Lịch làm việc của TT và BTVTU tuần 51/2022

Lịch làm việc của TT và BTVTU tuần 51/2022

Số kí hiệu VB 2266
Ngày ban hành 16/12/2022
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành Thường trực và BTV
Người ký Nguyễn Văn Khánh

Nội dung

TỈNH ỦY BÌNH PHƯỚC

                     *
                                                                                                      ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
      Bình Phước, ngày 16 tháng 12 năm 2022
LỊCH LÀM VIỆC
CỦA THƯỜNG TRỰC VÀ BAN THƯỜNG VỤ TỈNH UỶ
Tuần 51 năm 2022 (từ ngày 19/12 đến ngày 23/12/2022)
------
Thứ Bảy (17/12):
    Chiều:    - 13h30’: Đ/c Nguyễn Mạnh Cường, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy dự phiên toàn thể Diễn đàn kinh tế Việt Nam lần thứ 5 do Chính phủ và Ban Kinh tế Trung ương đồng chủ trì tổ chức. Địa điểm: Phòng Khánh tiết, Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội.
Thứ Hai (19/12):
   Sáng:       - 08h00’: Đ/c Huỳnh Thị Hằng – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự công bố Quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về chuẩn y Phó chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy và của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác điều động cán bộ. Địa điểm: Tại phòng Lễ tân Tỉnh ủy.
      Thành phần dự: Đại diện lãnh đạo: UBMTTQ Việt Nam tỉnh, UBKT Tỉnh ủy, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Sở NN&PTNT; Đ/c Nguyễn Thanh Bình, TUV – GĐ sở NN&PTNT; Đ/c Tạ Thu Thủy, Phó Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy; phóng viên Đài PTTH&Báo Bình Phước dự đưa tin (Giao Ban Tổ chức Tỉnh ủy tham mưu chuẩn bị nội dung, chương trình).
   Chiều:     - 14h00’: Đ/c Huỳnh Thị Hằng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự Hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. Địa điểm: Tại Hội trường Đảng ủy Khối CQ&DN tỉnh.
Thứ Ba (20/12):
    Sáng:      - 08h00’: : Họp Thường trực Tỉnh ủy, phiên thứ 71/2022. Địa điểm: tại phòng họp B – Tỉnh ủy.
    Nội dung:
     -08h00’ – 09h00’: Ban Tổ chức Tỉnh ủy báo cáo: (1) Công tác cán bộ; (2) Công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo các sở, ngành; (3) Quy định về chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan tham mưu giúp việc Tỉnh ủy. Mời dự nội dung 1: Đ/c Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy.
     - 09h00’- 09h30’: Thường trực HĐND tỉnh: Báo cáo xin ý kiến nội dung biên bản ghi nhớ giữa tỉnh Jeollanamdo – Hàn Quốc và Bình Phước. Mời dự: Giám đốc sở Ngoại vụ.
     - 09h30’ – 10h00’: Ban Chỉ đạo các ngày Lễ lớn tỉnh: Xin chủ trương tổ chức hoạt động kỷ niệm các ngày lễ, sự kiện quan trọng năm 2023. Thành phần dự họp: Đ/c Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Đ/c PCT UBND tỉnh phụ trách khối VH-XH; Đ/c GĐ sở VHTT&DL.
      - 10h00’ – 10h30’: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thông qua: Kế hoạch xây dựng, triển khai “Sổ tay đảng viên điện tử tỉnh Bình Phước”. Thành phần tham dự: Đ/c GĐ sở TT&TT; đại diện lãnh đạo: Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy.
       - 10h30’: Ban Chủ nhiệm thực hiện Chương trình phát triển nông nghiệp (BCN 612) thông qua: Dự thảo Nghị quyết của Tỉnh ủy về cơ cấu lại Ngành nông nghiệp và PTNT giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh. Thành phần dự họp: Thành viên Ban chủ nhiệm 612.
    Chiều:    - 14h00’: Đ/c Nguyễn Mạnh Cường, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy dự chỉ      đạo Hội nghị kiểm điểm tập thể, cá nhân BCS Đảng UBND tỉnh năm 2022. Địa điểm: Tại phòng D – UBND tỉnh.
Thứ (21/12):
    Sáng:      - 08h00’:  Đ/c Nguyễn Mạnh Cường, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy nghe Ban Tổ chức Tỉnh ủy và một số cơ quan, đơn vị báo cáo về tình hình triển khai thực hiện Đề án 05-ĐA/TU về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Bình Phước, giai đoạn 2021 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030. Địa điểm: tại phòng họp B – Tỉnh ủy. Thành phần dự họp: Đại diện lãnh đạo: BTC Tỉnh ủy, Sở nội vụ, Sở Tài chính, Trường Chính trị tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy.
    Chiều:    - 14h00’ – 16h30’: Đ/c Nguyễn Mạnh Cường, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Đ/c Huỳnh Thị Hằng – Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh họp Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh (phiên họp thứ 3/2022). Địa điểm: Tại phòng họp B – Tỉnh ủy.
     Thành phần dự họp: Các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo theo Quyết định số 369-QĐ/TU ngày 07/7/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, gồm các đồng chí: Trưởng BNC Tỉnh ủy; Trưởng BTC Tỉnh ủy; Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy; Trưởng BDV Tỉnh ủy - Chủ tịch UB MTTQ tỉnh; Trưởng BTG Tỉnh ủy; Giám đốc Công an tỉnh; Chỉ huy trưởng BCH Quân sự tỉnh; Chánh Văn phòng Tỉnh ủy; Chánh án TAND tỉnh; Viện trưởng VKS Nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Tư pháp; Chánh Thanh tra tỉnh; Phó trưởng BNC Tỉnh ủy.
    Giao Ban Nội chính Tỉnh ủy – Cơ quan Thường trực BCĐ chuẩn bị nội dung, chương trình họp.
    - 17h00’: Thường trực Tỉnh ủy dự Hội nghị trao đổi giữa lãnh đạo tỉnh Bình Phước và lãnh đạo tỉnh Jeollanamdo – Hàn Quốc. Địa điểm: Tại Hội trường Tỉnh ủy.
    - 14h00’: Đ/c Nguyễn Hồng Trà, UVBTV – Trưởng BTC Tỉnh ủy dự tại điểm cầu tỉnh Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023 của Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương. Địa điểm: Tại phòng họp B – Tỉnh ủy.
      (Giao Ban Bảo vệ Chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh chuẩn bị nội dung, mời thành phần dự)
 Thứ Năm (22/12):
     Sáng:     - 60h00’: Thường trực Tỉnh ủy dự lễ viếng nghĩa trang liệt sĩ tỉnh nhân dịp kỷ niệm 78 năm ngày thành lập quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 – 22/12/2022)
       - 08h00’: Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy, phiên thứ 38/2022. Địa điểm: Tại phòng họp B – Tỉnh ủy.
       Nội dung:
      - 08h00’ – 10h00’: Ban Tổ chức Tỉnh ủy thông qua: (1) Công tác cán bộ; (2) Công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo các sở, ngành; (3) Quy định về chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan tham mưu giúp việc Tỉnh ủy.
      - 10h00’ – 10h30’: BCS Đảng UBND tỉnh báo cáo: Xin chủ trương nội dung chương trình hợp tác phát triển giữa tỉnh Bình Phước và tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2023 – 2026. Thành phần dự họp: Đại diện lãnh đạo BTG Tỉnh ủy và các thành phần khác do BCS Đảng UBND tỉnh bố trí.
      - 10h30’: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thông qua: Kế hoạch xây dựng, triển khai “Sổ tay đảng viên điện tử tỉnh Bình Phước”. Thành phần tham dự: Đ/c GĐ sở TT&TT; đại diện lãnh đạo: Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy.
Thứ Sáu (23/12):                        
     Sáng:     - 08h00’: Đ/c Nguyễn Mạnh Cường, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Ủy viên Đảng ủy Quân khu 7 dự Hội nghị Đảng ủy Quân khu 7 phiên cuối năm 2022. Địa điểm: Tại phòng họp Đảng ủy Quân khu 7 (số 204, Hoàng Văn Thụ, Quận 9, thành phố Hồ Chí Minh).
    - 07h00’: Đ/c Lê Thị Xuân Trang, UVBTV Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị tổng kết công tác dân vận, QCDC ở cơ sở, Ban chỉ đạo quần chúng liên nghành năm 2022. Địa điểm: Tại Khu căn cứ Tà Thiết, huyện Lộc Ninh.
   - 08h00’: Thường trực Tỉnh ủy ủy nhiệm Đ/c Vũ Tiến Điền, TUV – Trưởng BTG Tỉnh ủy dự Hội nghị Tổng kết công tác tuyên giáo năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023 do Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức. Địa điểm: Hội trường thành phố HCM, số 111 đường Bà Huyện Thanh Quan, Quân 3, Thành phố HCM.
    Chiều:    - 14h00’: Thường trực Tỉnh ủy ủy nhiệm Đ/c Vũ Tiến Điền, TUV – Trưởng BTG Tỉnh ủy, Phó Trưởng BCĐ 35 cấp tỉnh dự Hội nghị Tổng kết công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch năm 2022; phương hướng nhiệm vụ năm 2023. Địa điểm: Hội trường thành phố HCM, số 111 đường Bà Huyện Thanh Quan, Quân 3, Thành phố HCM.
Thứ Bảy (24/12):
     Sáng:     - 08h00’: Thường trực Tỉnh ủy ủy nhiệm Đ/c Vũ Tiến Điền, TUV – Trưởng BTG Tỉnh ủy dự hội nghị báo chí toàn quốc tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2022, phương hướng, nhiệm vụ năm 2023. Địa điểm: Hội trường thành phố HCM, số 111 đường Bà Huyện Thanh Quan, Quân 3, Thành phố HCM.
     Chiều:    - 14h00’: Thường trực Tỉnh ủy ủy nhiệm Đ/c Vũ Tiến Điền, TUV – Trưởng BTG Tỉnh ủy dự Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác thông tin đối ngoại; tuyên truyền biển, đảo, phân giới cắm mốc và quản lý biên giới năm 2022; triển khai nhiệm vụ năm 2023. Địa điểm: Hội trường thành phố HCM, số 111 đường Bà Huyện Thanh Quan, Quân 3, Thành phố HCM.
     Mọi thông tin đăng ký lịch tuần vui lòng gửi về Văn phòng Tỉnh uỷ trước 12h00 ngày Thứ 4 hàng tuần, Lịch này được .đăng trên Website Tỉnh uỷ Bình Phước theo địa chỉ: tinhuybinhphuoc.vn Mọi thông tin liên quan cần trao đổi, vui lòng liên hệ số điện thoại 0977.800.947.
 
Nơi nhận:
- Vụ III-Ban Tổ chức TW,
- Vụ II-Văn phòng TW Đảng,
- Vụ VII-UB Kiểm tra TW,
- Thường trực Tỉnh ủy,
- Các đc UV.BTV Tỉnh ủy,
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh,
- Văn phòng HĐND, UBND tỉnh,
- Các đơn vị liên quan,
- Đăng Website Tỉnh ủy,
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.
T/L BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG


(Đã ký)Đặng Hà Giang
   

 

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập45
  • Hôm nay12,030
  • Tháng hiện tại551,380
  • Tổng lượt truy cập6,805,880
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây