Lịch công tác UBKT Tỉnh ủy tuần 45/2022.

Lịch công tác UBKT Tỉnh ủy tuần 45/2022.

Số kí hiệu VB2244
Ngày ban hành 04/11/2022
Ngày bắt đầu hiệu lực 04/11/2022
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành Ban xây dựng Đảng
Người ký Nguyễn Thị Bích Liên

Nội dung

TỈNH ỦY BÌNH PHƯỚC
ỦY BAN KIỂM TRA
*
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Bình Phước, ngày 05 tháng 11 năm 2022

LỊCH LÀM VIỆC
ỦY BAN KIỂM TRA TỈNH ỦY
(Tuần thứ 45, từ ngày 06/11/2022 đến hết ngày 13/11/2022)
-----
Chủ nhật (06/11):  
Sáng: - 08 giờ 00: Đ/c Giang Thị Phương Hạnh (UVBTV, CN UBKTTU), dự họp trực tuyến Ban chỉ đạo quốc gia về phòng, chống dịch Covid 19.
Địa điểm: Tại phòng họp G - UBND tỉnh.
Thứ hai (07/11):  
Sáng: - 08 giờ 30: Đ/c Giang Thị Phương Hạnh (UVBTV, CN UBKTTU, ĐB HĐND tỉnh), dự họp Đảng đoàn HĐND tỉnh về rà soát các nội dung trình kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh và một số nội dung liên quan đến thẩm quyền Đảng đoàn HĐND tỉnh.
Địa điểm: Tại Phòng họp B - Trụ sở Đoàn ĐBQH & HĐND tỉnh.
- 08 giờ 00: Đ/c Lê Việt Hùng (PCNTT UBKTTU), tiếp và làm việc với Đài truyền hình kỹ thuật số VTC.
Địa điểm: Tại Hội trường Cơ quan UBKT Tỉnh ủy.
- 09 giờ 00: Đ/c Lê Văn Trân (PCN UBKTTU), họp nắm tình hình đơn thư địa bàn.
Thành phần: Đ/c Lê Thị Kim Dung (UV ), đ/c Nguyễn Thị Bích Liên (TPNV1), đ/c Bùi Duy Linh (KTV).
Địa điểm: Tại Hội trường Cơ quan UBKT Tỉnh ủy.
- 07 giờ 30: Đ/c Trần Đức Nha (UV), cùng đoàn giám sát UBMTTQVN tỉnh làm việc tại huyện Bù Đốp.
Địa điểm: Tại huyện Bù Đốp.
Chiều: - 14 giờ 00: Họp Thường trực UBKT Tỉnh ủy.
Nội dung: Giao ban công tác tuần 45.
Thành phần: Các đ/c Thường trực Ủy ban, đại diện lãnh đạo các Phòng nghiệp vụ Cơ quan UBKT Tỉnh ủy.
Địa điểm: Tại Hội trường Cơ quan UBKT Tỉnh ủy.
Thứ ba (08/11):  
Sáng: - 07 giờ 30: Đ/c Lê Việt Hùng (PCNTT UBKTTU), dự khai giảng lớp bồi dưỡng, nghiệp vụ công tác, kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng năm 2022.
Địa điểm: Tại Trường Chính trị.
- 08 giờ 00: Đ/c Lê Việt Hùng (PCNTT UBKTTU), giảng bài lớp bồi dưỡng, nghiệp vụ công tác, kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng năm 2022. (Lớp thứ ba).
Địa điểm: Tại Trường Chính trị.
- 07 giờ 30: Đ/c Trần Đức Nha (UV), cùng đoàn giám sát UBMTTQVN tỉnh làm việc tại huyện Hớn Quản.
Địa điểm: Tại huyện Hớn Quản.
Chiều: - 14 giờ 00: Đ/c Lê Thị Kim Dung (UV UBKTTU), giảng bài lớp bồi dưỡng, nghiệp vụ công tác, kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng năm 2022. (Lớp thứ ba).
Địa điểm: Tại Trường Chính trị.
Thứ tư (09/11):  
Sáng: - 07 giờ 45: Đ/c Giang Thị Phương Hạnh (UVBTV, CN UBKTTU, ĐB HĐND tỉnh), dự kỳ họp thứ 7 (chuyên đề) HĐND tỉnh khóa X.
Địa điểm: Tại Hội trường Tỉnh ủy.
- 08 giờ 00: Đ/c Nguyễn Khắc Thọ (UV UBKTTU), giảng bài lớp bồi dưỡng, nghiệp vụ công tác, kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng năm 2022. (Lớp thứ ba).
Địa điểm: Tại Trường Chính trị.
- 07 giờ 30: Tham gia lớp bồi dưỡng đối với lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương năm 2022.
Thành phần: Đ/c Phạm Thị Mến (PPNV2); đ/c Huỳnh Thị Phương Dung (PPNV3).
Địa điểm: Tại Trường Chính trị.
 
Thứ năm (10/11):  
Sáng: - 08 giờ 00: Đ/c Giang Thị Phương Hạnh (UVBTV, CN UBKT TU), dự ngày hội “Đại đoàn kết toàn kết toàn dân tộc”  năm 2022 và bàn giao nhà đại đoàn kết tại ấp Thuận An, xã Thuận Lợi, huyện Đồng Phú.
Thành phần: Đ/c Nguyễn Thị Bích Liên (TPNV1).
Địa điểm: Tại ấp Thuận An, xã Thuận Lợi, huyện Đồng Phú.
- 08 giờ 00: Đ/c Bùi Thị Giang (UV UBKTTU), giảng bài lớp bồi dưỡng, nghiệp vụ công tác, kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng năm 2022. (Lớp thứ ba).
Địa điểm: Tại Trường Chính trị.
Chiều: - 14 giờ 00: Đ/c Bùi Thị Giang (UV), giảng bài lớp bồi dưỡng, nghiệp vụ công tác, kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng năm 2022. (Lớp thứ ba).
Địa điểm: Tại Trường Chính trị.
- 16 giờ 30: Đ/c Bùi Thị Giang (UV), dự bế giảng lớp bồi dưỡng, nghiệp vụ công tác, kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng năm 2022.
Địa điểm: Tại Trường Chính trị.
- 16 giờ 00: Toàn thể cán bộ, công chức và người lao động Cơ quan UBKT Tỉnh ủy rèn luyện thể dục thể thao.
Địa điểm: Trụ sở Cơ quan UBKT Tỉnh ủy.
Thứ sáu (11/11):  
Sáng: - 08 giờ 00: Đ/c Giang Thị Phương Hạnh (UVBTV, CN UBKTTU), dự hội nghị thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự bầu bổ sung Ủy viên, Phó Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025.
- 08 giờ 15 - 08 giờ 30: dự Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy (bước 1).
Địa điểm: Tại Phòng họp B - Tỉnh ủy.
- 08 giờ 30 - 09 giờ 00: dự Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh (bước 2). Cùng dự: Đ/c Lê Việt Hùng (PCNTT UBKTTU).
Địa điểm: Tại Hội trường Tỉnh ủy.
- 09 giờ 00 - 09 giờ 15: dự Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy (bước 3).
Địa điểm: Tại Hội trường Tỉnh ủy.
- 09 giờ 15 - 09 giờ 45: dự Hội nghị cán bộ chủ chốt (bước 4). Cùng dự: Đ/c Lê Việt Hùng (PCNTT UBKTTU).
 Địa điểm: Tại Hội trường Tỉnh ủy.           
- 09 giờ 45: dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (bước 5). Cùng dự: Đ/c Lê Việt Hùng (PCNTT UBKTTU).
Địa điểm: Tại Hội trường Tỉnh ủy.
- 10 giờ 30: Họp Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy.
Nội dung: Bầu Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy.
Thành phần: Các đ/c Thành viên UBKT Tỉnh ủy; đ/c Thư ký UBKT Tỉnh ủy.
Địa điểm: Tại Hội trường Cơ quan UBKT Tỉnh ủy.
 
Thứ bảy (12/11):  
Chiều: - 14 giờ 00: Đ/c Lê Việt Hùng (PCNTT UBKTTU), dự ngày hội “Đại đoàn kết toàn kết toàn dân tộc” năm 2022 tại khu 7, phường Long Phước, thị xã Phước Long.
Địa điểm: Tại tại Nhà văn hóa khu 7, phường Long Phước, thị xã Phước Long.
 
Chủ nhật (13/11):  
Sáng: - 08 giờ 00 - 09 giờ 00: Đ/c Giang Thị Phương Hạnh (UVBTV, CN UBKT TU), dự trao nhà đại đoàn kết hộ Hà Thị Mai Lan tại ấp 5, xã Đồng Tâm, huyện Đồng Phú.
Thành phần: Đ/c Lê Văn Trân (PCN UBKTTU); đ/c Nguyễn Thị Bích Liên (TPNV1).
Địa điểm: Tại ấp 5, xã Đồng Tâm, huyện Đồng Phú.
- 09 giờ 00 - 10 giờ 00: Đ/c Giang Thị Phương Hạnh (UVBTV, CN UBKT TU), dự ngày hội “Đại đoàn kết toàn kết toàn dân tộc”  năm 2022 tại ấp Suối Đôi, xã Đồng Tiến, huyện Đồng Phú.
Thành phần: : Đ/c Lê Văn Trân (PCN UBKTTU); đ/c Nguyễn Thị Bích Liên (TPNV1).
Địa điểm: Tại ấp Suối Đôi, xã Đồng Tiến, huyện Đồng Phú.
 
       
Mọi thông tin đăng ký lịch tuần vui lòng gửi về Phòng nghiệp vụ 1, trước 09 giờ 00 ngày thứ 6 hàng tuần.
Xin trân trọng cảm ơn!
Nơi nhận:
- Thường trực UBKT Tỉnh ủy,          
- Các đ/c UV UBKT Tỉnh ủy,
- Các Phòng nghiệp vụ,
- Lái xe,
- Lưu CQUBKT TU.
 
T/L ỦY BAN KIỂM TRA
TRƯỞNG PHÒNG NGHIỆP VỤ 1Nguyễn Thị Bích Liên

 

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Các văn bản cùng cơ quan ban hành "Ban xây dựng Đảng"

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây