Lịch công tác UBKT Tỉnh ủy tuần 44/2022.

Lịch công tác UBKT Tỉnh ủy tuần 44/2022.

Số kí hiệu VB2241
Ngày ban hành 28/10/2022
Ngày bắt đầu hiệu lực 28/10/2022
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành Ban xây dựng Đảng
Người ký Nguyễn Thị Bích Liên

Nội dung

TỈNH ỦY BÌNH PHƯỚC
ỦY BAN KIỂM TRA
*
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Bình Phước, ngày 29 tháng 10 năm 2022

LỊCH LÀM VIỆC
ỦY BAN KIỂM TRA TỈNH ỦY
(Tuần thứ 44, từ ngày 31/10/2022 đến hết ngày 05/11/2022)
-----
Thứ hai (31/10):
Sáng: - 08 giờ 00 - 10 giờ 30: Họp Thường trực UBKT Tỉnh ủy.
Nội dung: Giao ban công tác tuần 44.
Thành phần: Các đ/c Thường trực Ủy ban, đại diện lãnh đạo các Phòng nghiệp vụ Cơ quan UBKT Tỉnh ủy.
Địa điểm: Tại Hội trường Cơ quan UBKT Tỉnh ủy.
- 10 giờ 30 - 11 giờ 30: Đ/c Giang Thị Phương Hạnh (UVBTV, CN UBKT TU), chủ trì họp Hội đồng thi đua khen thưởng Cơ quan.
Nội dung: Công đoàn báo cáo đề xuất khen thưởng cá nhân có thành tích về nếp sống văn minh cá nhân năm 2022.
Thành phần: Đ/c Lê Việt Hùng (PCNTT UBKTTU); Đ/c Nguyễn Thị Loan (PCN UBKTTU); Đ/c Nguyễn Khắc Thọ (UV); đ/c Nguyễn Thị Bích Liên (TPNV1), đ/c Huỳnh Thị Phương Dung (PPNV3), đ/c Phạm Quang Tuyến (CV).
Địa điểm: Tại Hội trường Cơ quan UBKT Tỉnh ủy.
Chiều: - 14 giờ 00: Họp Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy.
Nội dung: Thảo luận chương trình kiểm tra, giám sát năm 2023 của cấp ủy và Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy.
Thành phần: Các đ/c Thành viên UBKT Tỉnh ủy; đ/c Thư ký UBKT Tỉnh ủy.
Địa điểm: Tại Hội trường Cơ quan UBKT Tỉnh ủy.
- 14 giờ 00: Ủy ban kiểm tra công bố quyết định kỷ luật đảng viên.
Thành phần: Đ/c Nguyễn Sỹ Thăng (UV UBKTTU), đ/c Bùi Duy Linh (KTV).
Địa điểm: Tại Ban Chỉ huy Quân sự tỉnh.
Thứ ba (01/11):
Sáng: - 07 giờ 30: Đ/c Lê Việt Hùng (PCNTT UBKTTU), dự khai giảng lớp bồi dưỡng, nghiệp vụ công tác, kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng năm 2022.
Địa điểm: Tại Hội trường A - Trường Chính trị.
- 08 giờ 00: Đ/c Lê Việt Hùng (PCNTT UBKTTU), giảng bài lớp bồi dưỡng, nghiệp vụ công tác, kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng năm 2022. (Lớp thứ nhất).
Địa điểm: Tại Trường Chính trị.
- 08 giờ 00: Đ/c Lê Thị Kim Dung (UV UBKTTU), giảng bài lớp bồi dưỡng, nghiệp vụ công tác, kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng năm 2022. (Lớp thứ hai).
Địa điểm: Tại Trường Chính trị.
Chiều: - 14 giờ 00: Đ/c Giang Thị Phương Hạnh (UVBTV, CN UBKT TU), dự họp Thường trực Tỉnh ủy, phiên thứ 62/2022.
Nội dung:
- 14 giờ 00 - 15 giờ 00: Ban Tổ chức tỉnh ủy thông qua: 1) Công tác cán bộ; (2) Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; (3) Kế hoạch kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp năm 2022.
- 15 giờ 00 - 16 giờ 00: Đoàn kiểm tra theo Quyết định số 637-QĐ/TU: Thông qua kết quả kiểm tra, giám sát tổ chức đảng, đảng viên. Cùng dự: Đ/c Nguyễn Thị Loan (PCN UBKTTU).
- 16 giờ 00: Đoàn Kiểm tra theo Quyết định số 638-QĐ/TU: Thông qua kết quả kiểm tra, giám sát tổ chức đảng, đảng viên. Cùng dự: Đ/c Nguyễn Thị Loan (PCN UBKTTU).
Địa điểm: Tại Phòng họp C - Tỉnh ủy.
- 14 giờ 00: Đ/c Lê Việt Hùng (PCNTT UBKTTU), giảng bài lớp bồi dưỡng, nghiệp vụ công tác, kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng năm 2022. (Lớp thứ hai).
Địa điểm: Tại Trường Chính trị.
- 14 giờ 00: Đ/c Lê Thị Kim Dung (UV UBKTTU), giảng bài lớp bồi dưỡng, nghiệp vụ công tác, kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng năm 2022. (Lớp thứ nhất).
Địa điểm: Tại Trường Chính trị.
Thứ tư (02/11):
Sáng: - 08 giờ 00: Đ/c Bùi Thị Giang (UV UBKTTU), giảng bài lớp bồi dưỡng, nghiệp vụ công tác, kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng năm 2022. (Lớp thứ hai).
Địa điểm: Tại Trường Chính trị.
- 08 giờ 00: Đ/c Nguyễn Khắc Thọ (UV UBKTTU), giảng bài lớp bồi dưỡng, nghiệp vụ công tác, kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng năm 2022. (Lớp thứ nhất).
Địa điểm: Tại Trường Chính trị.
Chiều: - 13 giờ 30: Đ/c Giang Thị Phương Hạnh (UVBTV, CN UBKTTU, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh), dự tiếp xúc cử tri với đại biểu HĐND tỉnh trước kỳ họp thứ tám, đại biểu HĐND huyện Đồng Phú trước kỳ họp thứ sáu, nhiệm kỳ 2021-2022.
Địa điểm: Tại Hội trường UBND xã Đồng Tiến, huyện Đồng Phú.
Thứ năm (03/11):
Sáng: - 07 giờ 30: Đ/c Giang Thị Phương Hạnh (UVBTV, CN UBKTTU, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh), dự tiếp xúc cử tri với đại biểu HĐND tỉnh trước kỳ họp thứ tám, đại biểu HĐND huyện Đồng Phú trước kỳ họp thứ sáu, nhiệm kỳ 2021-2022.
Địa điểm: Tại Hội trường UBND xã Thuận Phú, huyện Đồng Phú.
- 08 giờ 00: Đ/c Nguyễn Thị Loan (PCN UBKTTU), giảng bài lớp bồi dưỡng, nghiệp vụ công tác, kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng năm 2022. (Lớp thứ hai).
Địa điểm: Tại Trường Chính trị.
- 08 giờ 00: Đ/c Bùi Thị Giang (UV UBKTTU), giảng bài lớp bồi dưỡng, nghiệp vụ công tác, kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng năm 2022. (Lớp thứ nhất).
Địa điểm: Tại Trường Chính trị.
Chiều: - 14 giờ 00: Đ/c Nguyễn Thị Loan (PCN UBKTTU), giảng bài lớp bồi dưỡng, nghiệp vụ công tác, kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng năm 2022. (Lớp thứ nhất).
Địa điểm: Tại Trường Chính trị.
- 16 giờ 30: Đ/c Nguyễn Thị Loan (PCN UBKTTU), dự bế giảng lớp bồi dưỡng, nghiệp vụ công tác, kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng năm 2022.
- 14 giờ 30: Đ/c Lê Văn Trân (PCN UBKTTU), làm việc với Công ty TNHH MTV Cao su Phú Riềng.
Thành phần: Đ/c Bùi Thị Giang (UV); đ/c Nguyễn Thị Bích Liên (TPNV1), đ/c Phạm Quang Tuyến (CV).
Địa điểm: Tại Công ty TNHH MTV Cao su Phú Riềng.
- 14 giờ 00: Đ/c Nguyễn Khắc Thọ (UV UBKTTU), giảng bài lớp bồi dưỡng, nghiệp vụ công tác, kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng năm 2022. (Lớp thứ hai).
- 16 giờ 00: Toàn thể cán bộ, công chức và người lao động Cơ quan UBKT Tỉnh ủy rèn luyện thể dục thể thao.
Địa điểm: Trụ sở Cơ quan UBKT Tỉnh ủy.
Thứ sáu (04/11):
Sáng: - 08 giờ 00: Đ/c Giang Thị Phương Hạnh (UVBTV, CN UBKTTU), dự họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy, phiên thứ 33/2022.
Nội dung:
- 08 giờ 00 - 09 giờ 30: Đảng đoàn HĐND tỉnh, BCS Đảng UBND tỉnh: Báo cáo nội dung, chương trình kỳ họp thứ 7 (chuyên đề) của HĐND tỉnh.
- 09 giờ 30 - 10 giờ 00: Liên Minh HTX tỉnh (cơ quan Thường trực BCĐ đổi mới phát triển kinh tế tập thể, HTX tỉnh): xin ý kiến kiện toàn BCĐ đổi mới phát triển kinh tế tập thể, HTX tỉnh.                  
- 10 giờ 00 - 10 giờ 30: Đảng ủy Công an tỉnh: Thông qua dự thảo Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đẩy mạnh xây dựng Công an xã, thị trấn đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.
- 10 giờ 30: Ban Dân vận Tỉnh ủy: Thông qua Tờ trình số 57 - TTr/BDVTU ngày 25/10/2022.
Địa điểm: Tại Phòng họp B - Tỉnh ủy.
- 08 giờ 00: Họp Cơ quan Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy tháng 11/2022.
Thành phần: Toàn thể cán bộ, công chức, người lao động Cơ quan UBKT Tỉnh ủy.
Địa điểm: Tại Hội trường Cơ quan UBKT Tỉnh ủy.
Chiều: - 14 giờ 00: Đ/c Giang Thị Phương Hạnh (UVBTV, CN UBKTTU), tiếp tục dự họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy, phiên thứ 33/2022.
Nội dung:
- 14 giờ 00 - 15 giờ 00: Ban Tổ chức Tỉnh ủy thông qua: Công tác cán bộ; Kế hoạch kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp năm 2022.
- 15 giờ 00 - 16 giờ 00: Đoàn kiểm tra theo Quyết định số 637-QĐ/TU: Thông qua kết quả kiểm tra, giám sát tổ chức đảng, đảng viên. Cùng dự: Đ/c Nguyễn Thị Loan (PCN UBKTTU).
- 16 giờ 00: Đoàn Kiểm tra theo Quyết định số 638-QĐ/TU: Thông qua kết quả kiểm tra, giám sát tổ chức đảng, đảng viên. Cùng dự: Đ/c Nguyễn Thị Loan (PCN UBKTTU).
Địa điểm: Tại Phòng họp B - Tỉnh ủy.
       
Mọi thông tin đăng ký lịch tuần vui lòng gửi về Phòng nghiệp vụ 1, trước 09 giờ 00 ngày thứ 6 hàng tuần.
Xin trân trọng cảm ơn!
Nơi nhận:
- Thường trực UBKT Tỉnh ủy,          
- Các đ/c UV UBKT Tỉnh ủy,
- Các Phòng nghiệp vụ,
- Lái xe,
- Lưu CQUBKT TU.
 
T/L ỦY BAN KIỂM TRA
TRƯỞNG PHÒNG NGHIỆP VỤ 1Nguyễn Thị Bích Liên

 

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Các văn bản cùng cơ quan ban hành "Ban xây dựng Đảng"

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây