Lịch làm việc BTGTU - Tuần 06/2023

Lịch làm việc BTGTU - Tuần 06/2023

Số kí hiệu VB2284
Ngày ban hành 04/02/2023
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành Ban xây dựng Đảng
Người ký Vũ Tiến Điền

Nội dung

TỈNH ỦY BÌNH PHƯỚC
BAN TUYÊN GIÁO
 
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Bình Phước, ngày 04 tháng 01 năm 2023
LỊCH LÀM VIỆC
BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY
Tuần 06 năm 2023 (từ ngày 06/02 đến ngày 10/2/2023)
 
THỨ HAI (06/02):
SÁNG  9h00: Đ/c Vũ Tiến Điền (TB): Chủ trì họp lãnh đạo Ban nghe lãnh đạo phòng TT-TH báo cáo các nội dung sau:
- Thông qua quy chế chi tiêu nội bộ cơ quan (sửa đổi, bổ sung năm 2023). Địa điểm: Hội trường A cơ quan (đ/c Đức chuẩn bị nội dung).
- Thông qua Kế hoạch tài chính cơ quan năm 2023 (đ/c Giang chuẩn bị nội dung).
- Kế hoạch tổ chức đoàn công tác đi du khảo về nguồn (đ/c Đức chuẩn bị nội dung).
Thành phần: Các đồng chí phó trưởng ban; Đ/c Đức, Hùng, Giang.
CHIỀU 15h00: Đ/c Vũ Tiến Điền (TB): Chủ trì họp cơ quan để thông qua quy chế chi tiêu nội bộ cơ quan (sửa đổi, bổ sung năm 2023) và Kế hoạch du khảo về nguồn. Địa điểm: Hội trường A cơ quan (đ/c Giang chuẩn bị nội dung).
Thành phần: Các đồng chí Phó trưởng ban, cán bộ, công chức cơ quan.
THỨ BA (07/02):
SÁNG  1) Đ/c Vũ Tiến Điền (TB), Nguyễn Tiến Cường (PBTT), Đào Thị Lanh (PB): Làm việc tại cơ quan.
2) 8h30: Đ/c Mạc Đình Huấn (PB): Dự họp Ban Thường vụ Liên hiệp các hội và khoa học kỹ thuật tỉnh. Địa điểm: Phòng làm việc Chủ tịch Liên hiệp Hội.
CHIỀU  1) 14h00: Đ/c Vũ Tiến Điền (TB): Chủ trì họp chi ủy tháng 02/2023. Địa điểm: Hội trường A cơ quan (đ/c Đức chuẩn bị nội dung)
Thành phần: Đ/c Mạc Đình Huấn (PB), Đức. 
2) 14h00: Đ/c Nguyễn Tiến Cường (PBTT): DHội nghị giao ban công tác văn phòng cấp uỷ năm 2023 do Văn phòng Tỉnh ủy tổ chức. Địa điểm: tại Hội trường Tỉnh ủy.
3) Đ/c Đào Thị Lanh (PB): Làm việc tại cơ quan.
THỨ TƯ (08/02):
SÁNG 1) 8h00: Đ/c Vũ Tiến Điền (TB): Dự hội nghị triển khai Kế hoạch số 134-KH/TU ngày 30/01/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức lớp bồi dưỡng, tạo nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý tỉnh do Ban Tổ chức Tỉnh ủy tổ chức. Địa điểm: Hội trường Ban Tổ chức Tỉnh ủy.
2) 8h00: Đ/c Nguyễn Tiến Cường (PBTT): Dự họp thống nhất chấm điểm thi đua của các cơ quan, đơn vị trong Khối và chuẩn bị công tác tổng kết Khối thi đua số 1 năm 2022. Địa điểm: Phòng họp B - Văn phòng Tỉnh ủy.
Cùng dự: Đ/c Hùng, Bình.
3) Đ/c Đào Thị Lanh (PB), Mạc Đình Huấn (PB): Làm việc tại cơ quan.
4) 7h30: Đ/c Khiêm: Giảng bài lớp Trung cấp lý luận chính trị tại Trường Chính trị tỉnh (thời gian: 01 ngày).
CHIỀU 1) 14h00: Đ/c Vũ Tiến Điền (TB): Chủ trì họp thông qua Kế hoạch triển khai thí điểm App sổ tay đảng viên tỉnh Bình Phước. Địa điểm: Phòng họp A cơ quan.
Thành phần: Đ/c Mạc Đình Huấn (PB), Đức, Hùng, Phúc.
2) Đ/c Nguyễn Tiến Cường (PBTT), Đào Thị Lanh (PB), Làm việc tại cơ quan.
THỨ NĂM (09/02):
SÁNG 1) Đ/c Vũ Tiến Điền (TB), Đào Thị Lanh (PB): Làm việc tại cơ quan.
2) 9h00: Đ/c  Nguyễn Tiến Cường (PBTT): Dự Hội nghị tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022. Địa điểm: Hội trường Công ty CPCS Đồng Phú (xe đi công tác thực hiện theo chế độ khoán công tác trong tỉnh).
3) Đ/c Mạc Đình Huấn (PB), Khiêm: Đi công tác Đà Nẵng (phòng TT-TH thuê xe đi công tác ngoài tỉnh về sân bay theo quy định).
CHIỀU 1) 14h00: Đ/c Vũ Tiến Điền (TB): Dự Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy, phiên thứ 04/2023. Địa điểm: Tại phòng họp B - Tỉnh ủy.
Nội dung:
(1). Văn phòng Tỉnh ủy báo cáo nội dung: (1) Dự thảo kế hoạch khắc phục hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm tập thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2022. (2) Báo cáo kết quả xây dựng và tổ chức thực hiện quy chế làm việc của các đảng đoàn, ban cán sự đảng, các đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy (Phòng TT-TH chuẩn bị nội dung để Trưởng ban đóng góp ý kiến tại cuộc họp).
(2). BCS Đảng UBND tỉnh báo cáo nội dung: Xin ý kiến Đề án “Tái cấu trúc Trường cao đẳng Bình Phước giai đoạn 2022 – 2025, tầm nhìn đến năm 2045” (Phòng TT-KG chuẩn bị nội dung để Trưởng ban đóng góp ý kiến tại cuộc họp).
2) Đ/c Nguyễn Tiến Cường (PBTT), Đào Thị Lanh (PB), Làm việc tại cơ quan.
THỨ SÁU (10/02):
SÁNG 1)  09h30: Đ/c Vũ Tiến Điền (TB):  Dự buổi gặp mặt các cơ quan báo chí đầu Xuân Quý Mão 2023 do UBND tỉnh tổ chức. Địa điểm: Tại Hội trường Tỉnh ủy.
Cùng dự: Đ/c Hồng Dương, Nhã.
2) 8h00: Đ/c Mạc Đình Huấn (PB): Dự Hội nghị báo cáo viên Trung ương tháng 02/2023. Địa điểm: Hội trường Nhà Văn hoá Quân khu 5, số 01-Duy Tân, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.
Cùng dự: Đ/c Khiêm
 3) Đ/c Nguyễn Tiến Cường (PBTT), Đào Thị Lanh (PB), Làm việc tại cơ quan.
CHIỀU Đ/c Vũ Tiến Điền (TB), Nguyễn Tiến Cường (PBTT), Đào Thị Lanh (PB), Làm việc tại cơ quan.
        
         TRƯỞNG BAN
Đã ký
Vũ Tiến Điền

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Các văn bản cùng cơ quan ban hành "Ban xây dựng Đảng"

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây