Lịch làm việc của VPTU tuần 34/2022

Lịch làm việc của VPTU tuần 34/2022

Số kí hiệu VB 2205
Ngày ban hành 20/08/2022
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành Văn phòng tỉnh ủy
Người ký Nguyễn Văn Khánh

Nội dung

 TỈNH ỦY BÌNH PHƯỚC
VĂN PHÒNG
*
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
              Bình Phước, ngày 19 tháng 8 năm 2022
LỊCH LÀM VIỆC
Văn phòng Tỉnh ủy tuần 34/2022
(từ ngày 22/8 đến ngày 28/8/2022)
 
Chủ Nhật (ngày 21/8/2022)
  18 giờ 30: Đ/c Đặng Hà Giang (Thư ký Bí thư Tỉnh ủy, P.CVP) dự buổi tiếp của Thường trực Tỉnh uỷ với Đoàn đại biểu tỉnh Champasak – nước Cộng hoà dân chủ Nhân dân Lào đến thăm và làm việc tại tỉnh.
Địa điểm: Tại Nhà ăn Văn phòng Tỉnh ủy.
Thứ Hai (ngày 22/8/2022)
Sáng 7 giờ 00: Đ/c Đặng Hà Giang (Thư ký Bí thư Tỉnh ủy, P.CVP) dự buổi tiếp của Thường trực Tỉnh uỷ với Đoàn đại biểu tỉnh Champasak – nước Cộng hoà dân chủ Nhân dân Lào đến thăm và làm việc tại tỉnh.
Địa điểm: Tại Khách sạn Bom Bo.
8 giờ 30: Đ/c Đặng Hà Giang (Thư ký Bí thư Tỉnh ủy, P.CVP) dự buổi tiếp và làm việc của Đ/c Bí thư Tỉnh ủy với Đoàn đại biểu tỉnh Champasak – nước Cộng hoà dân chủ Nhân dân Lào.
Địa điểm: Tại Hội trường Tỉnh uỷ.
8 giờ 00: Họp phòng Tổng hợp
Địa điểm: Tại phòng họp C – Tỉnh ủy.
Chiều 14 giờ 00: Hội nghị thực hiện quy trình rà soát, bổ sung, quy hoạch lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy.
14 giờ 00 đến 14 giờ 30: Hội nghị tập thể lãnh đạo VPTU.
Nội dung: Rà soát, bổ sung quy hoạch lãnh đạo VPTU nhiệm kỳ 2020 -2025; thống nhất danh sách, quy hoạch lãnh đạo VPTU nhiệm kỳ 2025 -2030.
Thành phần: Các Đ/c lãnh đạo văn phòng.
14 giờ 30 đến 15 giờ 00: Hội nghị cán bộ chủ chốt
Nội dung: Lấy ý kiến giới thiệu nhân sự bổ sung quy hoạch lãnh đạo VPTU nhiệm kỳ 2020 -2025; giới thiệu nhân sự quy hoạch lãnh đạo VPTU nhiệm kỳ 2025 -2030.
Thành phần: Các Đ/c: lãnh đạo Văn phòng, đảng ủy, trưởng phòng, phó phòng, Chủ tịch Công đoàn.
15 giờ 00 đến 15 giờ 30: Hội nghị tập thể lãnh đạo mở rộng
Nội dung: Thảo luận và giới thiệu nhân sự bổ sung quy hoạch lãnh đạo VPTU nhiệm kỳ 2020 -2025; giới thiệu nhân sự quy hoạch lãnh đạo VPTU nhiệm kỳ 2025 -2030.
Thành phần: Các đ/c: lãnh đạo Văn phòng, đảng ủy, trưởng phòng.
15 giờ 30 đến 14 giờ 00: Hội nghị tập thể lãnh đạo VPTU.
Nội dung: Biểu quyết danh sách nhân sự đề nghị phê duyệt bổ sung nguồn quy hoạch lãnh đạo VPTU nhiệm kỳ 2020 -2025 và nguồn quy hoạch lãnh đạo VPTU nhiệm kỳ 2025 -2030.
Thành phần: các Đ/c lãnh đạo văn phòng.
Các Đ/c: Thái Thị Tuyết Hồng (PP HC-LT), Bùi Công Lực (CV P.HC-LT), Phạm Hải Thu (CV P.HC-LT), Đ/c Nguyễn Thị Kiều Oanh (CV P.HC-LT) phục vụ công tác kiểm phiếu Hội nghị.
Địa điểm: Tại Phòng họp C – Tỉnh ủy.

14 giờ 00: Đ/c Trần Văn Lộc (P.CVP), Đ/c Hoàng Văn Toàn (CV P.HC-LT), Đ/c Phạm Hải Thu (CV P.HC-LT), Đ/c Trần Thị Hải (CV P.TC-QT) dự buổi làm việc với Đoàn kiểm tra về việc triển khai các dự án công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh (Theo kế hoạch số 72/KH-UBND, ngày 17/3/2022 của UBND tỉnh).
Địa điểm: Tại phòng họp B – Tỉnh ủy.
  - Trực lãnh đạo: Đ/c Phạm Thị Hương  (P.CVP)
Thứ Ba (ngày 23/8/2022)


Sáng
8 giờ 00: Đ/c Nguyễn Văn Khánh (TUV, CVPTU), Đ/c Đặng Hà Giang (Thư ký Bí thư Tỉnh ủy, P.CVP), Đ/c Nguyễn Thị Hoài Thanh (P.CVP), Đ/c Lê Văn Tuấn (PP TH), Đ/c Nguyễn Khắc Hạnh (PP TH) dự Họp Thường trực Tỉnh uỷ, phiên thứ 51/2022.
Địa điểm: Tại phòng họp C – Tỉnh uỷ.
8 giờ 00: Đ/c Trần Văn Lộc (P.CVP) đi công tác theo lịch làm việc của Đoàn giám sát 638.
Địa điểm: Tại Thị ủy Phước Long.
8 giờ 00: Đ/c Phạm Thị Hương (P.CVP), Đ/c Trần Văn Toàn (PP HC-LT), Đ/c Hoàng Văn Toàn (CV P.HC-LT), Đ/c Phan Thị Hoa (CV P.HC-LT) đi kiểm tra nghiệp vụ công tác văn phòng (theo Kế hoạch số 50-KH/VPTU).
Địa điểm: Tại Huyện ủy Lộc Ninh
Chiều 14 giờ 00: Đ/c Nguyễn Văn Khánh (TUV, CVPTU), Đ/c Đặng Hà Giang (Thư ký Bí thư Tỉnh ủy, P.CVP), Đ/c Nguyễn Thị Hoài Thanh (P.CVP), Đ/c Lê Văn Tuấn (PP TH), Đ/c Nguyễn Khắc Hạnh (PP TH) dự Họp Ban Thường vụ Tỉnh uỷ.
Địa điểm: Tại phòng họp B – Tỉnh uỷ.
  - Trực lãnh đạo: Đ/c Nguyễn Thị Hoài Thanh (P.CVP)
Thứ Tư (ngày 24/8/2022)
Sáng 8 giờ 00: Đ/c Nguyễn Văn Khánh (TUV, CVPTU), Đ/c Đặng Hà Giang (Thư ký Bí thư Tỉnh ủy, P.CVP), Đ/c Nguyễn Thị Hoài Thanh (P.CVP), Đ/c Lê Văn Tuấn (PP TH), Đ/c Nguyễn Khắc Hạnh (PP TH) dự Hội nghị cán bộ chủ chốt.
Địa điểm: Tại Hội trường Tỉnh uỷ.
10 giờ 30: Đ/c Nguyễn Văn Khánh (TUV, CVPTU), Đ/c Đặng Hà Giang (Thư ký Bí thư Tỉnh ủy, P.CVP), Đ/c Nguyễn Thị Hoài Thanh (P.CVP), Đ/c Lê Văn Tuấn (PP TH), Đ/c Nguyễn Khắc Hạnh (PP TH) dự Họp Ban Thường vụ Tỉnh uỷ.
Địa điểm: Tại phòng họp B – Tỉnh uỷ.
8 giờ 00: Đ/c Phạm Thị Hương (P.CVP), Đ/c Trần Văn Toàn (PP HC-LT), Đ/c Hoàng Văn Toàn (CV P.HC-LT), Đ/c Phan Thị Hoa (CV P.HC-LT) đi kiểm tra nghiệp vụ công tác văn phòng (theo Kế hoạch số 50-KH/VPTU).
Địa điểm: Tại Văn phòng Hội Nông dân tỉnh.
  14 giờ 00: Đ/c Nguyễn Văn Khánh (TUV, CVPTU) dự Họp Thường trực Tỉnh uỷ, phiên thứ 52/2022.
Cùng dự: Các Đ/c LĐVP: Đ/c Đặng Hà Giang (Thư ký Bí thư Tỉnh ủy, P.CVP), Đ/c Trần Văn Lộc (P.CVP) (theo lĩnh vực được phân công); Phòng Tổng hợp: Đ/c Nguyễn Văn Thư (TP TH) và chuyên viên phụ trách lĩnh vực.
 Địa điểm: Tại phòng họp C – Tỉnh uỷ.
  - Trực lãnh đạo: Đ/c Trần Văn Lộc (P.CVP)
Thứ Năm (ngày 25/8/2022)
Sáng 8 giờ 00: Đ/c Nguyễn Thị Hoài Thanh  (P.CVP) dự buổi gặp mặt của Đ/c Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ với Đoàn Đại biểu Hội Chữ thập đỏ tỉnh dự Đại hội Đại biểu Hội Chữ thập đỏ toàn quốc lần thứ XI.
Địa điểm: Tại phòng VIP – Tỉnh uỷ.
8 giờ 30: Đ/c Nguyễn Thị Hoài Thanh (P.CVP) dự Hội nghị trực tuyến tổng kết Chỉ thị 16-CT/TW ngày 08/5/2012 của Ban Bí thư Trung ương về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đưa người lao động và chuyên gia Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài” do Ban Kinh tế Trung ương tổ chức.
Đ/c Phạm Hải Thu (CV P.HC-LT) trực đường truyền Hội nghị
Địa điểm: Tại Hội trường Tỉnh uỷ.
8 giờ 00: Đ/c Trần Văn Lộc (P.CVP) đi công tác theo lịch làm việc của Đoàn giám sát 638.
Địa điểm: Tại Huyện ủy Bù Đăng.
8 giờ 00: Đ/c Phạm Thị Hương (P.CVP), Đ/c Trần Văn Toàn (PP HC-LT), Đ/c Hoàng Văn Toàn (CV P.HC-LT), Đ/c Phan Thị Hoa (CV P.HC-LT)  đi kiểm tra nghiệp vụ công tác văn phòng (theo Kế hoạch số 50-KH/VPTU).
Địa điểm: Tại Huyện ủy Bù Đốp.
Chiều 16 giờ 00: Đ/c Phạm Thị Hương (P.CVP) dự Tổng duyệt Chương trình Lễ kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Chốt chặn Tàu Ô (28/8/1972-28/8/2022).
Địa điểm: Tại Di tích Địa điểm Chiến thắng Chốt chặn Tàu Ô (Khu phố Tàu Ô, thị trấn Tân Khai, huyện Hớn Quản).
  - Trực lãnh đạo: Đ/c Nguyễn Thị Hoài Thanh (P.CVP)
Thứ Sáu (ngày 26/8/2022)
Sáng 8 giờ 00: Đ/c Nguyễn Văn Khánh (TUV, CVPTU), Đ/c Đặng Hà Giang (Thư ký Bí thư Tỉnh ủy, P.CVP) dự Lễ kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Chốt chặn Tàu Ô (28/8/1972-28/8/2022).
               Đ/c Phạm Thị Hương (P.CVP) đi công tác theo lịch làm việc của Ban Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Chốt chặn Tàu Ô.
Địa điểm: Tại Di tích địa điểm Chiến thắng Chốt chặn Tàu Ô (Khu phố Tàu Ô, thị trấn Tân Khai, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước).
8 giờ 30: Đ/c Nguyễn Thị Hoài Thanh (P.CVP) dự khai mạc buổi tập huấn hướng dẫn sử dụng máy FAX MTFoIP.
              Đ/c Hoàng Văn Toàn (CV P.HC-LT) hướng dẫn sử dụng máy FAX MTFoIP.
Cùng tham dự tập huấn: Đ/c Nguyễn Thị Kiều Oanh (CV P.HC-LT), Đ/c Lê Thị Thuyết (CV P.HC-LT), Đ/c Trịnh Thị Hải Lý (CV P.HC-LT).
Địa điểm: Tại Hội trường Tỉnh ủy.
  - Trực lãnh đạo: Đ/c Trần Văn Lộc (P.CVP)
Thứ Bảy (ngày 27/8/2022)
  -Trực lãnh đạo: Đ/c  Phạm Thị Hương (P.CVP)
- Trực văn thư: Đ/c Nguyễn Thị Kiều Oanh (CV P.HC-LT)
Chủ nhật (ngày 28/8/2022)
  -Trực lãnh đạo: Đ/c Phạm Thị Hương (P.CVP)
- Trực văn thư: Đ/c Nguyễn Thị Kiều Oanh (CV P.HC-LT)
  Đ/c Thái Thị Tuyết Hồng (PP HC-LT) đi học lớp Cao cấp LLCT tại Trường Chính trị tỉnh (từ ngày 22/8 đến hết ngày 26/8/2022)
 
Nơi nhận:
- LĐVP,
- Phòng HC-LT,
- Đăng Website,
- Lưu Văn phòng Tỉnh uỷ.
       CHÁNH VĂN PHÒNG

                               Đã ký
                              

           Nguyễn Văn Khánh
   

 

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây