Lịch làm việc của TT và BTVTU tuần 09/2022

Lịch làm việc của TT và BTVTU tuần 09/2022

Số kí hiệu VB2120
Ngày ban hành 24/02/2022
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành Thường trực và BTV
Người ký Nguyễn Văn Khánh

Nội dung

TỈNH ỦY BÌNH PHƯỚC
                    *
          ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 
      Bình Phước, ngày 18  tháng 2 năm 2022

LỊCH LÀM VIỆC
CỦA THƯỜNG TRỰC VÀ BAN THƯỜNG VỤ TỈNH UỶ
Tuần 09 năm 2022 (từ ngày 28/2 đến ngày 06/3/2022)
------
Thứ bảy (26/02):
    Sáng: - 08h00’: Đ/c Nguyễn Mạnh Cường, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ làm việc theo Chương trình sau:
- 08h00’ - 09h30’: Đi kiểm tra mô hình nhà ở xã hội huyện Chơn Thành và tình hình phục hồi sản xuất sau đại dịch Covid 19 của Công ty HAYAT KIMYA (KCN Becamex Bình Phước); dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Minh Hưng; kiểm tra công tác việc học trực tiếp tại trường Tiểu học và THCS Lương Thế Vinh. Thành phần cùng đi: Đại diện lãnh đạo: UBND tỉnh, GD&ĐT, KH&ĐT, TN&MT, NN&PTNT, Xây dựng, Ban QLKKT, Thường trực Huyện uỷ Chơn Thành, Công ty Becamex Bình Phước, Công ty Thành Phương.
- 09h30’: Làm việc với Ban Thường vụ Huyện uỷ Chơn Thành về tình hình và kết quả triển khai thực hiện nghị quyết năm 2022. Địa điểm: Tại Huyện uỷ Chơn Thành. Thành phần cùng dự: Đại diện lãnh đạo: UBND tỉnh, các Ban xây dựng Đảng Tỉnh uỷ, Văn phòng Tỉnh uỷ, sở KH&ĐT, Tài chính, GD&ĐT, NN&PTNT, TN&MT, Xây dựng, GTVT, Ban QLKKT, Y tế, TT&TT, Công ty Bêcamex Bình Phước.
- 08h00’: Thường trực Tỉnh uỷ uỷ nhiệm lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ dự Lễ ký Quy chế phối hợp giữa các đơn vị trong thực hiện Nghị quyết 35-NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới do Học viện Chính trị Quốc gia HCM khu vực II tổ chức. Địa điểm: Tại Học viện Lục quân (thành phố Đà Lạt tỉnh Lâm Đồng).
Thứ hai (28/02):
    Sáng: - 08h00’: Đ/c Nguyễn Mạnh Cường, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ làm việc theo Chương trình sau:
- 08h00’ - 09h30’: Đi kiểm tra một số dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn huyện Đồng Phú. Thành phần cùng đi: Đại diện lãnh đạo: UBND tỉnh, sở NN&PTNT, KH&ĐT, TN&MT, Thường trực Huyện uỷ Đồng Phú; Công ty Cổ phần cao su Đồng Phú, Công ty Thành Phương, Công ty Cổ phần KCN Bắc Đồng phú (Chương trình, thành phần đi giao UBND tỉnh bố trí, mời các công ty cùng đi).
- 09h30’: Làm việc với Ban Thường vụ Huyện uỷ Đồng Phú về tình hình và kết quả triển khai thực hiện nghị quyết năm 2022. Địa điểm: Tại Huyện uỷ Đồng Phú. Thành phần cùng dự: Đại diện lãnh đạo: UBND tỉnh, các Ban xây dựng Đảng Tỉnh uỷ, Văn phòng Tỉnh uỷ, sở KH&ĐT, Tài chính, GTVT, NN&PTNT, TN&MT, Ban Quản lý KKT, Công thương, Xây dựng, Ban Quản lý dự án ĐT XD tỉnh.
- 08h00’: Đ/c Huỳnh Thị Hằng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đ/c Trần Tuệ Hiền, PBT Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh gặp mặt Đoàn đại biểu Phụ nữ tỉnh Bình Phước dự Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022 – 2027. Địa điểm: Tại phòng VIP Tỉnh uỷ. Thành phần cùng dự: Đại diện lãnh đạo: Ban Tổ chức Tỉnh uỷ, Ban Dân vận Tỉnh uỷ, Văn phòng Tỉnh uỷ.
   Chiều: - 14h00’: Đ/c Nguyễn Mạnh Cường, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ làm việc với Ban Chủ nhiệm 335 về Chương trình phát triển nông nghiệp. Địa điểm: Tại phòng họp C – Tỉnh uỷ.
Nội dung: Ban chủ nhiệm 335 thông qua chương trình phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.
Thành phần dự: Thành viên Ban chủ nhiệm 335, gồm các đồng chí: Huỳnh Anh Minh – TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Thanh Bình – TUV, GĐ sở NN&PTNT; Nguyễn Đức Thành – PGĐ sở KH&ĐT; Nguyễn Quốc Dũng – TUV, GĐ Sở Công thương; Đào Thị Lanh – TUV, Chủ tịch HND tỉnh; Trần Quốc Hoàn – PGĐ sở KH&CN; lãnh đạo Liên minh HTX tỉnh.
- 14h00’: Đ/c Huỳnh Thị Hằng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì họp Đảng đoàn HĐND tỉnh thông qua kết quả tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 1,2, chương trình công tác tháng 3/2022, thông qua các nội dung chuẩn bị kỳ họp chuyên đề của HĐND tỉnh. Địa điểm: Tại phòng họp B – Văn phòng Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh.
Thứ ba (01/3):
    Sáng: - 08h00’: Họp Thường trực Tỉnh uỷ, phiên thứ 12/2022 (thời gian: 01 ngày). Địa điểm: Tại phòng họp C – Tỉnh uỷ.
- 08h00’ – 08h45’: Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ thông qua: Chuyên đề hằng năm về thực hiện “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 – 2025”; xin chủ trương viết hồi ký các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh.
- 08h45: Văn phòng Tỉnh uỷ thông qua: Dự thảo sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc của Tỉnh uỷ, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Thường trực Tỉnh uỷ nhiệm kỳ 2020- 2025.
   Chiều: - 14h00’: Họp Thường trực Tỉnh uỷ, phiên thứ 12/2022 (tiếp).
Nội dung: BCS Đảng UBND tỉnh thông qua: (1) Dự thảo Quy định về chính sách khuyến khích, ưu đãi đầu tư; (2) Công văn số 06/BCS ngày 18/01/2022 của BCS UBND tỉnh về việc chấp thuận điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 TTHC mới thị xã Bình Long; (3) Công văn số 180-CV/BCS ngày 27/12/2021 của BCS UBND tỉnh xin chủ trương thu hồi đất BQLDA giao về UBND huyện Đồng Phú; (4) Công văn số 08/UBND-TH ngày 04/01/2022 về tạm ứng kinh phí thực hiện GPMB dự án Hồ suối Cam, thành phố Đồng Xoài. Thành phần dự: Do UBND tỉnh bố trí.
Thứ (02/3): 
     Sáng: - 08h00’: Họp Thường trực Tỉnh uỷ, phiên thứ 13/2022. Địa điểm: Tại phòng họp C – Tỉnh uỷ.
Nội dung: 
- 08h00’ – 09h00’: Cơ quan Thường trực Ban Chủ nhiệm 335 về Chương trình phát triển nông nghiệp và cơ quan chủ trì tham mưu: Thông qua chương trình phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Mời dự: Chủ nhiệm, PCN chương trình 335, sở NN&PTNT, sở KH&ĐT.
- 09h00’: BCS Đảng UBND tỉnh thông qua: (1) Công văn số 07-CV/BCS ngày 18/01/2022 của BCS UBND tỉnh xin chủ trương giao đất xây dựng Trung tâm huấn luyện và thi đấu TDTT; (2) Công văn số 164/UBND-TH ngày 21/01/2022 về việc bổ sung cụm Công nghiệp chuyên ngành; (3) Công văn số 4412/UBND-TH  về việc xin ý kiến bổ sung kinh phí cho các sở, ngành, địa phương để thực hiện nhiệm vụ. Thành phần dự: Do UBND tỉnh bố trí.
    Chiều: - 14h00’: Đ/c Nguyễn Mạnh Cường, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ chủ trì tại điểm cầu tỉnh hội nghị trực tuyến sơ kết 07 năm thực hiện quy chế phối hợp giữa Ban Nội chính Trung ương, với Đảng uỷ Công an Trung ương, BCS Đảng TAND tối cao,  BCS Đảng VKSND tối cao (giao Ban Nội chính Tỉnh uỷ chuẩn bị nội dung theo Công văn số 1692-CV/BNCTW ngày 23/02/2022 của Ban Nội chính Trung ương). Địa điểm: Tại Hội trường Tỉnh uỷ. Thành phần dự: Lãnh đạo và công chức Ban Nội chính Tỉnh ủy; Lãnh đạo cơ quan Công an tỉnh, VKSND tỉnh, TAND tỉnh và đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc.
Thứ năm (03/3): 
    Sáng: - 08h00’: Đ/c Nguyễn Mạnh Cường, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ; Đ/c Huỳnh Thị Hằng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh dự họp chi bộ 1, Đảng bộ VPTU. Địa điểm: Tại phòng họp C – Tỉnh uỷ.
- 08h00’: Thường trực HĐND tỉnh dự tiếp công dân định kỳ. Địa điểm: Tại Ban Tiếp công dân tỉnh. Thành phần dự: Do UBND tỉnh bố trí.
    Chiều - 14h00’: Các đồng chí UVBTV Tỉnh uỷ dự Hội nghị sơ kết chương trình hợp tác giữa tỉnh Bình Phước và tỉnh Tây Ninh. Địa điểm: Tại Tây Ninh. Thành phần cùng dự: Do UBND tỉnh bố trí.
Thứ sáu (04/3):
      Sáng: - 08h00’: Họp Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, phiên thứ 6/2022 (thời gian: 01 ngày). Địa điểm: Tại phòng họp B – Tỉnh uỷ.
  Nội dung: 
- 08h00’ – 10h00’: Văn phòng Tỉnh uỷ thông qua: Dự thảo sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc của Tỉnh uỷ, BTV Tỉnh uỷ, Thường trực Tỉnh uỷ nhiệm kỳ 2020- 2025.
- 10h00’: BCS Đảng UBND tỉnh: Thông qua Tờ trình về Dự thảo Quy định về chính sách khuyến khích, ưu đãi đầu tư.
    Chiều: - 14h00’: Họp Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, phiên thứ 6/2022 (tiếp).
Nội dung:
- 14h00’ – 15h00’: Cơ quan Thường trực Ban Chủ nhiệm 335 về Chương trình phát triển nông nghiệp và cơ quan chủ trì tham mưu: Thông qua chương trình phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.
- 15h00’: Cơ quan Thường trực Ban Chủ nhiệm 340 và cơ quan chủ trì tham mưu thông qua các nội dung: (1) Dự thảo Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Bình Phước; (2) Dự thảo Quy định của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về quản lý, ứng dụng CNTT trong hoạt động của các cơ quan Đảng, MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội tỉnh; (3) Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022 – 2025. Thành phần dự: Chủ nhiệm, PCN BCN 340; lãnh đạo sở Thông tin và truyền thông.

Lưu ý: Các Ban chủ nhiệm chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh chuẩn bị nội dung các chương trình, đề án khi thông qua Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ gồm cả bản hoàn chỉnh và bản tóm tắt trình tại cuộc họp và bảo đảm đầy đủ các văn bản theo Công văn số 289-CV/VPTU ngày 13/01/2022 của Văn phòng Tỉnh uỷ.

Mọi thông tin đăng ký lịch tuần vui lòng gửi về Văn phòng Tỉnh uỷ trước 12h00 ngày Thứ 4 hàng tuần, Lịch này được đăng trên Website Tỉnh uỷ Bình Phước theo địa chỉ: tinhuybinhphuoc.vn Mọi thông tin liên quan cần trao đổi, vui lòng liên hệ số điện thoại 0977.800.947.
 
Nơi nhận:
- Vụ III-Ban Tổ chức TW,
- Vụ II-Văn phòng TW Đảng,
- Vụ VII-UB Kiểm tra TW,
- Thường trực Tỉnh ủy,
- Các đc UV.BTV Tỉnh ủy,
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh,
- Văn phòng HĐND, UBND tỉnh,
- Các đơn vị liên quan,
- Đăng Website Tỉnh ủy,
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.
T/L BAN THƯỜNG VỤ
CHÁNH VĂN PHÒNG


                ĐÃ KÝNguyễn Văn Khánh


 

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây