Lịch làm việc UBKT Tỉnh ủy tuần 09/2021

Lịch UBKT Tỉnh ủy tuần 09-2021

Số kí hiệu VB1000
Ngày ban hành 28/02/2021
Ngày bắt đầu hiệu lực 28/02/2021
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành Ban xây dựng Đảng
Người ký Nguyễn Thị Loan

Nội dung

TỈNH ỦY BÌNH PHƯỚC                                    ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
   ỦY BAN KIỂM TRA                           Bình Phước, ngày 26 tháng 02 năm 2021
                 *


LỊCH LÀM VIỆC
ỦY BAN KIỂM TRA TỈNH ỦY
(tuần thứ 09, từ ngày 01/3 đến ngày 05/3/2021)
-----

Thứ hai (01/3):
Sáng:    - 08 giờ 00 – 10 giờ 00: Đ/c Giang Thị Phương Hạnh (UVBTV, CN UBKTTU), dự họp Hội đồng Thi đua khen thưởng Tỉnh ủy (theo Quyết định số 1545-QĐ/TU ngày 05/3/2015 của Tỉnh ủy).
Nội dung: Ban Tổ chức Tỉnh ủy báo cáo tổng hợp kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức Đảng, đảng viên và công tác khen thưởng năm 2020.
Địa điểm: tại Phòng hop C – Tỉnh ủy.
Chiều:  - 14 giờ 00: Họp Thường trực UBKT Tỉnh ủy tuần 09/2021.
Thành phần: Thường trực UBKT Tỉnh ủy, lãnh đạo các Phòng nghiệp vụ Cơ quan UBKT Tỉnh ủy.
               Địa điểm: tại Hội trường Cơ quan UBKT Tỉnh ủy.
Thứ ba (02/3):
Sáng:    - 07 giờ 30: Đ/c Nguyễn Thị Loan (PCN UBKTTU), dự Hội nghị hướng dẫn thực hiện quy trình giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.
Thành phần cùng dự: Đ/c Nguyễn Thị Bích Liên (PTPNV1).
               Địa điểm: tại Hội trường UBMTTQVN tỉnh.
Chiều:  - 13 giờ 30: Đ/c Lê Thị Kim Dung (UV, Phó Trưởng đoàn), chủ trì Đoàn kiểm tra số 03-QĐ/UBKTTU, ngày 14/01/2021 đi thẩm tra xác minh theo Kế hoạch của Đoàn.
Thành phần: theo Quyết định số 03-QĐ/UBKTTU, ngày 14/01/2021 gồm: Đ/c Đỗ Xuân Hùng (TPNV3), đ/c Nguyễn Thị Ngọc Hương (CVC), đ/c Lê Quang Vũ (KTV).
               Địa điểm: tại huyện Đồng Phú.
               Phương tiện: xe 93A-2277.
Thứ (03/3):
Sáng:    - 08 giờ 00: Họp Thường trực UBKT Tỉnh ủy (phiên đột xuất).
Thành phần: Thường trực UBKT Tỉnh ủy, đ/c Nguyễn Thị Bích Liên (PTPNV1).
Nội dung: Công tác cán bộ; Công tác chuẩn bị bầu cử HĐND các cấp.
Địa điểm: tại Hội trường Cơ quan UBKT Tỉnh ủy.
Chiều:  - 14 giờ 00: Đ/c Giang Thị Phương Hạnh (UVBTV, CN UBKTTU) cùng đ/c Vũ Lương (TUV, PCNTT UBKTTU), dự họp Thường trực Tỉnh ủy phiên thứ 06/2021.
Nội dung: UBKT Tỉnh ủy báo cáo tình hình đảng viên.
Địa điểm: tại Phòng họp C - Tỉnh ủy.
Thứ năm (04/3):
Sáng:    - 08 giờ 00: Đ/c Giang Thị Phương Hạnh (UVBTV, CN UBKTTU), dự họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy phiên thứ 04/2021.
Nội dung:
- Công ty Cao su Bình Phước: báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh của công ty; tiến độ thực hiện đề án tái cơ cấu doanh nghiệp và các kiến nghị, đề xuất.
- Thường trực Tỉnh đoàn: báo cáo Công tác hoạt động đoàn 2 tháng đầu năm; các hoạt động, phong trào nhân kỷ niệm 90 năm ngày thành lập đoàn; báo cáo tổng kết các mô hình đội, nhóm thanh niên tình nguyện.
- Ban Tổ chức Tỉnh ủy báo cáo: (1) công tác cán bộ, đảng viên; (2) báo cáo tổng hợp kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức Đảng, đảng viên và công tác khen thưởng năm 2020.
               Địa điểm: tại Phòng họp B - Tỉnh ủy.
Chiều:  - 14 giờ 00: Các đ/c Thường trực, Ủy viên UBKT Tỉnh ủy dự hội nghị trực tuyến học tập quán triệt nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 (theo Công văn số 213-CV/TU ngày 26/02/2021 của Tỉnh ủy).
             Địa điểm: tại Hội trường tỉnh.
Thứ sáu (05/3):
Sáng:    - 08 giờ 00: Đ/c Lê Việt Hùng (TUV, PCN UBKTTU), dự họp Đoàn giám sát theo Quyết định số 148-QĐ/TU, ngày 25/02/2021 của Tỉnh ủy.
Nội dung: Thông qua dự thảo Kế hoạch; thông qua dự thảo phân công nhiệm vụ cụ thể thành viên Đoàn giám sát 148.
Địa điểm: tại Phòng họp B – HĐND tỉnh.

Nơi nhận:
- Thường trực UBKT Tỉnh ủy,                           
- Các đ/c UV UBKT Tỉnh ủy,                                                           
- Các Phòng nghiệp vụ,                                                              
- Lái xe,
- Lưu CQUBKT TU.
 
            
T/L ỦY BAN KIỂM TRA
PHÓ PHÒNG PHỤ TRÁCH
PHÒNG NGHIỆP VỤ 1Nguyễn Thị Bích Liên
                   
 
 


 

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây