Lịch làm việc của TT và BTVTU tuần 39/2019

Lịch làm việc của TT và BTVTU tuần 39/2019

Số kí hiệu VB 561
Ngày ban hành 19/09/2019
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành Thường trực và BTV
Người ký Nguyễn Văn Khánh

Nội dung

TỈNH ỦY BÌNH PHƯỚC
                 *
             ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
        Bình Phước, ngày 20  tháng 9 năm 2019


                                                LỊCH LÀM VIỆC
        CỦA THƯỜNG TRỰC VÀ BAN THƯỜNG VỤ TỈNH UỶ
                     Tuần thứ 39 (từ ngày 23/9 đến ngày 27/9/2019)
                                                             - - - - -

Trong Tuần làm việc 39, Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ chỉ đạo tập trung thực hiện một số nội dung như sau.

 
 
THỨ HAI - Ngày 23/9SÁNG
1) 09h00’: Đ/c Nguyễn Văn Lợi, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ nghỉ phép năm theo chế độ (thời gian đến hết ngày 27/9/2019).
2) 07h30: đ/c Nguyễn Văn Trăm, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, đ/c Nguyễn Văn Dũng – UVBTV, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, đ/c Trần Tuyết Minh – UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy kiêm Hiệu trưởng Trường Chính trị dự Lễ Khai giảng lớp bồi dưỡng cán bộ nguồn quy hoạch cấp ủy năm 2019.
Địa điểm: Trường Quân sự tỉnh Bình Phước.
THỨ BA - Ngày 24/9

SÁNG 
07h30’: Đ/c Lê Văn Uy, UVBTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì tiếp công dân định kỳ tháng 9/2019.
Thành phần mời dự: Đại diện Lãnh đạo HĐND tỉnh; UBND tỉnh; đại diện Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh; Văn phòng UBND tỉnh, Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Ban Nội chính, Ban Dân vận Tỉnh ủy; Ban Tiếp công dân tỉnh; Thanh tra tỉnh; Sở NN&PTNT; Sở TN&MT; Sở Giao thông Vận tải; Sở Xây dựng, UBND Thành phố Đồng Xoài, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh; Các cơ quan, đơn vị, địa phương khác khi được yêu cầu.
Địa điểm: Tại trụ sở tiếp công dân tỉnh.
CHIỀU 14h00’: Họp Thường trực Tỉnh ủy phiên thứ 28/2019 (họp Online trên phần mềm họp không giấy).
1. BTV Tỉnh Đoàn báo cáo công tác chuẩn bị đại hội, đề án nhân sự và văn kiện Đại hội Hội liên hiệp thanh niên tỉnh Bình Phước, nhiệm kỳ 2019 – 2024.
Mời dự: Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy.
2. UBND tỉnh báo cáo:
2.1. Báo cáo kiến nghị của các ngành;
2.2. Tình hình thực hiện các kết luận kiểm tra, thanh tra của UBKTTW, Thanh tra Chính phủ về các dự án trên địa bàn tỉnh.
Mời dự: Lãnh đạo UBND tỉnh; Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Lãnh đạo Thanh tra tỉnh
2.3. Tình hình hoạt động của các dự án xử lý rác thải trên địa bàn tỉnh.
Mời dự: Lãnh đạo UBND tỉnh; Giám đốc các sở: KH&ĐT, TN&MT; Trưởng Ban Quản lý các Khu Kinh tế tỉnh.
2.4. Báo cáo Kế hoạch bán đấu giá các khu đất công trong năm 2020.
Mời dự: Lãnh đạo UBND tỉnh; Giám đốc các sở: KH&ĐT, Tài chính, TN&MT, Xây dựng, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh;
2.5. Kế hoạch phân bổ khoảng 150 ha do tập đoàn cao su giao về cho địa phương.
Mời dự: Lãnh đạo UBND tỉnh; Giám đốc các sở: KH&ĐT, TN&MT, NN&PTN; Trưởng Ban Quản lý các Khu Kinh tế tỉnh
2.6. Báo cáo tiến độ thực hiện chương trình làm 1000 km đường giao thông nông thôn và xoá 1000 hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số.
Mời dự: Lãnh đạo UBND tỉnh; Trưởng Ban Dân vận Tỉnh uỷ kiêm Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh, Giám đốc các sở: KH&ĐT, Tài chính, Xây dựng, Giao thông – Vân tải, NN&PTNT; Trưởng Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng tỉnh.
2.7- Báo cáo các nội dung cần trình tại kỳ họp HĐND bất thường (dự kiến tổ chức trong tháng 10/2019).
Mời dự: Thường trực HĐND tỉnh.
3. Văn phòng Tỉnh ủy báo cáo kiến nghị của các đơn vị.
 
THỨ TƯ - Ngày  25/9CHIỀU
14h00’: Tiếp tục họp Thường trực Tỉnh ủy phiên thứ 28/2019 (họp Online trên phần mềm họp không giấy).
1. BTV Tỉnh Đoàn báo cáo công tác chuẩn bị đại hội, đề án nhân sự và văn kiện Đại hội Hội liên hiệp thanh niên tỉnh Bình Phước, nhiệm kỳ 2019 – 2024.
Mời dự: Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy.
2. UBND tỉnh báo cáo:
2.1. Báo cáo kiến nghị của các ngành;
2.2. Tình hình thực hiện các kết luận kiểm tra, thanh tra của UBKTTW, Thanh tra Chính phủ về các dự án trên địa bàn tỉnh.
Mời dự: Lãnh đạo UBND tỉnh; Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Lãnh đạo Thanh tra tỉnh
2.3. Tình hình hoạt động của các dự án xử lý rác thải trên địa bàn tỉnh.
Mời dự: Lãnh đạo UBND tỉnh; Giám đốc các sở: KH&ĐT, TN&MT; Trưởng Ban Quản lý các Khu Kinh tế tỉnh.
2.4. Báo cáo Kế hoạch bán đấu giá các khu đất công trong năm 2020.
Mời dự: Lãnh đạo UBND tỉnh; Giám đốc các sở: KH&ĐT, Tài chính, TN&MT, Xây dựng, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh;
2.5. Kế hoạch phân bổ khoảng 150 ha do tập đoàn cao su giao về cho địa phương.
Mời dự: Lãnh đạo UBND tỉnh; Giám đốc các sở: KH&ĐT, TN&MT, NN&PTN; Trưởng Ban Quản lý các Khu Kinh tế tỉnh
2.6. Báo cáo tiến độ thực hiện chương trình làm 1000 km đường giao thông nông thôn và xoá 1000 hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số.
Mời dự: Lãnh đạo UBND tỉnh; Trưởng Ban Dân vận Tỉnh uỷ kiêm Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh, Giám đốc các sở: KH&ĐT, Tài chính, Xây dựng, Giao thông – Vân tải, NN&PTNT; Trưởng Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng tỉnh.
2.7- Báo cáo các nội dung cần trình tại kỳ họp HĐND bất thường (dự kiến tổ chức trong tháng 10/2019).
Mời dự: Thường trực HĐND tỉnh.
3. Văn phòng Tỉnh ủy báo cáo kiến nghị của các đơn vị.
THỨ NĂM - Ngày 26/9


CHIỀU
Từ 14h00’ đến 17h00’ ngày 27/9 (Thứ Sáu): Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phiên thứ 17 (họp Online trên phần mềm họp không giấy).
Nội dung
1. UBND tỉnh báo cáo:
1.1. Tình hình thực hiện các dự án trọng điểm của tỉnh;
Mời dự: Lãnh đạo UBND tỉnh; Giám đốc các sở: KH&ĐT, Tài chính; Trưởng Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng tỉnh.
1.2. Kế hoạch bán đấu giá các khu đất công trong năm 2020
Mời dự: Lãnh đạo UBND tỉnh; Giám đốc các sở: KH&ĐT, Tài chính, TN&MT, Xây dựng, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh;
1.3. Công tác điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất các Khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu dân cư, khu nông nghiệp công nghệ cao
Mời dự: Lãnh đạo UBND tỉnh; Giám đốc các sở, ngành: TN&MT, KH&ĐT, NN&PTNT, Tài chính, Xây dựng,  Ban Quản lý các khu Kinh tế
1.4. Tình hình thực hiện các kết luận kiểm tra, thanh tra của UBKTTW, Thanh tra Chính phủ về các dự án trên địa bàn tỉnh.
Mời dự: Lãnh đạo UBND tỉnh; Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Lãnh đạo Thanh tra tỉnh
1.5. Báo cáo các nội dung cần trình tại kỳ họp HĐND bất thường (dự kiến tổ chức trong tháng 10/2019).
Mời dự: Thường trực HĐND tỉnh.
2. Văn phòng Tỉnh ủy báo cáo dự thảo điều chỉnh, bổ sung phân công UVBTV Tỉnh ủy phụ trách đảng bộ, tổ chức đảng trực thuộc Tỉnh ủy.
   

Để thực hiện đạt hiệu quả mục tiêu công tác đề ra, Thường trực Tỉnh ủy đề nghị các Uỷ viên Ban Thường vụ, Uỷ viên Ban Chấp hành Tỉnh uỷ, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương thường xuyên rà soát, thực hiện nghiêm túc các Kết luận của Thường trực Tỉnh uỷ đã chỉ đạo. Đối với các nội dung cần thông qua Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh phải đảm bảo thực hiện theo Công văn số 2373-CV/TU ngày 04/9/2018 của Tỉnh ủy và gửi file báo cáo về Văn phòng Tỉnh ủy (Qua email: nguyenthihoaithanh.vptu@binhphuoc.gov.vn) chậm nhất trước 02 ngày diễn ra cuộc họp.

(Lịch này thay thư mời và được đăng trên Internet tại địa chỉ: tinhuybinhphuoc.vn)

 
Nơi nhận:

- Thường trực Tỉnh ủy;
- Các đc UV.BTV Tỉnh hủy;
- Văn phòng HĐND, UBND tỉnh;
- Các đơn vị liên quan;
- Đăng Website Tỉnh ủy;
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy (v).
T/L BAN THƯỜNG VỤ
  CHÁNH VĂN PHÒNG

   Nguyễn Văn Khánh

 

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập99
  • Máy chủ tìm kiếm3
  • Khách viếng thăm96
  • Hôm nay16,330
  • Tháng hiện tại620,370
  • Tổng lượt truy cập5,611,621
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây