Lịch công tác UBKT Tỉnh ủy tuần 50/2022.

Lịch công tác UBKT Tỉnh ủy tuần 50/2022.

Số kí hiệu VB2264
Ngày ban hành 09/12/2022
Ngày bắt đầu hiệu lực 09/12/2022
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành Ban xây dựng Đảng
Người ký Nguyễn Thị Bích Liên

Nội dung

TỈNH ỦY BÌNH PHƯỚC
ỦY BAN KIỂM TRA
*
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Bình Phước, ngày 10 tháng 12 năm 2022
LỊCH LÀM VIỆC
ỦY BAN KIỂM TRA TỈNH ỦY
(Tuần thứ 50, từ ngày 12/12/2022 đến hết ngày 16/12/2022)
-----
Thứ hai (12/12):
Sáng: - 07 giờ 00: Hội ý Thường trực UBKT Tỉnh ủy.
Địa điểm: Tại Hội trường Cơ quan UBKT Tỉnh ủy.
- 07 giờ 30: Đ/c Giang Thị Phương Hạnh (UVBTV, CN UBKTTU), làm việc với đ/c Tạ Thu Thủy (PCN), đ/c Bùi Thị Giang (UV) đồng chí Trưởng phòng nghiệp vụ 2, Trưởng phòng nghiệp vụ 3.
Địa điểm: Tại Hội trường Cơ quan UBKT Tỉnh ủy.
- 08 giờ 00: Đ/c Giang Thị Phương Hạnh (UVBTV, CN UBKTTU), dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Đồng Phú lần thứ 16 (khóa XII).
Cùng dự: Đại diện lãnh đạo Phòng nghiệp vụ 3.
Địa điểm: Tại Hội trường huyện Đồng Phú.
- 08 giờ 30: Đoàn giám sát số 73,  họp Đoàn.
Thành phần: Theo Quyết định số 73-QĐ/UBKTTU ngày 09/12/2022 gồm: đ/c Việt Hùng (PCNTT UBKTTU, Trưởng đoàn), đ/c Tạ Thu Thủy (PCN UBKTTU, Phó đoàn), đ/c Bùi Thị Giang (UV), đ/c Lê Thị Kim Dung (UV), đ/c Đỗ Xuân Hùng (TPNV3), đ/c Huỳnh Thị Phương Dung (PPNV3).
Địa điểm: Tại Hội trường Cơ quan UBKT Tỉnh ủy.
- 08 giờ 00: Đ/c Nguyễn Sỹ Thăng (UV), dự Hội nghị kiểm điểm Ban Thường vụ Thị ủy Bình Long năm 2022.
Địa điểm: Tại Hội trường Thị ủy Bình Long.
Chiều: - 14 giờ 00: Họp Thường trực UBKT Tỉnh ủy.
Nội dung: Giao ban công tác tuần 50.
Thành phần: Các đ/c Thường trực Ủy ban, đại diện lãnh đạo các Phòng nghiệp vụ Cơ quan UBKT Tỉnh ủy.
- 15 giờ 00: Đ/c Giang Thị Phương Hạnh (UVBTV, CN UBKTTU), chủ trì họp Hội đồng thi đua khen thưởng Cơ quan.
Thành phần: Đ/c Việt Hùng (PCNTT UBKTTU), đ/c Lê Văn Trân (PCN UBKTTU), đ/c Tạ Thu Thủy (PCN UBKTTU), đ/c Nguyễn Thị Bích Liên (TPNV1), đ/c Huỳnh Thị Phương Dung (PPNV3), đ/c Phạm Quang Tuyến (CV).
- 16 giờ 00: Đ/c Giang Thị Phương Hạnh (UVBTV, CN UBKTTU), chủ trì họp Hội đồng nâng bậc lương Cơ quan.
Thành phần: Đ/c Việt Hùng (PCNTT UBKTTU), đ/c Lê Văn Trân (PCN UBKTTU), đ/c Tạ Thu Thủy (PCN UBKTTU), đ/c Nguyễn Khắc Thọ (UV), đ/c Nguyễn Thị Bích Liên (TPNV1), đ/c Phạm Quang Tuyến (CV).
Địa điểm: Tại Hội trường Cơ quan UBKT Tỉnh ủy.
- 13 giờ 30: Đoàn giám sát số 73, triển khai Quyết định, Kế hoạch.
Thành phần: Theo Quyết định số 73-QĐ/UBKTTU ngày 09/12/2022 gồm: đ/c Việt Hùng (PCNTT UBKTTU, Trưởng đoàn), đ/c Tạ Thu Thủy (PCN, Phó đoàn), đ/c Bùi Thị Giang (UV), đ/c Lê Thị Kim Dung (UV), đ/c Đỗ Xuân Hùng (TPNV3), đ/c Huỳnh Thị Phương Dung (PPNV3).
Địa điểm: Tại Hội trường Cơ quan UBKT Tỉnh ủy.
Thứ ba (13/12):
Sáng: - 08 giờ 00: Đ/c Giang Thị Phương Hạnh (UVBTV, CN UBKTTU), dự họp Thường trực Tỉnh ủy, phiên thứ 70/2022.
Nội dung:
- 08 giờ 00: Ban Tổ chức Tỉnh ủy báo cáo: Công tác cán bộ.
- 10 giờ 00: UBKT Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy: Báo cáo về rà soát soát Quy chế làm việc, tổ chức cán bộ, đầu tư công, lĩnh vực đất đai. (Giao Phòng nghiệp vụ 2 và Phòng nghiệp vụ 3 phối hợp tham mưu nội dung).
Địa điểm: Tại phòng họp B - Tỉnh ủy.
- 08 giờ 00: Đ/c Việt Hùng (PCNTT UBKTTU), dự kiểm điểm Ban cán sự đảng Tòa án nhân dân tỉnh.
Địa điểm: Tại Phòng họp Tòa án nhân dân tỉnh.
- 08 giờ 00: Đoàn giám sát số 73, đi công tác. (Thời gian: từ ngày 13/12/1022 đến hết ngày 16/12/2022).
Thành phần: Theo Quyết định số 73-QĐ/UBKTTU ngày 09/12/2022 gồm: đ/c Việt Hùng (PCNTT UBKTTU, Trưởng đoàn), đ/c Tạ Thu Thủy (PCN, Phó đoàn), đ/c Bùi Thị Giang (UV), đ/c Lê Thị Kim Dung (UV), đ/c Đỗ Xuân Hùng (TPNV3), đ/c Huỳnh Thị Phương Dung (PPNV3).
- 07 giờ 30: Đ/c Trần Đức Nha (UV), đi công tác tại huyện Hớn Quản.
Thành phần: Đ/c Lê Văn Đông (TPNV2), đ/c Phạm Thị Mến (PPNV2).
Địa điểm: Tại huyện Hớn Quản.
Chiều: - 14 giờ 00: Đ/c Giang Thị Phương Hạnh (UVBTV, CN UBKTTU), dự Hội nghị kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tổ chức Đảng, tập thể lãnh đạo, quản lý Huyện ủy Đồng Phú năm 2022.
Cùng dự: Đ/c Lê Thị Kim Dung (UV).
Địa điểm: Tại Phòng họp Ban Chấp hành - Trụ sở Huyện ủy Đồng Phú.
Thứ tư (14/12):
Sáng: - 07 giờ 30: Đ/c Giang Thị Phương Hạnh (UVBTV, CN UBKTTU), dự Hội nghị kiểm điểm tập thể cá nhân Ban Thường vụ Huyện ủy Bù Gia Mập năm 2022.
Cùng dự: Đ/c Lê Văn Trân (PCN UBKTTU), đ/c Nguyễn Khắc Thọ (UV).
Địa điểm: Tại Huyện ủy Bù Gia Mập.
- 08 giờ 00: Đ/c Việt Hùng (PCNTT UBKTTU), dự Hội nghị trực tuyến Báo cáo viên tháng 12/2022.
Địa điểm: Tại Hội trường B - Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.
Chiều: - 14 giờ 00: Đ/c Giang Thị Phương Hạnh (UVBTV, CN UBKTTU), dự họp BCĐ xây dựng tổ chức đảng, đoàn thể trong các đơn vị kinh tế tư nhân.
Địa điểm: Tại phòng họp B - Tỉnh ủy.
Thứ năm (15/12):
Sáng: - 08 giờ 00: Đ/c Giang Thị Phương Hạnh (UVBTV, CN UBKTTU), dự họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy, phiên thứ 37/2022.
- 08 giờ 00 - 10 giờ 00: Ban Tổ chức Tỉnh ủy báo cáo: (1) Công tác cán bộ; (2) Công tác quy hoạch cán bộ; Quy hoạch BCH Đảng bộ tỉnh; quy hoạch cán bộ các sở, ban, ngành, địa phương; (3) Văn bản của BTV Tỉnh ủy về triển khai Quy định 41- QĐ/TW về nguyên tắc miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộ và Thông báo 20-TB/TW của Bộ Chính trị về chủ trương bố trí cán bộ diện BCT, BBT quản lý sau khi bị kỷ luật.
- 10 giờ 00 - 10 giờ 30: UBKT Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy: Báo cáo về rà soát soát Quy chế làm việc, tổ chức cán bộ, đầu tư công, lĩnh vực đất đai.
- 10 giờ 30: Văn phòng Tỉnh ủy báo cáo: Nội dung tiếp thu, giải trình góp ý đối với dự thảo Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2022 tại Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 12/2022; dự thảo Nghị quyết năm 2023; Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2022, phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.
Địa điểm: Tại phòng họp B - Tỉnh ủy.
- 08 giờ 00: Đ/c Việt Hùng (PCNTT UBKTTU), dự Hội nghị kiểm điểm, đánh giá tập thể Ban Thường vụ Huyện ủy Bù Đốp và cá nhân lãnh đạo, quản lý thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý năm 2022.
Địa điểm: Tại Phòng họp Ban Thường vụ Huyện ủy Bù Đốp.
Chiều: - 14 giờ 00: Đ/c Giang Thị Phương Hạnh (UVBTV, CN UBKTTU), dự Hội nghị kiểm điểm tập thể, cá nhân Ban Thường vụ Huyện ủy Hớn Quản năm 2022.
Cùng dự: Đ/c Trần Đức Nha (UV), lãnh đạo Phòng nghiệp vụ 2.
Địa điểm: Tại Phòng họp Ban Thường vụ - Trụ sở Huyện ủy Hớn Quản.
- 15 giờ 00: Đ/c Việt Hùng (PCNTT UBKTTU), dự Hội nghị kiểm điểm Ban Thường vụ Huyện ủy Phú Riềng năm 2022.
Địa điểm: Tại Trụ sở Huyện ủy Phú Riềng.
- 16 giờ 00: Toàn thể cán bộ, công chức và người lao động Cơ quan UBKT Tỉnh ủy rèn luyện thể dục thể thao.
Địa điểm: Trụ sở Cơ quan UBKT Tỉnh ủy.
Thứ sáu (16/12):
Sáng: - 08 giờ 00: Đ/c Giang Thị Phương Hạnh (UVBTV, CN UBKTTU), dự Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.
Cùng dự: Đ/c Việt Hùng (PCNTT UBKTTU).
Địa điểm: Tại Hội trường Lầu 8 - Trường Chính trị tỉnh.
- 08 giờ 00: Đ/c Tạ Thu Thủy (PCN UBKTTU), dự Hội nghị kiểm điểm tập thể Ban Thường vụ Huyện ủy Bù Đăng và cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý năm 2022.
Cùng dự: Lãnh đạo Phòng nghiệp vụ 3.
Địa điểm: Tại Phòng họp cấp ủy huyện Bù Đăng.
- 08 giờ 00: Đ/c Trần Đức Nha (UV), dự Hội nghị kiểm điểm tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy Công ty cổ phần cao su Sông Bé năm 2022.
Địa điểm: Tại Phòng họp Công ty cổ phần cao su Sông Bé.
Chiều: - 13 giờ 30: Đ/c Giang Thị Phương Hạnh (UVBTV, CN UBKTTU), dự Hội nghị kiểm điểm Công ty cổ phần cao su Đồng Phú.
Cùng dự: Đ/c Lê Thị Kim Dung (UV).
Địa điểm: Tại Công ty cổ phần cao su Đồng Phú.
- 13 giờ 30: Đ/c Lê Văn Trân (PCN UBKTTU), dự Hội nghị công tác cán bộ và Hội nghị kiểm điểm, đánh giá tập thể, cá nhân Ban Thường vụ Đảng ủy Công ty TNHH MTV cao su Bình Phước năm 2022.
Địa điểm: Tại Hội trường A (lầu 1) - Trụ sở Công ty TNHH MTV cao su Bình Phước.

Mọi thông tin đăng ký lịch tuần vui lòng gửi về Phòng nghiệp vụ 1, trước 09 giờ 00 ngày thứ 6 hàng tuần.
Xin trân trọng cảm ơn!
Nơi nhận:
- Thường trực UBKT Tỉnh ủy,           
- Các đ/c UV UBKT Tỉnh ủy,
- Các Phòng nghiệp vụ,
- Lái xe,
- Lưu CQUBKT TU.
 
T/L ỦY BAN KIỂM TRA
TRƯỞNG PHÒNG NGHIỆP VỤ 1
Nguyễn Thị Bích Liên

 

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Các văn bản cùng cơ quan ban hành "Ban xây dựng Đảng"

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây