Lịch làm việc của TT và BTVTU tuần 48/2022 (điều chỉnh)

Lịch làm việc của TT và BTVTU tuần 48/2022

Số kí hiệu VB 2252
Ngày ban hành 26/11/2022
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành Thường trực và BTV
Người ký Nguyễn Văn Khánh

Nội dung

TỈNH ỦY BÌNH PHƯỚC

                     *
                                                                                                    ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
                       Bình Phước, ngày 25 tháng 11 năm 2022
LỊCH LÀM VIỆC
CỦA THƯỜNG TRỰC VÀ BAN THƯỜNG VỤ TỈNH UỶ
Tuần 48 năm 2022 (từ ngày 28/11 đến ngày 02/12/2022)
------
Thứ Hai (28/11):
    Sáng:      - 08h00’: Đ/c Nguyễn Mạnh Cường, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Ủy viên Đảng ủy Quân khu dự Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới do Đảng ủy Quân khu 7 tổ chức. Địa điểm: Hội trường Đảng ủy Quân khu 7.
                    - 08h00’ – 08h30’: Đ/c Huỳnh Thị Hằng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh họp tổ trưởng các Tổ đại biểu HĐND tỉnh. Địa điểm: tại phòng họp C – Tỉnh ủy.
                    - 08h30’: Đ/c Huỳnh Thị Hằng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh họp Tổ đại biểu số 2 HĐND tỉnh trước kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh. Địa điểm: Tại phòng họp C – Tỉnh ủy.
Thứ Ba (29/11):
     Sáng:     - 09h00’: Đ/c Nguyễn Mạnh Cường, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Tỉnh ủy; Đ/c Trần Tuệ Hiền, Phó Bí thư – Chủ tịch UBND tỉnh dự tiếp các hiệp hội, doanh nghiệp về dự Hội nghị sơ kết thực hiện thỏa thuận liên kết hợp tác du lịch vùng Đông Nam bộ giai đoạn 2020 – 2025. Địa điểm: Tại phòng họp G – UBND tỉnh.
                    - 08h00’: Đ/c Huỳnh Thị Hằng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự chỉ đạo Hội nghị kiểm điểm tập thể, cá nhân lãnh đạo VPTU năm 2022. Địa điểm: Tại phòng họp B – Tỉnh ủy.
   Chiều:      - 14h00’: Họp Thường trực Tỉnh ủy, phiên thứ 67/2022. Địa điểm: tại phòng họp B – Tỉnh ủy.
                    - 14h00’ – 15h00’: Văn phòng Tỉnh ủy thông qua: (1) Chương trình công tác của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ và Thường trực Tỉnh ủy năm 2023; (2) Báo cáo tiến độ triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo Chương trình số 17-CTr/TU; (3) Báo cáo một số nội dung công tác chuẩn bị Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh lần thứ 12/2022; (4) Xin chủ trương Tờ trình số 182-TTr/BBVCSSK ngày 15/11/2022 của Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh.
- 15h00’ – 15h30’: UBKT Tỉnh ủy thông qua: (1) Báo cáo kết quả thực hiện Thông báo kết luận số 1564-TB/TU ngày 27/12/2017 về kết quả giám sát đối với đồng chí Bí thư Đảng ủy, Trưởng BQL KKT tỉnh; (2) Báo cáo công tác kiểm tra, giám sát năm 2022; (3) Xin chủ trương Tờ trình số 30-TTr/CQUBKTTU ngày 28/10/2022 của Cơ quan UBKT Tỉnh ủy . Mời dự nội dung 1: Đại diện lãnh đạo: BCS Đảng UBND tỉnh, Sở TN&MT, Ban QLKKT.
                    - 15h30’ – 16h30’: BCS Đảng UBND tỉnh báo cáo: Kết quả thẩm định Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 của Hội đồng thẩm định Trung ương. Thành phần dự họp: Do BCS Đảng UBND tỉnh bố trí.
                    - 16h30’: Đảng ủy Quân sự tỉnh thông qua: Báo cáo Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Thành phần dự họp: Đại diện lãnh đạo: Ban Nội chính Tỉnh ủy, Công an tỉnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh.
Thứ (30/11):
     Sáng:     - 08h00’: Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy, phiên thứ 35/2022. Địa điểm: Tại phòng họp B – Tỉnh ủy.
                    Nội dung:
- 08h00’ – 09h00’: Văn phòng Tỉnh ủy thông qua: (1) Chương trình công tác của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy năm 2023; (2) Báo cáo tiến độ triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo Chương trình số 17-CTr/TU của Tỉnh ủy; (3) Báo cáo một số nội dung công tác chuẩn bị Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh lần thứ 12/2022.
- 09h00’ – 10h00’: UBKT Tỉnh ủy thông qua: Báo cáo tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2022; Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2023.
- 10h00’ – 10h30’: Đoàn giám sát 657 (theo Quyết định số 657-QĐ/TU ngày 28/7/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy) thông qua kết quả giám sát tổ chức đảng, đảng viên. Thành phần tham dự: Đại diện lãnh đạo UBKT Tỉnh ủy; Trưởng đoàn, Phó trưởng đoàn, Thư ký đoàn giám sát 657.
- 10h30’: Đảng ủy Quân sự tỉnh thông qua: Báo cáo Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Mời dự: Đại diện lãnh đạo: Ban Nội chính Tỉnh ủy, Công an tỉnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh.
   Chiều:      - 14h00’: Họp Thường trực Tỉnh ủy, phiên thứ 68/2023. Địa điểm: Tại phòng họp B – Tỉnh ủy.
Nội dung:
-14h30’- 16h30’: Đảng đoàn HĐND tỉnh, BCS Đảng UBND tỉnh: Báo cáo chương trình, nội dung trình kỳ họp cuối năm 2022 của HĐND tỉnh . Thành phần dự họp: Do Đảng đoàn HĐND tỉnh, BCS Đảng UBND tỉnh bố trí.
- 16h30’: BCS Đảng UBND tỉnh thông qua: Chương trình, nội dung hợp tác với tỉnh Lâm Đồng. Thành phần dự họp: Do BCS Đảng UBND tỉnh bố trí.
 Thứ Năm (01/12):
     Sáng:     - 08h00’: Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, lần thứ 12/2022 (thời gian: 01 ngày). Địa điểm: Tại Hội trường Tỉnh ủy
                    Nội dung: (1) Đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết của Tỉnh ủy năm 2022, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2023; (2) Thông qua Nghị quyết của Tỉnh ủy năm 2023; (3) Báo cáo công tác kiểm tra, giám sát năm 2022; (4) Báo cáo Chương trình công tác của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy năm 2023 ; (5) Báo cáo tiến độ triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo Chương trình số 17-CTr/TU của Tỉnh ủy; (6) Các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ thực hiện chất vấn trong Đảng theo quy định.
                    Thành phần tham dự: Theo Kế hoạch số 121-KH/TU ngày 15/11/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
Thứ Sáu (02/12):
      Sáng:    - 08h00’: Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy, phiên thứ 36/2022. Địa điểm: Tại phòng họp B – Tỉnh ủy.
Nội dung:
- 08h00’ – 10h30’: Đảng đoàn HĐND tỉnh, BCS Đảng UBND tỉnh: Báo cáo chương trình, nội dung trình kỳ họp cuối năm 2022 của HĐND tỉnh . Thành phần dự họp do Đảng đoàn HĐND tỉnh, BCS Đảng UBND tỉnh bố trí.
- 10h30’: BCS Đảng UBND tỉnh báo cáo: Kết quả thẩm định Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 của Hội đồng thẩm định Trung ương; Chương trình, nội dung hợp tác với tỉnh Lâm Đồng. Thành phần dự họp: Do BCS Đảng UBND tỉnh bố trí.
                    - 07h30’: Đ/c Lê Thị Xuân Trang, UVBTV – Trưởng BDV Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ VN tỉnh dự Đại hội đại biểu “Người công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc tỉnh Bình Phước” lần thứ VI, nhiệm kỳ 2022 – 2027. Địa điểm: Hội trường Trường Chính trị tỉnh.
    Chiều:     - 14h00’: Đ/c Nguyễn Mạnh Cường, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Đ/c Huỳnh Thị Hằng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự hội nghị kiểm điểm, đánh giá, phân loại đảng viên chi bộ 1, Đảng bộ VPTU năm 2022. Địa điểm: Tại phòng họp C – Tỉnh ủy.

 

                   Mọi thông tin đăng ký lịch tuần vui lòng gửi về Văn phòng Tỉnh uỷ trước 12h00 ngày Thứ 4 hàng tuần, Lịch này được .đăng trên Website Tỉnh uỷ Bình Phước theo địa chỉ: tinhuybinhphuoc.vn Mọi thông tin liên quan cần trao đổi, vui lòng liên hệ số điện thoại 0977.800.947.
 
Nơi nhận:
- Vụ III-Ban Tổ chức TW,
- Vụ II-Văn phòng TW Đảng,
- Vụ VII-UB Kiểm tra TW,
- Thường trực Tỉnh ủy,
- Các đc UV.BTV Tỉnh ủy,
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh,
- Văn phòng HĐND, UBND tỉnh,
- Các đơn vị liên quan,
- Đăng Website Tỉnh ủy,
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.
T/L BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG


(Đã ký)Đặng Hà Giang
   

 

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây