Lịch làm việc VPTU tuần 44/2021

Lịch làm việc VPTU tuần 44/2021

Số kí hiệu VB 2009
Ngày ban hành 30/10/2021
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành Văn phòng tỉnh ủy
Người ký Nguyễn Văn Khánh

Nội dung

 TỈNH ỦY BÌNH PHƯỚC
VĂN PHÒNG
*
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
              Bình Phước, ngày 30 tháng 10 năm 2021
LỊCH LÀM VIỆC
Văn phòng Tỉnh ủy tuần 44/2021
(từ ngày 01/11 đến ngày 07/11/2021)
 
Thứ Hai (ngày 01/11/2021)
Chiều 14 giờ 00: Đ/c Nguyễn Văn Khánh (TUV, CVPTU), Đ/c Nguyễn Khắc Hạnh (PP TH), Đ/c Bùi Công Lực (CV P.TH) dự buổi làm việc của Đ/c Bí thư Tỉnh ủy và Đ/c Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy với Sở LĐTB & XH.
Địa điểm: Tại phòng họp C – Tỉnh uỷ.
Tối 18 giờ 00: Đ/c Phạm Thị Hương (P.CVP) dự tiếp Đoàn Công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.
Địa điểm: Tại Tầng trệt Tỉnh ủy.
  - Trực lãnh đạo: Đ/c Phạm Thị Hương (P.CVP)
Thứ Ba (ngày 02/11/2021)
Sáng 8 giờ 00: Đ/c Nguyễn Văn Khánh (TUV, CVPTU), Đ/c Nguyễn Khắc Hạnh (PP TH) dự họp Hội đồng thi nâng ngạch chuyên viên chính và tương tương; Hội đồng thi nâng ngạch chuyên viên và tương tương trong cơ quan, đơn vị của Đảng, MTTQ và các Đoàn thể chính trị -xã hội năm 2020.
Địa điểm: Tại phòng họp C – Tỉnh uỷ.
09 giờ 00: Đ/c Nguyễn Thị Hoài Thanh (P.CVP), Đ/c Nguyễn Văn Thư (TP TH) dự buổi  tiếp và làm việc của Đ/c Bí thư Tỉnh ủy với Đoàn Công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.
Địa điểm: Tại phòng họp B – Tỉnh uỷ.
Chiều 14 giờ 00: Đ/c Nguyễn Văn Khánh (TUV, CVPTU), Đ/c Nguyễn Văn Thư (TP TH), Đ/c Bùi Công Lực (CV P.TH) dự Họp Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid – 19 tỉnh.
Địa điểm: Tại phòng họp G – UBND tỉnh.
  - Trực lãnh đạo: Đ/c Trần Văn Lộc (P.CVP)
Thứ Tư (ngày 03/11/2021)
Sáng 8 giờ 30: Đ/c Nguyễn Văn Khánh (TUV, CVPTU), Đ/c Nguyễn Thị Hoài Thanh (P.CVP), Đ/c Nguyễn Văn Thư (TP TH), Đ/c Nguyễn Khắc Hạnh (PP TH) dự họp Thường trực Tỉnh uỷ (thời gian 01 ngày).
Địa điểm: Tại phòng họp C - Tỉnh uỷ.
7 giờ 30: Đ/c Phạm Thị Hương (P.CVP), Đ/c Nguyễn Chí Thanh (TP TC-QT), Đ/c Lê Lý Thiên Thanh (PP TC-QT), Đ/c Nguyễn Thị Lan (CV P.TC-QT), Đ/c Trịnh Thị Châm (NH P.TC-QT) và các đ/c phòng Tổng hợp tham gia lớp bồi dưỡng lễ tân, đối ngoại năm 2021 bằng hình thức trực tuyến (thời gian đến hết ngày 4/11/2021)
Các Đ/c tham gia lớp bồi dưỡng đăng nhập tham gia lớp học theo Thông báo số: 15/TB-SNgV ngày 28/10/2021 của Sở Ngoại vụ.
Chiều 14 giờ 00: Đ/c Nguyễn Văn Khánh (TUV, CVPTU) dự họp thông qua dự thảo Kế hoạch hoạt động của Ban Chủ nhiệm thực hiện Chương trình cải cách thủ tục hành chính.
  • Địa điểm: Tại Phòng họp A - UBND tỉnh.
  - Trực lãnh đạo: Đ/c Nguyễn Thị Hoài Thanh (P.CVP)
Thứ Năm (ngày 04/11/2021)
Sáng 8 giờ 00:  Đ/c Nguyễn Văn Khánh (TUV, CVPTU), Đ/c Nguyễn Văn Thư (TP TH), Đ/c Lã Thị Lâm Quỳnh (CV P.TH) dự buổi họp của Đ/c Bí thư Tỉnh ủy với Ban Chủ nhiệm Chương trình phát triển kết cấu hạ tầng.
Địa điểm: Tại Phòng họp C – Tỉnh ủy.
8 giờ 00:  Đ/c Nguyễn Khắc Hạnh (PP TH) dự Hội nghị triển khai thực hiện Chương trình giám sát của Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2022.
Địa điểm: Phòng họp B-Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.
08 giờ 00: Họp Chi bộ 2.
Địa điểm: Tại phòng họp C – Tỉnh ủy.
Chiều 14 giờ 00:  Đ/c Nguyễn Văn Khánh (TUV, CVPTU), Đ/c Nguyễn Văn Thư (TP TH), Đ/c Nguyễn Văn Lương (CV P.TH) dự họp Ban Chủ nhiệm Chương trình phát triển đô thị.
Địa điểm: Phòng họp C - Tỉnh ủy.
14 giờ 00: Đ/c Nguyễn Thị Hoài Thanh (P.CVP), Đ/c Nguyễn Khắc Hạnh (PP TH), Đ/c Lê Văn Tuấn (CV P.TH) dự họp Ban Chủ nhiệm thực hiện Chương trình xây dựng hệ thống chính trị.
Địa điểm: Tại Phòng họp B - Tỉnh ủy.
14 giờ 00: Họp Chi bộ 3
Địa điểm: Tại phòng Truyền thống - Tỉnh ủy.
  - Trực lãnh đạo: Đ/c Trần Văn Lộc (P.CVP)
Thứ Sáu (ngày 05/11/2021)
Sáng 8 giờ 00: Đ/c Nguyễn Văn Khánh (TUV, CVPTU), Đ/c Nguyễn Văn Thư (TP TH), Đ/c Nguyễn Đức Khánh (CV P.TH) dự họp Ban Chủ nhiệm Chương trình bảo đảm quốc phòng - an ninh. 
Địa điểm: Tại Phòng họp B-Tỉnh ủy.
8 giờ 00: Đ/c Nguyễn Thị Hoài Thanh (P.CVP), Đ/c Nguyễn Khắc Hạnh (PP TH), Đ/c Bùi Công Lực (CV P.TH) dự buổi làm việc của Đ/c Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ nghe các ngành Báo cáo kịch bản truyền hình chuẩn bị cho 25 năm ngày tái lập tỉnh Bình Phước (01/01/1997 - 01/01/2022).
Địa điểm: Tại Phòng họp C-Tỉnh ủy.
10 giờ 00: Đ/c Nguyễn Văn Khánh (TUV, CVPTU) dự buổi tiếp và làm việc của Đ/c Bí thư Tỉnh uỷ và Đ/c Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh với Tổng Giám đốc Công ty cổ phần gỗ MDF VRG Dongwha. 
Địa điểm: Phòng tiếp khách VIP - Tỉnh ủy.
Chiều 14 giờ 00: Họp Chi bộ 1.
Địa điểm: Tại phòng họp C – Tỉnh ủy.
14 giờ 00: Đ/c Phạm Thị Hương (P.CVP), Đ/c Nguyễn Chí Thanh (TP TC-QT), Đ/c Giang Minh Hiển (PP TC-QT), Đ/c Nguyễn Thị Kim Thủy (CV P.TC-QT) dự Họp Hội đồng đánh giá lại tài sản phục vụ giải phóng mặt bằng Xây dựng Tòa nhà Trung tâm Hành chính tỉnh.
Địa điểm: Phòng họp UBND tỉnh.
16 giờ 00: Đ/c Nguyễn Thị Hoài Thanh (P.CVP), Đ/c Bùi Công Lực (CV P.TH) dự họp trực tuyến với Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid 19 tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố về công tác phòng, chống dịch Covid-19.
Đ/c Nguyễn Thìn Bằng (CV P.HC-LT) trực đường truyền Hội nghị
Địa điểm: Tại phòng họp B – Tỉnh ủy
  - Trực lãnh đạo: Đ/c Phạm Thị Hương (P.CVP)
Thứ Bảy (ngày 06/11/2021)
  - Trực lãnh đạo: Đ/c Nguyễn Thị Hoài Thanh (P.CVP)
- Trực Văn thư: Đ/c Nguyễn Thị Kiều Oanh (CV P.HC-LT)
Chủ nhật (ngày 07/11/2021)
  - Trực lãnh đạo: Đ/c Nguyễn Thị Hoài Thanh (P.CVP)
- Trực Văn thư: Đ/c Nguyễn Thị Kiều Oanh (CV P.HC-LT)
   
 
Nơi nhận:
- LĐVP,
- Phòng HC-LT,
- Đăng Website,
- Lưu Văn phòng Tỉnh uỷ.
          CHÁNH VĂN PHÒNG


                                   Đã ký
                    
           Nguyễn Văn Khánh
   

 

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây