Lịch làm việc của TT và BTVTU tuần 11/2023

Lịch làm việc của TT và BTVTU tuần 11/2023

Số kí hiệu VB 2303
Ngày ban hành 11/03/2023
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành Thường trực và BTV
Người ký Nguyễn Văn Khánh

Nội dung

TỈNH ỦY BÌNH PHƯỚC

                     *
                                                                                                          ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
                   Bình Phước, ngày 03  tháng 03 năm 2023
LỊCH LÀM VIỆC
CỦA THƯỜNG TRỰC VÀ BAN THƯỜNG VỤ TỈNH UỶ
Tuần 11 năm 2023 (từ ngày 13/3 đến ngày 17/3/2023)
------
Thứ Bảy (11/3): Đ/c Huỳnh Thị Hằng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy làm việc theo kế hoạch của Hội đồng thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức năm 2022 (thời gian: 01 ngày).
Chủ nhật (12/3):
   Sáng:        - 08h30’: Đ/c Nguyễn Mạnh Cường - UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Đ/c Trần Tuệ Hiền, PBT – Chủ tịch UBND tỉnh dự buổi làm việc với Thủ tướng Chính phủ về dự án đầu tư tuyến cao tốc Gia Nghĩa (Đắk Nông) – Chơn Thành (Bình Phước). Địa điểm: Tại trụ sở Chính phủ.
Thứ Hai (13/3):
    Sáng:      - 09h00’: Đ/c Huỳnh Thị Hằng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy làm việc với lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy về công tác tài chính đảng năm 2022. Địa điểm: Tại phòng họp C – Tỉnh ủy.
Thứ Ba (14/3):
    Sáng:      - 08h00’: Họp Thường trực Tỉnh ủy, phiên thứ 10/2023 (thời gian: 01 ngày). Địa điểm: Tại phòng họp B – Tỉnh ủy.
                   Nội dung:
                   1. Ban Nội chính Tỉnh ủy xin chủ trương: Xử lý giải quyết một số vụ việc (Báo cáo số 475-BC/BNCTU ngày 01/3/2023 của Ban Nội chính Tỉnh ủy). Thành phần dự họp: đại diện lãnh đạo: Ban Nội chính Tỉnh ủy, Đảng ủy Công an tỉnh, BCS Đảng VKSND tỉnh và BCS Đảng TAND tỉnh.
                   2. Ban Tổ chức Tỉnh ủy báo cáo: (1) Công tác cán bộ; (2) Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; (3) danh sách cán bộ tham gia Lớp bồi dưỡng, tạo nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý tỉnh; (4) Công tác chuyển giao các tổ chức cơ sở đảng theo Công văn số 1322 – CV/ĐUK ngày 24/02/2023 của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương về việc triển khai thực hiện Quy định số 60 – QĐ/TW của Ban Bí thư và Công văn số 4718 – CV/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương. Mời dự nội dung 1: Đ/c Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy.
                   3. BCS Đảng UBND tỉnh báo cáo: Về tình hình triển khai thực hiện dự án đầu tư Trung tâm hành chính mới thị xã Bình Long (Báo cáo số 128-TTr/BCSĐ ngày 01/3/2023 của BCS đảng UBND tỉnh). Thành phần dự họp: Do BCS Đảng UBND tỉnh bố trí.
   Chiều:     - 14h00’ – 15h00’: Họp Thường trực Tỉnh ủy, phiên thứ 10/2023 (tiếp). Địa điểm: Tại phòng họp B – Tỉnh ủy.
                   Nội dung: Văn phòng Tỉnh ủy báo cáo: (1) Nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ và Thường trực Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020 – 2025; (2) Công tác tài chính đảng năm 2022.
                   15h00’: Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Lãnh đạo Tổng Cục II – Bộ Quốc phòng. Địa điểm: Tại phòng họp B – Tỉnh ủy
                   Thành phần dự họp: Có thư mời riêng.
Thứ (15/3):
    Sáng:      - 08h00’: Đ/c Nguyễn Mạnh Cường - UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Đ/c Huỳnh Thị Hằng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy họp Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh định kỳ quý I/2023 (Giao Ban Nội chính Tỉnh ủy tham mưu chuẩn bị chương trình, nội dung). Địa điểm: Tại Phòng họp B – Tỉnh ủy.
Thành phần dự họp: Các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo, gồm: Đ/c Trưởng BNC Tỉnh ủy; Đ/c Trưởng BTC Tỉnh ủy; Đ/c Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy; Đ/c Trưởng BDV Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh; Đ/c Trưởng BTG Tỉnh ủy; Đ/c GĐ Công an tỉnh; Đ/c Chỉ huy trưởng BCH Quân sự tỉnh; Đ/c Chánh Văn phòng Tỉnh ủy; Đ/c Chánh án TAND tỉnh; Đ/c Viện trưởng VKSND tỉnh; Đ/c GĐ sở Tư pháp; Đ/c Chánh Thanh tra tỉnh; các đồng chí Phó trưởng BNC Tỉnh ủy.
   Chiều:     - 14h00’: Đ/c Nguyễn Mạnh Cường, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy làm việc với Đảng ủy, Ban giám đốc sở Công thương về tình hình thực hiện nhiệm vụ 02 tháng đầu năm 2023. Địa điểm: Tại sở Công thương. Thành phần dự: Đại diện lãnh đạo: BCS Đảng UBND tỉnh, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối CQ&DN tỉnh, sở KHĐT, Tài chính, NN&PTNT, TN&MT, Trung tâm XTĐT TM DL tỉnh, Y tế, TT&TT, Ban Quản lý Khu kinh tế, Cục quản lý thị trường tỉnh.
Thứ Năm (16/3):
   Chiều:     - 14h00’: Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy, phiên thứ 09/2023. Địa điểm: tại phòng họp B – Tỉnh ủy.
                   Nội dung:
                   1. Ban Tổ chức Tỉnh ủy báo cáo: (1) Công tác cán bộ; (2) Công tác chuyển giao các tổ chức cơ sở đảng theo Công văn số 1322 – CV/ĐUK ngày 24/02/2023 của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương về việc triển khai thực hiện Quy định số 60 – QĐ/TW của Ban Bí thư và Công văn số 4718 – CV/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương.
                   2. BCS Đảng UBND tỉnh báo cáo: Một số nội dung chuẩn bị phối hợp tổ chức Hội nghị tổng kết Chương trình hợp tác các tỉnh thuộc vùng Đông Nam bộ tại tỉnh. Thành phần dự họp: Do BCS Đảng UBND tỉnh bố trí.
                   3. Văn phòng Tỉnh ủy báo cáo: (1) Nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ và Thường trực Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020 – 2025; (2) Kế hoạch tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ Đại hội XI Đảng bộ tỉnh. (3) Dự thảo Quy định quyền và trách nhiệm của chủ sở hữu doanh nghiệp đảng; (4) Công tác tài chính đảng năm 2022.
Thứ Sáu (17/3):
    Sáng:      - Đ/c Nguyễn Mạnh Cường, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy làm việc tại trụ sở.
- 08h00’: Đ/c Huỳnh Thị Hằng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy dự Đại hội Đại biểu Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Bình Phước lần thứ II, nhiệm kỳ 2022 – 2027. Địa điểm: Tại Hội trường Trung tâm chính trị thành phố Đồng Xoài.
Thứ Bảy (18/3):
   Sáng:       - 08h00’: Thường trực Tỉnh ủy dự Hội nghị tổng kết Chương trình hợp tác phát triển kinh tế - xã hội giữa Thành phố HCM với các tỉnh thuộc vùng Đông Nam bộ. Địa điểm: Tại Hội trường Lầu 8 Trường Chính trị tỉnh.

                   Mọi thông tin đăng ký lịch tuần vui lòng gửi về Văn phòng Tỉnh uỷ trước 12h00 ngày Thứ 4 hàng tuần, Lịch này được .đăng trên Website Tỉnh uỷ Bình Phước theo địa chỉ: tinhuybinhphuoc.vn Mọi thông tin liên quan cần trao đổi, vui lòng liên hệ số điện thoại 0977.800.947.
 
Nơi nhận:
- Vụ III-Ban Tổ chức TW,
- Vụ II-Văn phòng TW Đảng,
- Vụ VII-UB Kiểm tra TW,
- Thường trực Tỉnh ủy,
- Các đc UV.BTV Tỉnh ủy,
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh,
- Văn phòng HĐND, UBND tỉnh,
- Các đơn vị liên quan,
- Đăng Website Tỉnh ủy,
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.
               T/L BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG


(Đã ký)Đặng Hà Giang
   

 

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây