Lịch làm việc của VPTU tuần 35/2022

Lịch làm việc của VPTU tuần 35/2022

Số kí hiệu VB 2207
Ngày ban hành 27/08/2022
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành Văn phòng tỉnh ủy
Người ký Nguyễn Văn Khánh

Nội dung

 TỈNH ỦY BÌNH PHƯỚC
VĂN PHÒNG
*
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
              Bình Phước, ngày 26 tháng 8 năm 2022
LỊCH LÀM VIỆC
Văn phòng Tỉnh ủy tuần 35/2022
(từ ngày 29/8 đến ngày 04/9/2022)
 
Chủ Nhật (ngày 28/8/2022)
  Đ/c Lê Thị Duyên (NV P.TC-QT), Đ/c Trương Thị Chang (NV P.TC-QT), Đ/c Trịnh Thị Châm (NV P.TC-QT) làm việc tại cơ quan
Thứ Hai (ngày 29/8/2022)
Sáng 8 giờ 00: Đ/c Nguyễn Văn Khánh (TUV, CVPTU), Đ/c Đặng Hà Giang (Thư ký Bí thư Tỉnh ủy, P.CVP), Đ/c Nguyễn Thị Hoài Thanh (P.CVP), Đ/c Lê Văn Tuấn (PP TH), Đ/c Nguyễn Khắc Hạnh (PP TH) dự Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy (Bước 2).
Địa điểm: Tại phòng họp B – Tỉnh uỷ.
8 giờ 00: Đ/c Phạm Thị Hương (P.CVP), Đ/c Trần Văn Toàn (PP HC-LT), Đ/c Hoàng Văn Toàn (CV P.HC-LT), Đ/c Phan Thị Hoa (CV P.HC-LT) đi kiểm tra nghiệp vụ công tác văn phòng (theo Kế hoạch số 50-KH/VPTU).
Địa điểm: Tại Văn phòng Đảng ủy Công ty Cổ phần Cao su Sông Bé.
8 giờ 00: Họp phòng Tài chính – Quản trị
Nội dung: Công tác quy hoạch cán bộ
Địa điểm: Tại phòng Truyền thống
Chiều 14 giờ 00: Đ/c Nguyễn Văn Khánh (TUV, CVPTU) dự Họp Thường trực Tỉnh uỷ, phiên thứ 52/2022.
Cùng dự: Các Đ/c LĐVP: Đ/c Đặng Hà Giang (Thư ký Bí thư Tỉnh ủy, P.CVP), Đ/c Nguyễn Thị Hoài Thanh (P.CVP) (theo lĩnh vực được phân công); phòng Tổng hợp: Đ/c Nguyễn Khắc Hạnh (PP TH) và chuyên viên phụ trách lĩnh vực.
Địa điểm: Tại phòng họp C – Tỉnh uỷ.
16 giờ 00: Đ/c Nguyễn Văn Khánh (TUV, CVPTU), Đ/c Đặng Hà Giang (Thư ký Bí thư Tỉnh ủy, P.CVP), Đ/c Nguyễn Thị Hoài Thanh (P.CVP), Đ/c Lê Văn Tuấn (PP TH), Đ/c Nguyễn Khắc Hạnh (PP TH) dự Hội nghị cán bộ chủ chốt (bước 3).
Đ/c Nguyễn Chí Thanh (TP TC-QT), Đ/c Lê Lý Thiên Thanh (PP TC-QT), Đ/c Lê Thị Duyên (NV P.TC-QT), Đ/c Trịnh Thị Châm (NV P.TC-QT), Đ/c Trương Thị Chang (NV P.TC-QT) trực phục vụ Hội nghị.

Địa điểm: Tại Hội trường Trường Chính trị tỉnh.
18 giờ 30: Đ/c Nguyễn Văn Khánh (TUV, CVPTU) dự buổi tiếp của Thường trực Tỉnh uỷ với Đoàn Khảo sát Trung ương về Tổng kết Nghị quyết Trung ương 8 khoá XI.
Địa điểm: Tại Nhà khách tỉnh.
  - Trực lãnh đạo: Đ/c Nguyễn Thị Hoài Thanh  (P.CVP)
Thứ Ba (ngày 30/8/2022)


Sáng
6 giờ 00: Đ/c Nguyễn Văn Khánh (TUV, CVPTU) dự buổi tiếp của Thường trực Tỉnh uỷ với Đoàn Khảo sát Trung ương về Tổng kết Nghị quyết Trung ương 8 khoá XI.
Địa điểm: Tại Nhà khách tỉnh.
8 giờ 00: Đ/c Nguyễn Văn Khánh (TUV, CVPTU), Đ/c Đặng Hà Giang (Thư ký Bí thư Tỉnh ủy, P.CVP), Đ/c Nguyễn Đức Khánh (CV P.TH) dự buổi làm việc của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ với Đoàn Khảo sát Trung ương về Tổng kết Nghị quyết Trung ương 8 khoá XI.
Địa điểm: Hội trường Tỉnh uỷ.
8 giờ 00: Đ/c Phạm Thị Hương (P.CVP), Đ/c Trần Văn Toàn (PP HC-LT), Đ/c Hoàng Văn Toàn (CV P.HC-LT), Đ/c Phan Thị Hoa (CV P.HC-LT) đi kiểm tra nghiệp vụ công tác văn phòng (theo Kế hoạch số 50-KH/VPTU).
Địa điểm: Tại Văn phòng Thị ủy Bình Long
8 giờ 30: Họp chi bộ 3 thường kỳ tháng 8.
Địa điểm: Tại phòng Truyền thống
Chiều 14 giờ 00: Đ/c Nguyễn Văn Khánh (TUV, CVPTU), Đ/c Đặng Hà Giang (Thư ký Bí thư Tỉnh ủy, P.CVP), Đ/c Nguyễn Thị Hoài Thanh (P.CVP), Đ/c Lê Văn Tuấn (PP TH), Đ/c Nguyễn Khắc Hạnh (PP TH) dự các Hội nghị về công tác quy hoạch cán bộ.
Đ/c Nguyễn Chí Thanh (TP TC-QT), Đ/c Lê Lý Thiên Thanh (PP TC-QT), Đ/c Lê Thị Duyên (NV P.TC-QT), Đ/c Trịnh Thị Châm (NV P.TC-QT), Đ/c Trương Thị Chang (NV P.TC-QT) trực phục vụ Hội nghị.

Địa điểm: Tại Hội trường Tỉnh ủy.
14 giờ 00: Đ/c Trần Văn Lộc (P.CVP), Đ/c Trần Thị Hải (CV P.TC-QT) dự họp Tổ rà soát quá trình thành lập và hoạt động của Quỹ Hỗ trợ an sinh xã hội tỉnh.
Địa điểm: Tại Phòng họp Sở Tài chính
15 giờ 00: Lãnh đạo Văn phòng ủy quyền Đ/c Giang Minh Hiển (PP TC-QT) dự cuộc họp thống nhất các nội dung về việc hướng dẫn nộp kinh phí thực hiện tự chủ về ngân sách nhà nước của Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh.
Địa điểm: Tại Hội trường Sở Tài chính.
  - Trực lãnh đạo: Đ/c Trần Văn Lộc (P.CVP)
Thứ Tư (ngày 31/8/2022)
Sáng 6 giờ 00: Các đồng chí lãnh đạo văn phòng dự Lễ viếng Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh nhân kỷ niệm 77 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 02/9 (02/9/1945 – 02/9/2022).
Địa điểm: Tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh.
08 giờ 00: Đ/c Nguyễn Văn Khánh (TUV, CVPTU), Đ/c Đặng Hà Giang (Thư ký Bí thư Tỉnh ủy, P.CVP), Đ/c Lã Thị Lâm Quỳnh (CV P.TH) dự buổi làm việc của Đ/c Bí thư Tỉnh uỷ với Tổ rà soát quy hoạch tỉnh.
Địa điểm: Tại phòng họp C – Tỉnh uỷ.
Chiều 14 giờ 30: Đ/c Nguyễn Thị Hoài Thanh (P.CVP) dự buổi tiếp của Đ/c Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ với đoàn Ban trị sự GHPGVN tỉnh đến chào xã giao.
Địa điểm: Tại Phòng VIP – Tỉnh uỷ.
15 giờ 00: Họp Chi bộ 1 thường kỳ tháng 8
Địa điểm: Tại phòng họp C – Tỉnh uỷ.
  - Trực lãnh đạo: Đ/c Nguyễn Thị Hoài Thanh (P.CVP)
Thứ Năm (ngày 01/9/2022)
  Toàn thể cán bộ, công chức và người lao động cơ quan Văn phòng Tỉnh ủy nghỉ Lễ Quốc khánh 02/9 (02/9/1945 – 02/9/2022) (thời gian đến hết ngày 02/9/2022).
  - Trực lãnh đạo: Đ/c Phạm Thị Hương (P.CVP)
- Trực phục vụ: Đ/c Nguyễn Chí Thanh (TP TC-QT), Đ/c Trịnh Thị Châm (NV P.TC-QT)
Thứ Sáu (ngày 02/9/2022)
  - Trực lãnh đạo: Đ/c Phạm Thị Hương (P.CVP)
- Trực phục vụ: Đ/c Lê Lý Thiên Thanh (PP TC-QT), Đ/c Trương Thị Chang (NV P.TC-QT), Đ/c Lê Thị Duyên (NV P.TC-QT)
Thứ Bảy (ngày 03/9/2022)
  -Trực lãnh đạo: Đ/c  Nguyễn Thị Hoài Thanh (P.CVP)
- Trực văn thư: Đ/c Nguyễn Thị Kiều Oanh (CV P.HC-LT)
Chủ nhật (ngày 04/9/2022)
  -Trực lãnh đạo: Đ/c Nguyễn Thị Hoài Thanh (P.CVP)
- Trực văn thư: Đ/c Nguyễn Thị Kiều Oanh (CV P.HC-LT)
 
Nơi nhận:
- LĐVP,
- Phòng HC-LT,
- Đăng Website,
- Lưu Văn phòng Tỉnh uỷ.
        CHÁNH VĂN PHÒNG


                      Đã ký        

           Nguyễn Văn Khánh
   

 

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập65
  • Máy chủ tìm kiếm4
  • Khách viếng thăm61
  • Hôm nay21,591
  • Tháng hiện tại511,915
  • Tổng lượt truy cập4,281,383
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây