Lịch làm việc VPTU tuần 33-2021

Lịch làm việc VPTU tuần 33-2021

Số kí hiệu VB 1937
Ngày ban hành 13/08/2021
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành Văn phòng tỉnh ủy
Người ký Nguyễn Văn Khánh

Nội dung

TỈNH ỦY BÌNH PHƯỚC
VĂN PHÒNG
*
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
              Bình Phước, ngày 13 tháng 8 năm 2021
LỊCH LÀM VIỆC
Văn phòng Tỉnh ủy tuần 33/2021
(từ ngày 16/8 đến ngày 22/8/2021)
 
Tuần 33 (các ngày thứ Ba, thứ Năm, Chủ nhật)
  16 giờ 00: Đ/c Nguyễn Thị Hoài Thanh (P.CVP), Đ/c Nguyễn Khắc Hạnh (PP TH) dự Hội nghị trực tuyến giữa Thường trực Tỉnh uỷ với các huyện, thị ủy, thành ủy về công tác phòng, chống dịch Covid-19.
Đ/c Phạm Hải Thu (NV P.HC-LT) trực đường truyền Hội nghị.
Đ/c Trương Thị Chang (NV NK) trực phục vụ.
Địa điểm: Phòng họp B – Tỉnh ủy.
Từ ngày 16/8 đến 20/8/2021
  Các đồng chí: Lãnh đạo Văn phòng, Nguyễn Chí Thanh (TP TC-QT), Đ/c Nguyễn Văn Thư (TP TH), Đ/c Nguyễn Khắc Hạnh (PP TH), Đ/c Lê Lý Thiên Thanh (PP TC-QT), Đ/c Trần Văn Toàn (PP HC-LT), Đ/c Hoàng Văn Toàn (CV P.HC-LT), Đ/c Nguyễn Thìn Bằng (CV P.HC-LT), Đ/c Phạm Hải Thu (NV P.HC-LT), Đ/c Nguyễn Thị Kiều Oanh (CV P.TH), Đ/c Bùi Công Lực (CV P.TH), Đ/c Lê Thị Thuyết (NV P.TH)  làm việc bình thường tại cơ quan.
Sáng thứ Hai, thứ Tư, thứ Sáu: Đ/c Giang Minh Hiển (PP TC-QT), Đ/c Ngô Nguyễn Chí Tùng (PP TC-QT), Đ/c Nguyễn Thị Kim Thủy (CV P.TC-QT), Đ/c Trần Thị Hải (CV P.TC-QT) làm việc tại cơ quan.
Tất cả các công chức và người lao động VPTU còn lại làm việc tại nhà.
Thứ Hai (ngày 16/8/2021)
Sáng 8 giờ 00: Đ/c Nguyễn Thị Hoài Thanh (P.CVP) dự Hội nghị toàn quốc triển khai Chương trình hành động của MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên về thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng do Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức.
Đ/c Phạm Hải Thu (NV P.HC-LT) trực đường truyền Hội nghị.
Địa điểm: Tại Hội trường Tỉnh ủy.
8 giờ 30: Họp Hội đồng kiểm kê, thanh lý tài sản.
Thành phần: theo Quyết định số 73-QĐ/VPTU, ngày 09/8/2021 của Văn phòng Tỉnh ủy.
Địa điểm: Tại phòng họp C – Tỉnh ủy.
Chiều 14 giờ 00: Đ/c Nguyễn Văn Khánh (TUV, CVPTU), Đ/c Nguyễn Văn Thư (TP TH) dự buổi làm việc của Đ/c Bí Thư Tỉnh ủy với các đơn vị.
Địa điểm: Tại phòng họp C – Tỉnh ủy.
14 giờ 00: Đ/c Nguyễn Thành Phương (P.CVP), Đ/c Nguyễn Chí Thanh (TP TC-QT) dự buổi làm việc của Đ/c Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy với lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy lãnh đạo Công ty TNHH MTV Cao su Bình Phước.
Địa điểm:Tại phòng họp B – Tỉnh ủy.
  - Trực lãnh đạo: Đ/c Nguyễn Thị Hoài Thanh (P.CVP)
- Trực khai báo y tế: + Sáng: Đ/c Trương Thị Chang (NV NK)
                                  + Chiều: Đ/c Nguyễn Hoàng Vũ (NV NK)
Thứ Ba (ngày 17/8/2021)
Sáng 8 giờ 00: Đ/c Nguyễn Văn Khánh (TUV, CVPTU), Đ/c Nguyễn Thị Hoài Thanh (P.CVP), Đ/c Nguyễn Văn Thư (TP TH), Đ/c Nguyễn Khắc Hạnh (PP TH) dự Họp Thường trực Tỉnh ủy.
Địa điểm: Tại phòng họp B – Tỉnh ủy.
Chiều 14 giờ 00: Đ/c Nguyễn Văn Khánh (TUV, CVPTU), Đ/c Nguyễn Văn Thư (TP TH) dự buổi làm việc của Đ/c Bí Thư Tỉnh ủy với Chánh Thanh tra tỉnh.
Địa điểm: Tại phòng họp C – Tỉnh ủy.
  - Trực lãnh đạo: Đ/c Nguyễn Thành Phương (P.CVP)
- Trực khai báo y tế: + Sáng: Đ/c Trương Thị Chang (NV NK)
                                  + Chiều: Đ/c Nguyễn Hoàng Vũ (NV NK)
Thứ Tư (ngày 18/8/2021)
Sáng 8 giờ 00: Đ/c Nguyễn Thành Phương (P.CVP), Đ/c Giang Minh Hiển (PP TC-QT), Đ/c Ngô Nguyễn Chí Tùng (PP TC-QT) họp Hội đồng Quản lý Nhà khách.
Địa điểm: Tại phòng họp B – Tỉnh ủy.
8 giờ 00: Đ/c Nguyễn Thị Hoài Thanh (P.CVP) giảng trực tuyến lớp tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ dành cho cán bộ cấp ủy cơ sở.
Địa điểm: Trường Chính trị tỉnh.
Chiều 14 giờ 00: Đ/c Nguyễn Văn Khánh (TUV, CVPTU), Đ/c Nguyễn Văn Thư (TP TH) dự buổi làm việc của Đ/c Bí Thư Tỉnh ủy với các đơn vị.
Địa điểm: Tại phòng họp C – Tỉnh ủy.
8 giờ 00: Đ/c Nguyễn Khắc Hạnh (PP TH) dự hội nghị trực tuyến triển khai Nghị quyết 05-NQ/TU của Tỉnh ủy.
Đ/c Phạm Hải Thu (NV P.HC-LT) trực đường truyền Hội nghị.
Địa điểm: Tại Hội trường Tỉnh ủy.
  - Trực lãnh đạo: Đ/c Phạm Thị Hương (P.CVP)
- Trực khai báo y tế: + Sáng: Đ/c Trương Thị Chang (NV NK)
                                  + Chiều: Đ/c Nguyễn Hoàng Vũ (NV NK)
Thứ Năm (ngày 19/8/2021)
Sáng 8 giờ 00: Đ/c Nguyễn Thị Hoài Thanh (P.CVP) giảng trực tuyến lớp tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ dành cho cán bộ cấp ủy cơ sở.
Địa điểm: Trường Chính trị tỉnh.
8 giờ 00: Đ/c Nguyễn Khắc Hạnh (PP TH) đi công tác theo chương trình làm việc của Đ/c Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy.
Chiều 14 giờ 00: Đ/c Nguyễn Văn Khánh (TUV, CVPTU), Đ/c Nguyễn Văn Thư (TP TH) dự buổi làm việc của Đ/c Bí thư Tỉnh ủy với Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh.
Địa điểm: Tại phòng họp C – Tỉnh ủy.
  - Trực lãnh đạo: Đ/c Nguyễn Thị Hoài Thanh (P.CVP)
- Trực khai báo y tế: + Sáng: Đ/c Trương Thị Chang (NV NK)
                                  + Chiều: Đ/c Nguyễn Hoàng Vũ (NV NK)
Thứ Sáu (ngày 20/8/2021)
Sáng 8 giờ 00: Đ/c Nguyễn Văn Khánh (TUV, CVPTU), Đ/c Nguyễn Văn Thư (TP TH), Đ/c Nguyễn Khắc Hạnh (PP TH) dự buổi làm việc của Đ/c Bí thư Tỉnh ủy và Đ/c Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy với BCS Đảng UBND tỉnh.
Địa điểm: Tại Hội trường Tỉnh ủy.
Chiều 14 giờ 00: Đ/c Nguyễn Văn Khánh (TUV, CVPTU), Đ/c Nguyễn Văn Thư (TP TH) dự báo cáo tiến độ triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh.
Địa điểm: Tại Phòng họp C - Tỉnh ủy.
  - Trực lãnh đạo: Đ/c Nguyễn Thành Phương (P.CVP)
- Trực khai báo y tế: + Sáng: Đ/c Trương Thị Chang (NV NK)
                                  + Chiều: Đ/c Nguyễn Hoàng Vũ (NV NK)
Thứ Bảy (ngày 21/8/2021)
  - Trực lãnh đạo: Đ/c Phạm Thị Hương (P.CVP)
- Trực Văn thư: Đ/c Nguyễn Thị Kiều Oanh (CV P.TH).
- Trực đội xe: Đ/c Lê Văn Tấn (P.TC-QT).
- Trực phục vụ: Đ/c Trương Thị Chang (NV NK), Đ/c Nguyễn Hoàng Vũ (NV NK)
Chủ nhật (ngày 22/8/2021)
  - Trực lãnh đạo: Đ/c Phạm Thị Hương (P.CVP)
- Trực Văn thư: Đ/c Nguyễn Thị Kiều Oanh (CV P.TH).
- Trực đội xe: Đ/c Lê Văn Tấn (P.TC-QT).
- Trực phục vụ: Đ/c Trương Thị Chang (NV NK), Đ/c Nguyễn Hoàng Vũ (NV NK)
 
Nơi nhận:
- LĐVP,
- Phòng HC-LT,
- Đăng Website,
- Lưu Văn phòng Tỉnh uỷ.
         CHÁNH VĂN PHÒNG

                     Đã ký
                      

           Nguyễn Văn Khánh

 

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây