Lịch tuần 05-2023 của BNCTU

Lịch tuần 05-2023 của BNCTU

Số kí hiệu 2283
Ngày ban hành 29/01/2023
Ngày bắt đầu hiệu lực 29/01/2023
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành Ban xây dựng Đảng
Người ký Nguyễn Minh Hợi

Nội dung

TỈNH ỦY BÌNH PHƯỚC                       ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
   BAN NỘI CHÍNH                        Bình Phước, ngày 27  tháng 01 năm 2023
        *
                                                                                  

                               LỊCH LÀM VIỆC TUẦN THỨ 05/2023
                              (từ ngày 30/01/2023 đến ngày 03/02/2023)


THỨ HAI (ngày 30/01/2023):
- Các đồng chí Lãnh đạo Ban làm việc tại cơ quan.
- Đ/c Lê Thế Hoàng ( CV phòng NV 1) nghỉ phép. Thời gian: đến hết ngày 03/02/2023.
THỨ BA (ngày 31/01):
- 08 giờ 00:Đ/c Nguyễn Minh Hợi (UVBTV -Trưởng Ban) họp Thường trực BCĐ phòng chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh. Thành phần cùng dự: Đ/c Nguyễn Chí Toàn ( Phó Trưởng Ban); Đ/c Vũ Thị Thúy Hằng ( TP NV 2); Đ/c Trần Thị Hồng Lê ( PTP NV 2). Địa điểm: Tại phòng họp C – Tỉnh ủy.
- Đ/c Trần Văn Lân ( TUV – Phó Trưởng Ban TT) làm việc tại cơ quan.
THỨ TƯ (ngày 01/02):
Sáng:
- Đ/c Nguyễn Minh Hợi (UVBTV -Trưởng Ban); Đ/c Nguyễn Chí Toàn ( Phó Trưởng Ban) làm việc tại cơ quan.
- 08 giờ 00: Đ/c Trần Văn Lân ( Phó Trưởng ban TT) dự họp thống nhất một số nội dung: Đánh giá, xếp loại tổ chức đảng, ban thường vụ các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy năm 2022. Địa điểm: Tại phòng họp cơ quan ban Tổ chức Tỉnh ủy.
Chiều:
- 14 giờ 30: Đ/c Nguyễn Minh Hợi (UVBTV -Trưởng Ban) dự Họp Thường trực Tỉnh ủy, phiên thứ 03/2023 ( Cùng dự Đ/c Trần Văn Lân ( TUV – Phó Trưởng Ban TT); Đ/c Bùi Thị Điệp ( TP NV 1); Đ/c Trịnh Ngọc Anh ( PTP NV 1). Nội dung: Ban Nội chính Tỉnh ủy báo cáo: Dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 09/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới). Địa điểm: Tại phòng họp B – Tỉnh ủy.
- Đ/c Nguyễn Chí Toàn ( Phó Trưởng Ban) làm việc tại cơ quan.

THỨ NĂM(ngày 02/02):
Sáng:
- Các đồng chí Lãnh đạo Ban làm việc tại cơ quan.
Chiều:
- 14 giờ 00: Đ/c Trần Văn Lân ( TUV – Phó Trưởng Ban TT) dự buổi làm việc của Đ/c Nguyễn Mạnh Cường, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về tình hình triển khai nhiệm vụ năm 2023. Địa điểm: Tại Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.
THỨ SÁU (ngày 03/02):
- 08 giờ 00: Đ/c Nguyễn Minh Hợi (UVBTV -Trưởng Ban) Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy, phiên thứ 02/2023. ( Cùng dự Đ/c Trần Văn Lân ( TUV – Phó Trưởng Ban TT); Đ/c Bùi Thị Điệp ( TP NV 1); Đ/c Trịnh Ngọc Anh ( PTP NV 1). Nội dung: Ban Nội chính Tỉnh ủy báo cáo: Dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 09/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới). Địa điểm:Tại phòng họp B – Tỉnh ủy.
- Đ/c Nguyễn Chí Toàn ( Phó Trưởng Ban) làm việc tại cơ quan.

Lưu ý:
* Phòng Nghiệp vụ 2 bố trí xe công tác cho Lãnh đạo Ban.
Nơi nhận:
-Thường trực Tỉnh ủy (b/c),
- Đ/c Trưởng Ban            
- Các đ/c PTB,
- Các Phòng nghiệp vụ,
- Lưu văn thư.

              TRƯỞNG BAN

                       (Đã ký)


            Nguyễn Minh hợi                               

 

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Các văn bản cùng cơ quan ban hành "Ban xây dựng Đảng"

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây