Lịch công tác UBKT Tỉnh ủy tuần 51/2023.

Lịch công tác UBKT Tỉnh ủy tuần 51/2023.

Số kí hiệu VB 2385
Ngày ban hành 15/12/2023
Ngày bắt đầu hiệu lực 15/12/2023
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành Ủy Ban kiểm tra
Người ký Nguyễn Thị Bích Liên

Nội dung

LỊCH LÀM VIỆC
CƠ QUAN ỦY BAN KIỂM TRA TỈNH ỦY
(Tuần thứ 51, từ ngày 18/12/2023 đến hết ngày 24/12/2023)
-----
 
Thứ hai (18/12):  
Sáng: - 08 giờ 00: Đ/c Giang Thị Phương Hạnh (UVBTV, CN UBKTTU), dự họp Thường trực Tỉnh ủy, phiên thứ 45/2023.
Nội dung:
1. Ban Tổ chức Tỉnh ủy báo cáo: Công tác cán bộ.
2. Ban Nội chính Tỉnh ủy: Báo cáo một số nội dung về công tác nội chính.
3. UBKT Tỉnh ủy thông qua: (1) Quyết định kiểm tra đảng viên có dấu hiệu vi phạm; (2) dự thảo Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024; (3) dự thảo Kế hoạch tổ chức Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024.  Cùng dự và chuẩn bị nội dung: Nội dung (1) đ/c Lê Văn Trân (PCN UBKTTU), đ/c Bùi Thị Giang (UV); nội dung (2), (3) đ/c Tạ Thu Thủy (PCN UBKTTU), đ/c Bùi Thị Giang (UV).
Địa điểm: Tại Phòng họp B - Tỉnh ủy.
- 08 giờ 00: Đ/c Lê Việt Hùng (PCNTT UBKTTU), dự Hội nghị kiểm điểm tập thể và cá nhân Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy Lộc Ninh năm 2023. (Thời gian: Từ ngày 18/12/2023 đến ngày 19/12/2023).
Địa điểm: Tại Phòng họp B - Huyện ủy Lộc Ninh.
- 08 giờ 00: Đ/c Đỗ Xuân Hùng (TPNV3), dự Hội nghị kiểm điểm tập thể, cá nhân Ban Thường vụ, Đảng đoàn Liên đoàn lao động tỉnh năm 2023.
Cùng dự: Phòng Nghiệp vụ 3.
Địa điểm: Tại Liên đoàn lao động tỉnh.
Chiều: - 14 giờ 00: Đ/c Giang Thị Phương Hạnh (UVBTV, CN UBKTTU), dự họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy, phiên thứ 32/2023.
Nội dung:
1. Đoàn kiểm tra 1012 báo cáo: Cập nhật, bổ sung các nội dung của Đoàn 1012 đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Lộc Ninh. Cùng dự và chuẩn bị nội dung: Đ/c Lê Việt Hùng (PCNTT UBKTTU), đ/c Phạm Thị Mến (PPNV2).
2. UBKT Tỉnh ủy thông qua: (1) Quyết định kiểm tra đảng viên có dấu hiệu vi phạm; (2) dự thảo Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024. Cùng dự và chuẩn bị nội dung: Nội dung (1) đ/c Lê Văn Trân (PCN UBKTTU), đ/c Bùi Thị Giang (UV); nội dung (2) đ/c Tạ Thu Thủy (PCN UBKTTU), đ/c Bùi Thị Giang (UV).
3. Ban Nội chính Tỉnh ủy thông qua: Dự thảo Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác quốc phòng, an ninh; bảo đảm trật tự an toàn xã hội năm 2024.
4. Văn phòng Tỉnh ủy thông qua: (1) Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ năm 2024; (2) Chương trình công tác của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy năm 2024; (3) Dự thảo Chỉ thị Tết Nguyên đán 2024.
Địa điểm: Tại Phòng họp B - Tỉnh ủy.
- 14 giờ 30: Đ/c Lê Việt Hùng (PCNTT UBKTTU), dự kiểm điểm tập thể Ban giám đốc Sở KHĐT năm 2023.
Cùng dự: Đại diện Phòng Nghiệp vụ 2.
Địa điểm: Tại Sở Kế hoạch và Đầu tư.
- 14 giờ 00: Đ/c Lê Thị Kim Dung (UV), dự kiểm điểm tập thể, cá nhân Đảng đoàn và tập thể Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh năm 2023.
Cùng dự: Đại diện Phòng Nghiệp vụ 3.
Địa điểm: Tại Phòng họp Cơ quan Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh.
- 16 giờ 00: Toàn thể cán bộ, công chức và người lao động Cơ quan UBKT Tỉnh ủy rèn luyện thể dục, thể thao.
Địa điểm: Tại Trụ sở Cơ quan UBKT Tỉnh ủy.
Thứ ba (19/12):   
Sáng: - 08 giờ 00: Họp Thường trực UBKT Tỉnh ủy, tuần 51/2023.

Nội dung:
1. Giao ban công tác tuần 51/2023. Thành phần: Các đ/c Thường trực Ủy ban; đại diện Lãnh đạo các Phòng Nghiệp vụ Cơ quan UBKT Tỉnh ủy.
2. Phòng Nghiệp vụ 2 báo cáo vụ việc. Thành phần: Đ/c Trần Đức Nha (UV), Lãnh đạo Phòng Nghiệp vụ 2.
3. Đoàn 108 báo cáo kết quả. Thành phần: Đ/c Trần Đức Nha (UV), đ/c Lê Văn Đông (TPNV2).
Địa điểm: Tại Hội trường Cơ quan UBKT Tỉnh ủy.
Chiều: - 14 giờ 00: Đ/c Giang Thị Phương Hạnh (UVBTV, CN UBKTTU), dự họp Thường trực Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng tiêu cực lần thứ 15.
Địa điểm: Tại Phòng họp B - Tỉnh ủy.
Thứ tư (20/12):    
Sáng: - 07 giờ 30: Đ/c Giang Thị Phương Hạnh (UVBTV, CN UBKTTU), dự Kỳ họp thứ 9 - Hội đồng nhân dân huyện Đồng Phú khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026. (Thời gian: Từ ngày 20/12/2023 đến ngày 21/12/2023).
Địa điểm: Tại Hội trường huyện Đồng Phú.
- 08 giờ 00: Đ/c Lê Việt Hùng (PCNTT UBKTTU), dự Hội nghị kiểm điểm tập thể, cá nhân Ban Thường vụ Huyện ủy Bù Đốp và cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý năm 2023.
Địa điểm: Tại Phòng họp Ban Thường vụ Huyện ủy Bù Đốp.
- 07 giờ 30: Đ/c Bùi Thị Giang (UV), tham gia giảng bài lớp bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng năm 2023. (Thời gian: Cả ngày).
Địa điểm: Tại Hội trường Trung tâm Chính trị huyện Lộc Ninh.
Chiều: - 14 giờ 00: Đ/c Lê Việt Hùng (PCNTT UBKTTU), dự Hội nghị kiểm điểm tập thể, cá nhân Ban Thường vụ Huyện ủy Hớn Quản năm 2023.
Địa điểm: Tại Trụ sở Huyện ủy Hớn Quản.
Thứ năm (21/12):
Sáng: - 08 giờ 00: Đ/c Lê Việt Hùng (PCNTT UBKTTU), tham gia lớp bồi dưỡng quản lý nhà nước ngạch Chuyên viên cao cấp năm 2023. (Thời gian: Từ ngày 21/12/2023 đến ngày 24/12/2023).
Địa điểm: Tại Phòng 202D - Trường Chính trị tỉnh.
- 08 giờ 00: Đ/c Trần Đức Nha (UV), dự Hội nghị kiểm điểm tập thể Ban Thường vụ Thị ủy Bình Long năm 2023.
Địa điểm: Tại Hội trường Thị ủy Bình Long.
- 08 giờ 00: Đ/c Bùi Thị Giang (UV), dự Hội nghị kiểm điểm, đánh giá sự lãnh đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy Bù Đăng và cá nhân các đồng chí cán bộ lãnh đạo huyện thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý, năm 2023. (Thời gian: Cả ngày).
Cùng dự: Đại diện Phòng Nghiệp vụ 3.
Địa điểm: Tại Phòng họp Cấp ủy huyện Bù Đăng.
- 08 giờ 00: Đ/c Nguyễn Khắc Thọ (UV), dự Hội nghị kiểm điểm, đánh giá tổ chức Đảng, đảng viên năm 2023 Huyện ủy Bù Gia Mập. (Thời gian: Cả ngày).
Cùng dự: Đại diện Phòng Nghiệp vụ 1 - Tổng hợp.
Địa điểm: Tại Phòng họp B - Huyện ủy Bù Gia Mập.
Thứ sáu (22/12):  
Sáng: - 06 giờ 00: Đ/c Giang Thị Phương Hạnh (UVBTV, CN UBKTTU), dự Lễ viếng Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh nhân dịp kỷ niệm 79 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2023).
Cùng dự: Đ/c Lê Việt Hùng (PCNTT UBKTTU), đ/c Lê Văn Trân (PCN UBKTTU), đ/c Tạ Thu Thủy (PCN UBKTTU), đ/c Trần Đức Nha (UV), đ/c Nguyễn Sỹ Thăng (UV), Bùi Thị Giang (UV), đ/c Thị Kim Dung (UV), đ/c Nguyễn Khắc Thọ (UV), đ/c Đỗ Xuân Hùng (TPNV3), đ/c Lê Văn Đông (TPNV2), đ/c Nguyễn Thị Bích Liên (TPNV1-TH).
Lưu ý: Trang phục
- Nam mặc quần tây, áo sơ mi, thắt cravat.
- Nữ mặc quần, áo dài truyền thống.
Địa điểm: Tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh.
- 08 giờ 00: Đ/c Giang Thị Phương Hạnh (UVBTV, CN UBKTTU), dự kiểm điểm tập thể Ban Thường vụ Huyện ủy và cá nhân các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy Đồng Phú. (Thời gian: Từ ngày 22/12/2023 đến ngày 23/12/2023).
Cùng dự và chuẩn bị nội dung: Đ/c Tạ Thu Thủy (PCN UBKTTU), đ/c Bùi Thị Giang (UV).
Địa điểm: Tại Phòng họp Ban Chấp hành, huyện Đồng Phú.
Thứ bảy (23/12): 
Sáng: - 08 giờ 00: Đ/c Nguyễn Khắc Thọ (UV), dự Hội nghị kiểm điểm tập thể Ban Thường vụ Thành ủy Đồng Xoài năm 2023. (Thời gian: Cả ngày
Cùng dự: Đại diện Phòng Nghiệp vụ 1 - Tổng hợp.
Địa điểm: Tại Hội trường Thành ủy Đồng Xoài.
Mọi thông tin đăng ký lịch tuần vui lòng gửi về Phòng Nghiệp vụ 1 - Tổng hợp trước 09 giờ 00 ngày thứ 6 hàng tuần. Xin trân trọng cảm ơn.
Nơi nhận:
- Lãnh đạo CQ UBKT Tỉnh ủy,         
- Các đ/c UV UBKT Tỉnh ủy,
- Các Phòng nghiệp vụ,
- Lái xe,
- Lưu PNV1-TH, CQUBKT Tỉnh ủy.

 
T/L CƠ QUAN ỦY BAN KIỂM TRA
TRƯỞNG PHÒNG NV1-TH

Nguyễn Thị Bích Liên

 

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây