Lịch làm việc UBKT tỉnh ủy tuần 41/2021

Lịch làm việc UBKT tỉnh ủy tuần 41/2021

Số kí hiệu VB1983
Ngày ban hành 09/10/2021
Ngày bắt đầu hiệu lực 10/10/2021
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành Ban xây dựng Đảng
Người ký Nguyễn Thị Loan

Nội dung

TỈNH ỦY BÌNH PHƯỚC
ỦY BAN KIỂM TRA
*

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Bình Phước, ngày 08 tháng 10 năm 2021

LỊCH LÀM VIỆC
ỦY BAN KIỂM TRA TỈNH ỦY
(tuần thứ 41, từ ngày 11/10 đến ngày 15/10/2021)
-----
Thứ hai (11/10):
Sáng:    - 09 giờ 00:  Họp Thường trực UBKT Tỉnh ủy tuần 41/2021.
               Thành phần: Các đ/c Thường trực UBKTTU.
               Cùng dự: lãnh đạo các Phòng Nghiệp vụ Cơ quan.
Nội dung: giao ban công tác tuần.
             Địa điểm: tại Hội trường Cơ quan UBKT Tỉnh ủy.
- 07 giờ 00: Đ/c Nguyễn Thị Loan (PCN UBKTTU), đ/c Bùi Thị Giang (UV UBKTTU), đ/c Nguyễn Khắc Thọ (UV UBKTTU), đi khám sức khỏe định kỳ.
Địa điểm: tại Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh.
Chiều:   - 14 giờ 00: Đ/c Giang Thị Phương Hạnh (UVBTV, CN UBKTTU, Trưởng Ban Pháp chế), chủ trì họp Ban Pháp chế HĐND tỉnh.
Địa điểm: tại Phòng họp C –  trụ sở HĐND tỉnh.
- 13 giờ 30: Đ/c Bùi Thị Giang (UV UBKTTU), đi công tác cùng Đoàn giám sát theo Quyết định số 188-QĐ/TU.
Địa điểm: tại huyện Lộc Ninh.
Thứ ba (12/10):
Sáng:    - 08 giờ 00: Đ/c Giang Thị Phương Hạnh (UVBTV, CN UBKTTU), dự họp Thường trực Tỉnh ủy phiên thứ 29/2021.
Nội dung:
1. UBKT Tỉnh ủy báo cáo công tác kiểm tra và kỷ luật cán bộ, đảng viên diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý. Cùng dự: đ/c Lê Việt Hùng (TUV, PCNTT).
2. Trưởng Đoàn kiểm tra, giám sát được thành lập theo các Quyết định số 287, 288, 289, 290, 291 - QĐ/TU, ngày 17/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát. Cùng dự: đ/c Nguyễn Thị Loan (PCN), đ/c Bùi Thị Giang (UV), đ/c Nguyễn Khắc Thọ (UV).
Địa điểm: tại Phòng họp C – Tỉnh ủy.
- 07 giờ 30: Đ/c Giang Thị Phương Hạnh (UVBTV, CN UBKTTU), tham dự Lớp bồi dưỡng cho đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026.
Thời gian: từ ngày 12/10/2021 đến hết ngày 14/10/2021.
Địa điểm: tại Hội trường tầng 8, Trung tâm Hội nghị Trường Chính trị tỉnh.
Chiều:     - 14 giờ 00 – 16 giờ 00: Đ/c Giang Thị Phương Hạnh (UVBTV, CN UBKTTU, Thành viên Ban Chỉ đạo), dự họp Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19.
Nội dung:Tình hình, công tác phòng chống dịch Covid-19 trong tỉnh.
       Địa điểm:tại Trung tâm chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 (phòng họp G - UBND tỉnh).
             - 16 giờ 00: Đ/c Giang Thị Phương Hạnh (UVBTV, CN UBKTTU, Thành viên Ban Chỉ đạo), dự Hội nghị trực tuyến với các huyện, thị, thành và phường, xã về công tác phòng, chống dịch Covid-19.
             Địa điểm:tại Trung tâm chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 (phòng họp G - UBND tỉnh).
- 14 giờ 00: Đ/c Nguyễn Thị Loan (PCN UBKTTU), chủ trì làm việc với Ban Giám hiệu Trường Chính trị tỉnh.
Thành phần: Đ/c Nguyễn Khắc Thọ (UV), đ/c Nguyễn Thị Bích Liên (PTPNV1), đ/c Huỳnh Thị Phương Dung (PPNV3).
Địa điểm: tại Trường Chính trị tỉnh.
Thứ (13/10):
Sáng:    - 07 giờ 00: Đ/c Giang Thị Phương Hạnh (UVBTV, CN UBKTTU), đ/c Lê Việt Hùng (TUV, PCNTT UBKTTU), đi khám sức khỏe định kỳ.
Địa điểm: tại Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh.
Thứ năm (14/10):
Sáng:    - 08 giờ 00: Đ/c Nguyễn Thị Loan (PCN UBKTTU, Trưởng đoàn), chủ trì họp các Đoàn kiểm tra theo Quyết định số 29-QĐ/UBKTTU, 30-QĐ/UBKTTU, 31-QĐ/UBKTTU.
               Thành phần: theo Quyết định số theo Quyết định số 29-QĐ/UBKTTU, 30-QĐ/UBKTTU, 31-QĐ/UBKTTU ngày 07/10/2021, gồm: đ/c Nguyễn Khắc Thọ (UV), đ/c Nguyễn Thị Bích Liên (PTPNV1), đ/c Huỳnh Thị Phương Dung (PPNV3), đ/c Bùi Duy Linh (KTV).
Địa điểm: tại Hội trường Cơ quan UBKT Tỉnh ủy.
Chiều:   - 16 giờ 00: Toàn thể cán bộ, công chức và người lao động Cơ quan UBKT Tỉnh ủy rèn luyện thể dục thể thao.
             Địa điểm: tại Trụ sở Cơ quan UBKT Tỉnh ủy.
Thứ sáu (15/10):
Sáng:    - 08 giờ 00: Đ/c Giang Thị Phương Hạnh (UVBTV, CN UBKTTU), dự họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy phiên thứ 16/2021.
Nội dung:
1. Đồng chí Trưởng Đoàn kiểm tra, giám sát được thành lập theo các Quyết định số 287, 288, 289, 290, 291 - QĐ/TU, ngày 17/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát. Cùng dự: đ/c Nguyễn Thị Loan (PCN), đ/c Bùi Thị Giang (UV), đ/c Nguyễn Khắc Thọ (UV).
2. Đảng đoàn HĐND tỉnh báo cáo về chương trình, nội dung kỳ họp cuối
năm 2021 của HĐND tỉnh.

3. Văn phòng Tỉnh ủy báo cáo việc thành lập các Ban chủ nhiệm thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI.
Địa điểm: tại Phòng họp B – Tỉnh ủy.
Chiều:   - 16 giờ 00: Đ/c Giang Thị Phương Hạnh (UVBTV, CN UBKTTU, Thành viên Ban Chỉ đạo), dự Hội nghị trực tuyến với Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố về công tác phòng, chống dịch Covid-19.    
             Địa điểm: tại điểm cầu Tỉnh ủy.
Lưu ý: Đ/c Ngô Doãn Minh chuẩn bị xe đưa đón lãnh đạo đi công tác.

Nơi nhận:
- Thường trực UBKT Tỉnh ủy, 
- Các đ/c UV UBKT Tỉnh ủy,
- Các Phòng nghiệp vụ,
- Lái xe,
- Lưu CQUBKT TU.
 
 
T/L ỦY BAN KIỂM TRA
PHÓ PHÒNG PHỤ TRÁCH
PHÒNG NGHIỆP VỤ 1Nguyễn Thị Bích Liên


 

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây