Lịch làm việc của VPTU tuần 47/2021

Lịch làm việc của VPTU tuần 47/2021

Số kí hiệu VB2049
Ngày ban hành 20/11/2021
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành Văn phòng tỉnh ủy
Người ký Nguyễn Văn Khánh

Nội dung

 TỈNH ỦY BÌNH PHƯỚC
         VĂN PHÒNG
                  *
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
              Bình Phước, ngày 19 tháng 11 năm 2021
LỊCH LÀM VIỆC
Văn phòng Tỉnh ủy tuần 47/2021
(từ ngày 22/11 đến ngày 28/11/2021)
 
Thứ Bảy (ngày 20/11/2021)
Sáng 08 giờ 00: Đ/c Nguyễn Văn Khánh (TUV, CVPTU), Đ/c Nguyễn Văn Thư (TP TH), Đ/c Bùi Công Lực (CV P.TH) dự họp trực tuyến toàn quốc về sơ kết công tác phòng, chống dịch Covid – 19 do Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid – 19 tổ chức.
Địa điểm: Tại phòng họp G – UBND tỉnh.
Chiều 14 giờ 00: Đ/c Nguyễn Văn Khánh (TUV, CVPTU), Đ/c Nguyễn Thị Hoài Thanh (P.CVP), Đ/c Nguyễn Văn Thư (TP TH), Đ/c Nguyễn Khắc Hạnh (PP TH), Đ/c Lã Thị Lâm Quỳnh (CV P.TH) dự họp Thường trực Tỉnh uỷ.
Địa điểm: Tại phòng họp C – Tỉnh uỷ.
Đ/c Phạm Hải Thu (CV P.HC-LT) trực đường truyền cuộc họp.
Đ/c Trịnh Thị Châm (NV P.TC-QT), Đ/c Lê Thị Duyên (NV Nhà khách), Đ/c Trương Thị Chang (NV Nhà khách), Đ/c Nguyễn Hoàng Vũ (NV Nhà khách) trực làm việc tại cơ quan.
Thứ Hai (ngày 22/11/2021)
Sáng 08 giờ 00: Các Đ/c Lãnh đạo Văn phòng, Đ/c Nguyễn Văn Thư (TP TH), Đ/c Nguyễn Đức Khánh (CV P.TH), Đ/c Lã Thị Lâm Quỳnh (CV P.TH) dự buổi làm việc với Đ/c Bí thư Tỉnh uỷ và Đ/c Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ.
Nội dung: Văn phòng Tỉnh uỷ thông qua dự thảo Quy chế làm việc của Tỉnh uỷ, Ban Thường vụ và Thường trực Tỉnh uỷ nhiệm kỳ 2020 – 2025.
Địa điểm: Tại Phòng họp C – Tỉnh uỷ.
08 giờ 00: Đ/c Trần Văn Lộc (P.CVC) dự họp nghe các đơn vị báo cáo rà soát chỉ tiêu chuyển đổi đất rừng.
Địa điểm: Tại phòng họp A – UBND tỉnh.
  14 giờ 00:Đ/c Nguyễn Văn Khánh (TUV, CVPTU), Đ/c Nguyễn Văn Thư (TP TH), Đ/c Nguyễn Khắc Hạnh (PP TH), Đ/c Lê Văn Tuấn (CV P.TH) dự buổi làm việc của Đ/c Bí thư Tỉnh uỷ với Chủ nhiệm, Phó chủ nhiệm Chương trình xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị.
 Địa điểm: Tại phòng họp C – Tỉnh uỷ.
  - Trực lãnh đạo: Đ/c Trần Văn Lộc (P.CVP)
Thứ Ba (ngày 23/11/2021)
Sáng 8 giờ 00: Đ/c Nguyễn Văn Khánh (TUV, CVPTU), Đ/c Nguyễn Thị Hoài Thanh (P.CVP), Đ/c Nguyễn Văn Thư (TP TH), Đ/c Nguyễn Khắc Hạnh (PP TH) dự họp Thường trực Tỉnh uỷ.
Địa điểm: Tại phòng họp C – Tỉnh uỷ.
Chiều 14 giờ 00: Đ/c Nguyễn Văn Khánh (TUV, CVPTU), Đ/c Nguyễn Văn Thư (TP TH), Đ/c Bùi Công Lực (CV P.TH) dự Họp Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid – 19 tỉnh.
Địa điểm: Tại phòng họp G – UBND tỉnh.
  - Trực lãnh đạo: Đ/c Nguyễn Thị Hoài Thanh (P.CVP)
Thứ Tư (ngày 24/11/2021)
Sáng 8 giờ 00: Đ/c Nguyễn Văn Khánh (TUV, CVPTU), Đ/c Nguyễn Thị Hoài Thanh (P.CVP), Đ/c Nguyễn Văn Thư (TP TH), Đ/c Bùi Công Lực (CV P.TH) dự Hội nghị trực tuyến Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng do Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức (thời gian 01 ngày).
Đ/c Phạm Hải Thu (CV P.HC-LT) trực đường truyền Hội nghị.
Địa điểm: Tại Trung tâm Hội nghị - Trường chính trị tỉnh.
Chiều 15 giờ 00: Họp Đảng uỷ Văn phòng Tỉnh uỷ.
Địa điểm: Tại phòng họp C – Tỉnh ủy.
  Trực lãnh đạo: Đ/c Phạm Thị Hương (P.CVP)
Thứ Năm (ngày 25/11/2021)
Sáng 8 giờ 00: Đ/c Nguyễn Văn Khánh (TUV, CVPTU), Đ/c Nguyễn Thị Hoài Thanh (P.CVP), Đ/c Lê Văn Tuấn (CV P.TH) dự họp Tổ xây dựng Báo cáo kiểm điểm tập thể Ban Thường vụ Tỉnh uỷ năm 2021.
Địa điểm: Tại phòng họp C – Tỉnh ủy.
8 giờ 30: Đ/c Nguyễn Văn Khánh (TUV, CVPTU), Đ/c Trần Văn Lộc (P.CVP) làm việc với Công ty TNHH MTV Cao su Bình Phước, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nông nghiệp & PTTN để xác định vị trí, diện tích cao su thuộc Quỹ ASXH, công ty TNHH MTV Cao su Bình Phước và cao su tư nhân có thể phát triển công nghiệp.
Địa điểm: Tại phòng họp B – Tỉnh ủy.
08 giờ 00: Đ/c Phạm Hải Thu (CV P.HC-LT) kiểm tra và trực đường truyền Hội nghị tập huấn trực tuyến năm 2021 do BBVCSSK cán bộ Trung ương tổ chức (thời gian 1 ngày).
Địa điểm: Tại Hội trường Tỉnh ủy.
  14 giờ 00: Đ/c Nguyễn Văn Khánh (TUV, CVPTU), Đ/c Nguyễn Văn Thư (TP TH), Đ/c Nguyễn Đức Khánh (CV P.TH) dự buổi làm việc của Thường trực Tỉnh uỷ với Bộ TL Quân khu 7.
 Địa điểm: Tại Phòng họp B-Tỉnh ủy.
   Trực lãnh đạo: Đ/c Trần Văn Lộc (P.CVP)
Thứ Sáu (ngày 26/11/2021)
Sáng 8 giờ 00: Đ/c Nguyễn Văn Khánh (TUV, CVPTU), Đ/c Nguyễn Thị Hoài Thanh (P.CVP), Đ/c Nguyễn Văn Thư (TP TH), Đ/c Nguyễn Khắc Hạnh (PP TH) dự họp Ban Thường vụ Tỉnh uỷ (Thời gian cả ngày)
Địa điểm: Tại Phòng họp B - Tỉnh ủy.
8 giờ 00: Họp phòng Hành chính – Lưu trữ.
Nội dung: Đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức năm 2021.
Mời dự: Đ/c Phạm Thị Hương (P.CVP).
Địa điểm: Tại Phòng họp C-Tỉnh ủy.
8 giờ 00: Họp phòng Tài Chính – Quản Trị.
Nội dung: Đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức năm 2021.
Mời dự: Đ/c Trần Văn Lộc (P.CVP).
Địa điểm: Tại Phòng Truyền thống-Tỉnh ủy.
Chiều 16 giờ 00: Đ/c Nguyễn Thị Hoài Thanh (P.CVP), Đ/c Bùi Công Lực (CV P.TH) dự họp trực tuyến với Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid 19 tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố về công tác phòng, chống dịch Covid-19.
Đ/c Nguyễn Thìn Bằng (CV P.HC-LT) trực đường truyền Hội nghị
Địa điểm: Tại phòng họp B – Tỉnh ủy.
  Trực lãnh đạo: Đ/c Nguyễn Thị Hoài Thanh (P.CVP)
Thứ Bảy (ngày 20/11/2021)
  - Trực lãnh đạo: Đ/c Phạm Thị Hương (P.CVP)
- Trực Văn thư: Đ/c Nguyễn Thị Kiều Oanh (CV P.TH)
Chủ nhật (ngày 21/11/2021)
  - Trực lãnh đạo: Đ/c Phạm Thị Hương (P.CVP)
- Trực Văn thư: Đ/c Nguyễn Thị Kiều Oanh (CV P.TH)
  Đ/c Thái Thị Tuyết Hồng (PP HC-LT) học trực tuyến lớp cao cấp LLCT (thời gian từ ngày 22/11 đến ngày 26/11/2021)
 
Nơi nhận:
- LĐVP,
- Phòng HC-LT,
- Đăng Website,
- Lưu Văn phòng Tỉnh uỷ.
CHÁNH VĂN PHÒNG

ĐÃ KÝ
                     
                    
Nguyễn Văn Khánh
   

 

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập54
  • Máy chủ tìm kiếm5
  • Khách viếng thăm49
  • Hôm nay11,636
  • Tháng hiện tại105,172
  • Tổng lượt truy cập3,346,819
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây