Lịch làm việc của TT và BTVTU tuần 22

Lịch làm việc của TT và BTVTU tuần 22

Số kí hiệu Vb 2168
Ngày ban hành 26/05/2022
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành Thường trực và BTV
Người ký Nguyễn Văn Khánh

Nội dung

TỈNH ỦY BÌNH PHƯỚC

                           *
                                                                                                    ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
                       Bình Phước, ngày 27  tháng 5 năm 2022
LỊCH LÀM VIỆC
CỦA THƯỜNG TRỰC VÀ BAN THƯỜNG VỤ TỈNH UỶ
Tuần 22 năm 2022 (từ ngày 30/5 đến ngày 03/6/2022)
------
Thứ bảy (28/5):
   Sáng:       - 08h00’: Đ/c Nguyễn Mạnh Cường, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ dự Hội nghị quán triệt, triển khai quy định của Bộ Chính trị về công tác luân chuyển cán bộ (Quy định 65-QĐ/TW ngày 28/4/2022 của Bộ Chính trị) do Ban Tổ chức Trung ương tổ chức (Giao Ban Tổ chức Tỉnh uỷ chuẩn bị nội dung). Địa điểm: Tại Ban Tổ chức Tỉnh uỷ.
Chủ nhật (29/5):
   Sáng:       - 08h00’: Đ/c Nguyễn Mạnh Cường, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ dự Hội nghị trực tuyến Thủ tướng Chính phủ đối thoại với nông dân Việt Nam năm 2022. Địa điểm: Tại phòng họp G – UBND tỉnh.
Thứ hai (30/5):
    Sáng       - 08h00’ – 09h30’: Đ/c Nguyễn Mạnh Cường, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ dự khai trương sàn giao dịch công nghệ và thiết bị. Địa điểm: Tại Trung tâm Khoa học và Công nghệ Bình Phước.
                   - 09h30’: Đ/c Nguyễn Mạnh Cường, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ làm việc với Lãnh đạo sở KH&CN về tình hình thực hiện nhiệm vụ của ngành 5 tháng đầu năm 2022. Địa điểm: Tại sở KH&CN. Mời dự: Đ/c Trần Tuyết Minh, UVBTV Tỉnh uỷ - PCT UBND tỉnh, đại diện lãnh đạo: Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Ban Tổ  chức Tỉnh ủy.
    Chiều:    - 14h00’: Đ/c Nguyễn Mạnh Cường, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ; Đ/c Huỳnh Thị Hằng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh dự họp Chi bộ 1, Đảng bộ Văn phòng Tỉnh uỷ. Địa điểm: Tại phòng họp C– Tỉnh uỷ.
Thứ ba (31/5):
      Sáng:    - 08h00’: Đ/c Nguyễn Mạnh Cường, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Bí thư Đảng uỷ Quân sự tỉnh chủ trì Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết 382/NQ-ĐUQSTW về lãnh đạo công tác kỹ thuật trong tình hình mới. Địa điểm: Tại Hội trường A – Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.
                 - 08h00’: Đ/c Huỳnh Thị Hằng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh dự Hội nghị tổng kết công tác xây dựng nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo khó khăn về nhà ở năm 2021 và sơ kết công tác vận động, quyên góp quỹ cứu trợ phòng, chống dịch Covid 19 trên địa bàn tỉnh do UBMTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức. Địa điểm: Hội trường UBMTTQ Việt Nam tỉnh.
    Chiều:    - 14h00’: Đ/c Huỳnh Thị Hằng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh dự buổi giám sát của Tổng Liên đoàn Lao động Việt với Liên đoàn Lao động tỉnh về việc thực hiện chế độ, chính sách, pháp luật có liên quan đến quyền, nghĩa vụ của người lao động trong doanh nghiệp. Địa điểm: Hội trường Khách sạn Bom Bo.
Thứ (01/6):
    Sáng:      - 08h00’: Họp Thường trực Tỉnh uỷ, phiên thứ 32 (thời gian: 01 ngày). Địa điểm: Tại phòng họp C – Tỉnh uỷ.
                   Nội dung: BCS Đảng UBND tỉnh thông qua:
                   + 08h00’ – 10h00’: Thông qua công tác quy hoạch tỉnh. Thành phần tham dự: Do UBND tỉnh bố trí.
                   + 10h00’ - 10h30’: Xin chủ trương Tờ trình số 64-TTr/BCS ngày 09/5/2022 về bảo đảm cơ sở vật chất cho công an xã, thị trấn. Thành phần tham dự: Đại diện lãnh đạo: BCS Đảng UBND tỉnh, sở KH&ĐT, Tài chính, TNMT, Xây dựng, Công an tỉnh.
                   - 10h30’: Ban Giám hiệu Trường Chính trị tỉnh: Xin ý kiến về Đề án sử dụng, quản lý và vận hành Ký túc xá Trường Chính trị (Tờ trình số 08 -TTr/TCT ngày 24/5/2022). Thành phần tham dự: Đại diện BCS Đảng UBND tỉnh, GĐ Sở Tài chính, GĐ BQL dự án đầu tư xây dựng tỉnh.
    Chiều:    - 14h00’: Họp Thường trực Tỉnh uỷ (tiếp). Địa điểm: Tại phòng họp C – Tỉnh uỷ.
                   Nội dung:
                 - 14h00’- 14h30’: Đảng đoàn HĐND tỉnh: Xin chủ trương chương trình, nội dung tổ chức kỳ họp thứ 5 – HĐND tỉnh (Tờ trình số 35-TTr/ĐĐHĐND tỉnh ngày 27/5/2022 của Đảng đoàn HĐND tỉnh).
              - 14h30’: Ban Tổ chức Tỉnh uỷ báo cáo:
                   (1) Công tác cán bộ. Mời dự: Đ/c Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh uỷ, Chánh Văn phòng Tỉnh uỷ.
                   (2) Dự thảo: Kế hoạch thực hiện công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý, Quy định về công tác quy hoạch cán bộ, Quy chế quản lý hồ sơ cán bộ, công chức.
                   (3) Điều chỉnh quyết định về sắp xếp tổ chức, bộ máy các cơ quan tham mưu giúp việc Tỉnh uỷ.
                   (4) Sửa đổi, bổ sung Quyết định 778-QĐ/TU ngày 13/9/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về ban hành quy định, chế độ khám, điều trị bệnh cho cán bộ diện Trung ương, BTV Tỉnh uỷ quản lý. Mời dự: Đ/c Phó Trưởng Ban bảo vệ chăm sóc sức khoẻ cán bộ tỉnh.
Thứ năm (02/6):
     Sáng:     - 08h00’: Đ/c Nguyễn Mạnh Cường, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ tiếp công dân định kỳ tháng 6/2022 (Giao Ban Nội chính Tỉnh uỷ chủ trì phối hợp chuẩn bị nội dung). Địa điểm: Tại trụ sở Tiếp công dân tỉnh. Thành phần dự: Theo Kế hoạch số 73-KH/TU ngày 15/4/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ.
                   - 07h30’: Đ/c Huỳnh Thị Hằng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh dự Lễ phát động bảo vệ môi trường, trồng cây, thăm tặng quà cho người nghèo và khởi công xây dựng nhà đại đoàn kết (Giao UBMTTQ Việt Nam tỉnh phối hợp Huyện uỷ Hớn Quản chuẩn bị nội dung). Địa điểm: Tại Ấp Sóc Sáu, xã Minh Tâm, huyện Hớn Quản. Thành phần cùng dự theo Kế hoạch 261/KH-MTTQ-BTT ngày 12/5/2022 của Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh.
     Chiều:    - 14h00’: Đ/c Nguyễn Mạnh Cường, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ dự Hội nghị gặp gỡ giữa lãnh đạo tỉnh với cán bộ hội viên, nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi năm 2022. Địa điểm: Tại phòng họp G – UBND tỉnh.
     Tối         - 19h30’: Thường trực Tỉnh uỷ dự Lễ khai mạc Hội chợ trái cây và hàng nông sản tỉnh Bình Phước lần thứ V năm 2022, trao giải Hội thi “Trái cây ngon – Bình Phước năm 2022”. Địa điểm: Tại Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao tỉnh.
Thứ sáu (03/6):
    Sáng:      - 08h00’: Họp Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, phiên thứ 18/2022 (thời gian: 01 ngày). Địa điểm: Tại phòng họp B – Tỉnh uỷ.
                   Nội dung:
                   - 08h00’ – 09h00’: Ban Tổ chức Tỉnh uỷ báo cáo: Công tác cán bộ, đảng viên.
                   - 09h00’: BCS Đảng UBND tỉnh: Thông qua công tác quy hoạch tỉnh. Thành phần tham dự: Do UBND tỉnh bố trí.
    Chiều:    - 14h00’: Họp Ban Thường vụ Tỉnh uỷ (tiếp). Địa điểm: Tại phòng họp B- Tỉnh uỷ.
                   Nội dung:
               - 14h00’ – 14h15’: Ban Chủ nhiệm 337 về chương trình phát triển đô thị xin chủ trương điều chỉnh nội dung, nhiệm vụ của Ban chủ nhiệm thực hiện Chương trình hành động số 17-CTr/TU của Tỉnh uỷ. Thành phần tham dự: Đ/c Huỳnh Anh Minh – TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Đ/c Giám đốc sở Nội vụ, Đ/c Giám đốc sở Xây dựng.
             - 14h15’ – 15h00’: Ban chủ nhiệm 337 về Chương trình phát triển đô thị và cơ quan chủ trì tham mưu thông qua: Đề án đầu tư hạ tầng huyện Đồng Phú, giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến năm 2030. Thành phần tham dự: Đ/c Huỳnh Anh Minh – TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Đ/c Võ Tất Dũng – Giám đốc Sở Xây dựng; đại diện Thường trực Huyện uỷ, UBND huyện Đồng Phú.
            - 15h00’: Văn phòng Tỉnh uỷ báo cáo tiến độ, dự thảo Kết luận chủ trương các nhiệm vụ theo Chương trình số 17-CTr/TU của Tỉnh uỷ. Thành phần dự họp: Chủ nhiệm, Phó chủ nhiệm, đại diện lãnh đạo cơ quan Thường trực các Ban chủ nhiệm các Chương trình 17-CT/TU.

Mọi thông tin đăng ký lịch tuần vui lòng gửi về Văn phòng Tỉnh uỷ trước 12h00 ngày Thứ 4 hàng tuần, Lịch này được đăng trên Website Tỉnh uỷ Bình Phước theo địa chỉ: tinhuybinhphuoc.vn Mọi thông tin liên quan cần trao đổi, vui lòng liên hệ số điện thoại 0977.800.947.

 
Nơi nhận:
- Vụ III-Ban Tổ chức TW,
- Vụ II-Văn phòng TW Đảng,
- Vụ VII-UB Kiểm tra TW,
- Thường trực Tỉnh ủy,
- Các đc UV.BTV Tỉnh ủy,
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh,
- Văn phòng HĐND, UBND tỉnh,
- Các đơn vị liên quan,
- Đăng Website Tỉnh ủy,
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.
     T/L BAN THƯỜNG VỤ
      PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG


                      Đã ký             Đặng Hà Giang
   
            

 

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây