Lịch công tác UBKT Tỉnh ủy tuần 44/2023.

Lịch công tác UBKT Tỉnh ủy tuần 44/2023.

Số kí hiệu VB 2378
Ngày ban hành 27/10/2023
Ngày bắt đầu hiệu lực 27/10/2023
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành Ủy Ban kiểm tra
Người ký Nguyễn Thị Bích Liên

Nội dung

LỊCH LÀM VIỆC
CƠ QUAN ỦY BAN KIỂM TRA TỈNH ỦY
(Tuần thứ 44 từ ngày 29/10/2023 đến hết ngày 05/11/2023)
-----
Chủ nhật (29/10):
Sáng: - 08 giờ 00: Đ/c Giang Thị Phương Hạnh (UVBTV, CN UBKTTU), dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác phòng, chống dịch Covid 19.
Địa điểm: Tại phòng họp G - UBND tỉnh.
Thứ hai (30/10):  
Sáng: - 08 giờ 00: Họp Thường trực UBKT Tỉnh ủy, tuần 44/2023.
Nội dung:
1. Giao ban công tác tuần 44/2023. Thành phần: Các đ/c Thường trực Ủy ban; đại diện Lãnh đạo các Phòng Nghiệp vụ Cơ quan UBKT Tỉnh ủy.
2. Báo cáo về việc xem xét, thi hành kỷ luật đảng của UBKT Huyện ủy Hớn Quản. Thành phần: Đ/c Nguyễn Sỹ Thăng (UV), đ/c Lê Văn Đông (TPNV2).
Địa điểm: Tại Hội trường Cơ quan UBKT Tỉnh ủy.
- 07 giờ 30: Đ/c Lê Việt Hùng (PCNTT UBKTTU), đi công tác theo kế hoạch của Đoàn giám sát số 1123-QĐ/TU ngày 07/7/2023 của Tỉnh ủy.
Địa điểm: Tại Thị ủy Chơn Thành.
- 09 giờ 30: Đ/c Lê Văn Trân (PCN UBKTTU), công bố thông báo kết luận kiểm tra.
Thành phần: Đ/c Bùi Thị Giang (UV), đ/c Lê Quang Vũ (KTVC).
Địa điểm: Tại Thành ủy Đồng Xoài.
- 07 giờ 30: Đ/c Nguyễn Văn Điệp (PPNV1), tham gia học lớp Cao cấp lý luận chính trị. (Thời gian: từ ngày 30/10/2023 đến ngày 31/10/2023).
Địa điểm: Tại Trường Chính trị tỉnh.
Chiều: - 14 giờ 00: Họp Chi ủy Chi bộ Cơ quan UBKT Tỉnh ủy định kỳ tháng 10/2023.
Thành phần: Bí thư, Phó Bí thư và Chi ủy viên Chi bộ.
- 14 giờ 30: Họp Chi bộ Cơ quan.
Thành phần: Toàn thể đảng viên Chi bộ.
Địa điểm: Tại Hội Trường Cơ quan UBKT Tỉnh ủy.
- 16 giờ 00: Toàn thể cán bộ, công chức và người lao động Cơ quan UBKT Tỉnh ủy rèn luyện thể dục, thể thao.
Địa điểm: Tại Trụ sở Cơ quan UBKT Tỉnh ủy.
Thứ ba (31/10):   
Sáng: - 08 giờ 00: Đ/c Giang Thị Phương Hạnh (UVBTV, CN UBKTTU), dự Hội nghị thông tin thời sự cho cán bộ chủ chốt các cấp của tỉnh năm 2023.
Cùng dự: Đ/c Lê Việt Hùng (PCNTT UBKTTU), đ/c Lê Văn Trân (PCN UBKTTU), đ/c Tạ Thu Thủy (PCN UBKTTU), đ/c Trần Đức Nha (UV), đ/c Nguyễn Sỹ Thăng (UV), đ/c Bùi Thị Giang (UV), đ/c Lê Thị Kim Dung (UV), đ/c Nguyễn Khắc Thọ (UV).
Địa điểm: Tại Hội trường lầu 8, Tòa nhà Trung tâm - Trường Chính trị tỉnh.
- 07 giờ 30: Đ/c Lê Văn Trân (PCN UBKTTU), đ/c Tạ Thu Thủy (PCN UBKTTU), tham gia học tập, nghiên cứu chuyên đề Quản lý nhà nước về đất đai Lớp Bồi dưỡng, tạo nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý tỉnh (đối tượng 1). (Thời gian: từ ngày 31/10/2023 đến ngày 01/11/2023).
Địa điểm: Tại Trường Chính trị tỉnh.
Chiều: - 14 giờ 00: Đ/c Lê Văn Trân (PCN UBKTTU), làm việc với đảng viên.
Thành phần: Đ/c Bùi Thị Giang (UV), đ/c Đỗ Xuân Hùng (TPNV3),  đ/c Nguyễn Thị Thùy Dung (CV).
Địa điểm: Tại Hội trường Cơ quan UBKT Tỉnh ủy.
Thứ tư (01/11):    
Chiều: - 14 giờ 00: Đ/c Giang Thị Phương Hạnh (UVBTV, CN UBKTTU), dự họp Thường trực Tỉnh ủy, phiên thứ 38/2023.
Nội dung: Ban Tổ chức Tỉnh ủy báo cáo: Công tác cán bộ.
Địa điểm: Tại Phòng họp B - Tỉnh ủy.
Thứ năm (02/11):
Sáng: - 08 giờ 00: Đ/c Lê Việt Hùng (PCNTT UBKTTU), tham gia lớp bồi dưỡng quản lý nhà nước ngạch Chuyên viên cao cấp năm 2023. (Thời gian: từ ngày 02/11/2023 đến ngày 05/11/2023).
Địa điểm: Tại Phòng 202D - Trường Chính trị tỉnh.
- 08 giờ 00: Đ/c Nguyễn Khắc Thọ (UV), tập huấn công tác kê khai tài sản, thu nhập.
Thành phần: Đ/c Nguyễn Văn Điệp (PPNV1).
Địa điểm: Tại Huyện ủy Bù Gia Mập.
Chiều: - 14 giờ 00: Đ/c Giang Thị Phương Hạnh (UVBTV, CN UBKTTU), dự họp Thường trực Ban chỉ đạo phòng chống, tham nhũng, tiêu cực tỉnh lần thứ 13.
Địa điểm: Tại Phòng họp B - Tỉnh ủy.
Thứ sáu (03/11):  
Sáng: - 08 giờ 00: Đ/c Giang Thị Phương Hạnh (UVBTV, CN UBKTTU), dự họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy, phiên thứ 27/2023.
Nội dung:
1. Ban Tổ chức Tỉnh ủy thông qua: (1) Công tác cán bộ; (2) Góp ý dự thảo (lần 2) Quy định của Bộ Chính trị về thẩm quyền, trách nhiệm của người đứng đầu trong việc tạm đình chỉ công tác đối với cán bộ cấp dưới; (3) Hội đồng Đào tạo cán bộ tỉnh; Quy định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đào tạo cán bộ, công chức, viên chức; (4) Dự thảo Quy định về phân cấp thẩm quyền ban hành quyết định lương và phụ cấp theo lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh Bình Phước; (5) Dự thảo Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức thi tuyển công chức, viên chức khối Đảng, Đoàn thể năm 2023; (6) Các dự thảo: Hướng dẫn nội dung xây dựng mô hình “chi bộ bốn tốt”, “đảng bộ cơ sở bốn tốt”; Kế hoạch phát triển đảng viên trong học sinh, sinh viên; Kế hoạch nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên.
2. Văn phòng Tỉnh ủy báo cáo: Nội dung tiếp thu, giải trình tại Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 16/2023.
3. BCS đảng UBND tỉnh thông qua: Dự thảo Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 24-CT/TW ngày 13/7/2023 của Bộ Chính trị về bảo đảm vững chắc an ninh quốc gia trong bối cảnh hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng.
Địa điểm: Tại Phòng họp B - Tỉnh ủy.
Chiều: - 14 giờ 00: Đ/c Giang Thị Phương Hạnh (UVBTV, CN UBKTTU), tiếp tục dự họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy, phiên thứ 27/2023.
Nội dung:
1. Đoàn Giám sát 1012 (theo Quyết định số 1012-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy): Thông qua kết quả giám sát tổ chức đảng, đảng viên năm 2023. Cùng dự: Đ/c Lê Việt Hùng (PCNTT UBKTTU), đ/c Lê Văn Trân (PCN UBKTTU).
2. Đoàn Kiểm tra 917 (theo Quyết định 917-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy): Thông qua kết quả kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên năm 2023.
3. Đoàn Kiểm tra 1016 (theo Quyết định số 1016-QĐ/TU ngày 21/9/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy): Thông qua kết quả kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên năm 2023. Cùng dự: Đ/c Lê Văn Trân (PCN UBKTTU).
Địa điểm: Tại Phòng họp B - Tỉnh ủy.
Thứ bảy (04/11): 
Sáng: - 07 giờ 30: Đ/c Lê Việt Hùng (PCNTT UBKTTU), dự ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộckhu dân cư năm 2023.
Địa điểm: Tại Nhà văn hóa khu phố Bình Giang 2, phường Sơn Giang, thị xã Phước Long.
Chủ nhật (05/11):
Chiều: - Đ/c Giang Thị Phương Hạnh (UVBTV, CN UBKTTU), tham gia Lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 1, khóa 93 năm 2023. (Thời gian: từ ngày 05/11/2023 đến ngày 15/12/2023).
Địa điểm: Tại Học viện Quốc phòng, số 93, Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội.
- 14 giờ 00: Đ/c Tạ Thu Thủy (PCN UBKTTU), dự ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộckhu dân cư năm 2023.
Địa điểm: Tại Nhà văn hóa ấp 9, xã Tân Lập, huyện Đồng Phú.
Mọi thông tin đăng ký lịch tuần vui lòng gửi về Phòng Nghiệp vụ 1 - Tổng hợp trước 09 giờ 00 ngày thứ 6 hàng tuần. Xin trân trọng cảm ơn.
Nơi nhận:
- Lãnh đạo CQ UBKT Tỉnh ủy,         
- Các đ/c UV UBKT Tỉnh ủy,
- Các Phòng nghiệp vụ,
- Lái xe,
- Lưu CQUBKT Tỉnh ủy.
 
T/L CƠ QUAN ỦY BAN KIỂM TRA
TRƯỞNG PHÒNG NV1-TH

Nguyễn Thị Bích Liên

 

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Các văn bản cùng cơ quan ban hành "Ủy Ban kiểm tra"

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây