Lịch làm việc UBKT Tỉnh ủy tuần 32/2021

Lịch làm việc UBKT Tỉnh ủy tuần 32/2021

Số kí hiệu VB1933
Ngày ban hành 06/08/2021
Ngày bắt đầu hiệu lực 06/08/2021
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành Ban xây dựng Đảng
Người ký Nguyễn Thị Loan

Nội dung

TỈNH ỦY BÌNH PHƯỚC
ỦY BAN KIỂM TRA
*

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Bình Phước, ngày 07 tháng 8 năm 2021

LỊCH LÀM VIỆC
ỦY BAN KIỂM TRA TỈNH ỦY
(tuần thứ 32, từ ngày 07/8 đến ngày 13/8/2021)
-----
          Các đoàn kiểm tra, giám sát nghiên cứu tài liệu tại trụ sở, đảm bảo dãn cách; toàn bộ cán bộ, công chức, người lao động trong cơ quan làm việc theo hình thức online, chủ động và hoàn thành nhiệm vụ.
Thứ bảy (07/8):
Sáng:     - 07 giờ 30 : Họp Thường trực UBKT Tỉnh ủy.
               Thành phần: Thường trực UBKT Tỉnh ủy; đ/c Nguyễn Thị Bích Liên (PTPNV1).
Địa điểm: tại Hội trường Cơ quan UBKT Tỉnh ủy.
             - 08 giờ 00 : Họp liên tịch Thường trực UBKT Tỉnh ủy với Chi ủy Chi bộ Cơ quan UBKT Tỉnh ủy.
               Thành phần: Thường trực UBKT Tỉnh ủy; đ/c Bùi Thị Giang (UV, Chi ủy viên); đ/c Nguyễn Thị Bích Liên (PTPNV1).
Địa điểm: tại Hội trường Cơ quan UBKT Tỉnh ủy.
- 09 giờ 30: Đ/c Giang Thị Phương Hạnh (UVBTV, CN UBKTTU) cùng đ/c Lê Việt Hùng (TUV, PCN UBKTTU), đ/c Nguyễn Thị Loan (PCN UBKTTU), dự buổi làm việc với đ/c Bí thư Tỉnh ủy và Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy.
Nội dung: (1) về công tác kiểm tra, giám sát; (2) triển khai kế hoạch kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 05/8/2021 của Tỉnh ủy về sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống diễn biến của dịch bệnh Covid 19.
             Địa điểm: tại phòng họp B – Tỉnh ủy.
Chủ nhật (08/8):
Chiều:     - 16 giờ 00: Đ/c Giang Thị Phương Hạnh (UVBTV, CN UBKTTU), dự Hội nghị trực tuyến với các huyện, thị ủy, thành ủy về công tác phòng, chống dịch Covid 19.
             Địa điểm: tại phòng họp B – Tỉnh ủy.

Thứ hai (09/8):
Sáng:    - 08 giờ 00 : Họp Thường trực UBKT Tỉnh ủy tuần 32/2021.
               Thành phần: Thường trực UBKT Tỉnh ủy; các đ/c Ủy viên (nếu có) lãnh đạo các Phòng Nghiệp vụ Cơ quan UBKT Tỉnh ủy.
             Nội dung: các đ/c Ủy viên, Phòng Nghiệp vụ báo cáo, đề xuất (nếu có).
Địa điểm: tại Hội trường Cơ quan UBKT Tỉnh ủy.
Thứ ba (10/8):
Sáng:     - 08 giờ 00: Đ/c Giang Thị Phương Hạnh (UVBTV, CN UBKTTU) cùng đ/c Nguyễn Thị Loan (PCN UBKTTU), dự họp Thường trực Tỉnh ủy phiên thứ 20/2021.
               Nọi dung: UBKT Tỉnh ủy thông qua Chương trình kiểm tra, giám sát triển khai Nghị quyết 05-NQ/TU về sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống diễn biến của dịch bệnh Covid-19.
               Địa điểm: tại Phòng họp C – Tỉnh ủy.
Chiều:     - 16 giờ 00: Đ/c Giang Thị Phương Hạnh (UVBTV, CN UBKTTU), dự Hội nghị trực tuyến với các huyện ủy, thị ủy, thành ủy về công tác phòng, chống dịch Covid 19.
             Địa điểm: tại phòng họp B – Tỉnh ủy.
Thứ (11/8):
Sáng:     - 07 giờ 30: Đ/c Giang Thị Phương Hạnh (UVBTV, CN UBKTTU), đi kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid - 19 trên địa bàn huyện Bù Đăng (theo Kế hoạch 182/KH-MTTQ, ngày 06/8/2021 của UBMTTQ tỉnh).
               Thành phần cùng đi: đ/c Nguyễn Thị Loan (PCN), đ/c Nguyễn Khắc Thọ (UV), Phòng Nghiệp vụ 3.
               Địa điểm: tại huyện Bù Đăng.
                     Phương tiện: xe 93A.2277
Thứ năm (12/8):
Chiều:     - 14 giờ 30: Đ/c Giang Thị Phương Hạnh (UVBTV, CN UBKTTU), dự họp Thường trực HĐND tỉnh để thông qua chương trình, nội dung kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh khóa X (tháng 9/2021).
             Địa điểm: tại phòng họp B – Tỉnh ủy.
             - 16 giờ 00: Đ/c Giang Thị Phương Hạnh (UVBTV, CN UBKTTU), dự Hội nghị trực tuyến với các huyện ủy, thị ủy, thành ủy về công tác phòng, chống dịch Covid 19.
             Địa điểm: tại phòng họp B – Tỉnh ủy.
Thứ sáu (13/8):
Sáng:     - 08 giờ 00: Đ/c Giang Thị Phương Hạnh (UVBTV, CN UBKTTU), dự họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy phiên thứ 12/2021.
Nội dung:                 
                   1- Ban Tổ chức Tỉnh ủy báo cáo: Công tác cán bộ, đảng viên.
2- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy: Thông qua Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Mời dự: GĐ sở KH&ĐT; GĐ sở Tài chính.
             3- Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid 19 tỉnh báo cáo: Kế hoạch triển khai một số nhiệm vụ thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 05/8/2021 của Tỉnh ủy về sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống diễn biến của dịch bệnh Covid 19.
             Địa điểm: tại phòng họp B – Tỉnh ủy.

Nơi nhận:
- Thường trực UBKT Tỉnh ủy,          
- Các đ/c UV UBKT Tỉnh ủy,
- Các Phòng nghiệp vụ,
- Lái xe,
- Lưu CQUBKT TU.
 
 
T/L ỦY BAN KIỂM TRA
PHÓ PHÒNG PHỤ TRÁCH
PHÒNG NGHIỆP VỤ 1Nguyễn Thị Bích Liên
 
 
  

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Các văn bản cùng cơ quan ban hành "Ban xây dựng Đảng"

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây