Lịch làm việc của TTTU và BTVTU tuần 12/2022 (có điều chỉnh, bổ sung)

Lịch làm việc của TTTU và BTVTU tuần 12/2022 (có điều chỉnh, bổ sung)

Số kí hiệu VB 2133
Ngày ban hành 17/03/2022
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành Thường trực và BTV
Người ký Nguyễn Văn Khánh

Nội dung

TỈNH ỦY BÌNH PHƯỚC

                               *
                                                                                                   ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
                      Bình Phước, ngày 18  tháng 3 năm 2022
LỊCH LÀM VIỆC
CỦA THƯỜNG TRỰC VÀ BAN THƯỜNG VỤ TỈNH UỶ
Tuần 12 năm 2022 (từ ngày 21/3 đến ngày 27/3/2022)
------
Thứ bảy (19/3): Các đồng chí Thường trực, UVBTV Tỉnh uỷ đón, tiếp và làm việc với Đoàn Công tác Chính phủ (theo Kế hoạch số 60-/KH-UBND ngày    17/3/2022 của UBND tỉnh).
Chủ nhật (20/3):
    Sáng:     - 07h00’: Các đồng chí Thường trực, UVBTV Tỉnh uỷ tham gia các hoạt động cùng với Đoàn Công tác Chính phủ (theo Kế hoạch số 60/KH-UBND ngày 17/3/2022 của UBND tỉnh).
   Chiều:     - 14h00’: Ban Thường vụ Tỉnh uỷ làm việc với Đoàn công tác Chính phủ. Địa điểm: Tại Hội trường Tỉnh uỷ. Thành phần tham dự: theo Kế hoạch số 60/KH-UBND ngày 17/3/2022 của UBND tỉnh.
Thứ hai (21/3):
   Sáng:      - 08h00’: Đ/c Huỳnh Thị Hằng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh dự Hội nghị tổng kết công tác HĐND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2021. Địa điểm: Nhà khách Quốc hội, 165 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 3, TP HCM.
   Chiều: 
- 14h00’: Đ/c Nguyễn Mạnh Cường, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ làm việc với Ban Giám hiệu Trường Cao đẳng Bình Phước về phương án tái cơ cấu hoạt động của Trường (Giao Trường Cao đẳng Bình Phước chuẩn bị nội dung). Địa điểm: Tại phòng họp B – Tỉnh uỷ. Thành phần tham dự: Đ/c Trần Tuyết Minh, UVBTV – PCT UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị: Ban Tổ chức Tỉnh uỷ, sở Nội vụ, Tài chính, KH&ĐT, LĐTB&XH, Y tế, GD&ĐT, Ban QLKKT, Ban QLDA ĐT XD tỉnh; Ban Giám hiệu Trường Cao đẳng Bình Phước và các khoa, phòng có liên quan.
Thứ ba (22/3):
    Sáng:     - 08h00’: Thường trực Tỉnh uỷ dự họp mặt cán bộ đoàn Sông Bé – Bình Dương – Bình Phước qua các thời kỳ chào mừng kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS HCM (26/3/1931 – 26/3/2022). Địa điểm: Tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Bộ Chỉ huy miền Tà Thiết.
Thứ (23/3):
   Sáng:        - 06h00’: Thường trực Tỉnh uỷ dự Lễ viếng Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh nhân kỷ niệm 47 năm Ngày giải phóng Bình Phước (23/3/1975 – 23/3/2022). Địa điểm: Tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh.
- 08h00’: Họp Thường trực Tỉnh uỷ, phiên thứ 15/2022 (thời gian: 01 ngày). Địa điểm: Tại phòng họp C – Tỉnh uỷ.
- 08h00’ – 08h30’: Đảng đoàn HĐND tỉnh thông qua: Báo cáo công tác chuẩn bị nội dung và dự kiến thời gian kỳ họp thứ 4 (chuyên đề) của HĐND tỉnh khoá X, nhiệm kỳ 2021 – 2026.
- 08h30’ – 09h30’: BCS Đảng UBND tỉnh thông qua: Công văn số 503/UBND-TH ngày 11/3/2022 về xin chủ trương kế hoạch tài chính 05 năm 2021 – 2025. Mời dự: Đại diện lãnh đạo HĐND tỉnh, Ban kinh tế Ngân sách HĐND tỉnh.
- 09h30’: BCS Đảng UBND tỉnh báo cáo nội dung: Rút kinh nghiệm công tác chuẩn bị đón, tiếp và làm việc với Đoàn Công tác Thủ tướng Chính phủ. Thành phần dự: Do UBND tỉnh bố trí.
    Chiều:    - 14h00’: Họp Thường trực Tỉnh uỷ, phiên thứ 15/2022 (tiếp). Địa điểm: Tại phòng họp C – Tỉnh uỷ.
- 14h00’ – 15h30’: BCS Đảng UBND tỉnh báo cáo: Tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại và những công việc chỉ đạo, điều hành chủ yếu của Ủy ban nhân dân tỉnh Quý I, nhiệm vụ trọng tâm Quý II năm 2022. Thành phần dự họp: GD sở Tài chính, KH&ĐT, Cục trưởng Cục thuế tỉnh, Chánh Văn phòng UBND tỉnh.
- 15h30’: Văn phòng Tỉnh uỷ: (1) Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ quý I, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm Quý II/2022; (2) Báo cáo công tác tài chính cấp uỷ tỉnh năm 2021.
Thứ năm (24/3):
    Sáng:     - 08h00’: Đ/c Nguyễn Mạnh Cường, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Bí thư Đảng uỷ Quân sự tỉnh dự khai mạc Hội nghị sơ kết thực hiện Quy chế phối hợp giữa Cục chính trị Quân khu 7 với Ban Tuyên giáo, Ban Tổ chức, Ban Dân vận các tỉnh, thành uỷ trên địa bàn Quân khu 7. Địa điểm: Tại Trường Chính trị tỉnh.
   Chiều:     - 14h00’: Họp Thường trực Tỉnh uỷ, phiên thứ 15/2022 (tiếp). Địa điểm: Tại phòng họp C – Tỉnh uỷ.
          Nội dung: Ban Tổ chức Tỉnh uỷ báo cáo:
(1) Công tác nâng lương trước thời hạn năm 2022; (2) Thông qua dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng; (3) Báo cáo kết quả tổng hợp và xin chủ trương về đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tập thể, cá nhân diện Ban Thường vụ Tỉnh uỷ quản lý năm 2021;
(4) Báo cáo về việc phê duyệt Đề án sắp xếp tổ chức, bộ máy của Liên đoàn lao động tỉnh. Mời dự: Thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh.
Thứ sáu (25/3):
    Sáng:     - 08h00’: Họp Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, phiên thứ 7/2022 (thời gian: 01 ngày). Địa điểm: Tại phòng họp B – Tỉnh uỷ.
- 08h00’ – 08h30’: Ban Tổ chức Tỉnh uỷ: Báo cáo công tác cán bộ, đảng viên.
- 08h30’ – 08h45’: Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ thông qua: (1) Chuyên đề hằng năm về thực hiện “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2022 – 2025”.
          - 08h45’ – 09h00’: Đoàn kiểm tra theo Quyết định số 357-QĐ/TU ngày 19/11/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ: Thông qua báo cáo kết quả kiểm tra đối với tổ chức đảng, đảng viên. Thành phần dự họp: Trưởng, Phó đoàn kiểm tra theo Quyết định số 357-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ.
          - 09h00’ – 10h00’: BCS Đảng UBND tỉnh báo cáo: nh hình kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại và những công việc chỉ đạo, điều hành chủ yếu của Ủy ban nhân dân tỉnh Quý I, nhiệm vụ trọng tâm Quý II năm 2022. Thành phần dự họp: GD sở Tài chính, KH&ĐT, Cục trưởng Cục thuế tỉnh.
- 10h00’: Văn phòng Tỉnh uỷ thông qua: (1) Báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về dự thảo sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc của Tỉnh uỷ, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, và Thường trực Tỉnh uỷ nhiệm kỳ 2020 – 2025; (2) Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ quý I, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm Quý II/2022; (3) Báo cáo công tác tài chính cấp uỷ tỉnh năm 2021.
   Chiều:     - 14h00’: Họp Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, phiên thứ 7/2022 (tiếp). Địa điểm: Tại phòng họp B – Tỉnh uỷ.
Nội dung: Cơ quan thường trực Ban chủ nhiệm 344 và cơ quan chủ trì tham mưu thông qua dự thảo: (1) Kế hoạch tiếp tục thực hiện Đề án “Nâng cao năng lực hoạt động và khả năng tập hợp quần chúng của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh trong tình hình mới” giai đoạn 2021 – 2025; (2) Đề án “Hội Nông dân với các mô hình sản xuất nông nghiệp sạch, mỗi xã một sản phẩm, giai đoạn 2021 – 2025”; (3) Đề án “Tổ chức Công đoàn với việc chăm lo đời sống người lao động, giai đoạn 2021-2025”; (4) Đề án “Đội thanh niên tình nguyện Bình Phước tiên phong ứng dụng khoa học công nghệ và xây dựng xã hội số trên một số lĩnh vực, giai đoạn 2021 - 2025”; (5) Đề án “Phụ nữ với phong trào xây dựng khu dân cư sạch mọi nơi, đẹp mọi chỗ”; (6) Kế hoạch “Hội Cựu chiến binh tham gia giữ gìn an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội”.
Lưu ý: Để đảm bảo thời gian, các kế hoạch, đề án  không trình bày tại cuộc họp, Văn phòng Tỉnh uỷ sẽ tạo cuộc họp trên phần mềm ecabinet, đề nghị các đồng chí UVBTV Tỉnh uỷ nghiên cứu tài liệu và góp ý trực tiếp tại phiên họp. Thành phần dự họp: Đại diện lãnh đạo: Ban Tổ chức Tỉnh uỷ, UBMTTQ Việt Nam tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh, Tỉnh đoàn.
                  
                   Lưu ý: Các Ban chủ nhiệm chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh chuẩn bị nội dung các chương trình, đề án khi thông qua Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ gồm cả bản hoàn chỉnh và bản tóm tắt trình tại cuộc họp và bảo đảm đầy đủ các văn bản theo Công văn số 289-CV/VPTU ngày 13/01/2022 của Văn phòng Tỉnh uỷ.

Mọi thông tin đăng ký lịch tuần vui lòng gửi về Văn phòng Tỉnh uỷ trước 12h00 ngày Thứ 4 hàng tuần, Lịch này được đăng trên Website Tỉnh uỷ Bình Phước theo địa chỉ: tinhuybinhphuoc.vn Mọi thông tin liên quan cần trao đổi, vui lòng liên hệ số điện thoại 0977.800.947.
 
Nơi nhận:
- Vụ III-Ban Tổ chức TW,
- Vụ II-Văn phòng TW Đảng,
- Vụ VII-UB Kiểm tra TW,
- Thường trực Tỉnh ủy,
- Các đc UV.BTV Tỉnh ủy,
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh,
- Văn phòng HĐND, UBND tỉnh,
- Các đơn vị liên quan,
- Đăng Website Tỉnh ủy,
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.
T/L BAN THƯỜNG VỤ
   CHÁNH VĂN PHÒNG


                          Đã ký      Nguyễn Văn Khánh
            

 

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây