Lịch làm việc của TT và BTVTU tuần 35/2022

Lịch làm việc của TT và BTVTU tuần 35/2022

Số kí hiệu VB2206
Ngày ban hành 25/08/2022
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành Thường trực và BTV
Người ký Đặng Hà Giang

Nội dung

TỈNH ỦY BÌNH PHƯỚC

                     *
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
      Bình Phước, ngày 26 tháng 8 năm 2022
 
LỊCH LÀM VIỆC
CỦA THƯỜNG TRỰC VÀ BAN THƯỜNG VỤ TỈNH UỶ
Tuần 35 năm 2022 (từ ngày 29/8 đến ngày 02/9/2022)
------

Thứ Hai (29/8):
      Sáng:   - 08h00’: Họp Ban Thường vụ Tỉnh uỷ (bước 2). Địa điểm: Tại phòng họp B – Tỉnh uỷ.
                   Nội dung: Ban Tổ chức Tỉnh uỷ: Báo cáo công tác quy hoạch cán bộ.
    Chiều:     - 14h00’ – 16h00’: Họp Thường trực Tỉnh uỷ, phiên thứ 52/2022. Địa điểm: Tại phòng họp C – Tỉnh uỷ.
                   Nội dung:
                   - 14h00’ – 15h00’: Đảng uỷ Bộ CHQS tỉnh thông qua: Dự thảo Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện NQTW 8 Khoá XI và Công tác chuẩn bị tổ chức Hội nghị. Thành phần dự họp: Đại diện lãnh đạo: BCS Đảng UBND tỉnh, UBMTTQ VN tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Ban Tổ chức Tỉnh uỷ, Ban Dân vận Tỉnh uỷ, Ban Nội chính Tỉnh uỷ, Văn phòng Tỉnh uỷ, Văn phòng UBND tỉnh, KH&ĐT, Tài chính, Công thương, LĐTB&XH, VHTT&DL, Nội vụ, Ngoại vụ, Bộ CHQS tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh.
                   - 15h00’- 16h00’: Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ thông qua: (1) App sổ tay Đảng viên; (2) Dự thảo sửa đổi, bổ sung thành viên BCĐ 35. Thành phần dự họp nội dung 1: Đ/c Hà Anh Dũng, UVBTV – Bí thư Thành uỷ Đồng Xoài; Đại diện lãnh đạo: Ban Tổ chức Tỉnh uỷ, Văn phòng Tỉnh uỷ, Sở TT&TT.
                   - 16h00’: Hội nghị cán bộ chủ chốt (bước 3). Địa điểm: Tại Hội trường Trường Chính trị tỉnh.
                   Nội dung: Công tác quy hoạch cán bộ.
                   Thành phần dự họp: Các đồng chí UVBCH Đảng bộ tỉnh; trưởng các ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và tương đương trở lên; bí thư, phó bí thư các đảng bộ trực thuộc tỉnh; chủ tịch HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố.
(Giao Ban Tổ chức Tỉnh uỷ phối hợp các đơn vị liên quan tham mưu chuẩn bị nội dung, chương trình hội nghị).
                   Lưu ý: Đề nghị các đồng chí đi đúng thành phần được triệu tập; trường hợp vắng dự hội nghị có văn bản báo cáo và phải được sự cho phép của Thường trực Tỉnh uỷ.
                   - 18h30’: Thường trực Tỉnh uỷ tiếp Đoàn Khảo sát Trung ương về Tổng kết Nghị quyết Trung ương 8 khoá XI. Địa điểm: Tại Nhà khách tỉnh. Thành phần tham dự: Theo Kế hoạch số 104-KH/TU ngày 23/8/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ.
Thứ Ba (30/8):
    Sáng:      - 06h00’: Thường trực Tỉnh uỷ tiếp Đoàn Khảo sát Trung ương về Tổng kết nghị quyết Trung ương 8 khoá XI. Địa điểm: Tại Nhà khách tỉnh. Thành phần tham dự: Theo Kế hoạch số 104-KH/TU ngày 23/8/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ.
                   - 08h00’: Ban Thường vụ Tỉnh uỷ làm việc với Đoàn Khảo sát Trung ương về Tổng kết Nghị quyết Trung ương 8 khoá XI. Địa điểm: Hội trường Tỉnh uỷ.
                   Thành phần tham dự: Đại diện lãnh đạo: UBND tỉnh, UBMTTQ VN tỉnh, Ban Nội chính Tỉnh uỷ, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Ban Tổ chức Tỉnh uỷ, Văn phòng Tỉnh uỷ, Văn phòng UBND tỉnh, Công an tỉnh, KH&ĐT, Tài chính, Công thương, LĐTB&XH, VHTT&DL, TT&TT, Nội vụ, Ngoại vụ; Đ/c Chỉ huy trưởng, Chính uỷ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; Đ/c Chính uỷ, Phó Chính uỷ, Chủ nhiệm Chính trị Bộ CHQS tỉnh.
                   (Các cơ quan, đơn vị chuẩn bị nội dung theo Kế hoạch số 104-KH/TU ngày 23/8/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ).
    Chiều:    - 14h00’ – 15h30’: Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (bước 4). Địa điểm: Tại Hội trường Tỉnh uỷ.
                   Nội dung: Công tác quy hoạch cán bộ.
                   Thành phần dự họp: Các đồng chí UVBCH Đảng bộ tỉnh.
                   - 15h30’: Họp Ban Thường vụ Tỉnh uỷ (bước 5). Địa điểm: Tại Hội trường Tỉnh uỷ.
                   Nội dung: Công tác quy hoạch cán bộ.
                   (Giao Ban Tổ chức Tỉnh uỷ phối hợp các đơn vị liên quan tham mưu chuẩn bị nội dung, chương trình hội nghị).
                   Lưu ý: Đề nghị các đồng chí đi đúng thành phần được triệu tập; trường hợp vắng dự hội nghị có văn bản báo cáo và phải được sự cho phép của Thường trực Tỉnh uỷ.
Thứ (31/8):
     Sáng:     - 06h00’: Thường trực Tỉnh uỷ dự Lễ viếng Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh nhân kỷ niệm 77 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 02/9 (02/9/1945 – 02/9/2022). Địa điểm: Tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh.
                   - 08h00’: Đ/c Nguyễn Mạnh Cường, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ làm việc với Tổ rà soát quy hoạch tỉnh. Địa điểm: Tại phòng họp C – Tỉnh uỷ. Thành phần dự họp: Tổ rà soát quy hoạch tỉnh và các thành phần khác do BCS Đảng UBND tỉnh bố trí.
    Chiều:    - 14h30’: Đ/c Huỳnh Thị Hằng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh tiếp đoàn Ban trị sự GHPGVN tỉnh đến chào xã giao. Địa điểm: Tại Phòng VIP – Tỉnh uỷ. Thành phần cùng dự: Đại diện lãnh đạo UBMTTQ VN tỉnh, Văn phòng Tỉnh uỷ.
Thứ năm, thứ Sáu (01,02/9): Thường trực Tỉnh uỷ nghỉ Lễ Quốc khánh 02/9 (02/9/1945 – 02/9/2022).


Mọi thông tin đăng ký lịch tuần vui lòng gửi về Văn phòng Tỉnh uỷ trước 12h00 ngày Thứ 4 hàng tuần, Lịch này được .đăng trên Website Tỉnh uỷ Bình Phước theo địa chỉ: tinhuybinhphuoc.vn Mọi thông tin liên quan cần trao đổi, vui lòng liên hệ số điện thoại 0977.800.947.
 
Nơi nhận:
- Vụ III-Ban Tổ chức TW,
- Vụ II-Văn phòng TW Đảng,
- Vụ VII-UB Kiểm tra TW,
- Thường trực Tỉnh ủy,
- Các đc UV.BTV Tỉnh ủy,
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh,
- Văn phòng HĐND, UBND tỉnh,
- Các đơn vị liên quan,
- Đăng Website Tỉnh ủy,
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.
T/L BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG


(Đã ký)Đặng Hà Giang
    

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Các văn bản cùng cơ quan ban hành "Thường trực và BTV"

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây