Lịch làm việc của TTTU và BTVTU tuần 03/2022 (Sửa đổi và Bổ sung)

Lịch làm việc của TTTU và BTVTU tuần 03/2022 (Sửa đổi và Bổ sung)

Số kí hiệu VB 2090
Ngày ban hành 13/01/2022
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành Thường trực và BTV
Người ký Nguyễn Văn Khánh

Nội dung

TỈNH ỦY BÌNH PHƯỚC

*
                                                                                                             ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
                      Bình Phước, ngày 14 tháng 01 năm 2022
LỊCH LÀM VIỆC
CỦA THƯỜNG TRỰC VÀ BAN THƯỜNG VỤ TỈNH UỶ
Tuần 03 năm 2022 (từ ngày 17/01 đến ngày 21/01/2022)
------

Thứ bảy (15/01):
    Sáng:      - 08h00’: Đ/c Nguyễn Mạnh Cường - UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy dự Hội nghị tổng kết đánh giá kết quả công tác năm 2021 và triển khai công tác năm 2022 ngành TAND tỉnh. Địa điểm: Tại TAND tỉnh.
Chủ nhật (16/01):
    Sáng:       - 08h00’: Đ/c Nguyễn Mạnh Cường - UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đi thăm, động viên các lực lượng y tế trực tiếp điều trị bệnh nhân nhiễm Covid 19 trên địa bàn thị xã Phước Long và huyện Bù Gia Mập (giao Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh chuẩn bị nội dung, chương trình đoàn đi). Thành phần cùng đi: Đ/c Lê Thị Xuân Trang, UVBTV – Trưởng BDV Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh; Đ/c Quách Ái Đức, Giám đốc Sở Y tế; đại diện lãnh đạo: Văn phòng Tỉnh uỷ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh và đại diện Thường trực Thị uỷ Phước Long, Huyện uỷ Bù Gia Mập.
Thứ hai (17/01):
     Sáng:      - 08h00’: Đ/c Nguyễn Mạnh Cường - UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủyChủ trì họp Ban Chủ nhiệm xây dựng Chương trình phát triển công nghiệp (thời gian: 01 ngày). Địa điểm: Phòng họp C - Tỉnh ủy.
Nội dung: Cơ quan thường trực Ban chủ nhiệm Chương trình và cơ quan chủ trì xây dựng đề án chuẩn bị nội dung: (1) Đề án phát triển công nghiệp công nghệ cao giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến năm 2030;(2) Đề án phát triển công nghiệp hỗ trợ giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến năm 2030; (3) Đề án phát triển ngành công nghiệp vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; (4) Kết luận của BTV Tỉnh uỷ về tăng cường quản lý, nâng cao hiệu quả về khai thác và phát triển công nghiệp khai khoáng, năng lượng tái tạo, công nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh
Thành phần dự họp: Theo Quyết định số 333-QĐ/TU, ngày 18/10/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, gồm: Đại diện lãnh đạo UBND tỉnh; Đ/c Nguyễn Quốc Dũng - TUV, GĐ Sở Công Thương; Đ/c Võ Sá - TUV, GĐ Sở KH&ĐT; Đ/c Phạm Thị Mai Hương- Phó GĐ Sở LĐTB&XH; Đ/c Dương Hoàng Anh Tuấn - GĐ Sở TNMT; Đ/c Võ Tất Dũng – GĐ Sở Xây Dựng; Đ/c Đặng Hà Giang - GĐ Sở KH&CN; Đ/c Nguyễn Minh Quang -GĐ Sở TT&TT; Đ/c Nguyễn Minh Chiến-Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế.
- 08h00’: Đ/c Huỳnh Thị Hằng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022 (giao Ban Bảo vệ CSSKCB tỉnh chuẩn bị nội dung, mời thành phần dự). Địa điểm: Tại Hội trường Tỉnh uỷ.
    Chiều:               - 14h00’: Đ/c Huỳnh Thị Hằng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh đi thăm, động viên các lực lượng y tế trực tiếp điều trị bệnh nhân nhiễm Covid 19 trên địa bàn thành phố Đồng Xoài, huyện Phú Riềng (giao Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh chuẩn bị nội dung, chương trình đoàn đi). Thành phần cùng đi: Đ/c Lã Thị Thu Hương, PCT UBMTTQ Việt Nam tỉnh; Đ/c Văn Thanh Bình, PGĐ Sở Y tế; đại diện lãnh đạo: Văn phòng Tỉnh uỷ, Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh, Hội Nông dân tỉnh và đại diện Thường trực Thành uỷ Đồng Xoài, Huyện uỷ Phú Riềng.
- 14h30’: Thường trực Tỉnh uỷ uỷ nhiệm đồng chí Nguyễn Minh Hợi, UVBTV – Trưởng Ban Nội chính Tỉnh uỷ tiếp Đoàn Công tác Bộ Tư lệnh Quân khu 7 đến thăm, chúc tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022. Địa điểm: Tại phòng VIP Tỉnh uỷ. Thành phần cùng dự: Đại diện lãnh đạo: UBND tỉnh, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ  Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh.

Thứ ba (18/01):
     Sáng:      - 08h00’: Thường trực Tỉnh uỷ chủ trì  Hội nghị triển khai, quán triệt Chỉ thị 26-CT/TW và Hướng dẫn số 04-HD/TW về công tác nội chính theo Kế hoạch số 21-KH/TU ngày 29/4/2021 của BTV Tỉnh uỷ (giao Ban Nội chính Tỉnh uỷ chuẩn bị chương trình, nội dung). Địa điểm: Tại Hội trường Tỉnh uỷ. Thành phần dự: Các đồng chí UVBTV Tỉnh uỷ; Thủ trưởng các cơ quan: Công an tỉnh (thủ trưởng CQCSĐT Công an tỉnh), VKS ND tỉnh, TAND, BCH Quân sự, Bộ đội Biên phòng tỉnh, Cục thi hành án dân sự tỉnh, Sở Tư pháp, Nội vụ, Thanh Tra tỉnh, Cục Quản lý thị trường, Cục Hải quan, Chi Cục kiểm lâm, Văn phòng Tỉnh uỷ, VP Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh, VP UBND tỉnh; Uỷ viên UBKT Tỉnh uỷ; Bí thư và Chánh Văn phòng các huyện, thị uỷ, thành uỷ; lãnh đạo và cán bộ các phòng chuyên môn Ban Nội chính Tỉnh uỷ; chuyên viên Văn phòng Tỉnh uỷ theo dõi lĩnh vực nội chính.
- 08h30’: Thường trực Tỉnh uỷ uỷ nhiệm đồng chí Nguyễn Hồng Trà, UVBTV – Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ dự Hội nghị tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022 của Công ty TNHH MTV Cao su Phú Riềng. Địa điểm: Tại Công ty TNHH MTV Cao su Phú Riềng.
    Chiều:     - 14h00’: Đ/c Nguyễn Mạnh Cường, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ dự Dự Hội nghị trực tuyến của Chính phủ triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030. Địa điểm: Tại phòng họp G – UBND tỉnh.

Thứ tư (19/01):
      Sáng:     - Từ 08h00’ – 09h30’: Họp Thường trực Tỉnh uỷ, phiên thứ 03/2022. Địa điểm: Tại phòng họp C – Tỉnh uỷ.
          Nội dung:
1. Ban Nội chính Tỉnh uỷ thông qua: Kết quả kiểm tra của các Đoàn kiểm tra theo Quyết định số 355, 358-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ.
2. UBMTTQ VN tỉnh: Xin chủ trương hỗ trợ kinh phí cho đối tượng chịu ảnh hưởng của dịch Covid 19.
- Từ 09h30’: Họp Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, phiên thứ 3/2022. Địa điểm: Tại phòng họp B – Tỉnh uỷ
Nội dung: Ban Nội chính Tỉnh uỷ thông qua: Kết quả kiểm tra của các Đoàn kiểm tra theo Quyết định số 355, 358-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ.
- 08h00’: Đ/c Lê Hoàng Lâm, UVBTV – PCT HĐND tỉnh; Đ/c Huỳnh Anh Minh, TUV – PCT UBND tỉnh dự Hội nghị tổng kết Nghị quyết 26-NQ/TW của BCHTW Khoá X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn do Ban chỉ đạo Trung ương tổ chức. Địa điểm: Tại Hội trường Tỉnh uỷ. Thành phần dự: Đại diện lãnh đạo: UBMTTQ VN tỉnh, sở KH&ĐT, Tài chính, NN&PTNT, TN&MT, GTVT, Công thương, Công an tỉnh, Quân sự tỉnh, VHTT&DL, Hội Nông dân tỉnh, Liên minh HTX tỉnh, Văn phòng điều phối xây dựng NTM tỉnh, Ngân hàng Nhà nước tỉnh, Ngân hàng chính sách tỉnh, Ngân hàng NN&PTNT chi nhánh tỉnh Bình Phước.
(Giao BCS Đảng UBND tỉnh chuẩn bị nội dung theo Công văn số 94-CV/BCĐ ngày 12/01/2022 của BCĐ TW về tổng kết Nghị quyết 26-NQ/TW)
- 08h00’: Đ/c Thường trực Tỉnh uỷ uỷ nhiệm đồng chí Lê Thị Xuân Trang, UVBTV – Trưởng Ban Dân vận Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh tiếp Đoàn Toà Giám mục Phú Cường đến thăm, chúc tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Địa điểm: Tại phòng VIP Tỉnh uỷ. Mời dự: Đại diện lãnh đạo: Ban Dân vận Tỉnh uỷ, UBMTTQ Việt Nam tỉnh, Sở Nội vụ.
    Chiều:     - 13h30’: Đ/c Nguyễn Mạnh Cường - UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy dự Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022 do UBKT Tỉnh uỷ tổ chức. Địa điểm: Tại Hội trường Tỉnh uỷ.
          - 14h00’: Đ/c Huỳnh Thị Hằng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì họp Ban Chủ nhiệm thực hiện Chương trình phát triển nguồn nhân lực. Địa điểm: Tại phòng họp B – Tỉnh uỷ.
          Nội dung: Cơ quan Thường trực Ban Chủ nhiệm và cơ quan chủ trì tham mưu xây dựng đề án, kế hoạch thông qua: Kế hoạch xây dựng trường mầm non trong các khu công nghiệp; Đề án phát triển hệ thống giáo dục ngoài công lập theo hình thức xã hội hóa trên địa bàn tỉnh Bình Phước giai đoạn 2021-2030; Kế hoạch Phát triển nguồn nhân lực lĩnh vực Văn hóa – Thể thao – Du lịch; tổng hợp nhu cầu đào tạo quốc tế của tỉnh và nhu cầu thu hút các nguồn lực hợp tác quốc tế để đầu tư cho giáo dục.
Thành phần dự họp: Đ/c Trần Tuyết Minh – UVBTV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Đ/c Huỳnh Thị Thùy Trang – TUV, GĐ sở LĐTB&XH; Đ/c Lý Thanh Tâm – TUV, GĐ sở GD&ĐT; Đ/c Trần Thị Ánh Tuyết – Giám đốc Sở Nội vụ; Đ/c Nguyễn Minh Quang – GĐ sở TT&TT; Đ/c Nguyễn Minh Chiến – Trưởng BQLKKT; Đ/c Trần Văn Chung – Giám đốc Sở VHTT&DL; Đ/c Phạm Thị Anh Thư – Giám đốc Sở Ngoại vụ.
Thứ năm (20/01):
     Sáng:      - 08h00’: Thường trực Tỉnh uỷ chủ trì Hội thảo trực tuyến “Bình Phước 25 năm hành trình khát vọng vươn lên”. Địa điểm: Tại Hội trường Lầu 8 – Trường Chính trị tỉnh. Thành phần mời dự: Theo Kế hoạch số 61-KH/TU ngày 04/01/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ.
- 09h00’: Đ/c Trần Tuệ Hiền, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh dự tiếp Đoàn đại biểu các tỉnh thuộc Vương Quốc Campuchia đến thăm, làm việc và chúc tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 tại tỉnh. Địa điểm: Tại trụ sở Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Hoa Lư.
Thứ sáu (21/01):
    Sáng:       - 08h00’: Đ/c Nguyễn Mạnh Cường - UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy dự hội nghị trực tuyến về công tác tổ chức xây dựng Đảng do Ban Tổ chức Trung ương tổ chức (giao Ban Tổ chức Tỉnh uỷ tham mưu chuẩn bị nội dung). Địa điểm: Tại Hội trường Tỉnh uỷ.
   Chiều:      - 15h00’: Thường trực Tỉnh uỷ làm việc với lãnh đạo Tỉnh uỷ, UBND tỉnh Đồng Nai. Địa điểm: Tại Tỉnh uỷ Đồng Nai. Thành phần cùng đi: Đ/c Tôn Ngọc Hạnh, UVDK Trung ương Đảng, UVBTV – Bí thư Thành uỷ Đồng Xoài; Đ/c Lê Thị Xuân Trang, UVBTV – Trưởng BDV Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBMTTQ VN tỉnh; Đ/c Lê Hoàng Lâm, UVBTV – PCT HĐND tỉnh; Đ/c Huỳnh Anh Minh, TUV – PCT UBND tỉnh; Đ/c Trần Văn Mi, TUV – PCT UBND tỉnh; Đ/c Nguyễn Văn Khánh, TUV – CVP Tỉnh uỷ; Đ/c Võ Sá, TUV – GĐ sở KH&ĐT; Đ/c Nguyễn Tấn Hùng, TUV – GĐ sở GTVT; Đ/c Dương Hoàng Anh Tuấn – GĐ sở TN&MT; Đ/c Đinh Tiến Hải – GĐ BQLDA ĐT XD tỉnh; Đ/c Phạm Văn Trinh – CVP UBND tỉnh.
Thứ bảy (22/01):
     Sáng:      - 10h45: Đ/c Nguyễn Mạnh Cường - UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy dự tiếp Đoàn Công tác Đại sứ quán Hàn Quốc. Địa điểm: Tại UBND tỉnh.
Mọi thông tin đăng ký lịch tuần vui lòng gửi về Văn phòng Tỉnh uỷ trước 12h00 ngày Thứ 4 hàng tuần, Lịch này được đăng trên Website Tỉnh uỷ Bình Phước theo địa chỉ: tinhuybinhphuoc.vn Mọi thông tin liên quan cần trao đổi, vui lòng liên hệ số điện thoại 0977.800.947.
 
Nơi nhận:
- Vụ III-Ban Tổ chức TW,
- Vụ II-Văn phòng TW Đảng,
- Vụ VII-UB Kiểm tra TW,
- Thường trực Tỉnh ủy,
- Các đc UV.BTV Tỉnh ủy,
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh,
- Văn phòng HĐND, UBND tỉnh,
- Các đơn vị liên quan,
- Đăng Website Tỉnh ủy,
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.
T/L BAN THƯỜNG VỤ
   CHÁNH VĂN PHÒNG                      Đã ký


    Nguyễn Văn Khánh
            
 

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây