Lịch làm việc VPTU tuần 34-2021

Lịch làm việc VPTU tuần 34-2021

Số kí hiệu VB 1942
Ngày ban hành 21/08/2021
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành Văn phòng tỉnh ủy
Người ký Nguyễn Văn Khánh

Nội dung

TỈNH ỦY BÌNH PHƯỚC
VĂN PHÒNG
*
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
              Bình Phước, ngày 21 tháng 8 năm 2021
LỊCH LÀM VIỆC
Văn phòng Tỉnh ủy tuần 34/2021
(từ ngày 23/8 đến ngày 29/8/2021)
 
Tuần 34 (các ngày thứ Ba, thứ Năm, Chủ nhật)
  16 giờ 00: Đ/c Nguyễn Thị Hoài Thanh (P.CVP), Đ/c Nguyễn Khắc Hạnh (PP TH) dự Hội nghị trực tuyến giữa Thường trực Tỉnh uỷ với các huyện, thị ủy, thành ủy về công tác phòng, chống dịch Covid-19.
Đ/c Trịnh Thị Hải Lý (CV P.HC-LT) trực đường truyền Hội nghị.
Đ/c Trương Thị Chang (NV NK) trực phục vụ.
Địa điểm: Phòng họp B – Tỉnh ủy.
Từ ngày 23/8 đến 27/8/2021
  Các đồng chí: Lãnh đạo Văn phòng, Nguyễn Chí Thanh (TP TC-QT), Đ/c Nguyễn Văn Thư (TP TH), Đ/c Nguyễn Khắc Hạnh (PP TH), Đ/c Lê Lý Thiên Thanh (PP TC-QT), Đ/c Phan Thị Hoa (CV P.HC-LT), Đ/c Hoàng Văn Toàn (CV P.HC-LT), Đ/c Nguyễn Thìn Bằng (CV P.HC-LT), Đ/c Trịnh Thị Hải Lý (CV P.HC-LT), Đ/c Nguyễn Thị Kiều Oanh (CV P.TH), Đ/c Bùi Công Lực (CV P.TH), Đ/c Lê Thị Thuyết (NV P.TH)  làm việc tại cơ quan.
Thứ Hai, thứ Tư, thứ Sáu: Đ/c Giang Minh Hiển (PP TC-QT), Đ/c Ngô Nguyễn Chí Tùng (PP TC-QT), Đ/c Nguyễn Thị Kim Thủy (CV P.TC-QT), Đ/c Trần Thị Hải (CV P.TC-QT) làm việc tại cơ quan.
Tất cả các công chức và người lao động VPTU còn lại làm việc tại nhà.
Thứ Bảy (ngày 21/8/2021)
Chiều 16 giờ 00: Đ/c Nguyễn Thành Phương (P.CVP), Đ/c Nguyễn Văn Thư (TP TH) dự buổi làm việc của Đ/c Bí thư Tỉnh ủy với Đảng uỷ Quân sự tỉnh về nhiệm vụ quân sự địa phương.
Địa điểm: Tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.
Thứ Hai (ngày 23/8/2021)
Sáng 8 giờ 00: Đ/c Nguyễn Văn Khánh (TUV, CVPTU), Đ/c Nguyễn Văn Thư (TP TH) dự buổi làm việc của lãnh đạo tỉnh với các doanh nghiệp trên địa bàn về nắm tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp.
Địa điểm: Tại phòng họp A - UBND tỉnh.
Chiều 14 giờ 00: Đ/c Nguyễn Văn Khánh (TUV, CVPTU), Đ/c Nguyễn Văn Thư (TP TH), Đ/c Bùi Công Lực (CV P.TH) dự buổi làm việc của Đ/c Bí thư Tỉnh ủy với các đơn vị.
Địa điểm: Tại phòng họp C – Tỉnh ủy.
14 giờ 00: Họp Tổ kiểm kê tài sản cơ quan
Địa điểm:
Tại phòng họp B – Tỉnh ủy.
  - Trực lãnh đạo: Đ/c Phạm Thị Hương (P.CVP)
- Trực khai báo y tế: + Sáng: Đ/c Trương Thị Chang (NV NK)
                                  + Chiều: Đ/c Nguyễn Hoàng Vũ (NV NK)
Thứ Ba (ngày 24/8/2021)
Sáng 8 giờ 00: Đ/c Nguyễn Văn Khánh (TUV, CVPTU), Đ/c Nguyễn Thị Hoài Thanh (P.CVP), Đ/c Nguyễn Văn Thư (TP TH), Đ/c Nguyễn Khắc Hạnh (PP TH) dự họp Thường trực Tỉnh ủy (Thời gian 01 ngày)
Địa điểm: Tại phòng họp C – Tỉnh ủy.
  - Trực lãnh đạo: Đ/c Nguyễn Thành Phương (P.CVP)
- Trực khai báo y tế: + Sáng: Đ/c Trương Thị Chang (NV NK)
                                  + Chiều: Đ/c Nguyễn Hoàng Vũ (NV NK)
Thứ Tư (ngày 25/8/2021)
Sáng 8 giờ 00: Đ/c Nguyễn Văn Khánh (TUV, CVPTU), Đ/c Nguyễn Văn Thư (TP TH), Đ/c Nguyễn Đức Hạnh (CV P.TH) dự buổi làm việc của Đ/c Bí thư Tỉnh ủy với Thường trực Huyện uỷ Bù Gia Mập về tình hình thực hiện nhiệm vụ Nghị quyết năm 2021.
Địa điểm: Tại phòng họp C – Tỉnh ủy.
8 giờ 00: Bộ phận kế toán VPTU chuẩn bị hồ sơ làm việc với Sở Xây dựng để hoàn thiện hồ sơ xử lý nhà đất theo Nghị định 167-NĐ/CP.
Địa điểm: Tại Phòng Truyền thống Tỉnh ủy.
Chiều 14 giờ 00:  Đ/c Nguyễn Văn Khánh (TUV, CVPTU), Đ/c Trần Văn Lộc (P.CVP), Đ/c Nguyễn Khắc Hạnh (PP TH) dự họp Hội đồng quản lý Quỹ ASXH tỉnh.
Địa điểm: Tại phòng họp C – Tỉnh uỷ.
14 giờ 00: Đ/c Nguyễn Thị Hoài Thanh (P.CVP), Đ/c Nguyễn Văn Thư (TP TH), Đ/c Nguyễn Đức Hạnh (CV P.TH) dự buổi làm việc của Đ/c Bí Thư Tỉnh ủy với Thường trực Huyện uỷ Bù Đăng về tình hình thực hiện nhiệm vụ Nghị quyết năm 2021.
Địa điểm: Tại phòng họp B – Tỉnh uỷ
  - Trực lãnh đạo: Đ/c Nguyễn Thị Hoài Thanh (P.CVP)
- Trực khai báo y tế: + Sáng: Đ/c Trương Thị Chang (NV NK)
                                  + Chiều: Đ/c Nguyễn Hoàng Vũ (NV NK)
Thứ Năm (ngày 26/8/2021)
Sáng 8 giờ 00: Đ/c Nguyễn Văn Khánh (TUV, CVPTU), Đ/c Nguyễn Văn Thư (TP TH) dự buổi làm việc của Đ/c Bí thư Tỉnh ủy với Thường trực Thị uỷ Phước Long về tình hình thực hiện nhiệm vụ Nghị quyết năm 2021.
Địa điểm: Tại phòng họp C – Tỉnh uỷ.
8 giờ 00:Đ/c Nguyễn Khắc Hạnh (PP TH) đi công tác theo chương trình làm việc của Đ/c Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy.
Chiều 14 giờ 00: Đ/c Nguyễn Văn Khánh (TUV, CVPTU), Đ/c Nguyễn Văn Thư (TP TH), Đ/c Nguyễn Đức Khánh (CV P.TH) dự buổi làm việc của Đ/c Bí Thư Tỉnh ủy với các đơn vị.
Địa điểm: Tại phòng họp C – Tỉnh uỷ.
  - Trực lãnh đạo: Đ/c Phạm Thị Hương (P.CVP)
- Trực khai báo y tế: + Sáng: Đ/c Trương Thị Chang (NV NK)
                                  + Chiều: Đ/c Nguyễn Hoàng Vũ (NV NK)
Thứ Sáu (ngày 27/8/2021)
Sáng 8 giờ 00: Đ/c Nguyễn Văn Khánh (TUV, CVPTU), Đ/c Nguyễn Thị Hoài Thanh (P.CVP), Đ/c Nguyễn Văn Thư (TP TH), Đ/c Nguyễn Khắc Hạnh (PP TH) dự họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
Địa điểm: Tại Phòng họp B - Tỉnh ủy.
Chiều 14 giờ 00: Đ/c Nguyễn Văn Khánh (TUV, CVPTU), Đ/c Nguyễn Văn Thư (TP TH), Đ/c Nguyễn Khắc Hạnh (PP TH), Đ/c Bùi Công Lực (CV P.TH) dự buổi họp trực tuyến của Thường trực Tỉnh ủy với Nhóm đơn vị tư vấn lập quy hoạch tỉnh về báo cáo việc lập quy hoạch tỉnh.
Đ/c Trịnh Thị Hải Lý (CV P.HC-LT) trực đường truyền Hội nghị
Địa điểm: Tại Hội trường Tỉnh ủy.
  - Trực lãnh đạo: Đ/c Nguyễn Thành Phương (P.CVP)
- Trực khai báo y tế: + Sáng: Đ/c Trương Thị Chang (NV NK)
                                  + Chiều: Đ/c Nguyễn Hoàng Vũ (NV NK)
Thứ Bảy (ngày 28/8/2021)
  - Trực lãnh đạo: Đ/c Nguyễn Thị Hoài Thanh (P.CVP)
- Trực Văn thư: Đ/c Nguyễn Thị Kiều Oanh (CV P.TH).
- Trực đội xe: Đ/c Lê Văn Tấn (P.TC-QT).
- Trực phục vụ: Đ/c Trương Thị Chang (NV NK), Đ/c Nguyễn Hoàng Vũ (NV NK)
Chủ nhật (ngày 29/8/2021)
  - Trực lãnh đạo: Đ/c Nguyễn Thị Hoài Thanh (P.CVP)
- Trực Văn thư: Đ/c Nguyễn Thị Kiều Oanh (CV P.TH).
- Trực đội xe: Đ/c Lê Văn Tấn (P.TC-QT).
- Trực phục vụ: Đ/c Trương Thị Chang (NV NK), Đ/c Nguyễn Hoàng Vũ (NV NK)
 
Nơi nhận:
- LĐVP,
- Phòng HC-LT,
- Đăng Website,
- Lưu Văn phòng Tỉnh uỷ.
       CHÁNH VĂN PHÒNG

           
                  Đã ký    

           Nguyễn Văn Khánh

 

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây