Lịch làm việc của TT và BTVTU tuần 12/2023

Lịch làm việc của TT và BTVTU tuần 12/2023

Số kí hiệu VB2309
Ngày ban hành 17/03/2023
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành Thường trực và BTV
Người ký Đặng Hà Giang

Nội dung

TỈNH ỦY BÌNH PHƯỚC

                     *
          ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
      Bình Phước, ngày 17  tháng 03 năm 2023
LỊCH LÀM VIỆC
CỦA THƯỜNG TRỰC VÀ BAN THƯỜNG VỤ TỈNH UỶ
Tuần 12 năm 2023 (từ ngày 20/3 đến ngày 24/3/2023)
------
Thứ Hai (20/3)
    Sáng:      - 08h00’: Nguyễn Mạnh Cường, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy dự Hội nghị quán triệt Quy định 90-QĐ/TW ngày 06/12/2022 của Ban Bí thư Trung ương; đánh giá kết quả 01 năm thực hiện Nghị quyết 12-NQ/TW ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị. Địa điểm: Hội trường Bộ Công an.
- 09h00’: Đ/c Huỳnh Thị Hằng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy dự Chương trình họp mặt kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS HCM và liên hoan gặp gỡ các thế hệ cán bộ đoàn Sông Bé – Bình Dương – Bình Phước qua các thời kỳ. Địa điểm: Tại Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng.
Thứ Ba (21/3):
    Chiều:    - 14h00’: Họp Thường trực Tỉnh ủy, phiên thứ 11/2023. Địa điểm: Tại phòng họp B – Tỉnh ủy.
                  Nội dung:
                  1. Văn phòng Tỉnh ủy thông qua: Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ quý I/2023. Thành phần mời dự: Đại diện lãnh đạo: Sở Tài chính, KHĐT, Cục thuế tỉnh, TN&MT.
                  2. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thông qua: Báo cáo Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 16/6/2008 của Bộ Chính trị (khóa X) về xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới. Thành phần dự họp: Đại diện lãnh đạo: BCS Đảng UBND tỉnh, Sở VHTT&DL tỉnh, Hội Văn học, nghệ thuật tỉnh.
                  3. BCS Đảng UBND tỉnh báo cáo nội dung: (1) dự thảo Chương trình hành động thực hiện Kết luận 45-KL/TW của Trung ương về định hướng quy hoạch tổng thể Quốc gia thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2035; (2) dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 17/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII về tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.Thành phần dự họp: Do BCS Đảng UBND tỉnh bố trí.
                  4. Ban Tổ chức Tỉnh ủy báo cáo: Việc sắp xếp lại Đảng ủy Công ty TNHH MTV Cao su Bình Phước, Đảng ủy Công ty Cao su Sông Bé.
5. Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh: Xin chủ trương khám sức khỏe định kỳ năm 2023 đối với cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý. Mời dự: Đại diện lãnh đạo: Ban Tổ chức Tỉnh ủy.
6. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh: Xin chủ trương cử cùng Đoàn Bộ tư lệnh Quân khu 7 thăm quân, dân Huyện đảo Trường Sa, Nhà dàn DK1 năm 2023.
Thứ Tư (22/3):
    Sáng:      - 08h00’: Nguyễn Mạnh Cường, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy làm việc với một số đồng chí thành viên Ban chỉ đạo và Tổ giúp việc Ban chỉ đạo lớp bồi dưỡng tạo nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý tỉnh. Địa điểm: Tại phòng họp B – Tỉnh ủy.
                  Thành phần dự họp: Đ/c Nguyễn Hồng Trà, UVBTV – Trưởng BTC Tỉnh ủy; Đ/c Trần Tuyết Minh, UVBTV – PCT UBND tỉnh; Đ/c Trần Đức Thịnh-Trưởng Phòng Tổ chức -Cán bộ, Ban Tổ chức Tỉnh ủy; đ/c Nguyễn Thị Khuyến-Trưởng Phòng Tổ chức –Hành chính, Trường Chính trị tỉnh; đ/c Phạm Xuân Quyền - Chuyên viên, giảng viên Phòng Tổ chức –Hành chính, Trường Chính trị tỉnh; đ/c Vương Đức Tặng-Chuyên  viên Phòng Chính sách cán bộ, Ban Tổ chức Tỉnh ủy.
   Chiều:     - 14h00’Đ/c Nguyễn Mạnh Cường, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy làm việc với Đảng ủy, Ban giám đốc sở Công thương về tình hình thực hiện nhiệm vụ 02 tháng đầu năm 2023. Địa điểm: Tại sở Công thương. Thành phần dự: Đại diện lãnh đạo: BCS Đảng UBND tỉnh, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối CQ&DN tỉnh, sở KHĐT, Tài chính, NN&PTNT, TN&MT, Trung tâm XTĐT TM DL tỉnh, Y tế, TT&TT, Ban Quản lý Khu kinh tế, Cục quản lý thị trường tỉnh.
- 14h00’: Đ/c Huỳnh Thị Hằng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chủ trì họp Hội đồng ĐTBD cán bộ tỉnh. Địa điểm: Tại phòng họp B-Tỉnh ủy.
                  Nội dung: (1) Thông qua Dự thảo báo cáo kết quả đào tạo, bồi dưỡng cán bộ năm 2022; (2) Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ năm 2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; (3) Dự thảo Quy định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tuyển chọn cán bộ, công chức, viên chức đi đào tạo, bồi dưỡng thay thế Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 900-QĐ/TU, ngày 03/7/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (Giao Ban Tổ chức Tỉnh ủy chuẩn bị nội dung).
                  Thành phần dự họp: Gồm các đồng chí: Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; UVBTV – PCT UBND tỉnh; Trưởng BDV Tỉnh ủy – Chủ tịch UBMTTQ VN tỉnh; Trưởng BTG Tỉnh ủy; Chánh Văn phòng Tỉnh ủy; PGĐ phụ trách sở Tài chính; GĐ sở GD&ĐT; GĐ sở Nội vụ; Chỉ huy trưởng BCH Quân sự tỉnh, TUV – Phó trưởng BTC Tỉnh ủy; Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh và các đồng chí thư ký Hội đồng.

Thứ Năm (23/3):
   Sáng:       - 07h15’: Thường trực Tỉnh ủy dự Lễ trao tặng Huy hiệu 55 tuổi Đảng cho đồng chí Nguyễn Hữu Luật, nguyên UVTW Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy. Địa điểm: phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài.
   Chiều:     - 14h00’: Đ/c Nguyễn Mạnh Cường - UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh chủ trì họp Đảng ủy Quân sự tỉnh Quý I/2023. Địa điểm: Tại phòng giao ban, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.
- 14h00’: Đ/c Huỳnh Thị Hằng, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy chủ trì Họp Hội đồng thi nâng ngạch công chức, thi thăng hạng viên chức năm 2022 (Giao Ban Tổ chức Tỉnh ủy tham mưu chuẩn bị nội dung). Địa điểm: Tại phòng họp B – Tỉnh ủy.
                  Thành phần dự họp: Gồm các đồng chí: Nguyễn Hồng Trà, UVBTV – Trưởng BTC Tỉnh ủy; Đỗ Đức Hòa, TUV – Phó trưởng BTC Tỉnh ủy; Lý Thanh Tâm, TUV – GĐ sở GD&ĐT; Đỗ Đại Đồng, PCT UBMTTQ Việt Nam tỉnh; Nguyễn Tiến Cường, Phó trưởng BTG Tỉnh ủy; Trần Đức Thịnh, Trưởng phòng TCCB BTC Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Thành – Trưởng Phòng QLĐT NCKH - Trường Chính trị tỉnh; Trần  Hữu Thuận - Trưởng Phòng BVCTNB, Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Đào Anh Tuấn – Phó Trưởng Phòng CSCB Ban Tổ chức Tỉnh ủy.
Thứ Sáu (24/3):
    Sáng:      - 08h00’:  Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy, phiên thứ 10/2023. Địa điểm: tại phòng họp B – Tỉnh ủy.
                  Nội dung:
                  1. BCS Đảng UBND tỉnh thông qua: (1) Dự thảo Nghị quyết của Tỉnh ủy về tái cơ cấu toàn diện phát triển ngành Nông nghiệp tỉnh giai đoạn 2021 -2025, định hướng đến năm 2030; (2) dự thảo Chương trình hành động thực hiện Kết luận 45-KL/TW của Trung ương về định hướng quy hoạch tổng thể Quốc gia thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2035;(3) dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 17/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII về tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.Thành phần dự họp: Do BCS Đảng UBND tỉnh bố trí.
                  2. Văn phòng Tỉnh ủy thông qua: Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ quý I/2023. Thành phần mời dự: Đại diện lãnh đạo: Sở Tài chính, KHĐT, Cục thuế tỉnh, TN&MT.
                  3. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thông qua: Báo cáo Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 16/6/2008 của Bộ Chính trị (khóa X) về xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới. Thành phần dự họp: Đại diện lãnh đạo: BCS Đảng UBND tỉnh, Sở VHTT&DL tỉnh, Hội Văn học, nghệ thuật tỉnh.
4. Ban Tổ chức Tỉnh ủy báo cáo: Việc sắp xếp lại Đảng ủy Công ty TNHh MTV Cao su Bình Phước, Đảng ủy Công ty Cao su Sông Bé.
                  Thành phần mời dự nội dung 1,2,3: Đ/c Vũ Tiến Điền, TUV – Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.
Thứ Bảy (25/3):
   Tối:         - 19h30’: Đ/c Nguyễn Mạnh Cường, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy dự Lễ khai mạc “Năm du lịch Quốc gia 2023”. Địa điểm: Tại NovaWorld Phan Thiết, xã Tiến Thành, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.
                  Mọi thông tin đăng ký lịch tuần vui lòng gửi về Văn phòng Tỉnh uỷ trước 12h00 ngày Thứ 4 hàng tuần, Lịch này được .đăng trên Website Tỉnh uỷ Bình Phước theo địa chỉ: tinhuybinhphuoc.vn Mọi thông tin liên quan cần trao đổi, vui lòng liên hệ số điện thoại 0977.800.947.
 
Nơi nhận: 
- Vụ III-Ban Tổ chức TW, 
- Vụ II-Văn phòng TW Đảng, 
- Vụ VII-UB Kiểm tra TW,
- Thường trực Tỉnh ủy,
- Các đc UV.BTV Tỉnh ủy,
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh,
- Văn phòng HĐND, UBND tỉnh,
- Các đơn vị liên quan,
- Đăng Website Tỉnh ủy,
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.
T/L BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG


(Đã ký)Đặng Hà Giang
   

 

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Các văn bản cùng cơ quan ban hành "Thường trực và BTV"

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây