Lịch công tác UBKT Tỉnh ủy tuần 52/2023.

Lịch công tác UBKT Tỉnh ủy tuần 52/2023.

Số kí hiệu VB 2386
Ngày ban hành 22/12/2023
Ngày bắt đầu hiệu lực 22/12/2023
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành Ủy Ban kiểm tra
Người ký Nguyễn Thị Bích Liên

Nội dung

LỊCH LÀM VIỆC
CƠ QUAN ỦY BAN KIỂM TRA TỈNH ỦY
(Tuần thứ 52, từ ngày 24/12/2023 đến hết ngày 29/12/2023)
-----
Chủ nhật (24/12):
Chiều: - 14 giờ 00: Đ/c Đỗ Xuân Hùng (TPNV3), dự Hội nghị kiểm điểm, đánh giá sự lãnh đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy Bù Đăng và cá nhân các đồng chí cán bộ lãnh đạo huyện thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý, năm 2023.
Cùng dự: Đ/c Lê Quang Vũ (KTVC).
Địa điểm: Tại Phòng họp Cấp ủy huyện Bù Đăng.
Thứ hai (25/12):  
Sáng: - 07 giờ 15 - 07 giờ 30: Đ/c Giang Thị Phương Hạnh (UVBTV, CN UBKTTU), dự họp Thường trực Tỉnh ủy, phiên thứ 46/2023.
Nội dung: Đoàn Kiểm tra theo Quyết định số 1259-QĐ/TU, ngày 19/12/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy báo cáo kết quả kiểm tra đảng viên.
Cùng dự: Đ/c Lê Văn Trân (PCN UBKTTU); đc Bùi Thị Giang - UV
Địa điểm: Tại Phòng họp B - Tỉnh ủy.
- 07 giờ 30 - 07 giờ 45: Đ/c Giang Thị Phương Hạnh (UVBTV, CN UBKTTU), dự họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy, phiên thứ 33/2023.
Nội dung: Đoàn Kiểm tra theo Quyết định số 1259-QĐ/TU, ngày 19/12/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy báo cáo kết quả kiểm tra đảng viên.
Cùng dự: Đ/c Lê Văn Trân (PCN UBKTTU); đc Bùi Thị Giang - UV
Địa điểm: Tại Phòng họp B - Tỉnh ủy.
- 08 giờ 00: Đ/c Giang Thị Phương Hạnh (UVBTV, CN UBKTTU), dự họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy. (Thời gian: 02 ngày).
Nội dung: Kiểm điểm tập thể, cá nhân Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2023.
Địa điểm: Tại Phòng họp B - Tỉnh ủy.
- 08 giờ 00: Đ/c Tạ Thu Thủy (PCN UBKTTU), dự Hội nghị kiểm điểm tập thể, cá nhân Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú.
Cùng dự: Đ/c Xuân Hùng, đ/c Vũ (Phòng Nghiệp vụ 3).
Địa điểm: Tại Hội trường Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú.
- 09 giờ 30: Đ/c Nguyễn Sỹ Thăng (UV), dự họp nghe Công ty TNHH MTV Cao su Bình Phước báo cáo, xin ý kiến góp ý về dự kiến cơ cấu Hội đồng thành viên công ty.
Địa điểm: Tại Hội trường A - Công ty TNHH MTV Cao su Bình Phước.
- 07 giờ 30: Đ/c Nguyễn Văn Điệp (PPNV1-TH), tham gia học lớp Cao cấp lý luận chính trị. (Thời gian: từ ngày 25/12/2023 đến ngày 29/12/2023).
Địa điểm: Tại Trường Chính trị tỉnh.
Đoàn Kiểm tra theo Quyết định số 1259-QĐ/TU, ngày 19/12/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện nhiệm vụ theo Kế hoạch (thời gian hết ngày 29/12/2023).
Chiều: - 14 giờ 00: Họp Thường trực UBKT Tỉnh ủy, tuần 52/2023.
Nội dung:
1. Giao ban công tác tuần 52/2023. Thành phần: Các đ/c Thường trực Ủy ban; đại diện Lãnh đạo các Phòng Nghiệp vụ Cơ quan UBKT Tỉnh ủy.
2. Báo cáo vụ việc; báo cáo Dự thảo Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2024 của UBKT Tỉnh ủy. Thành phần: Đ/c Lê Thị Kim Dung (UV), Lãnh đạo Phòng Nghiệp vụ 2.
3. Họp Lãnh đạo Cơ quan với Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Cơ quan. Nội dung: Báo cáo nội dung Tết Dương lịch năm 2024.
 Địa điểm: Tại Hội trường Cơ quan UBKT Tỉnh ủy.
- 16 giờ 00: Toàn thể cán bộ, công chức và người lao động Cơ quan UBKT Tỉnh ủy rèn luyện thể dục, thể thao.
Địa điểm: Tại Trụ sở Cơ quan UBKT Tỉnh ủy.
Thứ ba (26/12):   
Sáng: - (P1) 07 giờ 00 - 07 giờ 30: Đ/c Giang Thị Phương Hạnh (UVBTV, CN UBKTTU), dự họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy, phiên thứ 33/2023 (tiếp theo).
- (P2) 07 giờ 30 - 08 giờ 00: Đ/c Giang Thị Phương Hạnh (UVBTV, CN UBKTTU), dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, phiên họp chuyên đề.
Nội dung: Đoàn Kiểm tra theo Quyết định số 1259-QĐ/TU, ngày 19/12/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy báo cáo kết quả kiểm tra đảng viên.
Cùng dự (P 1, 2): Đ/c Lê Văn Trân (PCN UBKTTU), đ/c Bùi Thị Giang (UV), đ/c Bùi Trọng Thoại (KTV).
(P2) Đ/c Lê Việt Hùng (PCNTT UBKTTU).
Địa điểm: Tại Tỉnh ủy.
- 08 giờ 15: Đ/c Giang Thị Phương Hạnh (UVBTV, CN UBKTTU), dự họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy. (Thời gian: 01 ngày).
Nội dung: Kiểm điểm tập thể, cá nhân Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2023.
Địa điểm: Tại Phòng họp B - Tỉnh ủy.
- 08 giờ 00: Đ/c Lê Việt Hùng (PCNTT UBKTTU), tham gia lớp bồi dưỡng quản lý nhà nước ngạch Chuyên viên cao cấp năm 2023.
Địa điểm: Tại Phòng 202D - Trường Chính trị tỉnh.
Chiều: - 13 giờ 30: Đoàn kiểm tra số 108-QĐ/UBKTTU, ngày 03/10/2023 của UBKT Tỉnh ủy thông qua dự thảo báo cáo.
Thành phần: Đ/c Lê Việt Hùng (PCNTT UBKTTU), đ/c Trần Đức Nha (UV), đ/c Lê Văn Đông (TPNV2), đ/c Vũ Thanh Thủy (KTVC).
Địa điểm: Tại Huyện ủy Hớn Quản.
Thứ tư (27/12):    
Sáng: - 08 giờ 00: Đ/c Giang Thị Phương Hạnh (UVBTV, CN UBKTTU), dự Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác kiểm tra, giám sát của Đảng năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024.
Địa điểm: Tại Hội trường Trung ương Đảng, số 1 Hùng Vương, Ba Đình, Hà Nội.
- 08 giờ 00: Thường trực UBKT Tỉnh ủy, dự Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác kiểm tra, giám sát của Đảng năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024.
Thành phần: Các đồng chí Ủy viên UBKT Tỉnh ủy, công chức các phòng nghiệp vụ Cơ quan UBKT Tỉnh ủy.
Địa điểm: Tại Hội trường Tỉnh ủy.
Thứ năm (28/12):
Sáng: - 08 giờ 00: Họp Đoàn kiểm tra 85.
- 08 giờ 00: Đ/c Lê Việt Hùng (PCNTT UBKTTU), dự Lễ công bố xã Thanh Lương, thị xã Bình Long đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2022.
Địa điểm: Tại Quốc lộ 13, ấp Thanh Trung, xã Thanh Lương, thị xã Bình Long.
- 08 giờ 00: Đ/c Lê Thị Kim Dung (UV), dự Hội nghị kiểm điểm tập thể, cá nhân Ban Thường vụ Thị ủy Chơn Thành năm 2023.
Cùng dự: Đại diện Phòng Nghiệp vụ 3.
Địa điểm: Tại Phòng họp Ban Thường vụ Thị ủy Chơn Thành.
Chiều: - 14 giờ 00: Họp Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy.
Nội dung:
1. Đoàn kiểm tra số 85 thông qua kết quả kiểm tra. Thành phần: Các đồng thí thành viên Đoàn kiểm tra số 85.
2. Thông qua Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và UBKT Tỉnh ủy. Thành phần: Lãnh đạo Phòng Nghiệp vụ 2 và Phòng Nghiệp vụ 3.
Địa điểm: Tại Hội trường Cơ quan UBKT Tỉnh ủy.
Thứ sáu (29/12):  
Sáng: - 08 giờ 00 - 09 giờ 30: Đ/c Giang Thị Phương Hạnh (UVBTV, CN UBKTTU), dự họp Thường trực Tỉnh ủy, phiên thứ 47/2023.
Nội dung:
1. BCS Đảng UBND tỉnh báo cáo: (1) Kết quả thực hiện Thông báo kết luận số 1872-TB/TU, ngày 20/12/2023 của Tỉnh ủy; (2) Công văn số 1580-CV/TU, ngày 07/12/2023 của Tỉnh ủy.
2. UBKT Tỉnh ủy báo cáo: Xin ý kiến xem xét xử lý đảng viên vi phạm. Cùng dự và chuẩn bị nội dung: Đ/c Lê Văn Trân (PCN UBKTTU).
Địa điểm: Tại Phòng họp B - Tỉnh ủy.
- 09 giờ 30: Đ/c Giang Thị Phương Hạnh (UVBTV, CN UBKTTU), dự họp Thường trực Tỉnh ủy, phiên thứ 47/2023.
Nội dung: BCS Đảng UBND tỉnh báo cáo: (1) Kết quả thực hiện Thông báo kết luận số 1872-TB/TU, ngày 20/12/2023 của Tỉnh ủy; (2) Công văn số 1580-CV/TU, ngày 07/12/2023 của Tỉnh ủy.
Địa điểm: Tại Phòng họp B - Tỉnh ủy.
Chiều: - 16 giờ 00: Toàn thể cán bộ, công chức và người lao động Cơ quan UBKT Tỉnh ủy dọn dẹp vệ sinh Cơ quan.
Mọi thông tin đăng ký lịch tuần vui lòng gửi về Phòng Nghiệp vụ 1 - Tổng hợp trước 09 giờ 00 ngày thứ 6 hàng tuần. Xin trân trọng cảm ơn.
Nơi nhận:
- Lãnh đạo CQ UBKT Tỉnh ủy,         
- Các đ/c UV UBKT Tỉnh ủy,
- Các Phòng nghiệp vụ,
- Lái xe,
- Lưu PNV1-TH, CQUBKT Tỉnh ủy.

 
T/L CƠ QUAN ỦY BAN KIỂM TRA
TRƯỞNG PHÒNG NV1-TH


 
Nguyễn Thị Bích Liên
 
 

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây