Lịch làm việc của VPTU tuần 52-2022

Lịch làm việc của VPTU tuần 52-2022

Số kí hiệu VB 2271
Ngày ban hành 24/12/2022
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành Văn phòng tỉnh ủy
Người ký Nguyễn Văn Khánh

Nội dung

 TỈNH ỦY BÌNH PHƯỚC
VĂN PHÒNG
*
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
              Bình Phước, ngày 24  tháng 12 năm 2022
LỊCH LÀM VIỆC
Văn phòng Tỉnh ủy tuần 52/2022
(từ ngày 26/12 đến ngày 01/01/2023)
 
Thứ Hai (ngày 26/12/2022)
Sáng 07 giờ 00: Đ/c Nguyễn Văn Khánh (TUV, CVPTU), Đ/c Đặng Hà Giang (Thư ký Bí thư Tỉnh ủy, P.CVP), Đ/c Trần Văn Xuân (P.CVP), Đ/c Nguyễn Văn Thư (TP TH) và chuyên viên Tổng hợp phụ trách lĩnh vực dự Họp Thường trực Tỉnh ủy.
Địa điểm: Tại phòng họp B – Tỉnh ủy.
8 giờ 00: Đ/c Nguyễn Văn Khánh (TUV, CVPTU), Đ/c Đặng Hà Giang (Thư ký Bí thư Tỉnh ủy, P.CVP), Đ/c Trần Văn Xuân (P.CVP), Đ/c Nguyễn Văn Thư (TP TH) và chuyên viên Tổng hợp phụ trách lĩnh vực dự Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy (Thời gian 02 ngày)
Địa điểm: Tại phòng họp B – Tỉnh ủy.
Chiều 17 giờ 00: Đ/c Trần Văn Xuân (P.CVP) dự Lễ khai trương thực hiện thí điểm phần mềm Sổ tay đảng viên điện tử tỉnh Bình Phước. Địa điểm: Tại Hội trường Tỉnh ủy.
  - Trực lãnh đạo: Đ/c Trần Văn Xuân (P.CVP)
Thứ Ba (ngày 27/12/2022)
Sáng 7 giờ 30: Đ/c Trần Văn Xuân (P.CVP) dự buổi gặp mặt của Đ/c Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy với Đoàn Đại biểu Cựu chiến binh tỉnh dự Đại hội đại biểu Cựu chiến binh Việt Nam nhiệm kỳ 2022 – 2027.
Địa điểm: Tại phòng Lễ tân Tỉnh ủy.
Chiều 14 giờ 30: Đ/c Trần Văn Xuân (P.CVP), Đ/c Nguyễn Khắc Hạnh (PP TH) dự Đại hội Hội Hữu nghị Việt Nam – Campuchia nhiệm kỳ 2022 – 2027.
Địa điểm: Tại Hội trường Trung tâm xúc tiến đầu tư, Thương mại, Du lịch tỉnh.
  - Trực lãnh đạo: Đ/c Trần Văn Lộc (P.CVP)
Thứ Tư (ngày 28/12/2022)
Sáng 8 giờ 00:  Đ/c Nguyễn Văn Khánh (TUV, CVPTU), Đ/c Đặng Hà Giang (Thư ký Bí thư Tỉnh ủy, P.CVP), Đ/c Trần Văn Xuân (P.CVP), Đ/c Nguyễn Văn Thư (TP TH) và chuyên viên Tổng hợp phụ trách lĩnh vực dự Họp Thường trực Tỉnh ủy.
Địa điểm: Tại phòng họp B – Tỉnh ủy.
11 giờ 00: Đ/c Đặng Hà Giang (Thư ký Bí thư Tỉnh ủy, P.CVP) dự buổi tiếp và làm việc của Đ/c Bí thư Tỉnh ủy với Đoàn Nghị sĩ Sasaki Hajime – Phó chủ tịch Ủy ban chính sách Quốc hội Nhật Bản.
Địa điểm: Tại phòng Lễ tân Tỉnh ủy.
8 giờ 00: Lãnh đạo Văn phòng ủy nhiệm Đ/c Lê Văn Tuấn (PP TH) Dự Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023 của ngành Nội vụ; Lễ Khai trương cơ sở dữ liệu quốc gia về CBCC, VC trong cơ quan nhà nước.
Địa điểm: Tại phòng họp G, UBND tỉnh
8 giờ 00: Lãnh đạo Văn phòng ủy nhiệm Đ/c Nguyễn Khắc Hạnh (PP TH) dự Hội nghị BCH Đảng bộ Huyện Hớn Quản lần thứ 11.
Địa điểm: Hội trường UBND Huyện Hớn Quản.
Chiều 14 giờ 00: Đ/c Trần Văn Xuân (P.CVP) dự Hội nghị tổng kết thực hiện nhiệm vụ năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023 của Trường Chính trị tỉnh.
Địa điểm: Tại Hội trường Trường Chính trị tỉnh.
14 giờ 00: Họp Lãnh đạo Văn phòng
Cùng dự: Đ/c Lê Sỹ Minh (TP HC-LT), Đ/c Nguyễn Chí Thanh (TP TC-QT), Đ/c Nguyễn Khắc Hạnh (PP TH), Đ/c Phạm Hải Thu (CV P.HC-LT)
Nội dung: Các bộ phận được phân công nhiệm vụ tại Hội nghị CBCC của cơ quan báo cáo công tác chuẩn bị (Theo Kế hoạch số 61-KH/VPTU).
Địa điểm: Tại phòng họp C – Tỉnh ủy.
17 giờ 00: Đ/c Nguyễn Văn Khánh (TUV, CVPTU) dự buổi cơm thân mật nhân dịp Cục Hải quan tỉnh Bình Phước tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023.
Địa điểm: Tại Cục Hải quan tỉnh Bình Phước
  - Trực lãnh đạoĐ/c Đặng Hà Giang (Thư ký Bí thư Tỉnh ủy, P.CVP)
Thứ Năm (29/12/2022)
Sáng 8 giờ 00: Đ/c Đặng Hà Giang (Thư ký Bí thư Tỉnh ủy, P.CVP), Đ/c Nguyễn Khắc Hạnh (PP TH) dự Đại hội đại biểu Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Bình Phước lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022 – 2027.
Địa điểm: Hội trường Lầu 8 – Trung tâm hội nghị Trường Chính trị tỉnh.
Chiều 14 giờ 00: Đ/c Nguyễn Văn Khánh (TUV, CVPTU), Đ/c Trần Văn Lộc (P.CVP), Đ/c Nguyễn Chí Thanh (TP TC-QT), Đ/c Giang Minh Hiển (PP TC-QT), Đ/c Nguyễn Thị Kim Thủy (CV P.TC-QT), Đ/c Trần Thị Hải (CV P.TC-QT) làm việc với các đơn vị về phân bổ dự toán năm 2023.
Địa điểm: Tại phòng họp C – Tỉnh ủy.
14 giờ 00: Đ/c Trần Văn Xuân (P.CVP), Đ/c Nguyễn Khắc Hạnh (PP TH) dự Hội nghị tổng kết công tác tôn giáo năm 2022.

Địa điểm: Tại phòng họp B – Tỉnh ủy
  - Trực lãnh đạo: Đ/c Trần Văn Xuân (Thư ký Bí thư Tỉnh ủy, P.CVP)
Thứ Sáu (30/12/2022)
Sáng 8 giờ 00: Toàn thể cán bộ, công chức và người lao động cơ quan Văn phòng Tỉnh ủy dự Hội nghị Cán bộ công chức năm 2023 (Theo Kế hoạch số 61-KH/VPTU)
Địa điểm: Tại Hội trường Tỉnh ủy.    
Chiều 14 giờ 00 đến 15 giờ 30: Đ/c Trần Văn Lộc (P.CVP), Đ/c Lê Sỹ Minh (TP HC-LT) dự Hội nghị thông tin thời sự lần thứ 6 năm 2022.
Địa điểm: Tại Hội trường Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp
  - Trực lãnh đạo: Đ/c Trần Văn Lộc (P.CVP)
Thứ Bảy (ngày 31/12/2022)
  Đ/c Lê Thị Duyên (NV P.TC-QT), Đ/c Trương Thị Chang (NV P.TC-QT) làm việc tại cơ quan
Tối 21 giờ 30: Đ/c Đặng Hà Giang (Thư ký Bí thư Tỉnh ủy, P.CVP) dự Lễ hội “Bình Phước chào năm mới”.
Địa điểm: Tại Quảng trường 23/3, phường Tân Phú, thành Phố Đồng Xoài, Bình Phước.
  -Trực lãnh đạo: Đ/c Đặng Hà Giang (Thư ký Bí thư Tỉnh ủy, P.CVP)
- Trực văn thư: Đ/c Nguyễn Thị Kiều Oanh (CV P.HC-LT)
Chủ nhật (ngày 01/01/2023)
  Đ/c Lê Thị Duyên (NV P.TC-QT), Đ/c Trương Thị Chang (NV P.TC-QT) làm việc tại cơ quan
  -Trực lãnh đạo: Đ/c Đặng Hà Giang (Thư ký Bí thư Tỉnh ủy, P.CVP)
- Trực văn thư: Đ/c Nguyễn Thị Kiều Oanh (CV P.HC-LT)
  Các Đ/c: Thái Thị Tuyết Hồng (PP HC-LT), Nguyễn Thị Thương (CV P.HC-LT), Nguyễn Thị Kiều Oanh (CV P.HC-LT), Đ/c Phạm Hải Thu (CV P.HC-LT), Đ/c Vương Hồng Nhung (CV P.TH) tham gia các lớp LLCT và bồi dưỡng quản lý Nhà nước ngạch chuyên viên, chuyên viên chính tại Trường Chính trị tỉnh (Thời gian từ ngày 26/12 đến 30/12/2022).
 
Nơi nhận:
- LĐVP,
- Phòng HC-LT,
- Đăng Website,
- Lưu Văn phòng Tỉnh uỷ.
     CHÁNH VĂN PHÒNG

                       Đã ký


           Nguyễn Văn Khánh
   

 

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây