Lịch công tác UBKT Tỉnh ủy tuần 52/2022.

Lịch công tác UBKT Tỉnh ủy tuần 52/2022.

Số kí hiệu VB2271
Ngày ban hành 23/12/2022
Ngày bắt đầu hiệu lực 23/12/2022
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành Ban xây dựng Đảng
Người ký Nguyễn Thị Bích Liên

Nội dung

TỈNH ỦY BÌNH PHƯỚC
ỦY BAN KIỂM TRA
*
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Bình Phước, ngày 24 tháng 12 năm 2022
LỊCH LÀM VIỆC
ỦY BAN KIỂM TRA TỈNH ỦY
(Tuần thứ 52, từ ngày 26/12/2022 đến hết ngày 31/12/2022)
-----
Thứ hai (26/12):
Sáng: - 08 giờ 00: Đ/c Giang Thị Phương Hạnh (UVBTV, CN UBKTTU), dự họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy (thời gian: 02 ngày).
Nội dung: Kiểm điểm tập thể, cá nhân Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2022.
Địa điểm: Tại Phòng họp B - Tỉnh ủy.
- 08 giờ 00: Đ/c Việt Hùng (PCNTT UBKTTU), tiếp tục tham gia lớp hoàn chỉnh chương trình Cao cấp Lý luận chính trị. (Thời gian: đến hết ngày 30/12/2022).
Địa điểm: Tại Học viện Chính trị khu vực II.
- 08 giờ 00: Đoàn kiểm tra số 72,  đi công tác. (Thời gian: từ ngày 26/12/2022 đến ngày 30/12/2022).
Thành phần: Theo Quyết định số 72-QĐ/UBKTTU, ngày 02/12/2022 gồm: Đ/c Lê Văn Trân (PCN UBKTTU, Trưởng đoàn), đ/c Lê Thị Kim Dung (UV), đ/c Lê Văn Đông (TPNV2), đ/c Phan Mậu Thái (KTVC), đ/c Lê Văn Sỏi (CV).
- 08 giờ 00: Đoàn giám sát số 73,  đi công tác. (Thời gian: từ ngày 26/12/2022 đến ngày 30/12/2022).
Thành phần: Theo Quyết định số 73-QĐ/UBKTTU ngày 09/12/2022 gồm: Đ/c Tạ Thu Thủy (PCN UBKTTU, Phó đoàn), đ/c Bùi Thị Giang (UV), đ/c Lê Thị Kim Dung (UV), đ/c Đỗ Xuân Hùng (TPNV3), đ/c Huỳnh Thị Phương Dung (PPNV3).
- 07 giờ 30: Đ/c Tạ Thu Thủy (PCN UBKTTU), dự khai giảng lớp bồi dưỡng, nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật trong Đảng năm 2022 (lớp thứ tư).
Địa điểm: Tại Phòng học 202D - Trường Chính trị tỉnh
- 07 giờ 30: Đ/c Nguyễn Khắc Thọ (UV), giảng bài lớp bồi dưỡng, nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật trong Đảng năm 2022 (lớp thứ tư).
Địa điểm: Tại Trường Chính trị tỉnh.
Chiều: - 17 giờ 00: Đ/c Giang Thị Phương Hạnh (UVBTV, CN UBKTTU), dự Lễ khai trương thực hiện thí điểm phần mềm Sổ tay đảng viên điện tử tỉnh Bình Phước.
Địa điểm: Tại Hội trường Tỉnh ủy.
- 13 giờ 30: Đ/c Bùi Thị Giang (UV), giảng bài lớp bồi dưỡng, nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật trong Đảng năm 2022 (lớp thứ tư).
Địa điểm: Tại Trường Chính trị tỉnh.
Thứ ba (27/12):
Sáng: - 08 giờ 00: Đ/c Giang Thị Phương Hạnh (UVBTV, CN UBKTTU), tiếp tục dự họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy (thời gian: 01 ngày).
Nội dung: Kiểm điểm tập thể, cá nhân Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2022.
Địa điểm: Tại Phòng họp B - Tỉnh ủy.
- 07 giờ 30: Đ/c Nguyễn Khắc Thọ (UV), giảng bài lớp bồi dưỡng, nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật trong Đảng năm 2022 (lớp thứ tư).
Địa điểm: Tại Trường Chính trị tỉnh.
Thứ tư (28/12):
Sáng: - 08 giờ 00: Đ/c Giang Thị Phương Hạnh (UVBTV, CN UBKTTU), dự họp Thường trực Tỉnh ủy, phiên thứ 72/2022.
Nội dung:
- 08 giờ 00 - 09 giờ 00: Ban Tổ chức Tỉnh ủy báo cáo: Công tác cán bộ.
- 09 giờ 00 - 10 giờ 00: BCS Đảng UBND tỉnh, UBKT Tỉnh ủy báo cáo: Nội dung Kết luận số 227/KL-UBND ngày 06/12/2022 của UBND tỉnh. Cùng dự: Đ/c Lê Văn Trân (PCN UBKTTU).
Địa điểm: Tại Phòng họp B - Tỉnh ủy.
- 08 giờ 00: Đ/c Trần Đức Nha (UV), dự Hội nghị trực tuyến quán triệt, triển khai Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 26/10/2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về phát huy vai trò, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội.
Địa điểm: Tại Phòng họp trực tuyến Cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh.
- 07 giờ 30: Đ/c Lê Thị Kim Dung (UV), giảng bài lớp bồi dưỡng, nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật trong Đảng năm 2022 (lớp thứ tư).
Địa điểm: Tại Trường Chính trị tỉnh.
- 08 giờ 00: Đ/c Lê Văn Đông (TPNV2), dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Hớn Quản khóa XII, nhiệm kỳ 2020-2025.
Địa điểm: Tại Hội trường UBND huyện Hớn Quản.
Chiều: - 14 giờ 00: Họp Thường trực UBKT Tỉnh ủy.
Nội dung: Giao ban công tác tuần 52.
Thành phần: Các đ/c Thường trực Ủy ban, đại diện lãnh đạo các Phòng nghiệp vụ Cơ quan UBKT Tỉnh ủy.
Địa điểm: Tại Hội trường Cơ quan UBKT Tỉnh ủy.
- 16 giờ 30: Đ/c Tạ Thu Thủy (PCN UBKTTU), dự bế giảng lớp bồi dưỡng, nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật trong Đảng năm 2022 (lớp thứ tư).
Địa điểm: Tại Phòng học 202D - Trường Chính trị tỉnh.
- 13 giờ 30: Đ/c Bùi Thị Giang (UV), giảng bài lớp bồi dưỡng, nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật trong Đảng năm 2022 (lớp thứ tư).
Địa điểm: Tại Trường Chính trị tỉnh.
Thứ năm (29/12):
Sáng: - 07 giờ 30: Đ/c Giang Thị Phương Hạnh (UVBTV, CN UBKTTU), dự Đại hội đại biểu Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Bình phước lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022-2027.
Địa điểm: Tại Hội trường Tầng 8 - Trung tâm Hội nghị Trường Chính trị tỉnh.
- 08 giờ 00: Đ/c Lê Văn Trân (PCN UBKTTU), làm việc với Lãnh đạo UBND thành phố Đồng Xoài.
Thành phần: Đ/c Lê Thị Kim Dung (UV), đ/c Nguyễn Văn Điệp (PPNV 1).
Địa điểm: Tại Thành ủy Đồng Xoài.
Chiều: - 14 giờ 00: Đ/c Lê Văn Trân (PCN UBKTTU), làm việc với Thường trực Thành ủy Đồng Xoài.
Thành phần: Đ/c Lê Thị Kim Dung (UV), đ/c Nguyễn Văn Điệp (PPNV 1).
Địa điểm: Tại Thành ủy Đồng Xoài.
- 16 giờ 00: Toàn thể cán bộ, công chức và người lao động Cơ quan UBKT Tỉnh ủy rèn luyện thể dục thể thao.
Địa điểm: Trụ sở Cơ quan UBKT Tỉnh ủy.
Thứ sáu (30/12):
Sáng: - 08 giờ 00 - 08 giờ 30: Họp Chi ủy Chi bộ Cơ quan UBKT Tỉnh ủy định kỳ tháng 12/2022.
Thành phần: Bí thư, Phó Bí thư và Chi ủy viên Chi bộ.
- 08 giờ 30 - 11 giờ 00: Họp Chi bộ Cơ quan tháng 12/2022.
Thành phần: Toàn thể đảng viên Chi bộ.
Địa điểm: Tại Hội Trường Cơ quan UBKT Tỉnh ủy.
Chiều: - 14 giờ 00: Đ/c Lê Văn Trân (PCN UBKTTU), làm việc đảng viên.
Thành phần: Đ/c Lê Thị Kim Dung (UV), đ/c Nguyễn Văn Điệp (PPNV 1).
Địa điểm: Tại Hội trường Cơ quan UBKT Tỉnh ủy.
Thứ bảy (31/12):
Tối: - 21 giờ 30: Đ/c Giang Thị Phương Hạnh (UVBTV, CN UBKTTU), đ/c Việt Hùng (PCNTT UBKTTU), dự Lễ hội “Bình Phước chào năm mới 2023”.
Địa điểm: Tại Quảng trường 23/3, phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài.

Mọi thông tin đăng ký lịch tuần vui lòng gửi về Phòng nghiệp vụ 1, trước 09 giờ 00 ngày thứ 6 hàng tuần.
Xin trân trọng cảm ơn!
Nơi nhận:
- Thường trực UBKT Tỉnh ủy,           
- Các đ/c UV UBKT Tỉnh ủy,
- Các Phòng nghiệp vụ,
- Lái xe,
- Lưu CQUBKT TU.
 
T/L ỦY BAN KIỂM TRA
TRƯỞNG PHÒNG NGHIỆP VỤ 1
Nguyễn Thị Bích Liên

 

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Các văn bản cùng cơ quan ban hành "Ban xây dựng Đảng"

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây