Lịch làm việc UBKT Tỉnh ủy tuần 25/2021

Lịch làm việc UBKT Tỉnh ủy tuần 25/2021

Số kí hiệu VB1085
Ngày ban hành 20/06/2021
Ngày bắt đầu hiệu lực 20/06/2021
Ngày hết hiệu lực 24/06/2021
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành Ban xây dựng Đảng
Người ký Nguyễn Thị Loan

Nội dung

TỈNH ỦY BÌNH PHƯỚC
ỦY BAN KIỂM TRA
*

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Bình Phước, ngày 18 tháng 6 năm 2021

LỊCH LÀM VIỆC
ỦY BAN KIỂM TRA TỈNH ỦY
(tuần thứ 25, từ ngày 21/6 đến ngày 26/6/2021)
-----
Thứ hai (21/6):
Sáng:    - 08 giờ 00: Đ/c Giang Thị Phương Hạnh (UVBTV, CN UBKTTU, Bí thư chi bộ), chủ trì họp Chi ủy Chi bộ Cơ quan.
Thành phần: Đ/c Lê Việt Hùng (TUV, PCN UBKTTU, Phó Bí thư Chi bộ), đ/c Bùi Thị Giang (UV UBKTTU, Chi ủy viên).
             Địa điểm: tại Hội trường Cơ quan UBKT Tỉnh ủy.
Chiều:  - 14 giờ 00: Họp Thường trực UBKT Tỉnh ủy tuần 25/2021.
               Thành phần: Thường trực UBKT Tỉnh ủy; các đ/c Ủy viên (nếu có) lãnh đạo các Phòng Nghiệp vụ Cơ quan UBKT Tỉnh ủy.
             Nội dung: các đ/c Ủy viên, Phòng Nghiệp vụ báo cáo, đề xuất (nếu có).
             Địa điểm: tại Hội trường Cơ quan UBKT Tỉnh ủy.
             - 15 giờ 00: Đ/c Giang Thị Phương Hạnh (UVBTV, CN UBKTTU), chủ trì họp Chi bộ Cơ quan UBKT Tỉnh ủy tháng 6/2021.
               Thành phần: toàn thể các đ/c đảng viên Chi bộ Cơ quan UBKT Tỉnh ủy.
Địa điểm: tại Hội trường Cơ quan UBKT Tỉnh ủy.
Thứ ba (22/6):
Sáng:    - 08 giờ 00: Đ/c Vũ Lương (TUV, PCNTT UBKTTU), dự họp Hội đồng tư vấn tuyển chọn tổ chức, cá nhân thực hiện Đề tài Khoa học & Công nghệ cấp tỉnh: “Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng thuộc các Đảng bộ huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Bình Phước hiện nay” (Theo Quyết định số 1137/QĐ-UBND ngày 04/5/2021 của UBND tỉnh).
Địa điểm: tại Phòng họp Sở Khoa học và Công nghệ.
- 08 giờ 00: Đ/c Bùi Thị Giang (UV UBKTTU), đi công tác cùng Đoàn Giám sát số 17-QĐ/BTGTU của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.
Địa điểm: tại huyện Chơn Thành.
   - 07 giờ 30: Đ/c Nguyễn Khắc Thọ (UV UBKTTU), chủ trì công bố Quyết định thi hành kỷ luật đảng viên.
Thành phần cùng dự: Phòng Nghiệp vụ 1 Cơ quan UBKT Tỉnh ủy.
Địa điểm: tại Công an huyện Bù Gia Mập.
Phương tiện: Xe 93A-2277.
   - 09 giờ 30: Đ/c Nguyễn Khắc Thọ (UV UBKTTU), chủ trì công bố Quyết định thi hành kỷ luật đảng viên.
Thành phần cùng dự: Phòng Nghiệp vụ 1 Cơ quan UBKT Tỉnh ủy.
Địa điểm: tại Công an thị xã Phước Long.
Phương tiện: Xe 93A-2277.
Chiều:  - 14 giờ 00: Đ/c Lê Việt Hùng (TUV, PCN UBKTTU), dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh khóa VII, nhiệm kỳ 2020-2025.
Địa điểm: tại Hội trường DDUKCQ&DN tỉnh.
Thứ (23/6):
Sáng:    - 08 giờ 00: Các đ/c Thường trực, Ủy viên UBKT Tỉnh ủy dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 4/2021.
Nội dung:
1- Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021.
2- Sơ kết công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021.
3- Tổng kết công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.
4- Sơ kết việc thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 30/10/2016 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng  ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.
5- Tổng kết thực hiện Nghị quyết 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp hóa theo hướng hiện đại.
6- Đánh giá việc triển khai, thực hiện các chỉ số PCI năm 2020, nhiệm vụ, giải pháp năm 2021.
Địa điểm: tại Hội trường Tỉnh ủy.
Thứ năm (24/6):
Sáng:      - 08 giờ 00: Đ/c Lê Việt Hùng (TUV, PCN UBKTTU, Trưởng đoàn 07) chủ trì họp Đoàn kiểm tra theo Quyết định số 07-QĐ/UBKTU.
               Thành phần: theo Quyết định số 07-QĐ/UBKTTU ngày 31/3/2021 gồm: đ/c Bùi Thị Giang (UV), đ/c Lê Văn Đông (PPPTPNV2), đ/c Vũ Thanh Thủy (KTV), đ/c Nguyễn Thị Phương Thúy (KTV).
             Địa điểm: tại Hội trường Cơ quan UBKT Tỉnh ủy.
Chiều:  - 13 giờ 30: Đ/c Lê Việt Hùng (TUV, PCN UBKTTU), dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã Bình Long lần thứ 8 (mở rộng).
Địa điểm: tại Hội trường Thị ủy Bình Long.
Phương tiện: xe 51G-87705.
- 14 giờ 00: Đ/c Nguyễn Khắc Thọ (UV UBKTTU), dự Hội nghị Đảng ủy Quân sự tỉnh phiên 6 tháng đầu năm 2021.
Địa điểm: tại Phòng Giao ban Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.
Phương tiện: xe 93A2277.
- 14 giờ 00: Đ/c Bùi Thị Giang (UV UBKTTU), đi công tác cùng Đoàn Giám sát số 17-QĐ/BTGTU của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.
Địa điểm: tại Sở Thông tin và Truyền thông.
- 16 giờ 00: Toàn thể cán bộ, công chức và người lao động Cơ quan UBKT Tỉnh ủy rèn luyện thể dục thể thao.
               Địa điểm: tại Trụ sở Cơ quan UBKT Tỉnh ủy.
Thứ sáu (25/6):
Sáng:    - 08 giờ 00: Đ/c Giang Thị Phương Hạnh (UVBTV, CN UBKTTU) dự họp Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI (theo Quyết định số 72-QĐ/TU, ngày 03/12/2020 của Tỉnh ủy).
Địa điểm: tại Phòng họp B – Tỉnh ủy.
Chiều:  - 16 giờ 00: Toàn thể cán bộ, công chức và người lao động Cơ quan UBKT Tỉnh ủy dọn dẹp, vệ sinh trụ sở Cơ quan.
               Địa điểm: tại Trụ sở Cơ quan UBKT Tỉnh ủy.
             Lưu ý: Đ/c Bùi Vĩnh Hà chuẩn bị xe đưa đón lãnh đạo đi công tác.
         
Nơi nhận:
- Thường trực UBKT Tỉnh ủy,
- Các đ/c UV UBKT Tỉnh ủy,
- Các Phòng nghiệp vụ,
- Lái xe,
- Lưu CQUBKT TU.
 
 
T/LỦY BAN KIỂM TRA
PHÓ PHÒNG PHỤ TRÁCH
PHÒNG NGHIỆP VỤ 1

Nguyễn Thị Bích Liên
 
 
  

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Các văn bản cùng cơ quan ban hành "Ban xây dựng Đảng"

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây