Lịch làm việc của VPTU tuần 04-05/2022

Lịch làm việc của VPTU tuần 04-05/2022

Số kí hiệu VB 2098
Ngày ban hành 22/01/2022
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành Văn phòng tỉnh ủy
Người ký Nguyễn Văn Khánh

Nội dung

 TỈNH ỦY BÌNH PHƯỚC
VĂN PHÒNG
*
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
              Bình Phước, ngày 22 tháng 01 năm 2022
LỊCH LÀM VIỆC
Văn phòng Tỉnh ủy tuần 04 - 05/2022
(từ ngày 24/01 đến ngày 06/02/2022)
 
TUẦN 04
Thứ Bảy,  Chủ Nhật (ngày 22-23/01/2022)
  Đ/c Nguyễn Chí Thanh (TP TC-QT), Đ/c Lê Lý Thiên Thanh (PP TC-QT), Đ/c Trịnh Thị Châm (NV P.TC-QT), Đ/c Lê Thị Duyên (NV NK), Đ/c Trương Thị Chang (NV NK) làm việc tại cơ quan
Thứ Hai (ngày 24/01/2022)
Sáng 8 giờ 00: Đ/c Nguyễn Văn Khánh (TUV, CVPTU), Đ/c Nguyễn Thìn Bằng (CV P.TH) họp Ban Chủ nhiệm 340 thông qua Quy định về ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể.
Địa điểm: Tại Phòng họp D, UBND tỉnh.
7 giờ 30: Đ/c Trần Văn Lộc (P.CVP) đi khảo sát thực địa vị trí đất đề xuất dự án chăn nuôi heo của Công ty TNHH CN Hữu Bình.
Địa điểm: Tại Huyện Bù Đăng.
8 giờ 00: Họp giao ban Phòng Tổng hợp
Địa điểm: Tại Phòng Tổng hợp.
Chiều 14 giờ 00: Đ/c Nguyễn Văn Khánh (TUV, CVPTU), Đ/c Nguyễn Văn Lương (CV P.TH), Đ/c Bùi Công Lực (CV P.TH) dự họp trực tuyến với Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid 19 tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố về công tác phòng, chống dịch Covid-19.
Địa điểm: Tại phòng họp G - UBND tỉnh.

14 giờ 30: Đ/c Nguyễn Văn Khánh dự Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng và hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty TNHH MTV Cao su Sông Bé.
Địa điểm:Tại hội trường Công ty TNHH MTV Cao su Sông Bé.
  - Trực lãnh đạo: Đ/c Phạm Thị Hương (P.CVP)
- Trực phục vụ: Lê Lý Thiên Thanh (PP TC-QT), Đ/c Trịnh Thị Châm (NV P.TC-QT), Đ/c Trương Thị Chang (NV NK)
Thứ Ba (ngày 25/01/2021)
Sáng 08 giờ 00: Họp Chi bộ 1.
Địa điểm: Tại phòng họp C – Tỉnh uỷ.
Chiều 14 giờ 00: Đ/c Nguyễn Văn Khánh (TUV, CVPTU) dự Hội nghị tổng kết đánh giá hoạt động năm 2021 và đưa ra phương hướng hoạt động của Ban Chỉ đạo về Chuyển đổi số tỉnh năm 2022.
Địa điểm:Tại phòng họp G, UBND tỉnh.
  - Trực lãnh đạo: Đ/c Trần Văn Lộc (P.CVP)
- Trực phục vụ: Lê Lý Thiên Thanh (PP TC-QT), Đ/c Nguyễn Hoàng Vũ (NV NK), Đ/c Trương Thị Chang (NV NK)
Thứ Tư (ngày 26/01/2022)
Sáng 6 giờ 00: Đ/c Phạm Thị Hương (P.CVP) dự Lễ viếng Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh.
Địa điểm: Tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh.
8 giờ 00: Đ/c Phạm Thị Hương (P.CVP) đi thăm chúc tết các đơn vị theo Kế hoạch số 13/KH - UBND ngày 16/01/2022 của UBND tỉnh (thời gian: 01 ngày)
  - Trực lãnh đạo: Đ/c Nguyễn Thị Hoài Thanh (P.CVP)
- Trực phục vụ: Đ/c Lê Lý Thiên Thanh (PP TC-QT), Đ/c Trịnh Thị Châm (NV P.TC-QT), Đ/c Lê Thị Duyên (NV NK)
Thứ Năm (ngày 27/01/2022)
Sáng 8 giờ 00: Đ/c Phạm Thị Hương (P.CVP) đi thăm chúc tết các đơn vị theo Kế hoạch số 13/KH - UBND ngày 16/01/2022 của UBND tỉnh (thời gian: 01 ngày)
  - Trực lãnh đạo: Đ/c Trần Văn Lộc (P.CVP)
- Trực phục vụ: Đ/c Lê Lý Thiên Thanh (PP TC-QT), Đ/c Trương Thị Chang (NV NK), Nguyễn Hoàng Vũ (NV NK)
Thứ Sáu (ngày 28/01/2021)
  Cán bộ, công chức và người lao động Văn phòng Tỉnh uỷ làm việc bình thường tại cơ quan
  - Trực lãnh đạo: Đ/c Nguyễn Thị Hoài Thanh (P.CVP)
- Trực phục vụ: Đ/c Lê Lý Thiên Thanh (PP TC-QT), Đ/c Trịnh Thị Châm (NV P.TC-QT), Đ/c Lê Thị Duyên (NV NK)
Thứ Bảy (ngày 29/01/2022)
  8 giờ 00: Đ/c Phạm Thị Hương (P.CVP) đi thăm chúc tết các đơn vị theo Kế hoạch số 13/KH - UBND ngày 16/01/2022 của UBND tỉnh (thời gian: 01 ngày)
  -Trực lãnh đạo: Đ/c Nguyễn Thị Hoài Thanh (P.CVP)
- Trực phục vụ: Đ/c Lê Lý Thiên Thanh (PP TC-QT), Đ/c Trương Thị Chang (NV NK)
- Trực văn thư: Đ/c Nguyễn Thị Kiều Oanh (CV P.HC-LT)
Chủ nhật (ngày 30/01/2022)
  8 giờ 00: Đ/c Phạm Thị Hương (P.CVP) đi thăm chúc tết các đơn vị theo Kế hoạch số 13/KH - UBND ngày 16/01/2022 của UBND tỉnh (thời gian: 01 ngày)
  -Trực lãnh đạo: Đ/c Nguyễn Thị Hoài Thanh (P.CVP)
- Trực phục vụ: Đ/c Lê Lý Thiên Thanh (PP TC-QT), Đ/c Trịnh Thị Châm (NV NK)
- Trực văn thư: Đ/c Nguyễn Thị Kiều Oanh (CV P.HC-LT)
TUẦN 05
Thứ Hai (ngày 31/01/2022 nhằm ngày 29/12/2021 âm lịch)
  7 giờ 00: Đ/c Nguyễn Văn Khánh (TUV, CVPTU) đi thăm chúc tết các đơn vị theo Kế hoạch số 13/KH - UBND ngày 16/01/2022 của UBND tỉnh (thời gian: 01 ngày)
Cán bộ, công chức và người lao động Văn phòng Tỉnh uỷ nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 (đến hết ngày 04/02/2022)
- Trực lãnh đạo: Đ/c Nguyễn Văn Khánh (TUV, CVPTU)
- Trực tại trụ sở Tỉnh uỷ: Đ/c Nguyễn Chí Thanh (TP TC-QT), Đ/c Lê Lý Thiên Thanh (PP TC-QT), Đ/c Nguyễn Văn Thư (TP TH), Đ/c Nguyễn Thị Lan (CV P.TC-QT), Đ/c Lê Thị Duyên (NV NK), Đ/c Trương Thị Chang (NV NK), Đ/c Lê Thị Thuyết (CV P.HC-LT).
- Trực tại kho Lưu trữ Tỉnh uỷ: Đ/c Trần Văn Toàn (PP HC.LT)
Thứ Ba (ngày 01/02/2022 nhằm ngày 01/01/2022 âm lịch)
  - Trực lãnh đạo:Đ/c Nguyễn Văn Khánh (TUV, CVPTU)
-Trực tại trụ sở Tỉnh uỷ: Đ/c Lê Lý Thiên Thanh (PP TC-QT), Đ/c Nguyễn Khắc Hạnh (P.CVP), Đ/c Nguyễn Thị Lan (CV P.TC-QT), Trịnh Thị Châm (NV P.TC-QT), Đ/c Trương Thị Chang (NV NK), Đ/c Lê Thị Thuyết (CV P.HC-LT)
- Trực tại Kho Lưu trữ Tỉnh uỷ: Đ/c Nguyễn Thị Thương (CV P.HC-LT)
Thứ Tư (ngày 02/02/2022 nhằm ngày 02/01/2022 âm lịch)
  - Trực lãnh đạo:Đ/c Nguyễn Thị Hoài Thanh (P.CVP)
- Trực tại trụ sở Tỉnh uỷ: Đ/c Nguyễn Văn Lương (CV P.TH), Đ/c Lê Thị Thuyết (CV P.HC-LT), Đ/c Trương Thị Chang (NV NK)
- Trực tại Kho Lưu trữ Tỉnh uỷ: Đ/c Nguyễn Thị Thương (CV P.HC-LT)
Thứ Năm (ngày 03/02/2022 nhằm ngày 03/01/2022 âm lịch)
  - Trực lãnh đạo:Phạm Thị Hương (P.CVP)
- Trực tại trụ sở Tỉnh uỷ: Đ/c Lê Văn Tuấn (CV P.TH), Đ/c Lê Thị Duyên (NV NK), Đ/c Nguyễn Thị Kiều Oanh (CV P.HC-LT)
- Trực tại Kho Lưu trữ Tỉnh uỷ: Đ/c Phan Thị Hoa (CV P.HC-LT)
Thứ Sáu (ngày 04/02/2022 nhằm ngày 04/01/2022 âm lịch)
  - Trực lãnh đạo: Đ/c Trần Văn Lộc (P.CVP)
- Trực tại trụ sở Tỉnh uỷ: Đ/c Nguyễn Đức Khánh (CV P.TH), Đ/c Trương Thị Chang (NV NK), Đ/c Nguyễn Thị Kiều Oanh (CV P.HC-LT)
- Trực tại Kho Lưu trữ Tỉnh uỷ: Đ/c Phan Thị Hoa (CV P.HC-LT)
Thứ Bảy (ngày 05/02/2022)
  - Trực lãnh đạo:Đ/c Phạm Thị Hương (P.CVP)
- Trực văn thư: Đ/c Nguyễn Thị Kiều Oanh (CV P.HC-LT)
Thứ Chủ Nhật (ngày 06/02/2022)
  Đ/c Lê Lý Thiên Thanh (PP TC-QT), Đ/c Trịnh Thị Châm (NV P.TC-QT), Đ/c Lê Thị Duyên (NV NK), Đ/c Trương Thị Chang (NV NK), Đ/c Nguyễn Hoàng Vũ (NV NK) làm việc tại cơ quan
  - Trực lãnh đạo:Đ/c Phạm Thị Hương (P.CVP)
- Trực văn thư: Đ/c Nguyễn Thị Kiều Oanh (CV P.HC-LT)
  Các đồng chí trực đảm bảo lịch trực 24/24; bàn giao ca trực vào lúc 7 giờ 30 phút sáng hàng ngày; ghi nhận tình hình vào sổ trực và kịp thời báo cáo lãnh đạo khi có tình huống xảy ra; bảo đảm công tác phòng, chống dịch, bảo vệ tài sản, giữ gìn vệ sinh cơ quan.
Nơi nhận:
- LĐVP,
- Phòng HC-LT,
- Đăng Website,
- Lưu Văn phòng Tỉnh uỷ.
       CHÁNH VĂN PHÒNG

                         Đã ký

                    
           Nguyễn Văn Khánh
   

 

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập20
  • Máy chủ tìm kiếm7
  • Khách viếng thăm13
  • Hôm nay8,092
  • Tháng hiện tại163,126
  • Tổng lượt truy cập2,524,485
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây