát.
Thành phần: Đ/c Tạ Thu Thủy (PCN UBKTTU), đ/c Lê Thị Kim Dung (UV), đ/c Đỗ Xuân Hùng (TPNV3), đ/c Phạm Thị Mến (PPNV2), đ/c Phan Mậu Thái (KTVC).
Địa điểm: Tại Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh.
Chiều: - 14 giờ 00: Đ/c Lê Văn Trân (PCN UBKTTU), dự Hội nghị giao ban công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực, cải cách tư pháp 09 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 03 tháng cuối năm 2023.
Địa điểm: Tại Hội trường Tỉnh ủy.
- 14 giờ 00: Đ/c Nguyễn Sỹ Thăng (UV), đi công tác theo kế hoạch của Đoàn giám sát theo Quyết định số 1125-QĐ/TU ngày 10/7/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
Địa điểm: Tại Phòng họp D - Trụ sở UBND tỉnh.
- 14 giờ 00: Đ/c Thị Kim Dung (UV), tham gia giảng bài lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm tra Đảng năm 2023.
Địa điểm: Tại Huyện ủy Đồng Phú.
Thứ năm (26/10):
Sáng: - 08 giờ 00: Đ/c Giang Thị Phương Hạnh (UVBTV, CN UBKTTU), dự họp rà soát, thống nhất việc giao biên chế và quản lý hồ sơ công chức, viên chức.
Cùng dự: Đ/c Nguyễn Văn Điệp (PPNV1-TH).
Địa điểm: Tại Hội trường Cơ quan Ban Tổ chức Tỉnh ủy.
- 08 giờ 00: Đ/c Lê Việt Hùng (PCNTT UBKTTU), tham gia lớp bồi dưỡng quản lý nhà nước ngạch Chuyên viên cao cấp năm 2023. (Thời gian: từ ngày 26/10/2023 đến ngày 29/10/2023).
Địa điểm: Tại Phòng 202D - Trường Chính trị tỉnh.
- 08 giờ 00: Đ/c Lê Việt Hùng (PCNTT UBKTTU), dự Hội nghị Báo cáo viên cấp tỉnh tháng 10/2023.
Địa điểm: Tại Hội trường Công ty TNHH MTV Cao su Phú Riềng.
- 08 giờ 00: Đ/c Trần Đức Nha (UV), dự Hội thảo khoa học về “Giải pháp nâng cao chất lượng giám sát trong hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh”.
Địa điểm: Tại Hội trường Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh.
- 08 giờ 00: Đ/c Nguyễn Sỹ Thăng (UV), đi công tác theo kế hoạch của Đoàn giám sát theo Quyết định số 1125-QĐ/TU ngày 10/7/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
Địa điểm: Tại Huyện ủy Hớn Quản.
- 08 giờ 00: Đ/c Bùi Thị Giang (UV), tham gia giảng bài lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm tra Đảng năm 2023.
Địa điểm: Tại Huyện ủy Đồng Phú.
Chiều: - 14 giờ 00: Đ/c Tạ Thu Thủy (PCN UBKTTU), dự buổi làm việc của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy với Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh về tình hình thực hiện nhiệm vụ 09 tháng đầu năm 2023, nhiệm vụ trọng tâm 03 tháng cuối năm 2023.
Địa điểm: Tại Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh.
Thứ sáu (27/10):  
Sáng: - 08 giờ 00: Họp UBKT Tỉnh ủy.
Nội dung: Gợi ý kiểm điểm năm 2023
Thành phần: Các đ/c Thường trực và Ủy viên UBKT Tỉnh ủy; đại diện Lãnh đạo các Phòng Nghiệp vụ Cơ quan UBKT Tỉnh ủy.
Địa điểm: Tại Hội trường Cơ quan UBKT Tỉnh ủy.
- 08 giờ 00: Đ/c Nguyễn Khắc Thọ (UV), tham gia giảng bài lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm tra Đảng năm 2023.
Địa điểm: Tại Huyện ủy Đồng Phú.
Chiều: - 16 giờ 00: Toàn thể cán bộ, công chức và người lao động Cơ quan UBKT Tỉnh ủy dọn dẹp vệ sinh Cơ quan.
Mọi thông tin đăng ký lịch tuần vui lòng gửi về Phòng Nghiệp vụ 1 - Tổng hợp trước 09 giờ 00 ngày thứ 6 hàng tuần. Xin trân trọng cảm ơn.
Nơi nhận:
- Lãnh đạo CQ UBKT Tỉnh ủy,         
- Các đ/c UV UBKT Tỉnh ủy,
- Các Phòng nghiệp vụ,
- Lái xe,
- Lưu CQUBKT Tỉnh ủy.

 
T/L CƠ QUAN ỦY BAN KIỂM TRA
TRƯỞNG PHÒNG NV1-TH


 
Nguyễn Thị Bích Liên

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây