Lịch công tác UBKT Tỉnh ủy tuần 50/2021.

Lịch công tác UBKT Tỉnh ủy tuần 50/2021.

Số kí hiệu VB2068
Ngày ban hành 10/12/2021
Ngày bắt đầu hiệu lực 10/12/2021
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành Ban xây dựng Đảng
Người ký Nguyễn Thị Bích Liên

Nội dung


TỈNH ỦY BÌNH PHƯỚC
ỦY BAN KIỂM TRA
*

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Bình Phước, ngày 11 tháng 12 năm 2021
LỊCH LÀM VIỆC
ỦY BAN KIỂM TRA TỈNH ỦY
(tuần thứ 50, từ ngày 11/12/2021 đến ngày 17/12/2021)
-----
Thứ bảy (11/12):
Sáng:      - 08 giờ 00: Đ/c Giang Thị Phương Hạnh (UVBTV, CN UBKTTU), dự Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Bình Phước lần thứ XI, nhiệm kỳ 2021-2026. (thời gian: cả ngày).
Địa điểm: Trung tâm Hội nghị - Trường Chính trị tỉnh.
Chủ nhật (12/12):
Sáng:      - 07 giờ 30: Đ/c Giang Thị Phương Hạnh (UVBTV, CN UBKTTU), chủ trì Hội nghị kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể và thành viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy năm 2021.
Thành phần: Các đồng chí thành viên Ủy ban Kiểm tra.
               Địa điểm: Tại Hội trường Cơ quan UBKT Tỉnh ủy.
Chiều:    - 13 giờ 30: Đ/c Giang Thị Phương Hạnh (UVBTV, CN UBKTTU), chủ trì Hội nghị kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể chi ủy và kiểm điểm đảng viên Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy năm 2021.
Thành phần: Các đồng chí đảng viên Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.
               Địa điểm: Tại Hội trường Cơ quan UBKT Tỉnh ủy.
Thứ hai (13/12):
Sáng:      - 08 giờ 00: Đ/c Giang Thị Phương Hạnh (UVBTV, CN UBKTTU), họp Thường trực UBKT Tỉnh ủy tuần 50/2021.
               Thành phần: Các đồng chí Thường trực UBKTTU, lãnh đạo các Phòng nghiệp vụ.
               Nội dung: Giao ban công tác tuần.
               Địa điểm: Tại Hội trường Cơ quan UBKT Tỉnh ủy.
Chiều:    - 14 giờ 00: Đ/c Giang Thị Phương Hạnh (UVBTV, CN UBKTTU, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh), dự họp đánh giá, rút kinh nghiệm công tác chuẩn bị và tổ chức kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
               Địa điểm: Tại phòng họp B - Trụ sở Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.
- 14 giờ 00: Đ/c Nguyễn Thị Loan (PCN UBKTTU, Phó Trưởng Đoàn kiểm tra 356-QĐ/TU), chủ trì làm việc với Đảng ủy Trường Cao đẳng Bình Phước, Chi ủy Trường cao đẳng nghề Bình Phước nhiệm kỳ 2015 - 2020.
               Thành phần: Đ/c Nguyễn Khắc Thọ (UV UBKT); đ/c Nguyễn Văn Điệp (PPNV1); đ/c Huỳnh Thị Phương Dung (PPNV3).
Địa điểm: Tại Trường Cao đẳng Bình Phước.
               - 14 giờ 00: Đ/c Nguyễn Sỹ Thăng (UV UBKTTU), dự Hội nghị Đảng ủy Quân sự tỉnh, phiên cuối năm 2021.
               Địa điểm: Tại Hội trường B - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, (ấp 3, phường Tiến Thành, thành phố Đồng Xoài).
Thứ ba (14/12):
Sáng:      - 08 giờ 00: Đ/c Giang Thị Phương Hạnh (UVBTV, CN UBKTTU), dự Hội nghị đối ngoại toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng do Bộ Chính trị tổ chức (bằng hình thức trực tuyến).
               Địa điểm: Tại Hội trường Tỉnh ủy.
Chiều:    - 14 giờ 00 - 16 giờ 00: Đ/c Giang Thị Phương Hạnh (UVBTV, CN UBKTTU, Thành viên Ban Chỉ đạo), dự họp Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19.
Nội dung: Tình hình, công tác phòng chống dịch Covid-19 trong tỉnh.
Địa điểm: Tại Trung tâm chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 (phòng họp G - UBND tỉnh). 
- 16 giờ 00: Đ/c Giang Thị Phương Hạnh (UVBTV, CN UBKTTU, Thành viên Ban Chỉ đạo), dự họp trực tuyến với Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid 19 tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố về công tác phòng, chống dịch Covid-19.
                          Địa điểm: Tại Trung tâm chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 (phòng họp G - UBND tỉnh).
- 14 giờ 00: Đ/c Nguyễn Thị Loan (PCN UBKTTU, Trưởng Đoàn kiểm tra 29, 30, 31-QĐ/UBKTTU), chủ trì làm việc với đảng viên.
               Thành phần: Đ/c Nguyễn Khắc Thọ (UV UBKT); đ/c Nguyễn Thị Bích Liên (TPNV1); đ/c Huỳnh Thị Phương Dung (PPNV3); đ/c Bùi Duy Linh (KTV).
Địa điểm: Tại Hội trường Cơ quan UBKT Tỉnh ủy.
Thứ (15/12):
Sáng:      - 08 giờ 00: Đ/c Giang Thị Phương Hạnh (UVBTV, CN UBKTTU, Thành viên HĐND tỉnh), dự họp Đảng đoàn HĐND tỉnh về kiểm điểm tập thể Đảng đoàn, Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh, lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh.
               Địa điểm: Tại Phòng họp B - Trụ sở Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.
               - 08 giờ 00: Đ/c Lê Việt Hùng (TUV, PCNTT UBKTTU) dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Bù Đốp lần thứ 7, khóa XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
               Địa điểm: Tại Hội trường huyện, (Hội trường 350 chỗ).
               - 08 giờ 00: Đ/c Nguyễn Thị Loan (PCN UBKTTU) dự Hội nghị kiểm điểm tập thể Ban Thường vụ, cá nhân Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh năm 2021.
               Địa điểm: Tại Trung tâm TTCH - Công an tỉnh.
- 07 giờ 30: Đoàn kiểm tra 29, 30, 31-QĐ/UBKTTU, đi kiểm tra thực địa một số tuyến đường tại thành phố Đồng Xoài.
               Thành phần: Đ/c Nguyễn Khắc Thọ (UV UBKT); đ/c Nguyễn Thị Bích Liên (TPNV1); đ/c Huỳnh Thị Phương Dung (PPNV3); đ/c Bùi Duy Linh (KTV).
Địa điểm: Tại thành phố Đồng Xoài.
Thứ năm (16/12):
Sáng:      - 08 giờ 00: Đ/c Giang Thị Phương Hạnh (UVBTV, CN UBKTTU), dự Hội nghị kiểm điểm tập thể, cá nhân Ban Thường vụ huyện Hớn Quản năm 2021.
               Thành phần cùng dự: Đ/c Trần Đức Nha (UV), đại diện lãnh đạo PNV 2.
               Địa điểm: Tại Phòng họp Ban Thường vụ - Trụ sở Huyện ủy Hớn Quản - 08 giờ 00: Đ/c Nguyễn Thị Loan (PCN UBKTTU), dự họp Thường trực Tỉnh ủy, phiên thứ 39/2021.
               Nội dung:
3. UBKT Tỉnh uỷ thông qua: Dự thảo báo cáo việc lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện công tác quản lý các hoạt động khu kinh tế cửa khẩu và cửa khẩu, lối mở biên giới. Thành phần cùng dự: đ/c Bùi Thị Giang (UV).
               Địa điểm: Phòng họp C - Tỉnh ủy.
               - 08 giờ 00: Đ/c Nguyễn Thị Loan (PCN UBKTTU, Phó Trưởng Đoàn kiểm tra 356-QĐ/TU), chủ trì làm việc với đảng viên Trường Cao đẳng nghề Bình Phước, nhiệm kỳ 2015 - 2020. (Thời gian: cả ngày).
               Thành phần: Đ/c Nguyễn Khắc Thọ (UV UBKT); đ/c Nguyễn Văn Điệp (PPNV1); đ/c Huỳnh Thị Phương Dung (PPNV3).
Địa điểm: Tại huyện Chơn Thành.
Chiều:    - 16 giờ 00: Toàn thể cán bộ, công chức và người lao động Cơ quan UBKT Tỉnh ủy rèn luyện thể dục thể thao.
               Địa điểm: Tại Trụ sở Cơ quan UBKT Tỉnh ủy.
Thứ sáu (17/12):
Sáng:      - 07 giờ 30: Đ/c Giang Thị Phương Hạnh (UVBTV, CN UBKTTU), dự kỳ họp thứ ba HĐND huyện Đồng Phú khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
               Địa điểm: Tại Hội trường huyện Đồng Phú.
- 08 giờ 00: Đ/c Nguyễn Thị Loan (PCN UBKTTU, Phó Trưởng Đoàn kiểm tra 356-QĐ/TU), chủ trì làm việc với đảng viên Trường Cao đẳng nghề Bình Phước, nhiệm kỳ 2015 - 2020. (Thời gian: cả ngày).
               Thành phần: Đ/c Nguyễn Khắc Thọ (UV UBKT); đ/c Nguyễn Văn Điệp (PPNV1); đ/c Huỳnh Thị Phương Dung (PPNV3).
Địa điểm: Tại huyện Chơn Thành.
Chiều:    - 16 giờ 00: Đ/c Giang Thị Phương Hạnh (UVBTV, CN UBKTTU, Thành viên Ban Chỉ đạo), dự Hội nghị trực tuyến với Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố về công tác phòng, chống dịch Covid-19.       
               Địa điểm: Tại Trung tâm chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 (phòng họp G - UBND tỉnh). 
Lưu ý: Đ/c Ngô Doãn Minh chuẩn bị xe đưa đón lãnh đạo đi công tác.

Nơi nhận:
- Thường trực UBKT Tỉnh ủy,          
- Các đ/c UV UBKT Tỉnh ủy,
- Các Phòng nghiệp vụ,
- Lái xe,
- Lưu CQUBKT TU.
 
 
T/L ỦY BAN KIỂM TRA
PHÓ PHÒNG PHỤ TRÁCH
PHÒNG NGHIỆP VỤ 1Nguyễn Thị Bích Liên

 

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây