Lịch làm việc của TTTU và BTVTU tuần 19/2022

Lịch làm việc của TTTU và BTVTU tuần 19/2022

Số kí hiệu VB 2159
Ngày ban hành 05/05/2022
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành Thường trực và BTV
Người ký Nguyễn Văn Khánh

Nội dung

TỈNH ỦY BÌNH PHƯỚC
 *

                                                                                                    ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
                       Bình Phước, ngày 06 tháng 5 năm 2022
LỊCH LÀM VIỆC
CỦA THƯỜNG TRỰC VÀ BAN THƯỜNG VỤ TỈNH UỶ
Tuần 19 năm 2022 (từ ngày 09/5 đến ngày 15/5/2022)
                                                                               ------
Thứ hai (09/5):
    Sáng:      - Đ/c Nguyễn Mạnh Cường, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ dự Hội nghị Trung ương 5 khoá XIII (thời gian: đến hết ngày 10/5/2022). Địa điểm: Tại Hà Nội.
    Chiều:    - 14h00’: Đ/c Huỳnh Thị Hằng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì họp Thường trực HĐND tỉnh cho ý kiến nội dung tổ chức phiên giải trình tại phiên họp tháng 5/2022 của Thường trực HĐND tỉnh và điều chỉnh nhân sự các Tổ đại biểu HĐND tỉnh. Địa điểm: Tại phòng họp B – Trụ sở Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh.
Thứ ba (10/5): Đ/c Huỳnh Thị Hằng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh làm việc tại trụ sở.
Thứ (11/5):
     Sáng:     - 08h00’ – 10h30’: Họp Thường trực Tỉnh uỷ, phiên thứ 26/2022. Địa điểm: Tại phòng họp C – Tỉnh uỷ
                   Nội dung:
                   - 08h00’- 09h30’: Ban Tổ chức Tỉnh uỷ báo cáo: Công tác cán bộ, đảng viên. Thành phần dự họp: Đ/c Chủ nhiệm UBKT Tỉnh uỷ, Chánh Văn phòng Tỉnh uỷ.
                   - 09h30’-09h45’: Ban Bảo vệ Chăm sóc sức khoẻ cán bộ tỉnh: Xin chủ trương khám sức khoẻ định kỳ năm 2022 đối với cán bộ thuộc diện BTV Tỉnh uỷ quản lý (Tờ trình số 147-TTr/BBVCSSKCB ngày 15/4/2022 của BBVCSSKCB tỉnh). Mời dự: Trưởng ban, Phó trưởng Ban BVCSSKCB tỉnh.
                - 09hh45’-10h30’: BCS Đảng UBND tỉnh: Xin chủ trương sửa đổi, bổ sung phụ lục tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng (Công văn số 818/UBND-TH ngày 18/4/2022 của UBND tỉnh). Thành phần dự họp: Đại diện lãnh đạo: BCS Đảng UBND tỉnh, sở Tài chính, Văn phòng UBND tỉnh.
                  - 10h30’: Thường trực Tỉnh uỷ tiếp Ngài Tổng Lãnh sự quán Singapore tại TP. Hồ Chí Minh (Giao Giám đốc sở Ngoại vụ chuẩn bị nội dung, dẫn chương trình buổi tiếp). Địa điểm: Tại phòng VIP Tỉnh uỷ.
                   Thành phần cùng dự: Đại diện lãnh đạo: Văn phòng Tỉnh uỷ, Văn phòng UBND tỉnh, sở Kế hoạch và Đầu tư, Ngoại vụ, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và PTNT, Giáo dục và Đào tạo, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư thương mại và Du lịch; Ban Quản lý các khu kinh tế.
     Chiều:    -14h00’: Họp Thường trực Tỉnh uỷ, phiên thứ 27. Địa điểm: Tại phòng họp C – Tỉnh uỷ.
                 - 14h00’ – 14h45’: Ban chủ nhiệm 338 về Chương trình chuyển đổi số và cơ quan chủ trì tham mưu thông qua: Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về bảo đảm an toàn, an ninh mạng. Thành phần dự họp: Đ/c Trần Tuyết Minh – UVBTV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Đ/c Nguyễn Minh Quang -  Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông; Đ/c Lâm Văn Long - Phó Giám đốc Công an tỉnh; Đ/c Phạm Văn Trinh – Chánh Văn phòng UBND tỉnh.
             - 14h45’ – 15h30: Ban chủ nhiệm 339 về Chương trình phát nguồn nhân lực và cơ quan chủ trì tham mưu thông qua: Đề án tăng cường giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Phước giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. Thành phần dự họp: Đ/c Trần Tuyết Minh – UVBTV, PCT UBND tỉnh; Đ/c Huỳnh Thị Thùy Trang – TUV, Giám đốc Sở LĐ-TB và XH; Đ/c Lý Thanh Tâm – TUV, Giám đốc Sở Giáo dục & Đào tạo; Đ/c Nguyễn Minh Chiến – Trưởng BQLKKT.
                  - 15h30’: Ban chủ nhiệm 337 về Chương trình phát triển đô thị và cơ quan chủ trì tham mưu thông qua: Đề án đầu tư hạ tầng của thị xã Phước Long giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến năm 2030. Thành phần dự họp: Đ/c Huỳnh Anh Minh – TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Đ/c Võ Tất Dũng – Giám đốc Sở Xây dựng; Đ/c Nguyễn Đức Thành, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; Đ/c Dương Hoàng Anh Tuấn – Giám đốc Sở Tài nguyên & Môi trường; Đ/c Nguyễn Minh Chiến – Trưởng  Ban quản lý Khu kinh tế; Đ/c Đinh Tiến Hải – Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh; Đại diện lãnh đạo Thị uỷ, UBND thị xã Phước Long.
Thứ năm (12/5):
     Sáng:     - 08h00’: Họp Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, phiên thứ 13 (thời gian: 01 ngày). Địa điểm: Tại phòng họp B – Tỉnh uỷ.
                   Nội dung:
                   - 08h00’ – 10h00’: Ban chủ nhiệm 333 về Chương trình phát triển công nghiệp và cơ quan chủ trì tham mưu thông qua: (1) Đề án phát triển công nghiệp công nghệ cao tỉnh Bình Phước giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030; (2) Dự thảo Kết luận của BTV Tỉnh uỷ về việc tăng cường quản lý, nâng cao hiệu quả về khai thác và phát triển công nghiệp khai khoáng, năng lượng tái tạo, công nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng. Thành phần dự họp: Đ/c Nguyễn Quốc Dũng – TUV, Giám đốc Sở Công thương; Đ/c Võ Sá – TUV, Giám đốc Sở Kế hoạch & đầu tư; Đ/c Nguyễn Minh Chiến – Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế; Đ/c Bùi Thị Minh Thuý, GĐ sở KH&CN; Đ/c Võ Tất Dũng – Giám đốc Sở Xây dựng.
                   - 10h00’: Ban chủ nhiệm 334 về Chương trình phát triển thương mại, dịch vụ và cơ quan chủ trì tham mưu thông qua: Đề án xây dựng chiến lược thị trường cho các sản phẩm chủ lực của tỉnh giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến năm 2030. Thành phần dự họp: Đ/c Trần Văn Mi – TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Đ/c Nguyễn Quốc Dũng – TUV, Giám đốc Sở Công thương; Đ/c Trần Quốc Duy, TUV – Giám đốc Trung tâm xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch.
    Chiều:    - 14h00’: Họp Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, phiên thứ 13 (tiếp). Địa điểm: Tại phòng họp B – Tỉnh uỷ.
                   Nội dung:
                   - 14h00’ – 16h00’: Ban chủ nhiệm 339 về Chương trình phát nguồn nhân lực và cơ quan chủ trì tham mưu thông qua: (1) Đề án thu hút và chuyển đổi cơ cấu lao động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; (2) Kế hoạch xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2021 – 2025; (3) Đề án phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin, giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến năm 2030. Thành phần dự họp: Đ/c Huỳnh Thị Thùy Trang – TUV, Giám đốc Sở LĐ-TB và XH; Đ/c Lý Thanh Tâm – TUV, Giám đốc Sở Giáo dục & Đào tạo; Đ/c Nguyễn Minh Chiến – Trưởng BQLKKT; Đ/c Nguyễn Minh Quang – Giám đốc Sở Thông tin & Truyền thông
                 - 16h00’ – 16h30’: Ban chủ nhiệm 340 về Chương trình cải cách thủ tục hành chính và cơ quan chủ trì tham mưu thông qua: dự thảo Quy định của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan Đảng, MTTQ và các đoàn thể. Thành phần dự họp: Đ/c Nguyễn Văn Khánh – TUV, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy; Đ/c Nguyễn Minh Quang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông; Đ/c Phạm Văn Trinh – Chánh Văn phòng UBND tỉnh.
                - 16h30’: Thường trực Tỉnh uỷ hội ý.
               Nội dung: BCS Đảng UBND tỉnh báo cáo: Công tác chuẩn bị tổ chức các hoạt động Chương trình giao lưu Hội nghị quốc phòng biên giới Việt Nam – Campuchia lần thứ nhất do Bộ Quốc phòng tổ chức tại tỉnh; các nội dung làm việc với Bộ Quốc phòng. Thành phần tham dự: Đại diện lãnh đạo: BCS Đảng UBND tỉnh, Công an tỉnh, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ chỉ huy Bộ Đội Biên phòng tỉnh, sở Ngoại vụ; dại diện Thường trực Huyện uỷ, UBND huyện Lộc Ninh.
Thứ sáu (13/5):
    Sáng:  -08h00’: Họp Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, phiên thứ 13 (tiếp). Địa điểm: tại phòng họp B – Tỉnh uỷ.
           - 08h00’ – 10h00’: Ban chủ nhiệm 342 về Chương trình phát triển văn hóa, xã hội, giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế- xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi và cơ quan chủ trì tham mưu thông qua: (1) Đề án nâng cao năng lực phòng, chống dịch bệnh và khám bệnh, chữa bệnh cho nhân dân trên địa bàn tỉnh Bình Phước, giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; (2) Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về triển khai chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến 2030; (3) Đề án dạy song ngữ Anh – Việt trong trường phổ thông trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 – 2026, định hướng đến năm 2030. Thành phần tham dự: Đ/c Huỳnh Thị Thùy Trang – TUV, Giám đốc Sở LĐ-TB và Xã hội; Đ/c Quách Ái Đức – GĐ sở Y tế; Đ/c Lý Thanh Tâm – TUV, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; Đ/c Lý Trọng Nhân – Trưởng Ban Dân tộc:
           - 10h00’: Ban chủ nhiệm 343 về Chương trình quốc phòng, an ninh và cơ quan chủ trì tham mưu thông qua: (1) Kế hoạch nâng cao chất lượng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến năm 2030; (2) Quy chế Quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại của tỉnh Bình Phước. Thành phần tham dự: Đại diện lãnh đạo Công an tỉnh; Đ/c Phạm Thị Anh Thư – Giám đốc Sở Ngoại vụ:
          - 08h00’: Thường trực Tỉnh uỷ uỷ nhiệm đồng chí Lê Thị Xuân Trang, UVBTV – Trưởng BDV Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBMTTQ VN tỉnh dự Hội nghị sơ kết công tác xây dựng nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo khó khăn về nhà ở và công tác vận động ủng hộ Quỹ phòng, chống dịch Covid 19 năm 2021. Địa điểm: tại Hội trường cơ quan UBMTTQ VN tỉnh.
    Chiều:    - 14h00’: Họp Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, phiên thứ 13 (tiếp). Địa điểm: tại phòng họp B – Tỉnh uỷ.
                   Nội dung: Ban chủ nhiệm 337 về Chương trình phát triển đô thị và cơ quan chủ trì tham mưu thông qua: (1) Đề án phát triển đô thị tỉnh Bình Phước giai đoạn 2021 -2025 và tầm nhìn đến năm 2030; (2) Đề án phát triển các khu dân cư trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 -2025, tầm nhìn đến năm 2030; (3) Đề án phát triển nhà ở xã hội giai đoạn 2021 -2025, định hướng đến năm 2030. Thành phần dự họp: Đ/c Huỳnh Anh Minh – TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Đ/c Võ Tất Dũng – Giám đốc Sở Xây dựng; Đ/c Nguyễn Đức Thành, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; Đ/c Nguyễn Minh Chiến – Trưởng  Ban quản lý Khu kinh tế:
Thứ bảy (14/5):
   Chiều:     - 15h00’: Ban Thường vụ Tỉnh uỷ làm việc với Đoàn công tác của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Địa điểm: Tại Hội trường Tỉnh uỷ.
                   Thành phần cùng dự: Theo Kế hoạch số 80-KH/TU ngày 06/5/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, gồm: Các đồng chí UVBTV Tỉnh uỷ; đồng chí Chính uỷ Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh; Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh; Giám đốc sở KH&ĐT, Giám đốc sở Tài chính; Giám đốc sở Công thương; GĐ sở Ngoại vụ; CVP UBND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Tỉnh uỷ.
                   Giao các cơ quan, đơn vị chuẩn bị nội dung theo Kế hoạch số 80 -KH/TU ngày 06/5/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ.
Chủ nhật (15/5):
    Sáng:      - 07h30’: Đ/c Nguyễn Mạnh Cường, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ; Đ/c Trần Tuệ Hiền, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh tham gia các hoạt động theo Chương trình giao lưu Hội nghị quốc phòng biên giới Việt Nam – Campuchia lần thứ nhất do Bộ Quốc phòng tổ chức (có chương trình riêng).
                   - 06h00’: Đ/c Huỳnh Thị Hằng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh tiếp Đoàn công tác Bộ Quốc phòng. Địa điểm: Tại khách sạn Bom Bo. Thành phần cùng dự: Đại diện lãnh đạo: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Văn phòng Tỉnh uỷ.

                   Lưu ý: Các Ban chủ nhiệm chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh chuẩn bị nội dung các chương trình, đề án khi thông qua Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ gồm cả bản hoàn chỉnh và bản tóm tắt trình tại cuộc họp và bảo đảm đầy đủ các văn bản theo Công văn số 289-CV/VPTU ngày 13/01/2022 của Văn phòng Tỉnh uỷ.

Mọi thông tin đăng ký lịch tuần vui lòng gửi về Văn phòng Tỉnh uỷ trước 12h00 ngày Thứ 4 hàng tuần, Lịch này được đăng trên Website Tỉnh uỷ Bình Phước theo địa chỉ: tinhuybinhphuoc.vn Mọi thông tin liên quan cần trao đổi, vui lòng liên hệ số điện thoại 0977.800.947.

 
Nơi nhận:
- Vụ III-Ban Tổ chức TW,
- Vụ II-Văn phòng TW Đảng,
- Vụ VII-UB Kiểm tra TW,
- Thường trực Tỉnh ủy,
- Các đc UV.BTV Tỉnh ủy,
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh,
- Văn phòng HĐND, UBND tỉnh,
- Các đơn vị liên quan,
- Đăng Website Tỉnh ủy,
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.
T/L BAN THƯỜNG VỤ
CHÁNH VĂN PHÒNG


                  Đã ký   Nguyễn Văn Khánh
            

 

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây