Lịch làm việc của TT và BTVTU tuần 10/2022

Lịch làm việc của TT và BTVTU tuần 10/2022

Số kí hiệu VB 2126
Ngày ban hành 03/03/2022
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành Thường trực và BTV
Người ký Nguyễn Văn Khánh

Nội dung

TỈNH ỦY BÌNH PHƯỚC

                       *
          ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
      Bình Phước, ngày 04 tháng 3 năm 2022
LỊCH LÀM VIỆC
CỦA THƯỜNG TRỰC VÀ BAN THƯỜNG VỤ TỈNH UỶ
Tuần 10 năm 2022 (từ ngày 07/3 đến ngày 13/3/2022)
------

Thứ bảy (05/3):
    Sáng:  - 08h00’: Các đồng chí Thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid – 19 tỉnh dự họp trực tuyến Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid – 19. Địa điểm: Tại phòng họp G – UBND tỉnh.
Thứ hai (07/3):
    Sáng:  - 08h00’: Đ/c Nguyễn Mạnh Cường, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ; Đ/c Huỳnh Thị Hằng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh họp Hội đồng Đào tạo bồi dưỡng cán bộ tỉnh (Giao Ban Tổ chức Tỉnh uỷ chuẩn bị nội dung). Địa điểm: Tại phòng họp B – Tỉnh uỷ.
                Nội dung: Thông qua Báo cáo công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ năm 2021; kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ năm 2022.
Thành phần dự họp: Các đồng chí thành viên HĐĐT&BDCB tỉnh theo Quyết định 103-QĐ/TU ngày 05/01/2021 của Tỉnh uỷ, gồm các đồng chí: Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trưởng BTC Tỉnh uỷ; UVBTV, PCT UBND tỉnh; Trưởng BTG Tỉnh uỷ; Trưởng BDV Tỉnh uỷ; Chỉ huy trưởng BCH Quân sự tỉnh; Chánh Văn phòng Tỉnh uỷ; GĐ sở Tài chính; GĐ sở GD&ĐT; GĐ sở Nội vụ; Phó trưởng BTC Tỉnh uỷ phụ trách công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; Hiệu trưởng trường Chính trị tỉnh; các đồng chí Thư ký hội đồng.
    Chiều: - 14h00’: Đ/c Nguyễn Mạnh Cường, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ làm việc theo Chương trình sau:
- 14h00’ - 15h30’: Đi thăm nhà máy thuỷ điện Thác Mơ, thăm cơ sở sản xuất chế biến hạt Điều Công ty Đại Phúc, phường Thác Mơ. Thành phần cùng đi: Đại diện lãnh đạo: UBND tỉnh, sở Công thương, NN&PTNT, Thường trực Thị uỷ Phước Long.
- 15h30’: Làm việc với Ban Thường vụ Thị uỷ Phước Long về tình hình và kết quả triển khai thực hiện nghị quyết năm 2022. Địa điểm: Tại Thị uỷ Phước Long. Thành phần cùng dự: Đại diện lãnh đạo: UBND tỉnh, các Ban xây dựng Đảng Tỉnh uỷ, Văn phòng Tỉnh uỷ, sở KH&ĐT, Tài chính, GTVT, GD&ĐT, NN&PTNT, TN&MT, Công thương, VHTT&DL.
- 14h00’: Đ/c Huỳnh Thị Hằng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì họp Ban Chủ nhiệm         339 về chương trình phát triển nguồn nhân lực. Địa điểm: Tại phòng họp C – Tỉnh uỷ.
Nội dung: Cơ quan thường trực Ban chủ nhiệm và cơ quan chủ trì tham mưu thông qua: (1) Dự thảo Đề án phát triển nguồn nhân lực lĩnh vực công nghệ thông tin; (2) dự thảo Kế hoạch xây dựng trường chuẩn quốc gia giai đoạn 2021 - 2025.
Thành phần dự họp: Thành viên Ban chủ nhiệm 339, gồm các đồng chí: Trần Tuyết Minh – UVBTV, PCT UBND tỉnh; Huỳnh Thị Thùy Trang – TUV, GĐ sở LĐTB&XH; Lý Thanh Tâm – TUV, GĐ sở GD&ĐT; Trần Thị Ánh Tuyết – GĐ sở Nội vụ; Nguyễn Minh Quang –  GĐ sở TT&TT; Nguyễn Minh Chiến – Trưởng BQLKKT; Trần Văn Chung – GĐ Sở VHTT&DL; Phạm Thị Anh Thư – GĐ Sở Ngoại vụ.
Thứ ba (08/3):
    Sáng:  - 08h00’: Đ/c Nguyễn Mạnh Cường, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ chủ trì họp Ban chủ nhiệm 337 về chương trình phát triển đô thị. Địa điểm: Tại phòng họp C – Tỉnh uỷ.
                Nội dung: Cơ quan thường trực Ban chủ nhiệm (sở Xây dựng) và cơ quan chủ trì tham mưu thông qua: (1) Đề án phát triển nhà ở xã hội giai đoạn 2021 – 2026; (2) Đề án xây dựng mô hình “đô thị sinh thái” trên địa bàn tỉnh Bình Phước giai đoạn 2021-2025; (3) Đề án điều chỉnh địa giới hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến năm 2030.
                Thành phần dự họp: Thành viên Ban chủ nhiệm 337, gồm các đồng chí: Huỳnh Anh Minh – TUV, PCT UBND tỉnh; Võ Tất Dũng – GĐ Sở Xây dựng; Nguyễn Đức Thành, PGĐ Sở KH&ĐT; Trần Văn Xuân – PGĐ sở LĐTB&XH; Trần Thị Ánh Tuyết – GĐ Sở Nội vụ; Dương Hoàng Anh Tuấn – GĐ sở TN&MT; Nguyễn Minh Chiến – Trưởng BQL KKT; Đinh Tiến Hải – GĐ BQL DA ĐT XD tỉnh.
     Chiều:    - 14h00’- 16h00’: Họp Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid - 19. Địa điểm: Tại Trung tâm chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 (phòng họp G - UBND tỉnh). Nội dung: Tình hình, công tác phòng chống dịch Covid-19 trong tỉnh. Thành phần dự họp: Thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19.
                - 16h00’: Các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh dự họp trực tuyến của Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid 19 tỉnh tới cấp xã về công tác phòng, chống dịch Covid-19. Địa điểm: Tại Trung tâm chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 (phòng họp G - UBND tỉnh).
Thứ (09/3): Thường trực Tỉnh uỷ đi công tác Hà Nội (thời gian: đến hết ngày 11/3/2021).
Thứ năm (10/3): Thường trực Tỉnh uỷ làm việc theo chương trình riêng.
Thứ sáu (11/3): Thường trực Tỉnh uỷ làm việc theo chương trình riêng.

 Lưu ý: Các Ban chủ nhiệm chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh chuẩn bị nội dung các chương trình, đề án khi thông qua Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ gồm cả bản hoàn chỉnh và bản tóm tắt trình tại cuộc họp và bảo đảm đầy đủ các văn bản theo Công văn số 289-CV/VPTU ngày 13/01/2022 của Văn phòng Tỉnh uỷ.

Mọi thông tin đăng ký lịch tuần vui lòng gửi về Văn phòng Tỉnh uỷ trước 12h00 ngày Thứ 4 hàng tuần, Lịch này được đăng trên Website Tỉnh uỷ Bình Phước theo địa chỉ: tinhuybinhphuoc.vn Mọi thông tin liên quan cần trao đổi, vui lòng liên hệ số điện thoại 0977.800.947.
 
Nơi nhận:
- Vụ III-Ban Tổ chức TW,
- Vụ II-Văn phòng TW Đảng,
- Vụ VII-UB Kiểm tra TW,
- Thường trực Tỉnh ủy,
- Các đc UV.BTV Tỉnh ủy,
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh,
- Văn phòng HĐND, UBND tỉnh,
- Các đơn vị liên quan,
- Đăng Website Tỉnh ủy,
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.
T/L BAN THƯỜNG VỤ
CHÁNH VĂN PHÒNGĐã ký


Nguyễn Văn Khánh
             

 

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây