Lịch tuần 05/2024 của BNCTU

Lịch tuần 05/2024 của BNCTU

Số kí hiệu VB 2378
Ngày ban hành 28/01/2024
Ngày bắt đầu hiệu lực 28/01/2024
Thể loại Lịch công tác
Lĩnh vực Lịch công tác
Cơ quan ban hành Ban Nội chính
Người ký Nguyễn Minh Hợi

Nội dung

TỈNH ỦY BÌNH PHƯỚC                        ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
   BAN NỘI CHÍNH                           Bình Phước, ngày 26 tháng 01 năm 2024
        *


                          LỊCH LÀM VIỆC TUẦN THỨ 05/2024
                         (từ ngày 29/01/2024 đến ngày 02/02/2024)


THỨ HAI (ngày 29/01/2024):
- Đ/c Nguyễn Minh Hợi – UVBTV, Trưởng Ban); Đ/c Trần Văn Lân (TUV - Phó Trưởng ban TT) làm việc tại cơ quan.
- 08 giờ 00: Đ/c Nguyễn Chí Toàn (Phó Trưởng Ban –Phó Trưởng đoàn Giám sát tra 07 của BCĐ PCTN,TC tỉnh) chủ trì làm việc với đảng viên được Giám sát. Thành phần cùng dự: Đ/c Trần Thị Hồng Lê ( PTP NV 2). Địa điểm: tại Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh. Thời gian: cả ngày.
THỨ BA (ngày 30/01):
Sáng:
- Đ/c Nguyễn Minh Hợi – UVBTV, Trưởng Ban); Đ/c Trần Văn Lân (TUV - Phó Trưởng ban TT) làm việc tại cơ quan.
- 08 giờ 00: Đ/c Nguyễn Chí Toàn (Phó Trưởng Ban –Phó Trưởng đoàn Giám sát tra 07 của BCĐ PCTN,TC tỉnh) chủ trì làm việc với đảng viên được Giám sát. Thành phần cùng dự: Đ/c Trần Thị Hồng Lê ( PTP NV 2). Địa điểm: tại Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh.
Chiều:
- 13 giờ 30 đến 14 giờ: Đ/c Nguyễn Minh Hợi (UVBTV -Trưởng Ban- Trưởng đoàn Kiểm tra 05 của BCĐ PCTN,TC tỉnh) chủ trì họp Đoàn Kiểm tra 05. Nội dung: Quán triệt, thông qua nội dung làm việc với đối tượng kiểm tra. Thành phần cùng dự: Đ/c Nguyễn Chí Toàn (Phó Trưởng Ban); Đ/c Bùi Thị Dung (CV phòng NV 3). Địa điểm: Phòng họp BNCTU.
- 14 giờ 00: Đ/c Nguyễn Minh Hợi (UVBTV -Trưởng Ban- Trưởng đoàn Kiểm tra 05 của BCĐ PCTN,TC tỉnh) chủ trì làm việc với đảng viên được kiểm tra. Thành phần cùng dự: Đ/c Nguyễn Chí Toàn (Phó Trưởng Ban); Đ/c Bùi Thị Dung (CV phòng NV 3). Địa điểm: tại Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh. Thời gian: đến hết ngày 01/02/2024.
- 16 giờ 30: : Đ/c Nguyễn Minh Hợi (UVBTV -Trưởng Ban) dự họp mặt tất niên tại UBND huyện Bù Đốp.
THỨ TƯ (ngày 31/01):
Sáng:
- 08 giờ 00: Đ/c Nguyễn Minh Hợi – UVBTV, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy trực Tỉnh ủy. Địa điểm: Tại phòng Lễ Tân Tỉnh ủy. Thời gian: cả ngày.
- Đ/c Trần Văn Lân (TUV - Phó Trưởng ban TT) làm việc tại cơ quan.
Chiều:
- 14 giờ 00: Đ/c Trần Thị Hồng Lê ( PTP NV 2) Họp Tổ rà soát 112 của UBKT tỉnh ủy. Địa điểm: Tại cơ quan UBKT Tỉnh ủy.
- 16 giờ 00: Toàn thể cán bộ, công chức và người lao động Họp mặt Tất niên .
THỨ NĂM (ngày 01/02):
- Đ/c Nguyễn Minh Hợi (UVBTV -Trưởng Ban); Đ/c Trần Văn Lân (TUV - Phó Trưởng ban TT) làm việc tại cơ quan.
THỨ SÁU (ngày 02/02):
- Các đồng chí Lãnh đạo Ban làm việc tại cơ quan
Nơi nhận:                                                                      
-Thường trực Tỉnh ủy (b/c),
- Đ/c Trưởng Ban            
- Các đ/c PTB,
- Các Phòng nghiệp vụ,
- Lưu văn thư.
      TRƯỞNG BAN
         
                (Đã ký)


     Nguyễn Minh Hợi

                                      
 

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Lịch công tác"

Các văn bản cùng cơ quan ban hành "Ban Nội chính"

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây