Lịch làm việc của TTTU và BTVTU tuần 17 (bổ sung)

Lịch làm việc của TTTU và BTVTU tuần 17

Số kí hiệu VB 2149
Ngày ban hành 22/04/2022
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành Thường trực và BTV
Người ký Nguyễn Văn Khánh

Nội dung

TỈNH ỦY BÌNH PHƯỚC

                          *
                                                                                 ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
        Bình Phước, ngày 22  tháng 4 năm 2022
LỊCH LÀM VIỆC
CỦA THƯỜNG TRỰC VÀ BAN THƯỜNG VỤ TỈNH UỶ
Tuần 17 năm 2022 (từ ngày 25/4 đến ngày 29/4/2022)
------
Chủ nhật (24/4):
    Sáng:      - 07h30’: Đ/c Huỳnh Thị Hằng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh dự Lễ phát động tháng công nhân và tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2022 do Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức. Địa điểm: Tại Công ty Cổ phần khu công nghiệp Bắc Đồng Phú.
Thứ hai (25/4):
    Sáng:      - 08h00’: Họp Thường trực Tỉnh uỷ, phiên thứ 23/2022. Địa điểm: Tại phòng họp C – Tỉnh uỷ.
                   Nội dung:
               - 08h00’ – 09h00’: Cơ quan thường trực Ban chủ nhiệm 334 về phát triển thương mại, dịch vụ và cơ quan chủ trì tham mưu thông qua: Đề án xây dựng chiến lược thị trường cho các sản phẩm chủ lực của tỉnh giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. Thành phần tham dự: Đ/c Trần Văn Mi – TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Đ/c Nguyễn Quốc Dũng – TUV, Giám đốc Sở Công thương; Đ/c Trần Quốc Duy, TUV - Giám đốc Trung tâm xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch; Đ/c Nguyễn Văn Ngàn – Phó Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh.
               - 09h00’ – 10h00’: Cơ quan thường trực Ban chủ nhiệm 339 về Chương trình phát triển nguồn nhân lực và cơ quan chủ trì tham mưu thông qua: Kế hoạch xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. Thành phần tham dự: Đ/c Trần Tuyết Minh – UVBTV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Đ/c Huỳnh Thị Thùy Trang – TUV, Giám đốc Sở LĐ-TB và XH; Đ/c Lý Thanh Tâm – TUV, Giám đốc Sở Giáo dục & Đào tạo; đại diện lãnh đạo sở: KH&ĐT, Tài chính.
                - 10h00’: Cơ quan thường trực Ban chủ nhiệm 342 về Chương trình phát triển văn hoá, xã hội, giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi  và cơ quan chủ trì tham mưu thông qua: (1) Kết luận của BTV Tỉnh ủy về triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến năm 2030; (2) Đề án dạy song ngữ Anh – Việt trong trường phổ thông trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến năm 2030. Thành phần tham dự: Đ/c Trần Tuyết Minh – UVBTV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Đ/c Huỳnh Thị Thùy Trang – TUV, Giám đốc Sở LĐ-TB và Xã hội; Đ/c Lý Trọng Nhân – Trưởng Ban Dân tộc; Đ/c Lý Thanh Tâm – TUV, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; Đ/c Nguyễn Thanh Bình – TUV, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT.
                 - 08h00’: Đ/c Huỳnh Thị Hằng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh dự Hội nghị toàn quốc giao ban công tác kiểm tra, giám sát Quý I/2022 do UBKT Trung ương tổ chức (giao UBKT Tỉnh uỷ chuẩn bị nội dung). Địa điểm: tại Hội trường Tỉnh uỷ.
   Chiều:     - 14h00’ – 16h00’: Họp Thường trực Tỉnh uỷ, phiên thứ 23/2022 (tiếp). Địa điểm: Tại phòng họp C – Tỉnh uỷ.
Nội dung: BCS Đảng UBND tỉnh báo cáo: (1) Chủ trương đầu tư dự án Tổ hợp Giáo dục Bình Phước; (2) Công văn số 858/UBND-NC ngày 21/4/2022 về xin chủ trương tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư giữa tỉnh Bình Phước và các doanh nghiệp đối tác Singapore. Thành phần tham dự: Do UBND tỉnh bố trí.
                   - 16h00’: Thường trực Tỉnh uỷ tiếp và làm việc với Thường trực Tỉnh uỷ uỷ Đắc Nông (giao BCS Đảng UBND tỉnh chuẩn bị nội dung). Địa điểm: Tại Phòng họp B – Tỉnh uỷ.
Nội dung: Trao đổi những nội dung liên quan đến dự án tuyến cao tốc đường bộ Đắc Nông – Chơn Thành.
Thành phần tham dự: Giám đốc các sở, ngành: KH&ĐT, GTVT, TN&MT, Xây dựng, Tài chính, Chánh Văn phòng Tỉnh uỷ, Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc BQLDA ĐT XD tỉnh; Bí thư, chủ tịch UBND các địa phương: Thành phố Đồng Xoài, huyện Bù Đăng, huyện Chơn Thành, huyện Đồng Phú.
Thứ ba (26/4):
    Sáng:      - 08h00’: Họp Thường trực Tỉnh uỷ, phiên thứ 23/2022 (thời gian: 01 ngày). Địa điểm: Tại phòng họp C – Tỉnh uỷ.
                   Nội dung:
                 - 08h00’ – 09h00’: Ban Nội chính Tỉnh uỷ: Báo cáo một số nội dung liên quan đến công tác nội chính. Thành phần tham dự: Đại diện lãnh đạo: BCS Đảng UBND tỉnh, Văn phòng Tỉnh uỷ, UBKT Tỉnh uỷ, Thanh tra tỉnh,  sở Tư pháp, sở Tài chính.

               - 09h00’-09h30’: UBKT Tỉnh uỷ: Thông qua nội dung Công văn số 478-CV/UBKTTU ngày 22/4/2022 về kiểm tra tổ chức đảng.
                - 09h30’: Ban Tổ chức Tỉnh uỷ báo cáo: (1) Công tác cán bộ; (2) Cho chủ trương kiện toàn Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và các chức danh Bí thư, Phó Bí thư Tỉnh đoàn; (3) Rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch các cơ quan, đơn vị. Thành phần cùng dự: Đ/c Chủ nhiệm UBKT Tỉnh uỷ; Chánh Văn phòng Tỉnh uỷ.
                 - 08h00’: Thường trực Tỉnh uỷ uỷ nhiệm lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh uỷ dự Hội thảo “Viện kiểm sát nhân dân trong Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa đến năm 2030, định hướng đến năm 2045” do Viện kiểm soát nhân dân tối cao tổ chức. Địa điểm: Tại trụ sở Viện kiểm sát nhân dân tỉnh.
   Chiều:     - 14h00’: Họp Thường trực Tỉnh uỷ, phiên thứ 23/2022 (tiếp).
                   Nội dung:
                  - 14h00’ – 15h00’: Cơ quan thường trực Ban chủ nhiệm 343 về Chương trình quốc phòng – an ninh và cơ quan chủ trì tham mưu thông qua: (1) Kế hoạch nâng cao chất lượng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến năm 2030; (2) Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại của tỉnh Bình Phước. Thành phần tham dự: Đ/c Nguyễn Quốc Bình – UVBTV Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh; Đ/c Bùi Xuân Thắng – UVBTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh; Đ/c Bùi Minh Soái – TUV, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng  tỉnh; Đ/c Nguyễn Minh Hợi – UVBTV, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; Đ/c Phạm Thị Anh Thư – Giám đốc Sở Ngoại vụ.
                  - 15h00’- 16h00’: Cơ quan thường trực Ban chủ nhiệm 338 về Chương trình chuyển đổi số và cơ quan chủ trì tham mưu thông qua: Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về đảm bảo an toàn, an ninh mạng. Thành phần tham dự: Đ/c Trần Tuyết Minh – UVBTV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Đ/c Nguyễn Minh Quang -  Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông; Đ/c Lâm Văn Long - Phó Giám đốc Công an tỉnh; Đ/c Phạm Văn Trinh – Chánh Văn phòng UBND tỉnh.
                  - 16h00’: Cơ quan thường trực Ban chủ nhiệm 335 về Chương trình phát nông nghiệp và cơ quan chủ trì tham mưu thông qua: Đề án phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Thành phần tham dự: Đ/c Huỳnh Anh Minh – TUV, PCT UBND tỉnh; Đ/c Nguyễn Thanh Bình – TUV, GĐ sở NN&PTNT; Đ/c Nguyễn Đức Thành – PGĐ sở KH&ĐT; Đ/c Nguyễn Quốc Dũng – TUV, GĐ Sở Công thương; Đ/c Đào Thị Lanh – TUV, Chủ tịch HND tỉnh; Đ/c Trần Quốc Hoàn – PGĐ sở KH&CN; đại diện lãnh đạo Liên minh Hợp tác xã tỉnh.
Thứ (27/4):
    Sáng:      - 08h00’: Họp Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, phiên thứ 12. Địa điểm: Tại phòng họp B – Tỉnh uỷ
                   Nội dung:
                  - 08h00’ – 08h45’: Cơ quan thường trực Ban chủ nhiệm 332 về Chương trình phát triển kết cấu hạ tầng và cơ quan chủ trì tham mưu thông qua: Kế hoạch xây dựng các nhà máy xử lý rác thải tập trung. Thành phần tham dự: Đ/c Huỳnh Anh Minh – TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Đ/c Dương Hoàng Anh Tuấn – Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường.
                 - 08h45’ – 09h30’: Cơ quan thường trực Ban chủ nhiệm 335 về Chương trình phát triển nông nghiệp và cơ quan chủ trì tham mưu thông qua: (1) Dự thảo Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tăng cường công tác quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp trên địa bàn tỉnh; (2) Đề án Sản xuất nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ, xây dựng thương hiệu và phát triển thị trường giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Bình Phước. Thành phần dự họp: Đ/c Huỳnh Anh Minh – TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Đ/c Nguyễn Thanh Bình – TUV, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT.
               - 09h30’- 10h15’: Cơ quan thường trực Ban chủ nhiệm 333 về Chương trình phát triển công nghiệp và cơ quan chủ trì tham mưu thông qua: Đề án phát triển ngành công nghiệp vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Thành phần tham dự: Đại diện lãnh đạo: UBND tỉnh, Đ/c Dương Hoàng Anh Tuấn – Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; Đ/c Võ Tất Dũng – Giám đốc Sở Xây dựng; Đ/c Nguyễn Quốc Dũng – TUV, Giám đốc Sở Công thương.
              - 10h15’: Cơ quan thường trực Ban chủ nhiệm 344 về Chương trình xây dựng Đảng và hệ thống chính trị và cơ quan chủ trì tham mưu thông qua: Đề án của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tăng cường sự lãnh đạo của cấp uỷ đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021 – 2025. Thành phần tham dự: Đại diện lãnh đạo: Ban Nội chính Tỉnh uỷ, Ban Tổ chức Tỉnh uỷ, UBKT Tỉnh uỷ.
                 - 11h00’: Đ/c Huỳnh Thị Hằng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh tiếp Đoàn công tác Ban Tuyên giáo Trung ương. Địa điểm: Tại Nhà khách Tỉnh uỷ. Cùng dự: Đ/c Hà Anh Dũng, UVBTV – Bí thư Thành uỷ Đồng Xoài; Đ/c Vũ Tiến Điền, TUV - Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; đại diện lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng Tỉnh uỷ, Văn phòng Tỉnh uỷ; lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ.
   Chiều:    - 14h00’: Họp Thường trực Tỉnh uỷ, phiên thứ 23 (tiếp). Địa điểm: Tại phòng họp C – Tỉnh uỷ.
                   Nội dung: Cơ quan thường trực Ban chủ nhiệm 337 về Chương trình phát triển đô thị và cơ quan chủ trì tham mưu thông qua: (1) Đề án phát triển đô thị tỉnh Bình Phước giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; (2) Đề án phát triển các khu dân cư trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. Thành phần dự họp: Đ/c Huỳnh Anh Minh – TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Đ/c Võ Tất Dũng – Giám đốc Sở Xây dựng; Đ/c Nguyễn Đức Thành, Phó Giám đốc Sở KH&ĐT; Đ/c Dương Hoàng Anh Tuấn – Giám đốc Sở TN&MT.
         - 14h00’: Đ/c Huỳnh Thị Hằng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh làm việc với Đoàn Công tác Ban Tuyên giáo Trung ương. Địa điểm: Tại Hội trường Tỉnh uỷ.
    Thành phần tham dự: Đ/c Hà Anh Dũng, UVBTV - Bí thư Thành ủy Đồng Xoài (nguyên Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy); Đ/c Vũ Tiến Điền, TUV - Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; đại diện lãnh đạo: Các Ban xây dựng Đảng Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh uỷ, Sở GD&ĐT, Sở Y tế, Sở KH&CN, Sở TT&TT, Sở VHTT&DL, Sở LĐTB&XH, Trường Chính trị tỉnh, Đài Phát thanh  truyền hình và Báo Bình Phước; tập thể lãnh đạo Ban và lãnh đạo các phòng chuyên môn Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.
Thứ năm (28/4):
    Sáng:      - 08h00’: Đ/c Nguyễn Mạnh Cường, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ dự Hội nghị quán triệt và triển khai Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khoá XI về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Địa điểm: Tại Hội trường Bộ Quốc phòng (số 7, đường Nguyễn Tri Phương, phường Điện Biên, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội). Thành phần cùng dự: Đ/c Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ; Đ/c Vũ Tiến Điền, TUV – Chính uỷ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.
    Chiều:    - 14h00’: Đ/c Huỳnh Thị Hằng, Phó bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì họp Ban Chỉ đạo xây dựng tổ chức đảng, đoàn thể trong các đơn vị kinh tế tư nhân (Giao Ban Tổ chức Tỉnh uỷ chuẩn bị nội dung). Địa điểm: Tại phòng họp C- Tỉnh uỷ.
                   Nội dung: Thông qua dự thảo Đề án đẩy mạnh kết nạp đảng viên, phát triển tổ chức đảng, đoàn thể trong các doanh nghiệp ở khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022 – 2030
                   Thành phần dự họp: Các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo theo Quyết định số 1348- QĐ/TU ngày 10/4/2019, Quyết định số 1910 – QĐ/TU ngày 05/6/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, gồm: Đ/c Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Đ/c Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Đ/c Trưởng Ban Dân vận Tỉnh uỷ, Đ/c Chủ nhiệm UBKT Tỉnh uỷ, Đ/c Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Đ/c Phó chủ tịch UBND tỉnh phụ trách kinh tế, Đ/c  Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, Đ/c Phó trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy phụ trách công tác tổ chức  đảng - đảng viên, Đ/c Trưởng Ban Quản lý các Khu kinh tế tỉnh, Đ/c Giám đốc Sở KH&ĐT, Đ/c Giám đốc LĐTB&XH, Đ/c Giám đốc Sở Tài chính, Đ/c Cục trưởng Cục thuế tỉnh, Đ/c PCT UBMTTQ Việt Nam tỉnh phụ trách công tác phong trào, Đ/c Chủ tịch HLHPN tỉnh, Đ/c Chủ tịch LĐLĐ tỉnh, Đ/c Chủ tịch HND tỉnh, Đ/c Chủ tịch Hội CCB tỉnh, Đ/c Bí thư Đảng ủy Khối CQ&DN tỉnh, đại diện lãnh đạo Tỉnh đoàn.
Thứ sáu (29/4):
    Sáng:      - Đ/c Nguyễn Mạnh Cường, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ làm việc theo chương trình riêng.
                  - 08h00’: Đ/c Huỳnh Thị Hằng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị trực tuyến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2022. Địa điểm: Hội trường Lầu 8 – Trường Chính trị tỉnh.
                   Nội dung: Hội nghị do GS.TS Hoàng Chí Bảo - Chuyên gia cao cấp, nguyên Ủy viên Hội đồng lý luận Trung ương triển khai.
    Chiều:    - 14h00’: Đ/c Huỳnh Thị Hằng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh dự họp chi bộ 1 định kỳ tháng 4/2022 – Đảng bộ Văn phòng Tỉnh uỷ. Địa điểm: Tại phòng họp C – Tỉnh uỷ.
                   Lưu ý: Các Ban chủ nhiệm chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh chuẩn bị nội dung các chương trình, đề án khi thông qua Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ gồm cả bản hoàn chỉnh và bản tóm tắt trình tại cuộc họp và bảo đảm đầy đủ các văn bản theo Công văn số 289-CV/VPTU ngày 13/01/2022 của Văn phòng Tỉnh uỷ.

Mọi thông tin đăng ký lịch tuần vui lòng gửi về Văn phòng Tỉnh uỷ trước 12h00 ngày Thứ 4 hàng tuần, Lịch này được đăng trên Website Tỉnh uỷ Bình Phước theo địa chỉ: tinhuybinhphuoc.vn Mọi thông tin liên quan cần trao đổi, vui lòng liên hệ số điện thoại 0977.800.947.
Nơi nhận:
- Vụ III-Ban Tổ chức TW,
- Vụ II-Văn phòng TW Đảng,
- Vụ VII-UB Kiểm tra TW,
- Thường trực Tỉnh ủy,
- Các đc UV.BTV Tỉnh ủy,
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh,
- Văn phòng HĐND, UBND tỉnh,
- Các đơn vị liên quan,
- Đăng Website Tỉnh ủy,
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.
T/L BAN THƯỜNG VỤ
CHÁNH VĂN PHÒNG              Đã ký


Nguyễn Văn Khánh
            
 

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây