Lịch làm việc của TT và BTVTU tuần 16/2022

Lịch làm việc của TT và BTVTU tuần 16/2022

Số kí hiệu VB 2147
Ngày ban hành 15/04/2022
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành Thường trực và BTV
Người ký Nguyễn Văn Khánh

Nội dung

TỈNH ỦY BÌNH PHƯỚC

                           *
                          ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM                      Bình Phước, ngày 15  tháng 4 năm 2022
                  
LỊCH LÀM VIỆC
CỦA THƯỜNG TRỰC VÀ BAN THƯỜNG VỤ TỈNH UỶ
Tuần 16 năm 2022 (từ ngày 18/4 đến ngày 22/4/2022)
------
Thứ hai (18/4):
    Sáng:      - 08h00’: Đ/c Nguyễn Mạnh Cường, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ chủ trì họp Ban chủ nhiệm 333 về chương trình phát triển công nghiệp. Địa điểm: Tại phòng họp C – Tỉnh uỷ.
                   Nội dung: Sở KH&CN thông qua Đề án phát triển công nghiệp công nghệ cao giai đoạn 2022 – 2025, định hướng đến năm 2030.
                   Thành phần tham dự: Thành viên Ban chủ nhiệm 333, gồm các đồng chí: Đ/c Trần Tuệ Hiền - PBT Tỉnh ủy, CT UBND tỉnh; Đ/c Nguyễn Quốc Dũng – TUV, GĐ Sở Công thương; Đ/c Võ Sá – TUV, GĐ sở KH&ĐT; Đ/c Phạm Thị Mai Hương – PGĐ sở LĐTB&XH; Đ/c Dương Hoàng Anh Tuấn – GĐ sở TN&MT; Đ/c Võ Tất Dũng – GĐ Sở Xây dựng; Giám đốc Sở KH&CN; Đ/c Nguyễn Minh Quang – GĐ sở TT&TT; Đ/c Nguyễn Minh Chiến – Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế.
                  - 08h00’: Đ/c Huỳnh Thị Hằng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì họp Đảng đoàn HĐND tỉnh chuẩn bị kỳ họp thứ 5 (giữa năm 2022) của HĐND tỉnh và một số nội dung liên quan thẩm quyền của Đảng đoàn HĐND tỉnh (Đảng đoàn HĐND tỉnh chuẩn bị nội dung). Địa điểm: Phòng họp B – Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh.
   Chiều:     - 14h00’: Họp Thường trực Tỉnh uỷ, phiên thứ 20. Địa điểm: Tại phòng họp C – Tỉnh uỷ.
                   Nội dung:
                   - 14h00’ – 14h30’: BCS Đảng UBND tỉnh thông qua: Tờ trình số 804/UBND-NC ngày 14/4/2022 về xin chủ trương ký Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa tỉnh Bình Phước với các tỉnh Champasak, Salavan (nước CHDCND Lào) và Tboung Khmum, Kampong Thom (Vương quốc Campuchia). Thành phần dự: Do UBND tỉnh bố trí.
                   - 14h30’ – 15h30’: Cơ quan thường trực Ban chủ nhiệm 342 về thực hiện Chương trình phát triển văn hóa, xã hội, giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế- xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi và cơ quan chủ trì  tham mưu thông qua: Đề án năng lực phòng, chống dịch bệnh và khám, chữa bệnh cho nhân dân trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2022- 2025. Thành phần dự họp: Đ/c Trần Tuyết Minh – UVBTV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Đ/c Nguyễn Thụy Phương Thảo – Phó Giám đốc Sở Tài chính; lãnh đạo VPUBND tỉnh.
                    - 15h30’: Cơ quan thường trực Ban chủ nhiệm 333 về Chương trình phát triển công nghiệp và cơ quan chủ trì tham mưu thông qua: Dự thảo Kết luận của BTV Tỉnh uỷ về việc tăng cường quản lý, nâng cao hiệu quả về khai thác và phát triển công nghiệp khai khoáng, năng lượng tái tạo, công nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng. Thành phần tham dự: Đại diện lãnh đạo UBND tỉnh; Đ/c Dương Hoàng Anh Tuấn – Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; dại diện lãnh đạo Sở Xây dựng; Đ/c Nguyễn Quốc Dũng – TUV, Giám đốc Sở Công thương.
Thứ ba (19/4):
    Sáng:      - 08h00’: Họp Thường trực Tỉnh uỷ, phiên thứ 21/2022 (thời gian: 01 ngày). Địa điểm: Tại phòng họp C – Tỉnh uỷ.
                 - 08h00’ – 09h30’: Cơ quan thường trực Ban chủ nhiệm 336 về Chương trình phát triển và ứng dụng khoa học, công nghệ chủ trì tham mưu thông qua: (1) Kế hoạch nghiên cứu lai tạo giống cây trồng, vật nuôi mới có năng suất, chất lượng cao, phù hợp với điều kiện tự nhiên của tỉnh; (2) Kế hoạch nghiên cứu, ứng dụng công nghệ sinh học, công nghệ vật kiệu mới, cơ khí – tự động hóa, công nghệ thông tin trong các lĩnh vực; (3) Kế hoạch hoạt động sàn giao dịch công nghệ giai đoạn 2022-2025. Thành phần tham dự: Đ/c Trần Tuyết Minh – UVBTV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; GĐ sở KH&CN; Đ/c Nguyễn Quốc Dũng – TUV, Giám đốc Sở Công thương; Đ/c Nguyễn Minh Quang -  Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông
                - 09h30’: Cơ quan thường trực Ban chủ nhiệm 339 về Chương trình phát triển nguồn nhân lực và cơ quan chủ trì tham mưu thông qua: (1) Kế hoạch phát triển nguồn nhân lực lĩnh vực văn hoá, thể thao Bình Phước giai đoạn 2021 – 2025; (2) Đề án phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin tỉnh Bình Phước đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Thành phần tham dự: Đ/c Trần Tuyết Minh – UVBTV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Đ/c Huỳnh Thị Thùy Trang – TUV, Giám đốc Sở LĐ-TB và XH; Đ/c Nguyễn Minh Chiến – Trưởng BQLKKT; Đ/c Lý Thanh Tâm – TUV, Giám đốc Sở Giáo dục & Đào tạo; Đ/c Trần Văn Chung – Giám đốc Sở VHTT&DL; Đ/c Trần Thị Ánh Tuyết – Giám đốc Sở Nội vụ; Đ/c Nguyễn Minh Quang – Giám đốc Sở Thông tin & Truyền thông.
   Chiều:     - 14h00’: Họp Thường trực Tỉnh uỷ, phiên thứ 21/2022 (tiếp). Địa điểm: Tại phòng họp C – Tỉnh uỷ.
                 - 14h00’ - 15h00’: Chủ nhiệm, cơ quan Thường trực các Ban chủ nhiệm thực hiện Chương trình hành động số 17-CTr/TU của Tỉnh uỷ báo cáo tiến độ triển khai xây dựng, ban hành thực hiện các nhiệm vụ; những nội dung điều chỉnh, bổ sung nhiệm vụ theo Chương trình số 17-CTr/TU của Tỉnh uỷ. Thành phần mời dự: Chủ nhiệm, phó chủ nhiệm, cơ quan thường trực Ban chủ nhiệm các chương trình.
                  - 15h00’: Cơ quan thường trực Ban chủ nhiệm 332 về Chương trình phát triển kết cấu hạ tầng và cơ quan chủ trì tham mưu thông qua:
(1) Dự thảo Kế hoạch Xây dựng kết cấu hạ tầng phục vụ công tác: Chăm sóc sức khỏe nhân dân; giáo dục và đào tạo, dạy nghề; chuyển đổi số; phát triển kết cấu hạ tầng phục vụ du lịch; hệ thống loa thông minh giai đoạn 2021-2025. Thành phần tham dự: Đại diện lãnh đạo UBND tỉnh, sở Y tế, GD&ĐT, TT&TT, VHTT&DL; Đ/c Võ Sá – TUV, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; Đ/c Đinh Tiến Hải – Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh.
(2) Dự thảo Kế hoạch xây dựng kết cấu hạ tầng phục vụ công tác bảo đảm quốc phòng - an ninh giai đoạn 2021-2025. Thành phần cùng dự: Đại diện lãnh đạo UBND tỉnh, Công an tỉnh, Quân sự tỉnh; Đ/c Võ Sá – TUV, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư.
Thứ (20/4):
     Sáng:     - 08h00’: Đ/c Nguyễn Mạnh Cường, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ dự buổi làm việc của UBND tỉnh với Tập đoàn Đèo Cả. Địa điểm: Tại phòng họp A – UBND tỉnh.
- 08h00’: Đ/c Huỳnh Thị Hằng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì Hội nghị liên tịch giữa TT HĐND tỉnh với UBND tỉnh, Ban Thường trực UBMTTQ VN tỉnh, TAND tỉnh, VKSND tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh để chuẩn bị nội dung kỳ hợp giữa năm 2022 của HĐND tỉnh (Đảng đoàn HĐND tỉnh chuẩn bị nội dung). Địa điểm: Phòng họp B – Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh.
     Chiều:   - 15h00’: Đ/c Nguyễn Mạnh Cường, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ dự buổi làm việc của lãnh đạo UBND tỉnh với Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Địa điểm: Tại Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh.
Thứ năm (21/4):
    Sáng:      - 08h00’: Họp Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, phiên thứ 11 (thời gian: 01 ngày). Địa điểm: Tại phòng họp B – Tỉnh uỷ
                   Nội dung:
            - 08h00’ – 08h45’: Cơ quan thường trực Ban chủ nhiệm 332 về Chương trình phát triển kết cấu hạ tầng và cơ quan chủ trì tham mưu thông qua: Kế hoạch xây dựng các nhà máy xử lý rác thải tập trung. Thành phần tham dự: Đ/c Huỳnh Anh Minh – TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Đ/c Dương Hoàng Anh Tuấn – Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường.
               - 08h45’ – 09h30’: Cơ quan thường trực Ban chủ nhiệm 335 về Chương trình phát triển nông nghiệp và cơ quan chủ trì tham mưu thông qua: Dự thảo Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tăng cường công tác quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp trên địa bàn tỉnh. Thành phần dự họp: Đ/c Huỳnh Anh Minh – TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Đ/c Nguyễn Thanh Bình – TUV, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT.
                 - 09h30’- 10h15’: Cơ quan thường trực Ban chủ nhiệm 333 về Chương trình phát triển công nghiệp và cơ quan chủ trì tham mưu thông qua: Đề án phát triển ngành công nghiệp vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Thành phần tham dự: Đại diện lãnh đạo: UBND tỉnh, Đ/c Dương Hoàng Anh Tuấn – Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; Đ/c Võ Tất Dũng – Giám đốc Sở Xây dựng; Đ/c Nguyễn Quốc Dũng – TUV, Giám đốc Sở Công thương.
               - 10h15’: Cơ quan thường trực Ban chủ nhiệm 344 về Chương trình xây dựng Đảng và hệ thống chính trị và cơ quan chủ trì tham mưu thông qua: Đề án của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tăng cường sự lãnh đạo của cấp uỷ đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021 – 2025. Thành phần tham dự: Đại diện lãnh đạo: Ban Nội chính Tỉnh uỷ, Ban Tổ chức Tỉnh uỷ, UBKT Tỉnh uỷ.
   Chiều:      - 14h00’: Họp Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, phiên thứ 11 (tiếp).
                   - 14h00 – 14h30’: Ban Tổ chức Tỉnh uỷ báo cáo: Công tác khen thưởng tổ chức đảng, đảng viên năm 2021.
                   - 14h30’ – 15h15’: Văn phòng Tỉnh uỷ: Báo cáo những nội dung điều chỉnh, bổ sung nhiệm vụ theo Chương trình số 17-CTr/TU của Tỉnh uỷ.
                  - 15h15’: Cơ quan thường trực Ban chủ nhiệm 341 về Chương trình huy động nguồn lực đầu tư và cơ quan chủ trì tham mưu thông qua: (1) Kế hoạch Khai thác nguồn thu Ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh; (2) Kế hoạch Tiếp tục khai thác có hiệu quả nguồn lực từ đất đai; (3) Kế hoạch Định hướng thu hút đầu tư từ khu vực kinh tế tư nhân và vốn đầu tư nước ngoài giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Bình Phước. Thành phần tham dự: Đ/c Trần Văn Mi – TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Đ/c Lê Tấn Nam – TUV, Giám đốc Sở Tài chính; Đ/c Võ Sá – TUV, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; Đ/c Dương Hoàng Anh Tuấn – Giám đốc Sở Tài nguyên & Môi trường.
Thứ sáu (22/4):
     Chiều:   - 13h30’ – 15h30’: Thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự bổ sung Uỷ viên, Phó Chủ nhiệm UBKT Tỉnh uỷ (Giao Ban Tổ chức Tỉnh uỷ chuẩn bị nội dung).
                   + 13h30’ – 14h00’: Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh. Địa điểm: Tại Hội trường Tỉnh uỷ.
                   +14h00’ – 14h30’: Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh uỷ. Địa điểm: Tại Hội trường Tỉnh uỷ.
                  +14h30’ – 15h00’: Hội nghị cán bộ chủ chốt. Địa điểm: Tại Hội trường Tỉnh uỷ. Thành phần tham dự: Các đồng chí UVBCH Đảng bộ tỉnh; thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; bí thư các đảng bộ trực thuộc Tỉnh uỷ; Chủ tịch HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố.
                   + 15h00’ – 15h30’: Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh. Địa điểm: Tại Hội trường Tỉnh uỷ.
                - 15h30’: Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, lần thứ 8/2022. Địa điểm: Tại Hội trường Tỉnh uỷ.
                   Nội dung: (1) Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ quý I/2022, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm quý II/2022; (2) Thông qua Tờ trình dự thảo sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ và Thường trực Tỉnh ủy khóa XI nhiệm kỳ 2020-2025; (3) Thông qua Tờ trình dự thảo sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc của UBKT Tỉnh uỷ nhiệm kỳ 2020 – 2025; (4) thông qua Tờ trình dự thảo Kế hoạch thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của BCH Trung ương khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đầy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; (5) báo cáo công tác tài chính Đảng cấp uỷ tỉnh năm 2021; (6) Báo cáo những nội dung điều chỉnh, bổ sung nhiệm vụ theo Chương trình số 17-CTr/TU của Tỉnh uỷ; (7) Các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ thực hiện chất vấn trong Đảng theo quy định.
                   Thành phần dự họp: Các đồng chí UVBCH Đảng bộ tỉnh; các đồng chí ủy viên Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy.
(Các cơ quan, đơn vị liên quan chuẩn bị nội dung theo Kế hoạch số 65-KH/TU ngày 07/3/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ).

                   Lưu ý: Các Ban chủ nhiệm chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh chuẩn bị nội dung các chương trình, đề án khi thông qua Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ gồm cả bản hoàn chỉnh và bản tóm tắt trình tại cuộc họp và bảo đảm đầy đủ các văn bản theo Công văn số 289-CV/VPTU ngày 13/01/2022 của Văn phòng Tỉnh uỷ.

Mọi thông tin đăng ký lịch tuần vui lòng gửi về Văn phòng Tỉnh uỷ trước 12h00 ngày Thứ 4 hàng tuần, Lịch này được đăng trên Website Tỉnh uỷ Bình Phước theo địa chỉ: tinhuybinhphuoc.vn Mọi thông tin liên quan cần trao đổi, vui lòng liên hệ số điện thoại 0977.800.947.
 
Nơi nhận:
- Vụ III-Ban Tổ chức TW,
- Vụ II-Văn phòng TW Đảng,
- Vụ VII-UB Kiểm tra TW,
- Thường trực Tỉnh ủy,
- Các đc UV.BTV Tỉnh ủy,
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh,
- Văn phòng HĐND, UBND tỉnh,
- Các đơn vị liên quan,
- Đăng Website Tỉnh ủy,
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.
T/L BAN THƯỜNG VỤ
CHÁNH VĂN PHÒNG


           Đã kýNguyễn Văn Khánh
             

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây