Lịch làm việc BTGTU - Tuần 03/2024

Lịch làm việc BTGTU - Tuần 03/2024

Số kí hiệu VB 1970
Ngày ban hành 22/01/2024
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành Ban Tuyên giáo
Người ký Vũ Tiến Điền

Nội dung

TỈNH ỦY BÌNH PHƯỚC
BAN TUYÊN GIÁO
 
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Bình Phước, ngày 12  tháng 01 năm 2024
LỊCH LÀM VIỆC
BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY
Tuần 03 năm 2024 (từ ngày 15/01/2024 đến ngày 19/01/2024)
(cập nhật)
THỨ HAI (15/01):
SÁNG
 
1) 8h00: Đ/c Vũ Tiến Điền (TB): Chủ trì họp chi ủy thông qua các văn bản của chi ủy năm 2024. Địa điểm: Hội trường A cơ quan.
Thành phần: Đ/c Nguyễn Tiến Cường (PBTT), Đào Thị Lanh (PB), Đức, Hùng.
2) 9h30: Đ/c Vũ Tiến Điền (TB): Chủ trì họp thông qua danh sách nâng lương thường xuyên và xét nâng lương trước thời hạn năm 2024. Địa điểm: Hội trường A cơ quan (đ/c Bình chuẩn bị nội dung).
Thành phần: Đ/c Nguyễn Tiến Cường, Mạc Đình Huấn (PB), lãnh đạo các phòng, đ/c Bình.
3) Đ/c Mạc Đình Huấn (PB): Nghỉ phép 2 ngày (hết ngày 16/01).
CHIỀU 1) 14h30: Đ/c Vũ Tiến Điền (TB), Đào Thị Lanh (PB): Dự họp Thường trực Tỉnh ủy để xin ý kiến: (1) Dự thảo Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo App triển khai thực hiện sổ tay đảng viên điện tử tỉnh Bình Phước; (2) Xin chủ trương tổ chức hội nghị triển khai học tập Chuyên đề năm 2024 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; (3) Xin trương viết Kỷ yếu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bình Phước giai đoạn 1997-2025 (phòng TT-TH và Phòng LL-VH-LSĐ chuẩn bị nội dung).
Cùng dự: Đ/c Đức, Quân.
2) Đ/c Nguyễn Tiến Cường (PBTT): Làm việc tại cơ quan.
THỨ BA (16/01):
SÁNG 1) 8h00: Đ/c Vũ Tiến Điền (TB): Dự Họp Ban Thường Tỉnh ủy, phiên thứ 01/2024. Địa điểm: Tại phòng họp B – Tỉnh ủy (thời gian: 01 ngày).
2) 8h00: Đ/c Đào Thị Lanh (PB): Dự Hội nghị Ban Chấp hành (mở rộng) lần thứ III, khóa IV, nhiệm kỳ 2022-2027 của Hội Bảo trợ NKT-TMC&BNN tỉnh. Địa điểm: Hội trường Liên hiệp các Hội KH&KT.
3) Đ/c Nguyễn Tiến Cường (PBTT): Làm việc tại cơ quan.
CHIỀU 1) 14h00: Đ/c Vũ Tiến Điền (TB): Dự Họp Ban Thường Tỉnh ủy, phiên thứ 01/2024. Địa điểm: Tại phòng họp B – Tỉnh ủy.
2) Đ/c Đào Thị Lanh (PB), Nguyễn Tiến Cường (PBTT): Làm việc tại cơ quan.
THỨ  (17/01):
SÁNG

 
1) 8h00: Đ/c Vũ Tiến Điền (TB): Tham dự cùng Thường trực Tỉnh ủy dự Hội nghị giao ban công tác năm 2023 giữa Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng với các tỉnh, thành ủy. Địa điểm: Tại phòng họp B – Tỉnh ủy.
2) 7h30: Đ/c Nguyễn Tiến Cường (PBTT): Dự Hội nghị Sơ kết 05 năm thực hiện ngày Biên phòng toàn dân giai đoạn 2019-2024 do Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức Địa điểm: Hội trường Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh.
3) Đ/c Đào Thị Lanh (PB): Làm việc tại cơ quan.
4) 8h30: Đ/c Mạc Đình Huấn (PB): Dự Hội nghị tổng kết năm 2023, triển khai phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2024 của Liên hiệp Hội. Địa điểm: Hội trường Liên hiệp các Hội KH&KT.
CHIỀU 1) 13h30: Đ/c Vũ Tiến Điền (TB): Dự hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo năm 2023; triển khai nhiệm vụ năm 2024; Phát động Cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2024; Ký kết Chương trình phối hợp giữa BTGHU Hớn Quản với UB.MTTQVN huyện Hớn Quản. Địa điểm: Hội trường UBND huyện Hớn Quản.
Cùng dự: Đ/c Phúc
2) Đ/c Nguyễn Tiến Cường (PBTT), Mạc Đình Huấn (PB): Làm việc tại cơ quan.
3) 14h00: Đ/c Đào Thị Lanh (PB): Dự họp Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện Đề án 09-ĐA/TU của Tỉnh ủy về đẩy mạnh kết nạp đảng viên, phát triển tổ chức đảng, đoàn thể trong các doanh nghiệp ở khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023 – 2030. Địa điểm: Tại phòng họp B – Tỉnh ủy.
THỨ NĂM (18/01):
SÁNG 1) 8h00: Đ/c Vũ Tiến Điền (TB): Chủ trì hội nghị giao ban Cộng tác viên Dư luận xã hội cấp tỉnh đợt 1 năm 2024. Địa điểm: Hội trường B cơ quan.
Cùng dự: Đ/c Nguyễn Tiến Cường (PBTT), Thành Trung, Hà, Phúc.
2) 8h00: Đ/c Đào Thị Lanh (PB): Dự Hội nghị chuyên đề và ký kết Chương trình phối hợp về phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2024-2025 giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy với Liên minh hợp tác xã. Địa điểm: Hội trường Liên minh hợp tác xã.
Cùng dự: Đ/c Dương, Hùng, Nhã.
4) 7h30: Đ/c Mạc Đình Huấn (PB), Đức: Tham gia học tập, nghiên cứu chuyên đề Chuyển đổi số - Lớp Bồi dưỡng, tạo nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý tỉnh (đối tượng 1, 2). Địa điểm: Trường Chính trị tỉnh.
5) 8h00: Đ/c Khiêm: Thông tin chuyên đề về xây dựng Đảng tại Trung tâm Chính trị thành phố Đồng Xoài.
CHIỀU 1) 13h45: Đ/c Vũ Tiến Điền (TB): Dự Hội nghị triển khai công tác ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Phước năm 2024. Địa điểm: Hội trường Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
2) 14h00: Đ/c Đào Thị Lanh (PB): Dự hội tổng kết hoạt động của HĐND năm 2023 và sơ kết tình hình tổ chức, hoạt động của HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Địa điểm: Hội trường lầu 8 – Trường Chính trị tỉnh.
3) Đ/c Nguyễn Tiến Cường (PBTT), Mạc Đình Huấn (PB): Làm việc tại cơ quan. 
THỨ SÁU (19/01):
SÁNG 1) 8h00: Đ/c Vũ Tiến Điền (TB): Dự họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy, phiên thứ 02/2024. Địa điểm: Phòng họp B - Tỉnh ủy.
2) 10h00: Đ/c Vũ Tiến Điền (TB), Đào Thị Lanh (PB): Dự hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Địa điểm: Hội trường Tỉnh ủy.
3) 8h30: Đ/c Nguyễn Tiến Cường (PBTT): Dự Hội nghị tổng kết sản xuất kinh doanh năm 2023. Địa điểm: Hội trường Trung tâm Văn hóa Thể thao, Công ty TNHH MTV Cao su Phú Riềng.
Cùng dự: Đ/c Hồng Sơn.
4) Đ/c Mạc Đình Huấn (PB): Làm việc tại cơ quan.
CHIỀU 1) 17h00: Đ/c Vũ Tiến Điền (TB): Dự họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy để báo cáo với đoàn công tác của đồng chí Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam về công tác chuẩn bị Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 trên địa bàn tỉnh. Địa điểm: Tại Hội trường Tỉnh ủy. 
2) Đ/c Nguyễn Tiến Cường, Đào Thị Lanh (PB), Mạc Đình Huấn (PB): Làm việc tại cơ quan.
THỨ BẢY (20/01)
SÁNG 7h30: Đ/c Quang Trung, Ngọc, Phúc: Tham gia đoàn công tác cùng phòng Quản lý xuất nhập cảnh của Công an tỉnh Bình Phước để tuyên truyền pháp luật, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, kết hợp tặng quà từ thiện tại Thị xã Bình Long, Lộc Ninh, Bù Đốp. Địa điểm: Phường Hưng Chiến, thị xã Bình Long; xã Lộc An, huyện Lộc Ninh; xã Tân Tiến, huyện Bù Đốp.
        
         TRƯỞNG BAN
Đã ký
Vũ Tiến Điền

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Các văn bản cùng cơ quan ban hành "Ban Tuyên giáo"

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây