Lịch làm việc của TT và BTVTU tuần 33/2022 (bổ sung)

Lịch làm việc của TT và BTVTU tuần 33/2022

Số kí hiệu VB 2201
Ngày ban hành 12/08/2022
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành Thường trực và BTV
Người ký Nguyễn Văn Khánh

Nội dung

TỈNH ỦY BÌNH PHƯỚC

                     *
                                                                                                    ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
                        Bình Phước, ngày 12 tháng 8 năm 2022
LỊCH LÀM VIỆC
CỦA THƯỜNG TRỰC VÀ BAN THƯỜNG VỤ TỈNH UỶ
Tuần 33 năm 2022 (từ ngày 15/8 đến ngày 19/8/2022)
------
Thứ hai (15/8):
    Sáng:      - 08h00’: Họp Thường trực Tỉnh uỷ, phiên thứ 50/2022 (thời gian: 01 ngày). Địa điểm: Tại phòng họp C – Tỉnh uỷ.
                   Nội dung:
BCS Đảng UBND tỉnh báo cáo: (1) Đề án điều chỉnh quy hoạch đường cao tốc Bắc – Nam phía Tây đoạn Gia Nghĩa (Đắc Nông) – Chơn Thành (Bình Phước) đoạn qua tỉnh Bình Phước và Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư tuyến đường Cao tốc; (2) Báo cáo việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất của các cơ quan, đơn vị, địa phương. Thành phần dự họp: Do UBND tỉnh bố trí.
    Chiều:    - 14h00’ – 15h00’: Họp Thường trực Tỉnh uỷ, phiên thứ 50/2022. Địa điểm: Tại phòng họp C – Tỉnh uỷ.
Nội dung:
                   - 14h00’ - 14h45’: Đoàn Giám sát số 526 thông qua: Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát tổ chức đảng, đảng viên về lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác quy hoạch tổng thể sử dụng đất và kế hoạch sử dụng đất hằng năm. Thành phần dự họp: Trưởng, Phó Đoàn giám sát 526.
                   - 14h45’ – 15h00’: Văn phòng Tỉnh uỷ báo cáo nội dung Công văn số 1853-CV/BND ngày 26/7/2022 của Báo Nhân dân và Công tác chuẩn bị in đóng tập các kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về thực hiện Chương trình số 17-CTr/TU. Thành phần dự họp: Đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ.
Thứ ba (16/8):
    Sáng:      - 08h00’: Đ/c Nguyễn Mạnh Cường, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ dự Hội thảo khoa học  “Lý luận – Thực tiễn về bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới” do Ban chỉ đạo tổng kết Nghị quyết Trung ương 8 khoá XI tổ chức. Địa điểm: Tại Hội trường Bộ Tư lệnh Quân khu 7 – Thành phố Hồ Chí Minh.
                   - 08h00’: Đ/c Huỳnh Thị Hằng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng BCĐ chủ trì họp BCĐ 35 cấp tỉnh. Địa điểm: Tại phòng họp B – Tỉnh uỷ.
                   Nội dung: Cơ quan Thường trực BCĐ 35 (Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ) thông qua: (1) Báo cáo 7 tháng đầu năm 2022 về kết quả thực hiện Nghị quyết 35-NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; (2) Dự thảo Quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo 35; (3) Thông qua Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo 35.
                   Thành phần dự họp: Đ/c Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Đ/c Trưởng Ban Dân vận Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBMTQ VN tỉnh; Đ/c Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Đ/c Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy; Đ/c Phó Chủ tịch UBND tỉnh (phụ trách khối văn xã); Đ/c Bí thư Tỉnh đoàn; Đ/c Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Đ/c Chính ủy Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; Đ/c Giám đốc, Tổng biên tập Đài PT-TH và Báo Bình Phước; Đ/c Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông; Đ/c Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; Đ/c Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh; Đ/c Trưởng ban Dân tộc tỉnh; Đ/c Nguyễn Phương Đằng – Phó giám đốc Công an tỉnh; Đ/c Mạc Đình Huấn – Phó trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.
                   - 07h30’: Thường trực Tỉnh uỷ uỷ nhiệm lãnh đạo UBND tỉnh dự Hội thảo “Lao động và chuyên gia Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài – Thực trạng và giải pháp” do Ban Kinh tế Trung ương tổ chức. Địa điểm: Tại Trung tâm Hội nghị quốc tế, số 11 – Lê Hồng Phong, Ba Đình, Hà Nội.
Thứ (17/8):
     Sáng:     - 08h00’: Đ/c Nguyễn Mạnh Cường, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ dự buổi làm việc của UBND tỉnh với Tập đoàn Vingroup. Địa điểm: Tại phòng họp A – UBND tỉnh.
                   - 08h00’: Đ/c Huỳnh Thị Hằng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì:
                   - 08h00’ – 09h30’: Họp Đảng đoàn HĐND tỉnh.
                   - 09h30’: Họp Thường trực HĐND tỉnh.
                   Nội dung: Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 7, nhiệm vụ trọng tâm tháng 8; thông qua các nội dung công tác trình kỳ họp thứ 7 (chuyên đề) HĐND tỉnh; công tác chuẩn bị hội nghị giao ban công tác HĐND tỉnh lần thứ 3 và một số nội dung khác thuộc thẩm quyền.
                   Địa điểm: Phòng họp B – Trụ sở Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh.
Thứ năm (18/8):
     Sáng:     - Đ/c Nguyễn Mạnh Cường, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ làm việc tại trụ sở.
- 08h00’: Đ/c Huỳnh Thị Hằng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh dự Hội nghị tuyên truyền công tác biên giới trên đất liền Việt Nam - Campuchia do Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức. Địa điểm: Hội trường Trung tâm hội nghị Trường Chính trị tỉnh (lầu 8).
Thứ sáu (19/8):
     Sáng:     - 08h00’: Đ/c Nguyễn Mạnh Cường, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ dự Đại hội Đại biểu Phật giáo tỉnh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2022 – 2027. Địa điểm: Tại Trung tâm văn hoá tỉnh Bình Phước.
                 - 08h00’
: Đ/c Huỳnh Thị Hằng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ ASXH tỉnh dự làm việc với lãnh đạo UBND tỉnh về tình hình hoạt động Quỹ ASXH tỉnh. Địa điểm: Tại phòng họp A – UBND tỉnh.

    Chiều:    - 14h00’: Họp Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, phiên thứ 26/2022. Địa điểm: Tại phòng họp B – Tỉnh uỷ.
                   Nội dung:
                   - 14h00’ – 15h00’: BCS Đảng UBND tỉnh báo cáo: Tiến độ thực hiện dự án tuyến đường Đồng Phú - Bình Dương. Thành phần dự họp: Do UBND tỉnh bố trí.
                   - 15h00’: Đoàn Giám sát số 526 thông qua: Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát tổ chức đảng, đảng viên về lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác quy hoạch tổng thể sử dụng đất và kế hoạch sử dụng đất hằng năm. Thành phần dự họp: Trưởng, phó đoàn Giám sát 526.

Mọi thông tin đăng ký lịch tuần vui lòng gửi về Văn phòng Tỉnh uỷ trước 12h00 ngày Thứ 4 hàng tuần, Lịch này được .đăng trên Website Tỉnh uỷ Bình Phước theo địa chỉ: tinhuybinhphuoc.vn Mọi thông tin liên quan cần trao đổi, vui lòng liên hệ số điện thoại 0977.800.947.
 
Nơi nhận:
- Vụ III-Ban Tổ chức TW,
- Vụ II-Văn phòng TW Đảng,
- Vụ VII-UB Kiểm tra TW,
- Thường trực Tỉnh ủy,
- Các đc UV.BTV Tỉnh ủy,
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh,
- Văn phòng HĐND, UBND tỉnh,
- Các đơn vị liên quan,
- Đăng Website Tỉnh ủy,
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.
       T/L BAN THƯỜNG VỤ
   PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG


              (Đã ký)           Đặng Hà Giang
    

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây