Lịch làm việc của VPTU tuần 48/2022

Lịch làm việc của VPTU tuần 48/2022

Số kí hiệu VB 2253
Ngày ban hành 26/11/2022
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành Văn phòng tỉnh ủy
Người ký Nguyễn Văn Khánh

Nội dung

 TỈNH ỦY BÌNH PHƯỚC
VĂN PHÒNG
*
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
              Bình Phước, ngày 26 tháng 11 năm 2022
LỊCH LÀM VIỆC
Văn phòng Tỉnh ủy tuần 48/2022
(từ ngày 28/11 đến ngày 02/12/2022)
 
Thứ Hai (ngày 28/11/2022)
Sáng 08 giờ 00:Đ/c Đặng Hà Giang (Thư ký Bí thư Tỉnh ủy, P.CVP) đi công tác theo lịch làm việc của Đ/c Bí thư Tỉnh ủy.
7 giờ 30: Đ/c Trần Văn Xuân (P.CVP) dự xét xử sơ, phúc thẩm hình sự NCTN.
Địa điểm: Tại phòng xét xử A – TAND tỉnh.
Chiều 14 giờ 30: Đ/c Nguyễn Văn Khánh (TUV, CVPTU), Đ/c Đặng Hà Giang (Thư ký Bí thư Tỉnh ủy, P.CVP), Đ/c Trần Văn Xuân (P.CVP), Đ/c Nguyễn Văn Thư (TP TH) và chuyên viên Tổng hợp phụ trách lĩnh vực dự Họp Thường trực Tỉnh ủy, phiên thứ 67/2022. Địa điểm: Tại phòng họp B – Tỉnh ủy.
  - Trực lãnh đạo: Đ/c Trần Văn Lộc (P.CVP)
Thứ Ba (ngày 29/11/2022)
Sáng 8 giờ 00: Hội nghị kiểm điểm tập thể, cá nhân lãnh đạo VPTU năm 2022.
Thành phần: Các Đ/c LĐVP và Trưởng, Phó các phòng.
Địa điểm: Tại phòng họp B – Tỉnh ủy.
Chiều 14 giờ 00: Đ/c Nguyễn Văn Khánh (TUV, CVPTU), Đ/c Đặng Hà Giang (Thư ký Bí thư Tỉnh ủy, P.CVP), Đ/c Trần Văn Xuân (P.CVP), Đ/c Nguyễn Văn Thư (TP TH) và chuyên viên Tổng hợp phụ trách lĩnh vực dự Họp Thường trực Tỉnh ủy, phiên thứ 68/2022. Địa điểm: Tại phòng họp B – Tỉnh ủy.
  - Trực lãnh đạo: Đ/c Trần Văn Xuân  (P.CVP)
Thứ Tư (ngày 30/11/2022)
Sáng 08 giờ 00: Đ/c Nguyễn Văn Khánh (TUV, CVPTU), Đ/c Đặng Hà Giang (Thư ký Bí thư Tỉnh ủy, P.CVP), Đ/c Trần Văn Xuân (P.CVP), Đ/c Nguyễn Văn Thư (TP TH) và chuyên viên Tổng hợp phụ trách lĩnh vực dự Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy, phiên thứ 35/2022 (thời gian: 01 ngày).
Địa điểm: Tại phòng họp B – Tỉnh ủy.
11 giờ 00: Đ/c Nguyễn Văn Khánh (TUV, CVPTU) dự buổi cơm thân mật nhân dịp Công ty Điện lực Bình Phước đón nhận Huân chương Lao động của Chủ tịch Nước và công bố các Quyết định bổ nhiệm Lãnh đạo Công ty Điện lực Bình Phước.
Địa điểm: Tại Văn phòng Công ty Điện lực Bình Phước
  - Trực lãnh đạoĐ/c Đặng Hà Giang (Thư ký Bí thư Tỉnh ủy, P.CVP)
Thứ Năm (01/12/2022)
Sáng 08 giờ 00: Đ/c Nguyễn Văn Khánh (TUV, CVPTU), Đ/c Đặng Hà Giang (Thư ký Bí thư Tỉnh ủy, P.CVP), Đ/c Trần Văn Xuân (P.CVP) và các Đ/c phòng Tổng hợp dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, lần thứ 12/2022 (thời gian: 01 ngày).
Địa điểm: Tại Hội trường Tỉnh ủy
  - Trực lãnh đạo: Đ/c Trần Văn Lộc (P.CVP)
Thứ Sáu (02/12/2022)
Sáng 8 giờ 00: Họp Lãnh đạo Văn phòng
Nội dung: Xét phân loại cán bộ, công chức năm 2022.
Cùng dự: Đ/c Lê Sỹ Minh (TP HC-LT).
Địa điểm: Tại phòng họp C – Tỉnh ủy.
10 giờ 00: Họp Hội đồng Thi đua – Khen thưởng
Nội dung: Xét thi đua, khen thưởng cán bộ, công chức năm 2022.
Thành phần: Đ/c Nguyễn Văn Khánh (TUV, CVPTU), Đ/c Trần Văn Xuân (P.CVP), Đ/c Lê Sỹ Minh (TP HC-LT), Đ/c Nguyễn Khắc Hạnh (PP TH), Đ/c Thái Thị Tuyết Hồng (PP HC-LT).
Địa điểm: Tại phòng họp C – Tỉnh ủy.
Chiều 14 giờ 00: Họp Chi bộ 1.
Nội dung: Kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng chi bộ, đảng viên năm 2022.
Địa điểm: Tại Phòng họp C – Tỉnh ủy.
14 giờ 00:
Đ/c Trần Văn Lộc (P.CVP), Đ/c Nguyễn Chí Thanh (TP TC-QT), Đ/c Giang Minh Hiển (PP TC-QT), Đ/c Nguyễn Thị Kim Thủy (CV P.TC-QT), Đ/c Trần Thị Hải (CV P.TC-QT) dự buổi họp, thống nhất nội dung công tác chuyển giao nhiệm vụ quản lý tài chính, tải sản với các đơn vị.
Địa điểm: Tại Phòng họp B – Tỉnh ủy.
  - Trực lãnh đạo: Đ/c Trần Văn Xuân (P.CVP)
Thứ Bảy (ngày 03/12/2022)
  -Trực lãnh đạo: Đ/c Đặng Hà Giang (Thư ký Bí thư Tỉnh ủy, P.CVP)
- Trực văn thư: Đ/c Nguyễn Thị Kiều Oanh (CV P.HC-LT)
Chủ nhật (ngày 27/11/2022)
  -Trực lãnh đạo: Đ/c Đặng Hà Giang (Thư ký Bí thư Tỉnh ủy, P.CVP)
- Trực văn thư: Đ/c Nguyễn Thị Kiều Oanh (CV P.HC-LT)
  Các Đ/c: Thái Thị Tuyết Hồng (PP HC-LT), Nguyễn Thị Lan (CV P.TC-QT), Nguyễn Thị Thương (CV P.HC-LT), Nguyễn Thị Kiều Oanh (CV P.HC-LT), Đ/c Phạm Hải Thu (CV P.HC-LT), Đ/c Vương Hồng Nhung (CV P.TH) tham gia các lớp LLCT, bồi dưỡng quản lý Nhà nước ngạch chuyên viên chính, ngạch chuyên viên  năm 2022 (Thời gian từ ngày 28/11 đến 02/12/2022).
 Địa điểm: Tại Trường Chính trị tỉnh
 
Nơi nhận:
- LĐVP,
- Phòng HC-LT,
- Đăng Website,
- Lưu Văn phòng Tỉnh uỷ.
        CHÁNH VĂN PHÒNG

                       Đã ký


           Nguyễn Văn Khánh
   

 

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây