Lịch làm việc UBKT Tỉnh ủy tuần 36/2021

Lịch làm việc UBKT Tỉnh ủy tuần 36/2021

Số kí hiệu VB1952
Ngày ban hành 04/09/2021
Ngày bắt đầu hiệu lực 04/09/2021
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành Ban xây dựng Đảng
Người ký Nguyễn Thị Loan

Nội dung

TỈNH ỦY BÌNH PHƯỚC
ỦY BAN KIỂM TRA
*

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Bình Phước, ngày 01 tháng 9 năm 2021

LỊCH LÀM VIỆC
ỦY BAN KIỂM TRA TỈNH ỦY
(tuần thứ 36, từ ngày 05/9 đến ngày 10/9/2021)
-----
Chủ nhật (05/9):
Sáng:     - 08 giờ 00 - 09 giờ 30: Đ/c Giang Thị Phương Hạnh (UVBTV, CN UBKTTU, Thành viên Ban Chỉ đạo), dự Họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19.
Nội dung:
(1) Thư ký Ban Chỉ đạo: Thông qua dự thảo Quy chế làm việc Ban Chỉ đạo.
(2) Trung tâm chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19: báo cáo công tác phòng, chống dịch covid-19.
Địa điểm: Tại phòng họp A UBND tỉnh.
                   - 09 giờ 30: Đ/c Giang Thị Phương Hạnh (UVBTV, CN UBKTTU, Thành viên Ban Chỉ đạo), dự Hội nghị trực tuyến với các huyện, thị, thành và phường, xã về công tác phòng, chống dịch Covid-19.       
                   Địa điểm: Tại phòng họp A UBND tỉnh.
Chiều:     - 14 giờ 00: Đ/c Giang Thị Phương Hạnh (UVBTV, CN UBKTTU, Thành viên Ban Chỉ đạo), đi kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 (có chương trình riêng).
Thứ hai (06/9):
Sáng:    - 08 giờ 00 – 09 giờ 30: Họp Thường trực UBKT Tỉnh ủy tuần 36/2021.
               Thành phần: Thường trực UBKT Tỉnh ủy; lãnh đạo các Phòng Nghiệp vụ Cơ quan UBKT Tỉnh ủy.
             Nội dung: giao ban công tác tuần.
Địa điểm: tại Hội trường Cơ quan UBKT Tỉnh ủy.
             - 09 giờ 30 – 11 giờ 00: Đ/c Giang Thị Phương Hạnh (UVBTV, CN UBKTTU, Chủ tịch Hội đồng) chủ trì Họp Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Cơ quan UBKT Tỉnh ủy.
               Thành phần Hội đồng gồm: Đ/c Lê Việt Hùng (TUV, PCN); đ/c Nguyễn Thị Loan (PCN); đ/c Nguyễn Khắc Thọ (UV); đ/c Nguyễn Thị Bích Liên (PPPTPNV1), đ/c Huỳnh Thị Phương Dung (PPNV3); đ/c Phạm Quang Tuyến (CV).
             Nội dung: Xét đề nghị khen thưởng cá nhân.
                    Địa điểm: tại Hội trường Cơ quan UBKT Tỉnh ủy.
Chiều:   - 14 giờ 00: Đ/c Giang Thị Phương Hạnh (UVBTV, CN UBKTTU, Thành viên Ban Chỉ đạo), đi kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 (có chương trình riêng).
Thứ ba (07/9):
Sáng:   - 08 giờ 00: Đ/c Giang Thị Phương Hạnh (UVBTV, CN UBKTTU, Trưởng đoàn), Chủ trì họp Đoàn kiểm tra 186-QĐ/TU của BTV Tỉnh ủy.
               Nội dung: Báo cáo kết quả thẩm tra xác minh.
               Thành phần cùng dự: theo Quyết định số 186-QĐ/TU của BTV Tỉnh ủy gồm: đ/c Nguyễn Thị Loan (PCN), đ/c Huỳnh Thị Phương Dung (PPNV3), đ/c Nguyễn Thị Ngọc Hương (CVC).
               Địa điểm: tại Hội trường Cơ quan UBKT Tỉnh ủy.
Chiều:   - 14 giờ - 16 giờ 00: Đ/c Giang Thị Phương Hạnh (UVBTV, CN UBKTTU, Thành viên Ban Chỉ đạo), dự Họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19.
Nội dung: Tình hình, công tác phòng chống dịch Covid-19 trong tỉnh.
Địa điểm: Tại phòng họp A UBND tỉnh.
                   - 16 giờ 00: Đ/c Giang Thị Phương Hạnh (UVBTV, CN UBKTTU, Thành viên Ban Chỉ đạo), dự Hội nghị trực tuyến với các huyện, thị, thành và phường, xã về công tác phòng, chống dịch Covid-19.   
             Địa điểm: Tại phòng họp A UBND tỉnh.
Thứ (08/9):
Sáng:   - 08 giờ 00: Đ/c Giang Thị Phương Hạnh (UVBTV, CN UBKTTU, Trưởng đoàn), đi công tác (có chương trình riêng).
               Thành phần cùng đi: theo Quyết định số 186-QĐ/TU của BTV Tỉnh ủy gồm: đ/c Nguyễn Thị Loan (PCN), đ/c Huỳnh Thị Phương Dung (PPNV3), đ/c Nguyễn Thị Ngọc Hương (CVC).
Chiều: - 14 giờ 00 : Họp Cơ quan UBKT Tỉnh ủy tháng 9/2021.
             Hình thức: họp Online trên phần mềm Zavi.
               Thành phần: toàn thể cán bộ, công chức và ngươi lao động Cơ quan UBKT Tỉnh ủy.
              - 14 giờ 30: Đ/c Nguyễn Văn Điệp (PPNV 1), dự bốc thăm lựa chọn người xác minh tài sản thu nhập.
             Địa điểm: tại Thanh tra tỉnh.
Thứ năm (09/9):
Sáng:     - 08 giờ 00: Đ/c Giang Thị Phương Hạnh (UVBTV, CN UBKTTU, Trưởng đoàn), đi công tác (có chương trình riêng).
               Thành phần cùng đi: theo Quyết định số 288-QĐ/TU của BTV Tỉnh ủy gồm: đ/c Nguyễn Thị Loan (PCN), đ/c Nguyễn Khắc Thọ (UV).
             - 08 giờ 00: Đ/c Lê Việt Hùng (TUV, PCN UBKTTU), dự Hội nghị trực tuyến báo cáo viên cấp tỉnh tháng 9/2021.
                     Địa điểm: tại Hội trường B – Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.
Chiều: - 16 giờ 00: Đ/c Giang Thị Phương Hạnh (UVBTV, CN UBKTTU, Thành viên Ban Chỉ đạo), dự Hội nghị trực tuyến với các huyện, thị, thành và phường, xã về công tác phòng, chống dịch Covid-19.   
                     Địa điểm: Tại phòng họp A UBND tỉnh.
             - 14 giờ 00: Đ/c Lê Việt Hùng (TUV, PCN UBKTTU, Trưởng đoàn), chủ trì họp Đoàn kiểm tra số 22-QĐ/UBKTTU.
             Nội dung: báo cáo kết quả thẩm tra xác minh.
             Thành phần: theo Quyết định số 22-QĐ/UBKTTU của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy gồm: đ/c Lê Thị Kim Dung (UV, Phó đoàn), đ/c Nguyễn Thị Bích Liên (PPPTPNV 1), đ/c Nguyễn Văn Điệp (PPNV 1), đ/c Phạm Quang Tuyến (CV).
             Địa điểm: tại Hội trường Cơ quan UBKT Tỉnh ủy.
Thứ sáu (10/9):
Sáng       - 08 giờ 00: Đ/c Giang Thị Phương Hạnh (UVBTV, CN UBKTTU, Trưởng đoàn), chủ trì làm việc với một số đơn vị (có chương trình riêng).
               Thành phần cùng dự: theo Quyết định số 288-QĐ/TU của BTV Tỉnh ủy gồm: đ/c Nguyễn Thị Loan (PCN), đ/c Nguyễn Khắc Thọ (UV).
               Địa điểm: tại phòng họp Cơ quan UBKT Tỉnh ủy.
             - 10 giờ 00 – 11 giờ 00: Đ/c Lê Việt Hùng (TUV, PCN UBKTTU), dự Hội nghị trực tuyến triển khai Quy định 22-QĐ/TW ngày 28/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương.
             Địa điểm: Hội trường Trung tâm bồi dưỡng chính trị thành phố Đồng Xoài.
Lưu ý: Đ/c Ngô Doãn Minh chuẩn bị xe đưa đón lãnh đạo đi công tác.

Nơi nhận:
- Thường trực UBKT Tỉnh ủy,          
- Các đ/c UV UBKT Tỉnh ủy,
- Các Phòng nghiệp vụ,
- Lái xe,
- Lưu CQUBKT TU.
 
 
T/L ỦY BAN KIỂM TRA
PHÓ PHÒNG PHỤ TRÁCH
PHÒNG NGHIỆP VỤ 1


Nguyễn Thị Bích Liên
 
 
  

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Các văn bản cùng cơ quan ban hành "Ban xây dựng Đảng"

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây