Lịch làm việc của TT và BTVTU tuần 16/2021

Lịch làm việc của TT và BTVTU tuần 16/2021

Số kí hiệu VB 1028
Ngày ban hành 15/04/2021
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành Thường trực và BTV
Người ký Nguyễn Văn Khánh

Nội dung

       TỈNH ỦY BÌNH PHƯỚC

                          *
                                                                                                     ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
                      Bình Phước, ngày 16 tháng 4 năm 2021
 
LỊCH LÀM VIỆC
CỦA THƯỜNG TRỰC VÀ BAN THƯỜNG VỤ TỈNH UỶ
Tuần 16 năm 2021 (từ ngày 19/4 đến ngày 24/4/2021)
- - - - -

Thứ hai (19/4):
       Sáng:    - 07h00’: Thường trực Tỉnh ủy hội ý. Địa điểm: Tại tầng trệt trụ sở Tỉnh ủy. Mời dự: Đ/c Trưởng BDV Tỉnh ủy kiêm Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh; Các đồng chí Phó chủ tịch: HĐND, UBND tỉnh; Đ/c Chánh Văn phòng Tỉnh ủy; Đ/c Phó Chánh văn phòng phụ trách Văn phòng UBND tỉnh.
                     - 08h00’: Đ/c Huỳnh Thị Hằng, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đi kiểm tra công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 tại huyện Chơn Thành. Địa điểm: Tại UBND huyện Chơn Thành. Thành phần cùng đi: Theo Quyết định số 81/QĐ-UBBC ngày 08/4/2021 của Ủy ban bầu cử tỉnh.
     Chiều:     - Đ/c Nguyễn Văn Lợi, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy làm việc tại trụ sở.
  - 14h00’: Đ/c Huỳnh Thị Hằng, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đi kiểm tra công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 tại huyện Hớn Quản. Địa điểm: Tại UBND huyện Hớn Quản. Thành phần cùng đi: Theo Quyết định số 81/QĐ-UBBC ngày 08/4/2021 của Ủy ban bầu cử tỉnh.
Thứ ba (20/4):
     Sáng:      - Từ 7h30’ – 09h00’: Đ/c Nguyễn Văn Lợi, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ Thị ủy Phước Long về tình hình thực hiện nhiệm vụ 04 tháng đầu năm 2021. Địa điểm: Tại Thị ủy Phước LongThành phần cùng dự: Đại diện lãnh đạo: HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, các Ban xây dựng Đảng Tỉnh ủy, KH&ĐT, Tài chính, GTVT, Xây dựng, TN&MT, NN&PTNT, Thông tin và truyền thông, Nội vụ, Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh.
  - Từ 09h30’: Đ/c Nguyễn Văn Lợi, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy làm việc theo chương trình sau:
  (1)-  Làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Phú Riềng về tình hình thực hiện nhiệm vụ 04 tháng đầu năm 2021. Địa điểm: Tại Huyện ủy Phú RiềngThành phần cùng dự: Đại diện lãnh đạo: HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, các Ban xây dựng Đảng Tỉnh ủy, KH&ĐT, Tài chính, GTVT, Xây dựng, TN&MT, NN&PTNT, Thông tin và truyền thông, Nội vụ, Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh.
 (2)- Dự chỉ đạo hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy Phú Riềng. Nội dung: Thực hiện theo Thông báo 34-TB/UBKTTU ngày 26/3/2021 của UBKT Tỉnh ủy. Địa điểm: Tại Huyện ủy Phú Riềng. Thành phần dự cùng dự: Đại diện lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng Tỉnh ủy.
- 08h00’ – 8h30’: Đ/c Huỳnh Thị Hằng, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch UBBC tỉnh dự Hội nghị bàn giao biên bản hiệp thương lần ba và danh sách những người đủ điều kiện ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026. Địa điểm: Tại UBMTTQ Việt Nam tỉnh.
- 08h30’: Đ/c Huỳnh Thị HằngPhó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì họp một số thành viên Ban chủ nhiệm 75 thông qua dự thảo Đề án do Ban Dân vận Tỉnh ủy, Tỉnh đoàn và Hội Cựu chiến binh tỉnh tham mưu. Địa điểm: Tại phòng họp B – Tỉnh ủy. Thành phần dự: Đ/c UVBTV - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Đ/c Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy kiêm Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh; Đ/c Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Đ/c Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Đ/c Chánh Văn phòng Tỉnh ủy; Giám đốc các sở: Tài chính, Thông Tin truyền Thông, LĐTB&XH, Nội vụ; Chủ tịch LĐLĐ tỉnh; Bí thư Tỉnh đoàn; Chủ tịch Hội LHPN tỉnh; Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh; Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh; TUV – Phó Giám đốc Công an tỉnh; Đ/c TUV – Chính ủy Bộ CHQS tỉnh.
     Chiều:     - 14h00’ - 15h30’: Đ/c Nguyễn Văn Lợi, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì họp một số thành viên Ban chủ nhiệm 73 thông qua kế hoạch tổng hợp dự nguồn ngân sách để chi cho đầu tư phát triển giai đoạn 2021 – 2025; Kế hoạch phân bổ vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 (giao đồng chí Giám đốc sở KH&ĐT; Đ/c Giám đốc sở Tài chính chuẩn bị nội dung). Địa điểm: tại phòng họp C – Tỉnh ủy. Thành phần dự họp: Đ/c Phó bí thư Tỉnh ủy – Chủ tịch UBND tỉnh; Đ/c UVBTV – PCT HĐND tỉnh; các đồng chí PCT UBND tỉnh; Đ/c Chánh Văn phòng Tỉnh ủy; Đ/c Giám đốc sở Tài chính; Đ/c Giám đốc sở KH&ĐT, Đ/c Giám đốc sở TN&MT; Đ/c Cục trưởng Cục thuế tỉnh.
                      - 15h30’: Đ/c Nguyễn Văn Lợi, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy  chủ trì họp một số thành viên Ban Chủ nhiệm 74 thông qua dự thảo: Chương trình đảm bảo Quốc phòng – an ninh; Quy chế đối ngoại quốc phòng – an ninh; Quyết định thành lập Ban chỉ huy thống nhất, Quy chế hoạt động của Ban chỉ huy thống nhất “đảm bảo quốc phòng – an ninh” (Giao Ban Nội chính Tỉnh ủy chuẩn bị nội dung). Địa điểm: Tại phòng họp C – Tỉnh ủy. Thành phần dự họp: Đ/c Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; Đ/c Chỉ huy trưởng BCH Quân sự tỉnh; Đ/c Giám đốc Công an tỉnh; Đ/c Chỉ huy trưởng BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh; Đ/c Chánh Văn phòng Tỉnh ủy; Đ/c TUV – Phó trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy.
- 14h00: Đ/c Huỳnh Thị Hằng, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự Hội nghị Tổng kết hoạt động của Ban chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại tỉnh, giai đoạn 2016 – 2020. Địa điểm: Tại Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.
Thứ tư (21/4):
     Sáng:       - 07h00’: Các đồng chí UVBTV Tỉnh ủy tiếp Đoàn giám sát của UBTVQH và Hội đồng bầu cử Quốc gia về công tác chuẩn bị bầu cử Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026. Địa điểm: Tại khách sạn BomBo.
- 08h00 – 11h00’: Các đồng chí UVBTV Tỉnh ủy tiếp và làm việc với Đoàn giám sát của UBTVQH và Hội đồng bầu cử Quốc gia về công tác chuẩn bị bầu cử Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026. Về nội dung, thành phần cùng dự: Theo Kế hoạch của UBBC tỉnh. Địa điểm: Tại Hội trường Tỉnh ủy.
 Thứ năm (22/4):
     Sáng:      * 08h00’: Thường trực Tỉnh ủy chủ trì hội nghị trực tuyến từ tỉnh đến cấp xã về triển khai nhiệm vụ cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số.
                     - Tại điểm cầu Hội trường tỉnh: Các đồng chí UVBCH Đảng bộ tỉnh; tập thể lãnh đạo các sở, ban, ngành, MTTQ và các đoàn thể cấp tỉnh.
  (Đối với Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, Đảng ủy Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh dự tại điểm cầu Hội trường tỉnh).
                     - Tại điểm cầu các huyện, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc: Các đồng chí UVBCH các đảng bộ trực thuộc; lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn của đơn vị, địa phương.
                     - Tại điểm cầu các xã, phường, thị trấn: Các đồng chí UVBCH Đảng bộ cấp xã.
                     (Giao Sở Thông tin và truyền thông phối hợp Văn phòng Tỉnh ủy chuẩn bị đường truyền).
 Lưu ý: Tùy theo điều kiện phòng họp các địa điểm bố trí đại biểu dự phù hợp.
      Chiều:    - 14h00’: Thường trực Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 01/2021. Địa điểm: Tại Hội trường Tỉnh ủy.
                     Nội dung:
                     1- Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 04 tháng đầu năm 2021, nhiệm vụ trọng tâm quý II/2021
                     2- Sơ kết 03 năm thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TU ngày 12/9/2018 của Tỉnh ủy về xây dựng chính quyền điện tử.
                     Thành phần dự họp: Theo Công văn số 211-CV/TU ngày 25/02/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
 Thứ sáu (23/4):                                                                                                           
     Sáng:      - 08h00’: Đ/c Nguyễn Văn Lợi, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Đ/c Huỳnh Thị Hằng, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự buổi làm việc với Đoàn Công tác Văn phòng Trung ương Đảng về khảo sát tình hình thực hiện Quy định số 04-QĐ/TW của Ban Bí thư quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy cơ quan chuyên trách tham mưu giúp việc tỉnh ủy, thành ủy (giao Văn phòng Tỉnh ủy chuẩn bị nội dung). Địa điểm: Tại phòng họp B – Tỉnh ủy. Thành phần dự làm việc: Đại diện lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng Tỉnh ủy; lãnh đạo Văn phòng và đại diện lãnh đạo các phòng chuyên môn của Văn phòng Tỉnh ủy.
     Chiều:     - Thường trực Tỉnh ủy làm việc tại trụ sở

  Mọi thông tin đăng ký lịch tuần vui lòng gửi về Văn phòng Tỉnh uỷ trước 12h00 ngày Thứ 4 hàng tuần, Lịch này được đăng trên Website Tỉnh uỷ Bình Phước theo địa chỉ: tinhuybinhphuoc.vn Mọi thông tin liên quan cần trao đổi, vui lòng liên hệ số điện thoại 0977800947.

 
          Nơi nhận:
- Vụ III–Ban Tổ chức TW,
Vụ II–Văn phòng TW Đảng,
Vụ VII–UB Kiểm tra TW,
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Các đc UV.BTV Tỉnh hủy;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh,
- Văn phòng HĐND, UBND tỉnh;
- Các đơn vị liên quan;
- Đăng Website Tỉnh ủy;
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.
T/L BAN THƯỜNG VỤ
   CHÁNH VĂN PHÒNG
         

        (Đã ký)


Nguyễn Văn Khánh

 

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập83
  • Máy chủ tìm kiếm16
  • Khách viếng thăm67
  • Hôm nay21,591
  • Tháng hiện tại510,314
  • Tổng lượt truy cập4,279,782
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây