Lịch làm việc của VPTU tuần 17/2022

Lịch làm việc của VPTU tuần 17/2022

Số kí hiệu VB 2150
Ngày ban hành 23/04/2022
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành Văn phòng tỉnh ủy
Người ký Nguyễn Văn Khánh

Nội dung

 TỈNH ỦY BÌNH PHƯỚC
VĂN PHÒNG
*
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
              Bình Phước, ngày 23 tháng 4 năm 2022
LỊCH LÀM VIỆC
Văn phòng Tỉnh ủy tuần 17/2022
(từ ngày 25/4 đến ngày 01/5/2022)
 
Thứ Bảy (ngày 23/4/2022)
  Đ/c Hoàng Văn Toàn (CV P.HC-LT) chuẩn bị nội dung phục vụ Đoàn kiểm tra của Cục Cơ yếu Đảng – Chính quyền (thời gian đến hết ngày 24/4/2022)
Chủ Nhật (ngày 24/4/2022)
  Đ/c Phạm Hải Thu (CV P.HC-LT) kiểm tra đường truyền Hội nghị giao ban công tác kiểm tra, giám sát của Đảng.
Đ/c Trương Thị Chang (NV P.TC-QT) làm việc tại cơ quan.
Thứ Hai (ngày 25/4/2022)
  8 giờ 00: Đ/c Nguyễn Văn Khánh (TUV, CVPTU), Đ/c Đặng Hà Giang (Thư ký Bí thư Tỉnh ủy, P.CVP), Đ/c Nguyễn Văn Thư (TP TH), Đ/c Vương Hồng Nhung (CV P.TH) dự Họp Thường trực Tỉnh uỷ, phiên thứ 23/2022 (thời gian 01 ngày).
 Địa điểm: Tại phòng họp C – Tỉnh ủy.
10 giờ 00: Đ/c Nguyễn Văn Khánh (TUV, CVPTU), Đ/c Phạm Thị Hương (P.CVP), Đ/c Lê Sỹ Minh (TP HC-LT), Đ/c Hoàng Văn Toàn (CV P.HC-LT) làm việc với Đoàn kiểm tra công tác Cơ yếu.
Địa điểm: Tại phòng họp B – Tỉnh ủy.
8 giờ 00: Đ/c Phạm Hải Thu (CV P.HC-LT) trực đường truyền Hội nghị giao ban công tác kiểm tra, giám sát của Đảng.
Địa điểm: Tại Hội trường Tỉnh ủy.
  16 giờ 00: Đ/c Nguyễn Văn Khánh (TUV, CVPTU), Đ/c Đặng Hà Giang (Thư ký Bí thư Tỉnh ủy, P.CVP), Đ/c Nguyễn Văn Thư (TP TH), Đ/c Lã Thị Lâm Quỳnh (CV P.TH) dự buổi tiếp và làm việc của Thường trực Tỉnh uỷ với Thường trực Tỉnh ủy Đăk Nông.
Địa điểm: Tại phòng họp B – Tỉnh ủy.
  - Trực lãnh đạo: Đ/c Phạm Thị Hương (P.CVP)
Thứ Ba (ngày 26/4/2022)
Chiều 8 giờ 00: Đ/c Nguyễn Văn Khánh (TUV, CVPTU) dự Họp Thường trực Tỉnh uỷ, phiên thứ 23/2022.
Cùng dự: Các Đ/c lãnh đạo Văn phòng: Đ/c Đặng Hà Giang (Thư ký Bí thư Tỉnh ủy, P.CVP), Đ/c Nguyễn Thị Hoài Thanh (P.CVP) (theo lĩnh vực được phân công); phòng Tổng hợp: Đ/c Lê Văn Tuấn (PP TH).
Địa điểm: Tại phòng họp C – Tỉnh ủy.
7 giờ 00: Đ/c Hoàng Văn Toàn (CV P.HC-LT) cùng Đoàn kiểm tra đi kiểm tra công tác cơ yếu tại Văn phòng huyện ủy Lộc Ninh.
  14 giờ 00: Đ/c Nguyễn Văn Khánh (TUV, CVPTU), Đ/c Đặng Hà Giang (Thư ký Bí thư Tỉnh ủy, P.CVP), Đ/c Nguyễn Văn Thư (TP TH), Đ/c Nguyễn Văn Lương (CV P.TH) dự Họp Thường trực Tỉnh uỷ, phiên thứ 23/2022 (tiếp).
 Địa điểm: Tại phòng họp C – Tỉnh ủy.
  - Trực lãnh đạo: Đ/c Trần Văn Lộc  (P.CVP)
Thứ Tư (ngày 27/4/2022)
Sáng 8 giờ 00: Đ/c Nguyễn Văn Khánh (TUV, CVPTU), Đ/c Đặng Hà Giang (Thư ký Bí thư Tỉnh ủy, P.CVP), Đ/c Nguyễn Văn Thư (TP TH), Đ/c Nguyễn Khắc Hạnh (PP TH) dự Họp Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, phiên thứ 12/2022.
Địa điểm: Tại phòng họp B – Tỉnh uỷ.
11 giờ 00: Đ/c Nguyễn Thị Hoài Thanh (P.CVP) dự buổi tiếp của Đ/c Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy với Đoàn Công tác Ban Tuyên giáo Trung ương.
Địa điểm: Tại Nhà khách Tỉnh uỷ.
7 giờ 00: Đ/c Hoàng Văn Toàn (CV P.HC-LT) cùng Đoàn kiểm tra đi kiểm tra công tác cơ yếu tại Văn phòng huyện ủy Bù Gia Mập.
Chiều 13 giờ 30: Đ/c Nguyễn Văn Khánh (TUV, CVPTU), Đ/c Phạm Thị Hương (P.CVP), Đ/c Lê Sỹ Minh (TP HC-LT), Đ/c Hoàng Văn Toàn (CV P.HC-LT) làm việc với Đoàn kiểm tra công tác Cơ yếu.
Địa điểm: Tại phòng họp B – Tỉnh ủy.
14 giờ 00: Đ/c Nguyễn Văn Khánh (TUV, CVPTU), Đ/c Đặng Hà Giang (Thư ký Bí thư Tỉnh ủy, P.CVP), Đ/c Nguyễn Văn Thư (TP TH), Đ/c Nguyễn Văn Lương (CV P.TH) dự Họp Thường trực Tỉnh uỷ, phiên thứ 23/2022 (tiếp).
Địa điểm: Tại phòng họp C – Tỉnh ủy.
14 giờ 00: Đ/c Nguyễn Thị Hoài Thanh (P.CVP) dự buổi làm việc của Đ/c Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy với Đoàn Công tác Ban Tuyên giáo Trung ương.
Địa điểm: Tại Hội trường Tỉnh uỷ.
  - Trực lãnh đạo: Đ/c Nguyễn Thị Hoài Thanh (P.CVP)
Thứ Năm (ngày 28/4/2022)
Sáng 8 giờ 00: Họp Đảng ủy Văn phòng Tỉnh ủy.
Nội dung: - Đoàn kiểm tra năm 2022 thông qua Báo cáo kết quả kiểm tra.
              - Thông qua Kế hoạch tổ chức Đại hội chi bộ trực thuộc Đảng bộ Văn phòng Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2022 – 2025.
Địa điểm: Tại phòng họp C – Tỉnh ủy.
9 giờ 00: Họp Lãnh đạo Văn phòng với các trưởng, phó phòng.
Địa điểm: Tại phòng họp C – Tỉnh ủy.
7 giờ 30: Đ/c Nguyễn Thị Hoài Thanh (P.CVP) đi công tác cùng Đoàn công tác Ban Tuyên giáo Trung ương.
Địa điểm: Tại huyện Lộc Ninh.
  14 giờ 00: Đ/c Nguyễn Văn Khánh (TUV, CVPTU), Nguyễn Thị Hoài Thanh (P.CVP), Đ/c Lê Văn Tuấn (PP TH), Đ/c Nguyễn Khắc Hạnh (PP TH) dự họp Ban Chỉ đạo xây dựng tổ chức đảng, đoàn thể trong các đơn vị kinh tế tư nhân.
 Địa điểm: Tại phòng họp C – Tỉnh ủy.
14 giờ 00: Họp Chi bộ 3
Địa điểm: Tại phòng họp B – Tỉnh ủy.
  - Trực lãnh đạo: Đ/c Trần Văn Lộc (P.CVP)
Thứ Sáu (ngày 29/4/2022)
Sáng 6 giờ 00: Đ/c Phạm Thị Hương (P.CVP) viếng Nghĩa trang Liệt sỹ tỉnh.
Địa điểm: Tại Nghĩa trang Liệt sỹ tỉnh.
8 giờ 00: Toàn thể đảng viên dự Hội nghị trực tuyến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2022.
Địa điểm: Tại Hội trường Tỉnh ủy.
Chiều 14 giờ 00: Họp Chi bộ 1.
Địa điểm: Tại phòng họp C – Tỉnh uỷ.
14 giờ 00: Họp Chi bộ 2
Địa điểm: Tại phòng họp B – Tỉnh ủy.
  - Trực lãnh đạo: Đ/c Nguyễn Thị Hoài Thanh  (P.CVP)
Thứ Bảy (ngày 30/4/2022)
  -Trực lãnh đạo: Đ/c  Phạm Thị Hương (P.CVP)
- Trực văn thư: Đ/c Nguyễn Thị Kiều Oanh (CV P.HC-LT)
Chủ nhật (ngày 01/5/2022)
  -Trực lãnh đạo: Đ/c  Phạm Thị Hương (P.CVP)
- Trực văn thư: Đ/c Nguyễn Thị Kiều Oanh (CV P.HC-LT)
  Đ/c Thái Thị Tuyết Hồng (PP HC-LT) học lớp Cao cấp lý luận chính trị tại Trường Chính trị tỉnh (Thời gian từ ngày 25/4 đến hết ngày 28/4/2022)
 
Nơi nhận:
- LĐVP,
- Phòng HC-LT,
- Đăng Website,
- Lưu Văn phòng Tỉnh uỷ.
     CHÁNH VĂN PHÒNG

                      Đã ký

           Nguyễn Văn Khánh
   

 

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây