Lịch làm việc TT và BTV tuần 25/2022

Lịch TT và BTV tuần 25/2022

Số kí hiệu VB2177
Ngày ban hành 16/06/2022
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành Thường trực và BTV
Người ký Nguyễn Văn Khánh

Nội dung

TỈNH ỦY BÌNH PHƯỚC

*
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
      Bình Phước, ngày 17 tháng 6 năm 2022
 
LỊCH LÀM VIỆC
CỦA THƯỜNG TRỰC VÀ BAN THƯỜNG VỤ TỈNH UỶ
Tuần 25 năm 2022 (từ ngày 20 đến ngày 24/6/2022)
------

Thứ hai (20/6):
    Sáng:     - 06h45’: Đ/c Nguyễn Mạnh Cường, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ dự Lễ kỷ niệm tại X16. Địa điểm: tại huyện Lộc Ninh.
- 08h00’: Đ/c Huỳnh Thị Hằng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh dự Hội nghị lấy ý kiến góp ý đối với dự thảo Đề án “Chiến lược xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045” do Ban Nội chính Trung ương tổ chức (Giao Ban Nội chính Tỉnh ủy chuẩn bị nội dung) (thời gian: 01 ngày). Địa điểm: Hội trường tầng trệt, Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh Bình Dương (số 1, Lê Lợi, Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương). Thành phần tham dự: Đại diện lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy.
Chiều:    - 13h00’: Thường trực Tỉnh ủy ủy quyền Lãnh đạo UBND tỉnh tham quan và dự Hội nghị phục hồi sau đại dịch chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo thúc đẩy sự tăng trưởng trong cộng đồng (thời gian: đến hết ngày 21/6/2022). Địa điểm: tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh Bình Dương (B11, đường Hùng Vương, Phường Phú Hòa, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương)
Thứ ba (21/6):
Sáng     - 08h00’: Họp Thường trực Tỉnh uỷ, phiên thứ 38/2022. Địa điểm: Tại phòng họp C - Tỉnh ủy.
Nội dung: Ban Nội chính Tỉnh ủy báo cáo một số nội dung về công tác nội chính. Địa điểm: Tại phòng họp C-Tỉnh uỷ. Thành phần mời dự: Đại diện lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy, Công an tỉnh, Viện kiểm sát Nhân dân tỉnh. 
- 09h30’: Đ/c Huỳnh Thị Hằng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh đi thăm, động viên chúc mừng các cơ quan báo chí, gồm: Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước, Báo Nhân dân Thường trú tại Bình Phước, Thông tấn xã Việt Nam Thường trú tại Bình Phước, Hội Nhà báo tỉnh, Tạp chí Văn nghệ Bình Phước nhân dịp kỷ niệm 97 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2022) (Giao Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tham mưu, chuẩn bị). Địa điểm: tại các cơ quan báo chí Đoàn đến thăm. Thành phần tham gia: Đại diện lãnh đạo: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông, Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh.
Chiều:    - 14h00’: Đ/c Huỳnh Thị Hằng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh dự họp Tổ đại biểu số 2 và số 7 (HĐND tỉnh). Địa điểm: Tại phòng họp C - Tỉnh ủy.
Thứ (22/6):
Sáng:      - 08h00’: Họp Thường trực Tỉnh uỷ, phiên thứ 39/2022. Địa điểm: Tại phòng họp C - Tỉnh uỷ.
 Nội dung: BCS đảng UBND tỉnh báo cáo: (1) về việc rà soát, sắp xếp, xử lý nhà, đất của một số cơ quan, đơn vị, địa phương (Công văn số 120, 121, 122, 123, 124-CV/BCS ngày 08/6/2022 của BCS đảng UBND tỉnh); (2) Công văn số 117-CV/BCS ngày 08/6/2022 về việc tạm ứng kinh phí chi hỗ trợ người lao động và hộ kinh doanh gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 và chi hỗ trợ tiền ăn F0, F1 cách ly, điều trị bệnh Covid-19 tại nhà theo Nghị quyết số 68/NQ-CP, Nghị quyết số 126/NQ-CP của Chính phủ; (3) dự thảo Báo sơ kết thực hiện Nghị quyết 04-NQ/TU ngày 31/03/2017 của Tỉnh uỷ về tăng cường công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Bình Phước; (4) dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết số 53- NQ/TW ngày 29/8/2005 của Bộ Chính trị khoá IX về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đông Nam Bộ và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020 và Kết luận số 27-KL/TW ngày 02/8/2012 về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 53-NQ/TW và các nội dung theo Công văn số 883-CV/TU ngày 02/6/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Thành phần mời dự: Đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ (dự phần Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết số 53- NQ/TW); đại diện lãnh đạo BCS đảng UBND tỉnh; Giám đốc các sở, ngành: Tài chính, Xây dựng, TN&MT, Y tế, LĐ-TB&XH, KH&ĐT, NN&PTNT; thành phần khác do BCS đảng UBND tỉnh bố trí.
Chiều- 14h00’: Họp Thường trực Tỉnh uỷ, phiên thứ 40/2022. Địa điểm: Tại phòng họp C - Tỉnh uỷ.
 Nội dung:
 - 14h00’-15h00’: Ban Tổ chức Tỉnh ủy báo cáo công tác tổ chức cán bộ. Mời dự: Đ/c Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh uỷ, Chánh Văn phòng Tỉnh uỷ.
- 15h00’-16h00’: UBKT Tỉnh ủy thông qua dự thảo Báo cáo sơ kết công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm; phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022 của Tỉnh ủy.
- 16h00’: Văn phòng Tỉnh ủy thông qua dự thảo Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022 của Tỉnh ủy.
Thứ năm (23/6):
Sáng:    - 08h00’: Đ/c Nguyễn Mạnh Cường, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ dự Hội thảo khoa học quốc gia “Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị - những vấn đề lý luận và thực tiễn do Ban Tổ chức Trung ương phối hợp với Hội đồng Lý luận Trung ương và Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức (Giao Ban Tổ chức Tỉnh ủy chuẩn bị nội dung). Địa điểm: tại Hội trường Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh (số 111 Bà Huyện Thanh Quan, Phường Võ Thị Sáu, quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh).
Chiều:  - 14h00’: Đ/c Huỳnh Thị Hằng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh làm việc với Lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy về sắp xếp tổ chức, bộ máy Văn phòng Tỉnh ủy. Địa điểm: tại phòng C-Tỉnh ủy.
Tối        - 19h30’: Đ/c Huỳnh Thị Hằng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh dự Lễ khai mạc Ngày Hội gia đình các tỉnh Đông Nam Bộ lần thứ XI năm 2022. Địa điểm:  tại Trung tâm Văn hóa tỉnh Bình Phước.
Thứ sáu (24/6):
Sáng:    - 08h00’: Họp Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, phiên thứ 22/2022. Địa điểm: Tại phòng họp B- Tỉnh uỷ.
Nội dung:
- 08h00’-09h00’: Ban Tổ chức Tỉnh ủy báo cáo: (1) công tác tổ chức cán bộ; (2) Quy định về luân chuyển cán bộ.
- 09h00’-09h30’: UBKT Tỉnh ủy thông qua dự thảo Báo cáo sơ kết công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm; phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022 của Tỉnh ủy.
- 09h30’-10h30’: Văn phòng Tỉnh ủy thông qua dự thảo Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022 của Tỉnh ủy.
- 10h30’: BCS đảng UBND tỉnh thông qua dự thảo: (1) Báo sơ kết thực hiện Nghị quyết 04-NQ/TU ngày 31/03/2017 của Tỉnh uỷ về tăng cường công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Bình Phước; (2) Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết số 53- NQ/TW ngày 29/8/2005 của Bộ Chính trị khoá IX về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đông Nam Bộ và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020 và Kết luận số 27-KL/TW ngày 02/8/2012 về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 53-NQ/TW và các nội dung theo Công văn số 883-CV/TU ngày 02/6/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Thành phần mời dự: đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; thành phần khác do BCS đảng UBND tỉnh bố trí.
Chiều:  - 13h30’: Đ/c Nguyễn Mạnh Cường, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh chủ trì Hội nghị Đảng ủy Quân sự tỉnh 6 tháng đầu năm 2022. Địa điểm:  tại Đảng ủy Quân sự tỉnh.
- 14h00’: Đ/c Huỳnh Thị Hằng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh dự Lễ bế mạc Ngày Hội gia đình các tỉnh Đông Nam Bộ lần thứ XI năm 2022. Địa điểm:  tại Trung tâm Văn hóa tỉnh Bình Phước.  
Mọi thông tin đăng ký lịch tuần vui lòng gửi về Văn phòng Tỉnh uỷ trước 12h00 ngày Thứ 4 hàng tuần, Lịch này được đăng trên Website Tỉnh uỷ Bình Phước theo địa chỉ: tinhuybinhphuoc.vn Mọi thông tin liên quan cần trao đổi, vui lòng liên hệ số điện thoại 0977.800.947.

 
Nơi nhận:
- Vụ III-Ban Tổ chức TW,
- Vụ II-Văn phòng TW Đảng,
- Vụ VII-UB Kiểm tra TW,
- Thường trực Tỉnh ủy,
- Các đc UV.BTV Tỉnh ủy,
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh,
- Văn phòng HĐND, UBND tỉnh,
- Các đơn vị liên quan,
- Đăng Website Tỉnh ủy,
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.
T/L BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG


(ĐÃ KÝ)Đặng Hà Giang

 

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập49
  • Máy chủ tìm kiếm9
  • Khách viếng thăm40
  • Hôm nay11,636
  • Tháng hiện tại104,790
  • Tổng lượt truy cập3,346,437
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây